En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס

בית

אדמיניסטרציה

בדיקות זרעים

פרופיל

צוות

פרסומים

הגדרות

אודות

קישורים

בדיקות של מחלות פטרייתיות (לא פעיל זמנית)

אחראית מעבדה: אגר' רונית כהןרשימת פתוגנים המועברים ע"י זרעים (פטריות, חיידקים ווירוסים) הנבדקים במעבדה

רשימת הפתוגנים

חזור


הסבר בדיקות של פטריות הסגר


בדיקת פטריות הסגר בזרעי תירס  קוד:  03145

מבוא:

חלק מהפטריות התוקפות תירס בעולם אינן קיימות בישראל ולכן הן מוגדרות כפטריות הסגר. פטריות אלה נישאות בזרעים לכן הכרחי לבצע בדיקות בריאות על מנת למנוע הכנסתן ארצה. אם זרע אחד נגוע נמצא בדוגמא, המכסה כולה פסולה לשימוש.  הסבילות לגבי  פטריות הסגר  הינה אפס (0%). פטריות ההסגר בישראל הן: Stenocarpella maydis, )Diplodia Zeae) הגורמת לעומד לקוי בשדה וריקבון האשבולים, Stenocarpella macrospora 

(Diplodia macrospora) , גורמת לריקבון האשבולים ולפסים על העלים. Cochliobolus carbonum

 ,(Bipolaris zeicola)הגורמת לריקבון שחור בקלח וכתמי  עלים.  Colletotrichum graminicola  גורמת לפגיעה בכושר הנביטה ולכתמי עלים.

שיטת הבדיקה:

השיטה מבוססת על זו אשר בשימוש ב-  Iowa State University, Seed Health Testing Laboratory, ארה"ב. שיטת הבדיקה כוללת שטיפת החיטוי המסחרי  ומאפשרת אבחון פתוגנים אחרים כגון:Fusarium spp., Aspergillus  spp.  ו -Penicillium spp..

הבדיקה מבוססת על זריעת 400 זרעים על מצע אגר תפוחי אדמה (PDA) בצלחות  פטרי, הדגרתם, אבחון נבגים ו/או גופי פרי של הפטריות הנ"ל בעזרת מיקרוסקופ וחישוב שיעור הנגיעות. כל זרע ממנו מתפתחת מושבה של אחת הפטריות  נחשב נגוע. שיטת הבדיקה אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.

זרעים נגועים ב-S. maydis                            נבגי הפטרייה


חזור


בדיקת נגע ההסגר Phytophthora capsici השייך לקבוצת ה-Oomycota בזרעי פלפל  קוד: 03155

מבוא: 

הנגעPhytophthora capsici  מועבר ע"י זרעי פלפל וגורם לריקבון גבעול ופרי. הנגע יכול לחדור לקליפת זרע הפלפל וזרע נגוע עלול להפיץ אותו. נגע זה עלול לגרום להפסדים כבדים ביבול הפלפל. עד כה המחלה לא נמצאה בישראל ולכן היא מחלת הסגר. נגע זה מועבר גם ע"י זרעי דלעת ועגבניה.

שיטת הבדיקה:

הבדיקה מבוססת על זריעת 400 זרעים על מצע מזון ברירני, בדיקת נוכחות או אי נוכחות תפטיר של הנגע המתפתח על  פני הזרע על והתפתחות של מינבגים על מצע אחר. כל זרע ממנו מתפתח הנגע מצביע על המצאות של זרע נגוע במכסה. שיטת הבדיקה אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.

 ספורנגיום של P. capsici


חזור


אבחון מיני פוזריום בעגבנייה, מלון, מלפפון, כותנה, תירס ועוד  קוד: 03151

מבוא:

מינים שונים של Fusarium הנישאים בזרעים יכולים להיות ספרופיטיים או פתוגניים. מינים פתוגניים עלולים לגרום  למחלות שונות  כגון נבילה וריקבון. אפשר להבדיל בין המינים לפי המורפולוגיה של הנבגים והתפטיר.  כל מין מתחלק לצורות ספציפיות,  forma speciales,  הנבדלות ביניהן אך ורק לפי הפתוגניות שלהן. בתוך הצורות הספציפיות ישנם גזעים הנבדלים ביניהם בפתוגניות לפונדקאים בעלי מקורות עמידות שונים. לכן גזעים אלה ניתנים להגדרה אך ורק ע"י הדבקת צמחים. 

שיטת הבדיקה:

הבדיקה אפשרית בזרעים מסוגים שונים ומבוססת על זריעת 400 זרעים  על מצע מזון ברירני, אבחון מושבות של הפטרייה פוזריום, העברתן  למצעי מזון נוספים לאבחון מין הפוזריום וחישוב שיעור  הנגיעות. ניתן לסיים את הבדיקה בשלב זה או לפי הצורך, אם למשל נמצא Fusarium oxysporum בעגבנייה, ניתן להעביר את המושבות לביצוע מבחן פתוגניות (במעבדה אחרת) כדי לדעת אם מדובר בגזע הנחשב פטריית הסגר(F. oxysporum f. sp. lycopersici race III). שיטת הבדיקה אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.

 זרעי עגבנייה נגועים ב-Fusarium oxysporum


חזור


בדיקת פטריית ההסגרColletotrichum lindemuthianum  בזרעי שעועית  קוד: 03140

מבוא:

הפטרייה C. lindemuthianum מחוללת את מחלת האנטראקנוזה בשעועית הינה פטריית הסגר בישראל ולכן הסבילות לגביה הינה אפס. פטרייה זו עלולה לגרום הפסדים גדולים ביבולים והדברתה בזרע קשה מאוד. (ראה תקנות ISTA פרק 7, סעיף 7.1). למעבדה יש הסמכה של ISTA לביצוע הבדיקה.

שיטת הבדיקה:

הבדיקה מבוססת על הימצאותם של סימני המחלה בפסיגים ובדיקה מיקרוסקופית לנוכחות נבגים ו/או גופי פרי אל-מיניים(acervuli)  המתפתחים בחלק הנגוע. כל נבט ממנו מתפתחת הפטרייה מצביע על המצאות של זרע נגוע במכסה. מס' הזרעים הדרוש לבדיקה: 400 זרעים. שיטת הבדיקה כלולה בתקנות ISTA ויש לנו הסמכה לביצועה.

 פסיגים נגועים ב-C. lindemuthianum


חזור


בדיקת פטריית ההסגר   Tilletia controversa בזרעי זון ובן אפר  קוד: 03140

מבוא:

מחלת הפחמון הננס  בזון ובן אפר נגרמת על ידי Tilletia controversa. פחמון זה טרם נתגלה בארץ ולכן הוא מהווה פטריית הסגר. מטרת הבדיקה היא מניעת השימוש בזרעים נגועים העלולים לגרום להפסדים כלכליים. 

שיטת הבדיקה:

הזרעים נשטפים במים ומי השטיפה מועברים לצנטריפוגה. שופכים את הנוזל העליון ומשאירים את המשקע. למשקע מוסיפים כמות קטנה של מים. טיפה מזה נבדקת באמצעות מיקרוסקופ אור בהמוציטומטר, אם רוצים לדעת מספר נבגים/  1גרם זרעים או בפרפרט כדי לדעת נוכחות או אי נוכחות נבגים. שיטת הבדיקה פורסמה ע"י ISTA, אך אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.

הערות לבדיקה:

נוהל זה אינו כולל זרעים מצופים ו/ או  מחוטאים משום שהחיטוי מפריע לבדיקה.


חזור


אבחון מיני Drechslera בזרעי זון ובן אפר  קוד: 03140 

מבוא:

מינים אחדים של Drechslera spp.  מועברים על ידי זרעי זון וגורמים לכתמי עלים. למשל: D.dictyoides  - קיימת בארץ. D. siccans– לא קיימת בארץ ובעלת חשיבות כלכלית גם לסוגי צמחים נוספים.D. nobleae– לא קיימת בארץ, ספציפית לזון ואין מידע על נזקים כלכליים.

מטרת הבדיקה היא מניעת השימוש בזרעים נגועים. לפי מסמך של השירות להסגר צמחים מתאריך: 23.11.2005 , נקבע סף סבילות של 1% לפטריות: D. dictyoides ו-  D. nobleae. כלומר, מעל 1% נגיעות בדוגמא, נדרש טיפול בזרעים ומתחת 1% ניתן לשחרר את הזרעים ללא כל טיפול. הימצאות של הפטרייה  D. siccans  ומינים נוספים הנחשבים הסגר תגרום לפסילת המכסה.

שיטת הבדיקה:

הבדיקה מבוססת על זריעת זרעים על מצע אגר תפוחי אדמה (PDA) בצלחות פטרי, הדגרתם, אבחון מושבות הפטרייה במיקרוסקופ וחישוב שיעור  הנגיעות. שיטת הבדיקה אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.

 D. triseptata


חזור


בדיקת פטריית ההסגר Gloeotinia granigena בזרעי זון, בן אפר וסיסנית   קוד: 03152

מבוא:

ברוב הדגניים עלולים גורמי מחלות לחדור אל קליפת הזרע ולהתפתח הודות לרטיבות הגבוהה הנשמרת בין הגלומות העוטפות את הגרגיר.

Gloeotinia granigena היא פטרייה התוקפת זרעי זון (Lolium) ודגניים אחרים וגורמת למחלת "הזרעים העיוורים" (“Blind seed disease”). מחלה זו מתבטאת בירידה ניכרת בנביטה. הפטרייה נמצאת באנדוספרם, בקרבת רקמות העובר וגם על פני הגרגיר. הפטרייה תוקפת במיוחד זרעי זון אבל ידועה גם כמחוללת מחלות בזרעי בן-אפר  (Festuca), נחלית (Agrostis), ברומית (Bromus), סיסנית (Poa), שיפון (Secale) ודגניים אחרים. הגלומות מגינות על מחולל המחלה מפני פעולה של חומרי חיטוי הניתנים בצורה יבשה או רטובה. עד כה המחלה לא נמצאה בישראל ולכן היא מחלת הסגר, אשר הסבילות לגביה הינה אפס (0%). מטרת הבדיקה היא מניעת השימוש בזרעים נגועים העלולים לאלח קרקעות או להוות מוקד להתפשטות המחלה וכתוצאה לגרום לנזקים כלכליים רבים.

שיטת הבדיקה:

ביצוע הבדיקה אפשרי בזרעי זון, בן-אפר וסיסנית ומבוסס על נוכחות נבגים(macroconidia)   ב- 100 זרעים. הגדרת הפטרייה במעבדה מתבססת על תיאור הנבגים  וכל זרע ממנו השתחררו נבגי הפטרייה נחשב נגוע. שיטת זו נהוגה במעבדת Naktuinbouw NAKG, הולנד.

שיטת הבדיקה אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.

הערות לבדיקה:

בגלל הקושי בבדיקת הנבגים בזרעים מטופלים בחומרי חיטוי, מצופים, עטויים, הבדיקה מתבצעת בדוגמאות ללא חיטוי. לפי דרישה  מיוחדת ניתן לבצע גם בדיקת חיוניות הנבגים.  בבדיקה זו יש צורך למנוע אילוח של המצע בפטריות מלוות המתפתחות מהר יותר מהפטרייה הנבדקת. נבגי הפטרייה מאבדים את חיוניותם אחרי כ – 6 חודשים והתפטיר בתוך הזרע אחרי כשנתיים. לא ניתן לבצע בדיקה ישירה כיוון שאין סימני מחלה על פני הזרע.


חזור


בדיקת פטריית ההסגר Colletotrichum gossypii בזרעי כותנה  קוד: 03150

מבוא:

הפטרייה Colletotrichum gossypiiGlomerella gossypii  -) תוקפת כותנה ברוב אזורי הגידול, במיוחד בתנאי מזג אוויר חמים ולחים. כל חלקי הצמח פגיעים למחלה אבל הפגיעה בשלב הנבט היא החמורה ביותר. המחלה גורמת לכתמים קטנים על הפסיגים ולכתמים בצבע חום כהה בהיפוקוטיל. סימנים אלה נראים כבר מספר ימים לאחר ההצצה. עם התקדמות המחלה, הפטרייה גורמת לחיגור סביב ההיפוקוטיל וכתוצאה מכך הנבט צונח ומת - תופעה האופיינית למחלות ה"חולי נופל". פגיעה בנבט הגדל באדמה סטרילית מצביעה על נוכחות גורם המחלה בזרעים. בשדה הזרע נפגע כאשר הפטרייה תוקפת את ההלקטים. עד כה המחלה לא נמצאה בישראל לכן היא מחלת הסגר, שהסבילות לגביה הינה אפס  (0%). מטרת הבדיקה היא מניעת השימוש בזרעים נגועים העלולים לגרום לאילוח קרקעות ו/או להוות מוקד להתפשטות המחלה בשדה וכתוצאה לגרום להפסדים כלכליים רבים.

שיטת הבדיקה:

הבדיקה מבוססת על זריעת 400 זרעים בתא לח (Blotter test) ובדיקה מיקרוסקופית לנוכחות נבגים ו/או גופי פרי (acervuli) המתפתחים בחלק הנגוע. כל זרע ממנו מתפתחת הפטרייה מצביע על המצאות של זרע  נגוע במכסה.  שיטת הבדיקה פורסמה ע"י ISTA, אך אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.


חזור    


הסבר בדיקות של פטריות אחרות


אבחון הפטרייה  Phoma lingamבזרעים ממשפחת המצליבים  קוד: 03140

מבוא:

הפטרייה Phoma lingamLeptosphaeria maculans) מחוללת את מחלת "רגל שחורה" במצליבים. היא נישאת בצורת תפטיר בתוך קליפת הזרע. הפטרייה יכולה להתפתח מפטוטרות העלים לתוך הגבעול המרכזי ולגרום לפסים כהים שקועים בהיפוקוטיל ומכאן השם "רגל שחורה". אם היבול מותקף ע"י הפטרייה,  הזרעים עלולים להיות נגועים דבר המוביל לריקבון הגבעול של הגידול המתפתח. לעיתים נדירות יכולה הפטרייה לגרום ל"חולי נופל". נבטים נגועים שלא אובחנו  לפני שתילתם גורמים להעברת הפתוגן לשדה.  בלחות גבוהה (ע"י גשם, השקיה או טל) נבגים המתפתחים על צמח נגוע או מהאוויר עלולים לחדור ישירות לרקמת העלה וכתוצאה מכך מופיעים כתמים ונוצרים  נבגים.

מטרת הבדיקה היא מניעת השימוש בזרעים נגועים.

שיטת הבדיקה:

הבדיקה מבוססת על זריעת זרעים על נייר סינון, הדגרה ולאחריה בדיקה מיקרוסקופית  לנוכחות תפטיר ופיקנידיה וחישוב רמת הנגיעות. שיטת הבדיקה כלולה בתקנות ISTA ויש לנו הסמכה לביצועה.

Cabbage seed in blotter test showing pycnidia with amethyst colored spore exudate


חזור


טיב ביצוע חיטוי אגוא"ד בבוסן או מרפאן


טיב ביצוע חיטוי אגו"אד - בבוסן או מרפאן  קוד: 03180

מבוא:

יעילותו של חיטוי זרעים בחומרי הדברה מותנית בשימוש בחומר חיטוי מתאים ובטיב הביצוע. לפי התקנות לאישור זרעים מושבחים של אגו"אד בישראל, חייבים הזרעים להיות מכוסים באופן אחיד בחומר החיטוי. קיימות מספר שיטות לבדיקת טיב ביצוע החיטוי בזרעים, המקובלת שביניהן היא השיטה הביולוגית.

שיטת הבדיקה:

שיטה זו רגישה דיה לגלות את אי – תקינותו של חיטוי הזרעים בבוסן ומרפאן מבחינת המינון ומבחינת יישומם על כל שטח פני הזרע. הבדיקה מבוססת על שיטה ביולוגית של עיכוב פטריית הבוחן אספרגילוס ניגר על ידי חומר החיטוי שעל פני הזרעים. שיטת הבדיקה אינה כלולה בתקנות ISTA ואין לנו הסמכה לביצועה.


חזור


רשימה חלקית של בדיקת מחלות נוספות


בדיקת מחלות נוספות – (רשימה חלקית)  קוד: 03140

רשימה חלקית של צירופי פטרייה / סוג זרע , שיטת הבדיקה (מצע וכמות הזרעים הנדרשת לבדיקה) הנבדקים במעבדה כבדיקה רגילה

 

סוג הזרעים

שיטת הבדיקה

הפטרייה הנבדקת

מספר זרעים

מצע

1

אבטיח

400

אגר

Didymella bryoniae

2

אבטיח, מלון ומלפפון

400

תא לח

Colletotrichum lagenarium  

פטריית הסגר 

3

אגוא"ד

400

אגר

Aspergillus niger

4

אפונה

400

אגר

* Ascochyta pisi

5

בקיה

400

גלילי נייר

Colletotrichum villosum     פטריית הסגר 

6

גזר

400

אגר

 * Alternaria dauci  

Alternaria radicina

7

משפחת הדגניים

2,500 ויותר

ניקיון + זיהוי נבגים

Claviceps purpurea

8

משפחת המצליבים + משפחות צמחים נוספות

400

1. תא-לח או אגר

Sclerotinia sclerotiorum

2,500 ויותר  2. בדיקת ניקיון + בדיקת חיוניות

9

משפחת המצליבים

400

אגר

Alternaria brassicicola 

Alternaria brassicae 

Alternaria raphani  

10

קבוצת המחטניים

400

אגר

Phomopsis  juniperivora    פטריית הסגר

Phomopsis occulta

11

חיטה, שעורה

50 גרם

שטיפה

Tilletia spp.                            פטריית הסגר

12

חימצה

400

אגר

Ascochyta rabiei 

13

חמנית

400

אגר

Botrytis cinerea

14

חמנית, אגוא"ד, שעועית, סורגום ועוד

400

אגר

Macrophomina phaseolina 

15

חציל

400

אגר

Phomopsis vexans             פטריית הסגר 

16

חריע

100

שטיפה

Puccinia carthami

17

כותנה, אבטיח, אספסת, חמנית, חסה, פלפל, עגבניה, מלפפון ועוד

400

אגר

Verticillium albo-atrum       פטריית הסגר

Verticillium daliae

18

נורית

400

תא-לח

Alternaria sp.

19

 סויה

 400

 אגר

Phomopsis longicolla         פטריית הסגר

20

סלרי

10,000

שטיפה

Septoria apiicola

21

פול

400

אגר

Ascochyta fabae

22

שעועית

400

גלילי נייר

Colletotrichum truncatum   פטריית הסגר

23

תירס

50 גרם

שטיפה

Ustilago maydis

24

תירס

400

בדיקה חזותית

Sclerophthora macrospora 

 פטריית הסגר

* למעבדה יש הסמכה של ISTA


חזור

                               

נבטי שעועית נגועים ב- Macrophomina phaseolina

                                                                                                         נבגים של פטריית ההסגר Tilletia tritici בחיטה                             

פסיג של שעועית נגוע בפטריית ההסגר Colletotrichum truncatum

                                                                                                        זרעי פול נגועים ב Sclerotinia sclerotiorum

מעודכן לתאריך: 22/03/17 12:18
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר