En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
דורון הולנד, Ph.D.  :שם
נוה-יערצוותי המחקר-נווה יער :מחלקה/יחידה
Office: 04-953-9531; Lab: 04-953-9528 :טלפון
050-6220771 :סלולרי
972-4-9836936 :פקס
  vhhollan@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
מרכז מחקר נווה יער :מיקום פיזי
מרכז מחקר נווה יער
מנהל המחקר החקלאי
תיבת דואר 1021, רמת ישי, 30095

חוקר במכון למדעי עצי הפרי, מנהל יחידת המטעים בנווה יער

תחומי עניין / תאור תפקיד
גנטיקה מולקולרית של עצי פרי נשירים, בקרה של תרדמה, בקרה גנטית של מופע צבע ברימון,השבחה של משמש, שקד ורימון

 

PUBLICATIONS SINCE 2005

https://scholar.google.co.il/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=doron+holland&btnG=


 1. Holland D., Dagan M., Bar-Yaakov I. and Hatib K. 2005. ‘Dagan' pear. HortScience 39: 1773.

 2. Trainin T., Lipsky A., Levy A. and Holland D. 2005. Prolonged somatic transposition in citrus: The autonomous Ac transposable element remains active in the citrus genome for several years. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130: 95-101.

 3. Holland D., Larkov O., Bar-Yaakov I., Bar E., Zax, A., Brandeis E., Ravid U. and Lewinsohn E. 2005. Developmental and varietal differences in volatile ester formation and acetyl-CoA: alcohol acetyl transferase activities in apple fruit. J Agric. Food Chem. 53: 7198-203.

 4. Holland D., Bar-Yaakov I., Hatib K., Albert A., Mani Y., and Speigel Roy P. 2006. "Shefa" almond. Hortscience 41: 1502-1503.

 5. Holland D., Bar-Yaakov I., Trainin T. and Hatib K. 2006. Old deciduous fruit trees of the Rosacea family in Israel and their utilization in modern agriculture and breeding. Israeli Journal of Plant sciences 54: 169-177.

 6. Holland D., Bar-Yaakov I. and Hatib K. 2006. 'Shezifon' Plum. Hortscience 42: 697-698.

 7. Holland D., Hatib K., Bar Yaakov I., Yonay E., and Abd EL Hadi F. 2007. Shani-Yonay pomegranate. Hortscience 42: 710-711.

 8. Tzulker R., Glazer I., Bae-Ilan I., Holland D., Aviram M. and Amir R. 2007. Antioxidant Activity, Polyphenol Content, and Related Compounds in Different Fruit Juices and Homogenates Prepared from 29 Different Pomegranate Accessions. J. Agric. Food Chem. 55: 9559-9570.

 9. Holland D., Hatib K. and Bar-Ya'akov I. 2008. Pomegranate: Botany, horticulture, breeding. In: J.Janick (ed.) Horticultural Reviews 35(2):127-191.

 10. Borochov Neori H., Judeinstein S., Harari M., Greenberg A., Shomer I and Holland D. 2008. Seasonal and cultivar variations in antioxidant and sensory quality of pomegranate (Punica granatum L.) fruit. J. Food Composition and analysis 22: 189-195.

 11. Shwartz E., Glazer I., Bar-Ya'akov I., Matityahu I., Bar-Ilan I., Holland D. and Amir R. 2009. Changes in Chemical constituents during the maturation and ripening of two commercially important pomegranate accessions. Food Chemistry 115: 965-973.

 12. Shwartz E., Tzulker R., Glazer I., Bar-Yaakov I., Weisman Z., Tripler E., Bar-Ilan I., Fromm H., Borochov-Neori H., Holland D., and Amir R. (2009). Envirnmental Conditions Affect the Color, Taste and Antioxidant Capacity of 11 Pomegranate Accessions' Fruits. Agricultural Foff Chemistry. 115:965-973.

 13. Olukolu.B.A., Trainin.T., Shenghua F., Chittaranjan K., D. Bielenberg.G, Reighard, G.L., Abbott A.G., and Holland D. 2009. Construction of a High-density Linkage Map and Detection of QTLs Controlling Chilling Requirement in Apricot (Prunus armeniaca L.). Genome 52: 819-828.

 14. Shenghua F., D. G. Bielenberg, T. N. Zhebentyayeva, G. L. Reighard, W. R. Okie, D. Holland and Abbott.A. G. 2009. Mapping quantitative trait loci associated with chilling requirement, heat requirement and bloom date in peach (Prunus persica). New Phytologist 185: 917-930.

 15. Dafny-Yalin, M.; Glazer, I.; Bar-Ilan, I.;Kerem, Z.; Holland, D.; Amir, R. 2010. Sugar Color and and organic acids composition in aril juices and peel homogenates prepared from different pomegranate accessions. J. Agic. Food. Chem. 58(7): 4342-4352 .

 16. Faltin Z, Holland D, Velcheva M, Tsapovetsky M, Roeckel-Drevet P, Handa AK, Abu-Abied M, Friedman-Einat M, Eshdat Y, Perl A. 2010. Glutathione Peroxidase Regulation of Reactive Oxygen Species Level is Crucial for In Vitro Plant Differentiation. PLANT & CELL PHYSIOLOGY.  51(7): 151-1162.

 17. Zohar Ben-Simhon Sylvie Judeinstein  Talia Nadler-Hassar  Taly Trainin Irit Bar-Ya'akov  Hamutal Borochov-Neori Doron Holland. 2011. A pomegranate (Punica granatum L.) WD40-repeat gene is a functional homologue of Arabidopsis TTG1 and is involved in the regulation of anthocyanin biosynthesis during pomegranate fruit development. Planta. 234(5):865-81.

 18. Hamutal Borochov-Neori, Sylvie Judeinstein, Moti Harari, Irit Bar-Ya'akov, Bhimanagouda S. Patil, Susan Lurie, and Doron Holland. 2011. Climate Effects on Anthocyanin Accumulation and Composition in the Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit Arils. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 5325-5334.

 19. Glazer, Ira; Masaphy, Segula; Marciano, Prosper; Bar-Ilan, Igal; Holland, Doron; Kerem, Zohar; Amir, Rachel.  2012. Partial identification of bioactive compounds having antifungal activities from Punica granatum peel extracts. J. Agric. Food. Chem. 60:4841-4848.

 20. Trainin T., Bar-Yaakov I. and Holland D. 2013. ParSOC1, a MADS-box gene closely related to Arabidopsis AGL20/SOC1, is expressed in apricot leaves in a diurnal manner and is linked with chilling requirements for dormancy break. Tree Genomes and Genetics. 9:753-766.

 21. Raphael A. Stern, Israel Doron, Galit Redel, Amir Raz, Martin Goldway, Doron Holland. 2013.  Lavi 1-A new Pyrus betulifolia rootstock for 'Coscia' pear (Pyrus communis) in the hot climate of Israel. Scientia Horticulturae 161: 293-299.

 22. Ophir R., Sherman A., Rubinstein M., Eshed R., Sharabi Schwager M., Harel-Beja R., Bar-Ya'akov I. and Holland D. 2014. Single-Nucleotide Polymorphism Markers from De-Novo Assembly of the Pomegranate Transcriptome Reveal Germplasm Genetic Diversity. PLOS ONE 9(2) e88998: 1-12.

 23. Harel-Beja, R., Sherman, A., Rubinstein, M., Eshed R., Bar-Ya'akov I., Trainin T., Ophir R., Holland.D. 2015. A novel genetic map of pomegranate based on transcript markers enriched with QTLs for fruit quality traits. Tree Genetics and Genomics. 11:109.

 24. Ben-Simhon Z.,Judeinstein S.,Trainin T.,Harel-Beja R.,Bar-Ya'akov I., Borochov-Neori H. and Holland D. 2015. A "white" anthocyanin-less pomegranate (Punica granatum L.) caused by an insertion  in the coding region of the leucoanthocyanidin dioxygenase (LDOX; ANS) gene. PLOS ONE. 10(11): e0142777. doi: 10.1371/journal.pone.0142777.

 25. Bar Yaakov I., Holland D. 2015. Apple Genetic Resources in Israel. Journal of the American Pomological Society, 69(4): 186-200.

 26. Holland D., Bar-Ya’akov I, and K Hatib. 2016. ‘Matan’, a New Self-compatible Almond Cultivar with High-quality Kernel and Good Yield. Hortscience 51(3):1–3.

 27.  Orgil O, Spector L, Holland D, Mahajna J, Amir R. 2016. The anti-proliferative and anti-androgenic activity of different pomegranate accessions. Journal of Functional Foods, 26: 517-528.

 28. Trainin T., Zohar M., Shimoni-Shor E., Doron-Faigenboim A., Bar-Ya’akov I., Hatib K., Sela N., Holland D., Isaacson T. 2016. A Unique haplotype found in apple accessions exhibiting early bud-break could serve as a marker for breeding apples with low chilling requirements. Mol Breeding 36: 158.

 29. Shemesh K., Zohar M., Bar Yaakov I., Holland D., Isaacson T. 2017. Analysis of carotenoids in fruit of different apricot accessions reveals large variability and highlights apricot as a rich source of phytoene and phytofluene. Fruits 4: 185-202.

 30. Wilson AE, Feng X, Ono NN, Holland D, Amir R, Tian L. 2017. Characterization of a UGT84 Family Glycosyltransferase Provides New Insights into Substrate Binding and Reactivity of Galloylglucose Ester-Forming UGTs. Biochemistry, 56(48):6389-6400. doi: 10.1021/acs.biochem.7b00946.

 31. Shaltiel Harpaz L., Gerchman Y, Ibdah M, Kedoshim R, Hatib K., Bar-Yaakov I, Soroker V and Holland D. 2017. Grafting on resistant interstocks reduces scion susceptibility to pear psaylla, Cacopsylla bidens. Pest Manag Sci. In press.

 32. Kashash, Y., Doron-Faigenboim, A., Holland, D., Porat, R. (2018). Effects of low-temperature conditioning and cold storage on development of chilling injuries and the transcriptome of 'Wonderful' pomegranate fruit.Int. J. Food Sci Technol. 53: 2064-2076.

 33. Holland D., Bar-Ya’akov I. (2018) Pomegranate (Punica Granatum L.) Breeding. In: Al-Khayri J., Jain S., Johnson D. (eds) Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits. Springer, Cham.

 34. Kashash, Y., Doron-Faigenboim, A., Holland, D., Porat, R. (2018). Effects of harvest time on chilling tolerance and the transcriptome of 'Wonderful' pomegranate fruit. Postharvest Biol. Technol. 147: 10-19. Food Science & Technology 26/133.

 35. Kashash, Y., Doron-Faigenboim, A., Bar-Ya’akov, I., Hatib, K., Beja, R., Trainin, T., Holland, D., and Porat R. (2018). Diversity among Pomegranate Varieties in Chilling Tolerance and Transcriptome Responses to Cold Storage. J. Agric. Food Chem., Publication Date (Web): December 19, 2018. 

 36. Harel-Beja R., Tian L., Freilich S., Habashi R., Borochov H., Lahav T., Trainin T., Doron-Faigenboim A., Ophir R., IBar-Ya’akov R., Amir R., Holland D. (2019) Gene expression and metabolite profiling analyses of developing pomegranate fruit peel reveal interactions between anthocyanin and punicalagin production. Tree Genetics & Genomes (2019) 15: 22. https://doi.org/10.1007/s11295-019-1329-6

 37. Mosaab Y.,  Rachmany D., , Shaltiel-Harpaz L., , Nawade B., Sadeh, A., Ibdah Mu., , Gerchman Y., Holland D., Ibdah M. (2019) A Pyrus communis gene for p-hydroxystyrene biosynthesis, has a role in defense against the pear psylla Cacopsylla biden. Phytochemistry, Volume 161, 107-116.
 38.  

.

 

 

 

 

קורות חיים  
מעודכן בתאריך: 09/06/20 15:12
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר