En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
גדעון חולתא, 'פרופ  :שם
חקר בעלי חייםעופות ומידגה :מחלקה/יחידה
077-544-8713 :טלפון
050-6220058 :סלולרי
077-544-8713 :פקס
  gidihulata47@gmail.com :דוא"ל
בית דגן :מיקום פיזי
המכון לחקר בעלי-חיים
מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולקני
ת"ד 6, בית דגן 50250

גמלאי החל מתאריך 31 ביולי 2014 

פרופ' עמית במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

עורך מדור הגנטיקה בעתון Aquaculture


 

 

 

תחומי עניין / תאור תפקיד
גנטיקה וטיפוח של דגי מים מתוקים (אמנונים, קרפיון, דגי נוי); לימוד הבסיס הגנומי של קביעת הזוויג באמנונים ושל התאמתם למליחויות שונות, ושל עמידות לווירוס בקרפיון; לימוד השונות הגנטית באמנון הגליל בכנרת

פרסומים מהשנים האחרונות

 • Little, D.C. and G. Hulata (2000). Strategies for tilapia seed production. p. 267-326, in: Beveridge, M.C.M. and B.J. McAndrew (Editors), Tilapias: Biology and Exploitation. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, The Netherlands.
 • Palti, Y., S. Tinman, A. Cnaani, Y. Avidar, M. Ron and G. Hulata (2000). Comparative study of biochemical and non-specific immunological parameters in two tilapia species (Oreochromis aureus and O. mossambicus). Isr. J. Aquacult. - Bamidgeh, 51:148-156.
 • Cnaani, A., G.A.E. Gall and G. Hulata (2000). Cold tolerance of tilapia species and hybrids. Aquacult. Int'l, 8:289-298.
 • Ben-Dom, N., N.B. Cherfas, B. Gomelsky and G. Hulata (2000). Genetic stability of Israeli common carp stocks inferred from electrophoretic analysis of transferrin, phosphoglucomutase and glucose-6-phosphate isomerase. Isr. J. Aquacult. - Bamidgeh, 52:30-35.
 • Barki, A., S. Harpza, G. Hulata and I. Karplus (2000). Effects of larger fish and size grading on growth and size variation in fingerling silver perch. Aquacult. Int'l, 8:391-401.
 • Palti, Y., A. Shirak, A. Cnaani, E. Feldmesser, R.R. Avtalion, G. Hulata and M. Ron (2000). A microsatellite locus has more than one copy in the genome of two tilapia species (Oreochromis aureus and O. niloticus). Anim. Genet., 32:40-41.
 • Dzikowski, R., G. Hulata, I. Karplus and S. Harpaz (2001). Effect of temperature and dietary L-carnitine supplementation on reproductive performance of female guppy (Poecilia reticulata). Aquaculture, 199: 323-332.
 • Karplus, I., S. Harpaz, G. Hulata, R. Segev and A. Barki (2001). Culture of the Australian red-claw crayfish (Cherax quadricarinatus) in Israel. IV. Crayfish incorporation into intensive tilapia production units. Isr. J. Aquacult. - Bamidgeh, 53: 23-33.
 • Dunham, R.A., K. Majumdar, E. Hallerman , D. Bartley, G. Mair, G. Hulata, Z. Liu, N. Pongthana, J. Bakos, D. Penman, M. Gupta, P. Rothlisberg and G. Hoerstgen-Schwark. (2001). Review of the status of aquaculture genetics. In: R.P. Subasinghe, P. Bueno, M.J. Phillips, C. Hough, S.E. McGladdery and J.R. Arthur, eds. Aquaculture in the Third Millenium. Technical Proceedings of the Conference on Aquaculture in the Third Millenium, Bangkok, Thailand, 20-25 February 2000. pp 129-157. NACA, Bangkok and FAO, Rome.
 • Hulata, G. (2001). Israeli aquaculture genetic improvement programs. In: M.V. Gupta and B.O. Acosta, eds. Fish Genetics Research in Member Countries and Institutions of the International Network on Genetics in Aquaculture. ICLARM Conf. Proc. 64, pp. 103-108.
 • Hulata, G. (2001). Genetic manipulations in aquaculture: a review of stock improvement by classical and modern technologies. Genetica, 111:155-173.
 • Ben-Dom, N., N.B Cherfas, B. Gomelsky, R.R. Avtalion, B. Moav and G. Hulata (2001). Production of heterozygous and homozygous clones of common carp (Cyprinus carpio L.): evidence from DNA fingerprinting and Mixed Leukocyte Reaction. Isr. J. .Aquacult. - Bamidgeh, 53:89-100.
 • Palti, Y., A. Shirak, A. Cnaani, G. Hulata, R.R. Avtalion and M. Ron (2002). Detection of genes with deleterious alleles in an inbred line of tilapia (Oreochromis aureus). Aquaculture, 223:117-128.
 • Cnaani, A., M. Ron, B.-Y. Lee, G. Hulata, T.D. Kocher and E. Seroussi (2002). Mapping the transferrin gene in tilapia (Brief note). Anim. Genet., 32:40-41.
 • Cnaani, A., M. Ron, G. Hulata and E. Seroussi (2002). Fishing in silico: searching for tilapia genes using sequences of microsatellite DNA markers. Anim. Genet., 33:474-476.
 • Shirak, A., Y. Palti, A. Cnaani, A. Korol, G. Hulata, M. Ron, and R.R. Avtalion (2002). Association between loci with deleterious alleles and distorted sex ratios in an inbred line of tilapia (Oreochromis aureus). J. Hered., 93:270-276.
 • Cnaani, A., E.M. Hallerman, M. Ron, J.I. Weller, M. Indelman, Y. Kashi, G.A.E. Gall and G. Hulata (2003). Detection of a chromosomal region with two quantitative trait loci, affecting cold tolerance and fish size, in an F2 tilapia hybrid. Aquaculture, 223:117-128.
 • Cnaani, A., B.-Y. Lee, M. Ron, G. Hulata, T.D. Kocher and E. Seroussi (2003). Linkage mapping of major histocompatibilty complex class I loci in tilapia (Oreochromis spp.). Anim. Genet., 34:390-391.
 • Parnes, S., I. Khalaila, G. Hulata and A. Sagi (2003). Sex determination in crayfish: Are intersex Cherax quadricarinatus (Decapoda, Parastacidae) genetically females? Genet. Res., 82:107-116.
 • Riisgard, H.U., O. Kinne, T. Fenchel, E. Fee, R. Hesslein, J. Elser, M. Scranton, J. Cole, N. Hairston, E. Canuel, R. Glud, C. Nielsen, P. Beninger, R. Waagbo, G.I. Hemre, G. Hulata, T. Hoisaeter, D. McLusky, R. Kneib, S. Shumway, R. Warwick, L. Hagerman, P.S. Larsen, J. Ott, P.C. Dworschak, F. Boero, J.M. Gili, K. Philippart and M. Seaman (2003). Misuse of the peer-review system: time for countermeasures? Mar. Ecol.-Progr. Series, 258:297-309.
 • Gomelsky, B., N. Cherfas, G. Hulata and S. Dasgupta (2003). Inheritance of the white-red (kohaku) color complex in ornamental (koi) carp (Cyprinus carpio L.). Isr. J. Aquacult. - Bamidgeh, 55:147-153.
 • David, L., S. Rothbard, I. Rubinstein, H. Katzman, G. Hulata, J. Hillel and U. Lavi (2003). Aspects of red and black color inheritance in the Japanese ornamental (Koi) carp (Cyprinus carpio L.). Aquaculture, 233:129-147.
 • Lee, B.-Y., G. Hulata and T.D. Kocher (2004). Two unlinked loci controlling the sex of blue tilapia (Oreochromis aureus). Heredity, 92:543-549.
 • Moen, T., J.J. Agresti, A. Cnaani, H. Moses, T.R. Famula, G. Hulata, G.A.E. Gall and B. May, (2004). A genome scan of a four-way cross tilapia family supports the existence of a QTL for cold tolerance on UNH chromosome 23. Aquacult. Res., 35:893-904.
 • Hulata, G., A. Cnaani, T. Slossman and G.A.E. Gall (2004). Fertility problems in a four species tilapia cross. Isr. J. Aquacult. - Bamidgeh, 56:159-165.
 • Cnaani, A., N. Zilberman, S. Tinman, G. Hulata, and M. Ron (2004). Genome-scan analysis for quantitative trait loci in an F2 tilapia hybrid. Mol. Genet. Genom., 272:162-172.
 • Dzikowski, R., G. Hulata, S. Harpaz and I. Karplus (2004). Inducible reproductive plasticity of the guppy Poecilia reticulata in response to predation cues. J. Exp. Zool., 301A:776-782.
 • Cnaani, A., S. Tinman, Y. Avidar, M. Ron and G. Hulata (2004). Comparative study of biochemical parameters in response to stress in Oreochromis aureus, O. mossambicus and two strains of O. niloticus. Aquacult. Res., 35:1434-1440.
 • Shapira, Y., Y. Magen, T. Zak, M. Kotler, G. Hulata, and B. Levavi-Sivan (2005). Differential resistance to koi herpes virus (KHV)/carp interstitial nephritis and gill necrosis virus (CNGV) among strains and crossbreds of common carp (Cyprinus carpio L.). Aquaculture, 245:1-11.
 • Lee, B.-Y., W.-J. Lee, J.T. Streelman, K.L. Carleton, A. Howe, G. Hulata, A. Slettan, Y. Terai, and T.D. Kocher (2005). A second generation genetic linkage map of tilapia (Oreochromis spp.). Genetics, 170:237-244.
 • Shirak, A., A. Bendersky, G. Hulata, M. Ron, and R.R. Avtalion (2005). Altered self-erythrocyte recognition and destruction in an inbred line of tilapia (Oreochromis aureus). J. Immunol., 176:390-394.
 • Zilberman, N., S. Reikhav, G. Hulata, and M. Ron (2006). High-throughput genomic DNA extraction protocol from tilapias fin tissue (Technical paper). Aquaculture, 255:597-599.
 • Hakim, Y., Z. Uni, G. Hulata, and S. Harpaz (2006). Relationship between intestinal brush border enzymatic activity and growth rate in tilapias fed diets containing 30 or 48% protein. Aquaculture, 257:240-248.
 • Shirak, A., E. Seroussi, A. Cnaani, A.E. Howe, R. Domokhovsky, N. Zilberman, T.D. Kocher, G. Hulata, and M. Ron (2006). Amh and Dmrta2 genes map to tilapia (Oreochromis spp.) linkage group 23 within QTL regions for sex determination. Genetics, 174:1573-1581.
 • Flajšhans, M. and G. Hulata (2006). Common carp - Cyprinus carpio. In: "Genetic effects of domestication, culture and breeding of fish and shellfish, and their impacts on wild populations." D. Crosetti, S. Lapègue, I. Olesen, T. Svaasand (eds). GENIMPACT project: Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations. A European network. WP1 workshop "Genetics of domestication, breeding and enhancement of performance of fish and shellfish", Viterbo, Italy, 12-17th June, 2006, 7 pp. http://genimpact.imr.no/
 • Cnaani, A., B.-Y. Lee, N. Zilberman, C. Ozouf-Costaz, G. Hulata, M. Ron,, A. D'Hont, J.-F. Baroiller, H. D'Cotta, D.J. Penman, E. Tomasino, J.-P. Coutanceau, E. Pepey, A. Shirak, and T.D. Kocher (2008). Genetics of sex determination in tilapiine species. Sex. Dev., 2:43-54.
 • Cnaani, A, and G. Hulata (2008). Genome mapping and molecular breeding: tilapias, in: Kocher, TD (Editor), Genome Mapping and Genomics in Fishes and Aquatic Animals. Springer Berlin Heidelberg, p. 101-116.
 • Shirak, A., M. Golik, B.-Y. Lee, A.E. Howe, T.D. Kocher, G. Hulata, M. Ron and E. Seroussi (2008). Copy number variation of lipocalin family genes for Male-Specific Proteins in tilapia and its association with gender. Heredity, 101:405-415.
 • Shirak, A., M. Cohen-Zinder, R.M. Barroso, E. Seroussi, M. Ron, and G. Hulata (2009). DNA barcoding of Israeli indigenous and introduced cichlids. The Israeli J. of Aquaculture - Bamidgeh, 61(2):83-88.
 • Hulata, G., Ron, B. (2009). Genetic improvement of finfish. In: G. Burnell, G. Allan (Eds.), New Technologies in Aquaculture: Improving production efficiency, quality and environmental management. Woodhead Publishing Ltd, pp. 55-86.
 • Shirak, A., Grabherr, M., Di Palma, F., Lindblad-Toh, K., Hulata, G., Ron, M., Kocher, T.D. and Seroussi, E. (2009). Identification of repetitive elements in the genome of Oreochromis niloticus: Tilapia repeat-masker. Marine Biotechnology, 12: 121-125 (DOI 10.1007/s10126-009-9236-8).
 • Eknath, A.E., and Hulata, G. (2009). Use and exchange of genetic resources of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Reviews in Aquaculture, 1: 197-213.
 • Kongchum, P., Palti, Y., Hallerman, E.M., Hulata, G. and David, L. (2010). SNP discovery and development of genetic markers for mapping innate immune response genes in common carp (Cyprinus carpio). Fish and Shellfish Immunology, 29: 356-361. (doi:10.1016/j.fsi.2010.04.013).
 • Eshel, O., Shirak, A., Weller, J.I., Slossman, T., Hulata, G., Cnaani, A. and Ron, M. (2010). Fine mapping of a locus on linkage group 23 for sex-determination in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Animal Genetics, 42(2): 222-224.
 • Kongchum, P., E. Hallerman, G. Hulata, L. David, Y. Palti(2010). Molecular cloning, characteri-zation and expression analysis of TLR9, MyD88 and TRAF6 genes in common carp (Cyprinus carpio). Fish and Shellfish Immunology, 30: 361-371.
 • Cnaani, A, and G. Hulata (2011). Improving salinity tolerance in tilapias: past experience and future prospects. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 63, IIC.63.2011.533, 21 pages (www.siamb.org.il/Content_siamb/editor/63_1_IJA.2011.533.Hulata.pdf).
 • Kongchum, P., E. Sandel, S. Lutzky, E.M. Hallerman, G. Hulata, L. David and Y. Palti (2011). Association between IL-10a single nucleotide polymorphisms and resistance to cyprinid herpesvirus-3 infection in common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture, 315: 417-421.
 • Kongchum, P., E.M. Hallerman, L. David, Y. Palti and G. Hulata (2011). Candidate gene markers for selective breeding of CyHV-3-resistant carp, Koi. Global Aquaculture Advocate, 14(2): 78-79.
 • Velan, A., G. Hulata, M. Ron and A. Cnaani (2011). Comparative time-course study on pituitary and branchial response to salinity challenge in Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus) and Nile tilapia (O. niloticus). Fish Physiology and Biochemistry, 37: 863-873. DOI: 10.1007/s10695-011-9484-1
 • Hulata, G. and Y. Simon (2011). An overview on desert aquaculture in Israel. In: V. Crespi, A. Lovatelli (Eds.) Aquaculture in desert and arid lands: Developmental constraints and opportunities. FAO Technical Workshop. 6-8 July 2010, Hermosillo, Mexico. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 20. Rome, FAO. 2011. pp. 81-105.
 • Eshel, O., A. Shirak, J.I. Weller, G. Hulata and M. Ron (2012). Linkage and physical mapping of sex region on LG23 of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). G3: Genes, Genomes, Genetics, 2: 35-42.
 • Aflalo, E.D., R.V.S.N. Dandu, N.A. Bommi, J.T. Verghese, T.Y.C.Samraj, G. Hulata, O. Ovadia and A. Sagi (2012). Toward a sustainable production of genetically improved all-male prawn (Macrobrachium rosenbergii): Evaluation of production traits and obtaining neo-females in three Indian strains. Aquaculture, 338-341: 197-207.
 • Shirak, A., Palti, Y., Bern, O., Kocher, T.D., Gootwine, E., Seroussi, E., Hulata, G., Ron, M., and Avtalion, R.R. (2013). A deleterious effect associated with UNH159 is attenuated in twin embryos of an inbred line of blue tilapia (Oreochromis aureus). Journal of Fish Biology, 82: 42-53.
 • Zak, T., Deshev, R., Benet-Perlberg, A., Naor, A., Magen, I., Shapira, Y., Ponzoni, R.W., and Hulata, G. (2014). Genetic improvement of Israeli blue (Jordan) tilapia, Oreochromis aureus (Steindachner), through selective breeding for harvest weight. Aquaculture Research, 45: 546-557. DOI: 10.1111/are.12072

 • Dor, B L., Shirak, A., Gorshkov, S., Ron, M., and Hulata, G. (2014). Development of genetic markers for the white grouper (Epinephelus aeneus). Aquaculture, 420-421: S104-S110. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2013.02.023

 • Eshel, O., Shirak, A., Dor, L., Band, M., Zak, T., Markovich-Gordon, M., Chalifa-Caspi, V., Feldmesser, E., Weller, J.I., Seroussi, E., Hulata, G., and Ron, M. (2014). Identification of male-specific amh duplication, sexually differentially expressed genes and microRNAs at early embryonic development of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). BMC Genomics, 15: 774. DOI: 10.1186/1471-2164-15-774.
  Dor, L., Shirak, A., Gorshkov, S., Band, M.R., Korol, A., Ronin, Y., Curzon, A., Hulata, G., Seroussi, E., and Ron, M. (2014). Construction of a microsatellites-based linkage map for the white grouper (Epinephelus aeneus). G3: Genes, Genomes, Genetics, in press.
  Brawand, D., Wagner, C.E., Li, Y.I., Malinsky, M., Keller, I., Fan, S., Simakov, O., Ng, A.Y., Lim, Z.W., Bezault, E., Turner-Maier, J., Johnson, J., Alcazar, R., Noh, H.J., Russell, P., Aken, B., Alföldi, J., Amemiya, C., Azzouzi, N., Barollier, J.-F., Barloy-Hubler, F., Berlin, A., Bloomquist, R., Carleton, K.L., Conte, M.A., D'Cotta, H., Eshel, O., Gaffney, L., Galibert, F., Gante, H.F., Gnerre, S., Greuter, L., Guyon, R., Haddad, N.S., Haerty, W., Harris, R.M., Hofmann, H.A., Hourlier, T., Hulata, G., Jaffe, D.B., Lara, M., Lee, A.P., MacCallum, I., Mwaiko, S., Nikaido, M., Nishihara, H., Ozouf-Costaz, C., Penman, D.J., Przybylski, D., Rakotomanga, M., Renn, S.C.P., Ribeiro, F.J., Ron M., Salzburger, W., Sanchez-Pulido, L., Santos, M.E., Searle, S., Sharpe, T., Swofford, R., Tan, F., Williams, L., Young, S., Yin, S., Okada, N., Kocher, T.D., Miska, E., Lander, E.S., Venkatesh, B., Fernald, R., Meyer, A., Ponting, C.P., Streelman, J.T., Lindblad-Toh, K., Seehausen, O., and Di Palma, F. (2014). The genomic substrate for adaptive radiation: genomes of five African cichlid fish. Nature, in press.

 לרשימת הפרסומים המלאה ראה                        http://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&email_for_op=vlaqua%40volcani.agri.gov.il&invitation_id=12928289930749439825&user=O5HGt7AAAAAJ

מחקרים פעילים

   

  זיהוי גנים האחראים לקביעת המין באמנונים

  טיפוח אמנונים 

  בירור הגורמים לייצור דגיגים מוגבל בהכלה של אמנון יאור ואמנון ירדן

  לימוד הבסיס הגנטי לעמידות לווירוס בקרפיון וטיפוח קו עמיד לווירוס

  לימוד השונות הגנטית באמנון הגליל בכנרת

  קורות חיים  
  מעודכן בתאריך: 21/12/14 09:23
  govi semel
  כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר