En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
איתן גולדשטיין, Ph.D.  :שם
הנדסה חקלאיתהנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון :מחלקה/יחידה
03-9683448 :טלפון
050-6220448 :סלולרי
03-5646143 :פקס
eitan@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
תחומי עניין / תאור תפקיד
מרכז ממ"ג מערכות תומכות החלטה להדברת מחלות קרקע בגידולי שדה

ילקוט פרסומים לפי פגע


דוררת (Verticillium dahliae)
גולדשטין, א., כהן, י., חצרוני, א., צרור, ל., זיג, א. ולנסקי א. 2010. מערכת תומכת החלטה לתכנון חלקות תפוחי אדמה במגמת מזעור הנגיעות בדוררת. "ניר ותלם" 25: 37-30.

Cohen Y., Goldstein, E., Hetzroni, A., Zig, U., Lensky, I., and Tsror, L., (2012). A knowledge-based prediction model of Verticillium wilt on potato and its use for rational crop rotation. Computers and Electronics in Agriculture 85: 112-122.

תנשמית האביב (Heliothis armigera)
כהן י., גולדשטין, א., חצרוני, א., שאלתיאל, ל., לנסקי, א., אלון, ת., גלבוע, א. ורביב, ר. 2011. דינאמיקה בזמן ובמרחב של הליותיס בעמק המעיינות ועמק חרוד: תמונה שהתקבלה מנתוני פיקוח אזוריים עונת 2009-10. "ניר ותלם" 34: 46-37.

זבוב הפירות הים תכוני (Ceratitis capitata)
רוזנפלד, ל., גולדשטיין, א., כהן, י., גרינשפון, י., חצרוני, א., הופמן, א., מזרח, ע., אלחנתי, ו., עפג'ין, י. אוהליאב, ק. טימר, ד., גזית, י. ועקיבא, ר. 2015. מערכת אוטומטית לניטור זבוב הפירות הים תכוני. "ניר ותלם" 62: 34-29.


Goldshtein, E., Cohen, Y., Hetzroni, A., Gazit, Y., Timar, D., Rosenfeld, L., Grinshpon, Y., Hoffman, A., and Mizrach, A. (2017). Development of an automatic monitoring trap for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) to optimize control applications frequency. Computer and Electronics in Agriculture 139: 115-125.

Krasnov H, Cohen Y, Goldshtein E, et al (2019) The effect of local and landscape variables on Mediterranean fruit fly dynamics in citrus orchards utilizing the ecoinformatics approach. Journal of Pest Science 92(2): 453-46. doi: 10.1007/s10340-018-1023-8

Goldshtein, E., Gazit, Y., Hetzroni, A., Timar, D., Rosenfeld, L., Grinshpon, Y., & Cohen, Y. (2021). Long–term automatic trap data reveal factors affecting diurnal flight patterns of the Mediterranean Fruit fly. Journal of Applied Entomology, jen.12867. https://doi.org/10.1111/jen.12867

חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus)
סורוקר, ו., מנט, ד., אלטמן, י., גולדשטיין, א., כהן, י. וחצרוני, א. 2016. מלכודות ופטריות להתמודדות עם מכת החדקונית. "עלון הנוטע" 70(2): 29-24.

גולדשטיין, א., כהן , י., סורוקר, ו. וכהן, י. 2017. בחינת מערך לכידה המונית לחדקונית במטע תמרים אורגני. "עלון הנוטע" 71(2): 32-30.

סורוקר, ו., גולדברג, א., דוידוביץ, מ. וגולדשיין, א. 2017. לכידת החדקונית: האם אפשר לשפר את השיטה?. "עלון הנוטע" 71(2): 37-33.

גולדנברג, א., טנגרג'ן, ס., דוידוביץ, מ., סורוקר, ו. וגולדשטיין, א. 2018. חדקונית הדקל האדומה: צמצום אידוי מים מהמלכודות מבלי לפגוע ברמת הלכידה. "עלון הנוטע" 72(2): 21-18.

גולדשטיין, א., כהן, י., חצרוני, א., כהן, י. וסורוקר, ו. 2020. מעקב אחר התפשטות חדקונית הדקל האדומה לכיוון בקעת בית שאן. "עלון הנוטע" 74(2): 28-24.


Soroker, V, Suma, P, Pergola, A.L, Llopis., V.N, Vacas, S, Cohen, Y, Cohen, Y, Alchanatis, V, Milonas, P, Golomb, O, Goldshtein, E, Banna, A.E.M.E., and Hetzroni, A. 2017. Surveillance techniques and detection methods for Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon. In: V. Soroker and S. Colazza (Eds.) Handbook of Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon - biology and management (pp 209-232). John Wiley & Sons, Ltd.


Pontikakos, C., Karamaouna, F., Hetzroni, A., Kontodimas, D., Soroker, V., Samiou, F., Cohen, Y., Giorgoudelli, S., Melita, O., Papageorgiou, S., Benjamin, P., and Goldshtein, E. 2017. Information system CPLAS as a monitoring tool for integrated management of palm pests. 2017. In: V. Soroker and S. Colazza (Eds.) Handbook of Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon - biology and management (pp 233-254). John Wiley & Sons, Ltd.

Goldshtein, E., Cohen, Y., Hetzroni, A., Cohen, Y., and Soroker, V. (2020). The spatiotemporal dynamics and range expansion of the red palm weevil in Israel. Journal of Pest Science 93: 691–702.

Goldshtein, E., Soroker, V., Mandelik, Y., Sadeh, A., Haberman, A., Ezra, N., & Cohen, Y. (2022). Analyzing spatiotemporal species spread by three declustering methods utilizing monitoring data based on national programs and citizen science. Ecological Informatics, 72, 101916. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101916

תריפס הבצל (Thrips tabaci)
גולדשטיין, א., חצרוני, א., כהן, י., חן, מ. ובן-יקיר, ד. 2016. זיהוי מקורות תריפס הטבק בעמק המעיינות. "ניר ותלם" 67 :37-34.

עלקת מצרית (Phelipanche aegyptiaca)

Cohen Y, Roei I, Blank L, Goldshtein E and Eizenberg H (2017) Spatial Spread of the Root Parasitic Weed Phelipanche aegyptiaca in Processing Tomatoes by Using Ecoinformatics and Spatial Analysis. Front. Plant Sci. 8:973. doi: 10.3389/fpls.2017.00973

פגעים שונים

Krasnov, H., Cohen, Y., Goldshtein, E., Ovadia, S., Sharon, R., Harari, A. R., & Blank, L. (2021). Inconsistent effects of local and landscape factors on two key pests in Israeli vineyards. Journal of Applied Entomology, 00, 1- 11. https://doi.org/10.1111/jen.12920

חישה מרחוק

Klapp, I., Yafin, P., Oz, N. et al. Computational end-to-end and super-resolution methods to improve thermal infrared remote sensing for agriculture. Precision Agric (2020). https://doi.org/10.1007/s11119-020-09746-y

Lazare, S., Zipori, I., Cohen, Y., Haberman, A., Goldshtein, E., Ron, Y., Rotschild, R., & Dag, A. (2021). Jojoba pruning: New practices to rejuvenate the plant, improve yield and reduce alternate bearing. Scientia Horticulturae, 277, 109793. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109793

Bahat, I., Netzer, Y., Grünzweig, J.M., Alchanatis, V., Peeters, A., Goldshtein, E., Ohana-Levi, N., Ben-Gal, A., Cohen, Y. In-Season Interactions between Vine Vigor, Water Status and Wine Quality in Terrain-Based Management-Zones in a ‘Cabernet Sauvignon' Vineyard. Remote Sens. 2021, 13, 1636. https://doi.org/10.3390/rs13091636

Lazare S, Cohen Y, Goldshtein E, Yermiyahu U, Ben-Gal A, Dag A. Rootstock-Dependent Response of Hass Avocado to Salt Stress. Plants. 2021; 10(8):1672. https://doi.org/10.3390/plants10081672

Katz L, Ben-Gal A, Litaor MI, Naor A, Peeters A, Goldshtein E, Lidor G, Keisar O, Marzuk S, Alchanatis V, Cohen Y. How Sensitive Is Thermal Image-Based Orchard Water Status Estimation to Canopy Extraction Quality? Remote Sensing. 2023; 15(5):1448. https://doi.org/10.3390/rs15051448

מעודכן בתאריך: 07/01/24 18:46
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר