En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
רועי כספי, Ph.D.  :שם
הגנת הצומחאנטומולוגיה והיחידות לנמטולוגיה וכימיה :מחלקה/יחידה
03-9683517 03-9683814 :טלפון
050-6333403 :סלולרי
  royk@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
המחלקה לאנטומולוגיה :מיקום פיזי
המחלקה לאנטומולוגיה,
מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולקני
ת.ד. 155 , בית דגן 5025001

חוקר

תחומי עניין / תאור תפקיד
1. הדברה ביולוגית ומשולבת של מזיקי הדרים.
2. הדברה ביולוגית ומשולבת של מזיקים במטעים ובבתי צמיחה.
3. הדברה ביולוגית ומשולבת של תריפסים מזיקים.

תחומי העניין: הדברה ביולוגית (בגישת היבוא, התגבור והשימור) והדברה משולבת של מזיקי חקלאות. אני מתרכז במחקר של מזיקי הדרים, מטעים, בתי צמיחה, ובהדברת תריפסים מזיקים. המחקר כולל לימוד ביולוגיית ופנולגיית המזיקים, שיטות ניטור, והדברה משולבת עם דגש על הדברה ביולוגית. בנוסף, אני משלב מחקרי התנהגות ואקולוגיה בסיסיים ויישומיים של אוכלוסיות מזיקים ואויביהם הטבעיים.

צוות המעבדה:

רעות מדר – עוזרת מחקר.

אלכס פרוטסוב – עוזר מחקר.

יובל בקמן – סטודנט לתואר מוסמך. 

אלון גנירם – סטודנט לתואר מוסמך.

Shashwat Singh - פוסט-דוקטורט.

 


Articles in reviewed journals

1.  Yuval, B., Blay, S. and Kaspi, R. (1996). Sperm transfer and storage in the Mediterranean fruit fly (Diptera: Tephritidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 89: 486-492. 

2. Yuval, B., Kaspi, R., Shloush, S. and Warburg, M. (1998) Nutritional reserves regulate male participation in Mediterranean fruit fly leks. Ecol. Entomol. 23: 211-215

3.  Kaspi, R. and Yuval, B. (1999). Lek site selection by male Mediterranean fruit flies. J. Insect Behav. 12: 267-276. 

4. Kaspi, R. and Yuval, B. (1999). Mediterranean fruit fly leks: factors affecting male location. Funct. Ecol. 13: 539-545.  

5. Kaspi, R. (2000). Attraction of female Chiracanthium mildei (Araneae: Clubionidae) to olfactory cues from male Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata. BioControl 45: 463-468. 

6. Kaspi, R., Taylor, P.W. and Yuval, B. (2000). Diet and size influence sexual advertisement and copulatory success of males in Mediterranean fruit fly leks. Ecol. Entomol. 25: 279-284. 

7. Kaspi, R. and Yuval, B. (2000). Post-teneral protein feeding improves sexual competitiveness but reduces longevity of mass-reared sterile male Mediterranean fruit flies (Diptera: Tephritidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 93: 949-955. 

8. Taylor, P.W., Kaspi, R. and Yuval, B. (2000) Copula duration and sperm storage in Mediterranean fruit flies from a wild population. Physiol. Entomol. 25: 94-99. 

9. Taylor, P.W., Kaspi, R., Mossinson, S. and Yuval, B. (2000). Age-dependent insemination success of sterile Mediterranean fruit flies. Entomol. Exp. Appl. 98: 27-33. 

10. Kaspi, R., Feitelson, I., Drezner, T. and Yuval, B. (2001). A novel method for rearing progeny of wild Meaditerranean fruit fly using artificial fruit. Phytoparasitica 29: 15-22. 

11. Field, S.A., Kaspi, R. and Yuval, B. (2002). Why do calling medflies cluster? Assessing the empirical evidence for models of medfly lek evolution. Fla. Entomol. 85: 63-72. 

12. Yuval, B., Kaspi, R., Field, S.A., Blay, S. and Taylor, P.W. (2002). Effects of post-teneral nutrition on reproductive success of male Mediterranean fruit flies. Fla. Entomol. 85: 165-170. 

13. Kaspi, R., Mossinson, S., Drezner, T., Kamensky, B. and Yuval, B. (2002). Effects of larval diet on development rates and reproductive maturation of male and female Mediterranean fruit flies. Physiol. Entomol. 27: 29-38. 

14. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2003). The feasibility of using the sterile insect technique against Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) infesting greenhouse chrysanthemum. Ann. Appl. Biol. 143: 25-34. 

15. Levy, M., Wang, Q., Kaspi, R., Parrella, M.P. and Abel, S. (2005). Arabidopsis IQD1, a novel calmodulin-binding nuclear protein, stimulates glucosinolate accumulation and plant defense. Plant J. 43: 79-96. 

16. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2005). Abamectin compatibility with the leafminer parasitoid Diglyphus isaea. Biol. Control. 35: 172-179. 

17. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2006). Improving the biological control of leafminers (Diptera: Agromyzidae) using the sterile insect technique. J. Econ. Entomol. 99: 1168-1175. 

18. Yuval, B., Maor, M., Levy, K., Kaspi, R., Taylor, P. and Shelly, T.E. (2007). Breakfast of champions or kiss of death - survival and sexual performance of protein fed sterile Mediterranean fruit flies. Fla. Entomol. 90: 115-122. 

19. Walley, J.W., Coughlan, S., Hudson, M.E., Covington, M., Kaspi, R., Banu, G., Harmer, S.L. and Dehesh, K. (2007). Mechanical stress induces biotic and abiotic stress responses via a novel cis-element. PLoS Genet. 3: e172.

20. Chehab, E.W., Kaspi, R., Savchenko, T., Rowe, H., Negre-Zakharov, F., Kliebenstein, D. and Dehesh, K. (2008). Distinct roles of jasmonates and aldehydes in plant-defense responses. PLoS ONE 3(4): e1904. 

21. Giat*, E., Kaspi*, R., Anderson, C.A. and Westerdahl, B.B. (2008). Seasonal population dynamics of the plant-parasitic nematode, Anguina pacificae on golf course greens in California. J. Nematol. 40: 252-257. * These authors contributed equally to this work.

22. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2008). Polyandry and reproduction in the serpentine leafminer Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae). J. Insect Behav. 21: 323-336.

23.  Kaspi, R., Ross, A., Hodson, A.K., Stevens, G.N., Kaya, H.K. and Lewis, E.E. (2010).Foraging efficacy of the entomopathogenic nematode Steinernema riobrave in different soil types from California citrus groves. Appl. Soil Ecol. 45: 243-253. 

24. Savchenko, T., Walley, J., Chehab, W., Xiao, Y.,  Kaspi, R., Pye, M.F,  Mohamed, M.E., Lazarus, C.M., Bostock, R.M. and Dehesh, K. (2010). Arachidonic acid: an evolutionarily conserved signaling molecule modulates plant stress signaling networks. Plant Cell. 22: 3193-3205. 

25. Kaspi, R., Yuval, B. and Parrella, M.P. (2011). Anticipated host availability increases parasitoid host attack behaviour. Anim. Behav. 82: 1159-1165

26. Kaspi, R. and Shafir, S. (2012). Associative olfactory learning of the red dwarf honey bee Apis florae. Apidologie. 44: 100-109. 

27. Gazit, Y. and Kaspi, R. (2017). An additional phytosanitary cold treatment against Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in 'Oroblanco' citrus fruit. J. Econ. Entomol. 110: 790-792. 

28. Kaspi, R., Kontsedalov, S. and Ghanim, M. (2018). First report of Trichogramma danausicida and Trichogramma cacaeciae reared from Thaumatotibia leucotreta eggs in Israel. ZooKeys. 779: 19-25.

29. Kaspi, R., MadarT, R. and Domeradzkib, S. (2019). Acaricides compatibility with the armored scale predator Rhyzobius lophanthae. Biol. Control 132: 42-48.

30. Levi– Zada, A., Steiner, S., Fefer, D. and Kaspi, R. (2019). Identification of the Sex Pheromone of the Spherical MealybugNipaecoccus viridis. J. Chem. Ecol. 45: 455-463.

31. Levi–Zada A.,  Fefer D., Madar R., Steiner S., Kaspi R. (2019). Evaluation of pheromone of false codling moth Thaumatotibia leucotreta in Israel by sequential SPME/GCMS analysis and field trials. J Pest Sci. On-Line.


Books 

1. Kaspi, R., Drishpoun, Y., Gross, S. and Rotman, N. (2017). Citrus Pests and Their Natural Enemies in Israel. Ministry of Agriculture & Rural Development, Extension Service, and The Plants Production & Marketing Board. (Hebrew).  


Articles in Non-Reviewed Journals in Hebrew and English

1. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2002). The potential of Sterile Insect Technique (SIT) as one of the strategies for control of Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) infesting greenhouse crops. IOBC/wprs Bulletin 25: 123-126.

2. Parrella, M.P. and Kaspi, R. (2004). Using the sterile insect technique and parasitoids for leafminer control in floral crops. SAF Proceedings 61-62.

3. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2004). Using the sterile insect technique and parasitoids for Liriomyza trifolii control in greenhouse crops. Gerbera Pest Management Alliance (GPMA) Newsletter.

4. Carne-Cavagnaro, V., Costamagna, T.P., Kaspi, R., Starnes, R.L., O’Donnell, C.A., Strehl, T., Sutherland, A. and Parrella, M.P. (2004).Efficacy of pesticides against western flower thrips on marigolds. California Ornamental Research Federation News. 8:2 (pages: 1-2 and 4).

5. Parrella, M.P. and Kaspi, R. (2005). Effect of abamectin on the leafminer parasitoid Diglyphus isaea. IOBC/wprs Bulletin. 28: 197-200.

6. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2005). Avid compatibility with the leafminer parasitoid Diglyphus isaea. Gerbera Pest Management Alliance (GPMA) Newsletter. 

7. Kaspi, R. and Parrella. M.P. (2005). Polyandry and reproduction in the serpentine leafminer Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae). Gerbera Pest Management Alliance (GPMA) Newsletter.

8. Parrella, M.P., Costamagna, T. and Kaspi, R. (2006). The addition of Potassium Silicate to the fertilizer mix to suppress Liriomyza leafminers attacking floriculture crops. Gerbera Pest Management Alliance (GPMA) Newsletter.

9. Strehl, T., Carne-Cavagnaro, V., Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2006). Facin: a new biopesticide. Gerbera Pest Management Alliance (GPMA) Newsletter.

10. Carne-Cavagnaro, V., Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2006). Liriomyza trifolii leaf preference. Gerbera Pest Management Alliance (GPMA) Newsletter. 

11. Parrella, M.P., Costamagna, T.P. and Kaspi, R. (2007). The addition of potassium silicate to the fertilizer mix to suppress Liriomyza Leafminers attacking Chrysanthemums. Acta Horticulturae (ISHS) 747: 365-370. In: VIII International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates: Advances in Soil and Soilless Cultivation under Protected Environment, Morocco.  

12. Kaspi, R. and Parrella, M.P. (2008). Synergistic interaction between parasitoids and sterile insects. IOBC/wprs Bulletin. 32: 99-102.

13. Kaspi, R., Hasher, M., Mandelik, Y. and Shafir, S. (2010). Watch out! The dwarf honeybee is still here. Yalkut Hamichveret. 49: 112-116. (Hebrew).

14. Kaspi, R. (2011). The effect of pesticides on natural enemies in the orchard. Et Hadar. 83: 1-3. (Hebrew).

15. Kaspi, R., Rotman, N., Gross, S., Drishpoun, Y., Palevski, E. and Argov, Y. (2011). Citrus rust mite: Biology, Ecology and Control. Et Hadar. 88: 15-23. (Hebrew).  

16. Kaspi, R. (2014). Greek reinforcement for the control of scale insects – biological control of scale insects by the predatory beetle Rhyzobius lophanthae. Et Hadar. 102: 15-16. (Hebrew).

17. Kaspi, R. and Domaratzki, S. (2014). Field Survey: Parasitoids of scale insects. Summary of Research and Activities 2009-2014. Pages: 82-85. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).

18.  Kaspi, R. and Domaratzki, S. (2014). Effect of insecticides on the parasitic wasp Aphytis melinus. Summary of Research and Activities 2009-2014. Pages: 86-89. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).

19. Kaspi, R. and Domaratzki, S. (2014). Effect of topical toxicity of citrus pesticides on the predatory mite Iphiseius degenerans. Summary of Research and Activities 2009-2014. Pages: 90-91. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).

20. Kaspi, R. and Domaratzki, S. (2014). Survival and development of desert locusts who feed on ‘Orr’ leaves. Summary of Research and Activities 2009-2014. Pages: 100-103. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).

21. Kaspi, R. (2017). Biological control of scale insects. Summary of Research and Activities 2015-2017. Pages: 125-126. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).

22. Kaspi, R. (2017). False Codling Moth: A survey of egg parasites. Summary of Research and Activities 2015-2017. Page: 20. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).

23. Kaspi, R., Mont, H., Domaratzki, S., Akiva, R., Melamed, E. and Gazit, Y. (2017)        Development of a laboratory colony of the false codling moth (FCM). Summary of Research and Activities 2015-2017. Pages: 9-10. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).  

24. Ghanim, M., Kontsedalov, S. and Kaspi, R. (2017). Development of molecular markers for identification of citrus moths. Summary of Research and Activities 2015-2017. Pages: 12-15. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).  

25. Gazit, Y. and Kaspi, R. (2017) Additional phytosanitary cold treatment against Ceratitis capitate (Diptera: Tephritidae) in ‘Oroblanco’ citrus fruit (to Japan). Summary of Research and Activities 2015-2017. Pages: 48-50. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).  

26. Kaspi, R. (2017). Survey of egg parasites of False Codling Moth (FCM). Summary of Research and Activities 2015-2017. Page: 20. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).  

27. Kaspi, R. (2017). Egg parasitoid import from South Africa. Summary of Research and Activities 2015-2017. Page: 21. The “Israel Cohen” Institute for Biological Control, Plant Production and Marketing Board, Citrus Division, Israel. (Hebrew).  

28. Kaspi, R., Drishpoun, Y., Gross, S. and Rotman, N. (2017). Book recommendation: Citrus pests and their natural enemies in Israel. Et Hadar. 125: 20. (Hebrew).  

29. Kaspi, R., Drishpoun, Y., Gross, S. and Rotman, N. (2017). Was published: Citrus pests and their natural enemies in Israel. Halon Hanoteha. 71: 17. (Hebrew). 

30. Kaspi, R., Mont, H., Domaratzki, S., Akiva, R., Melamed, E. and Gazit, Y. (2018). A laboratory colony of the false codling moth (FCM). Halon Hanoteha. 72: 28. (Hebrew).

31. Kaspi, R. (2018). A field survey of False Codling Moth (FCM) egg parasites. Halon Hanoteha. 72: 31. (Hebrew).

32. Kaspi, R. (2018). Importation of an egg parasitoid for FCM biocontrol from South Africa. Halon Hanoteha. 72: 31. (Hebrew).

33.  Kaspi, R. and Gazit, Y. (2018). Know your enemy - Identifying false codling moth males in monitoring traps. Et Hadar


מעודכן בתאריך: 03/10/19 18:25
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר