En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
שער

ברוכים הבאים לאתר המחלקה לאנטומולוגיה
והיחידות לנמטולוגיה וכימיה

חזון:

המחלקה תהווה גוף מוביל במחקר ופיתוח של אמצעים יעילים וידידותיים לסביבה להדברה והגבלה של מזיקי צמחים, בזיהוי ובמחקר של מזיקים חדשים, ובהפצת הידע לקהילה החקלאית בארץ ובעולם.


מטרות המחלקה:

חקר יחסי הגומלין שבין מזיקים, הגידולים החקלאיים ותנאי הסביבה.
זיהוי והגדרת בעיות המגבילות את הייצור החקלאי בתחום המזיקים.
פיתוח אמצעים יעילים, ידידותיים לסביבה, לפתרון בעיות המגבילות את הייצור החקלאי.
הפצה והטמעה של הידע והאמצעים שפותחו לקהילה החקלאית ולתעשייה הנלווית בארץ ובעולם.
שימור ידע והכשרת דור העתיד של המחקר, הפיתוח והיישום בתחום המזיקים והגנת הצומח.

תרומה לחקלאות:

 

הישגים משמעותיים:

 

קשרי חוץ:


כיווני מחקר נבחרים:

ביולוגיה אקולוגיה ואפידמיולוגיה:

לימוד הדינאמיקה של אוכלוסיות פרוקי רגליים מזיקים. שימוש בכלים לקביעת הפיזור בזמן ובמרחב של אוכלוסיות מזיקים. שימוש בשיטות מולקולאריות וסטטיסטיות לקביעת המקור הגיאוגרפי של מזיקים. זיהוי, תפוצה ואקולוגיה של נמטודות טפילות על צמחים. לימוד העברת פתוגנים צמחיים על ידי וקטורים.

תקשורת הכימית:

בידוד, זיהוי ושימוש בפרומוני מין ופירומוני התקהלות, וחומרים צמחיים לניטור, שיבוש ההזדווגות והדברה של מזיקים. פיתוח תכשירים למשיכת וקטילה של מזיקים.

פיתוח רכיבים לממשק הדברה משולבת:

בחינת השימוש בצמחי מלכודת, ברשתות ויריעות עם תוספים אופטיים להקטנת החדירה וההתבססות של מזיקים בבתי צמיחה. יישום של מחסומים פיזיים נגד מזיקים. לימוד של עמידות צמחים לחרקים ואקריות. בחינה ופיתוח של חומרי הדברה חדשים ידידותיים להדברת מזיקים בשיתוף עם חברות מסחריות. לימוד מנגנוני דטוקסיפיקציה, סינרגיזם, עמידות רגילה וצולבת לתכשירי הדברה. פיתוח ממשק הדברה ועמידות נגד מזיקים חקלאיים ופיתוח שיטות מהירות לבדיקת העמידות. לימוד מנגנוני פעולה של מעכבי גדילת חרקים וחומרים חדשניים אחרים. פיתוח חיישנים ביולוגיים לניטור שאריות תכשירי הדברה במזון ובסביבה.

הדברה ביולוגית:

שיפור ההדברה של אקריות מזיקות לצמחים על ידי אקריות טורפות. הרחבת השימוש בצרעות טפיליות להדברת שורה ארוכה של מזיקים. יבוא ואקלום של אויבים טבעיים נגד מזיקים קיימים ופולשים. פיתוח שיטות לשילוב פרומוני מין ואויבים טבעיים על מנת לשפר את ההדברה של מזיקים.

הדברה מיקרוביאלית:

פיתוח תכשירי הדברה המבוססים על חיידקים ווירוסים תוקפי חרקים. שיפור הדברת מזיקים באמצעות נמטודות תוקפות חרקים. הדברה ביולוגית של נמטודות טפילות על צמחים. בחינה ופיתוח של תכשירי הדברה המבוססים על פטריות תוקפות חרקים.

ביוכימיה, גנטיקה וביולוגיה מוליקולארית של חרקים ונמטודות:

חקר מנגנון ההכרה של הפונדקאי על ידי נמטודות צמחוניות ובחינת אמצעים לשיבוש הכרה זו. חקר תפקידם של נוירופפטידים בבקרת יצירת פרומוני מין בפרפראים. סקר ופיתוח של מעכבי ביוסינתזה של פרומוני מין. פיתוח וירוסי בקולו מהונדסים נושאי רעלנים סלקטיביים להדברה של מזיקים פרפראים. הבנת מנגנונים מולקולאריים לאינטראקציה של מזיקים עם סביבתם כולל צמחים, וירוסים, חיידקים ותנאי הסביבה.

טקסונומיה ופאוניסטיקה:

טקסונומיה קלאסית ומולקולארית, ופאוניסטיקה של כנימות מגן במזרח התיכון. פיתוח מאגר נתונים ממוחשב של כנימות מגן בעולם ScaleNet. לימוד הגנטיקה של תת-מינים ואוכלוסיות גיאוגרפיות שונות.


 

מעודכן לתאריך: 12/01/15 13:57
*שער
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר