En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
מטרות נציגות המועצה המדעית

הועד הפועל מהווה את הזרוע המבצעת של המועצה המדעית המנהלית, פועל מטעמה של המועצה המדעית המנהלית עפ"י הייעוד שהוקנה לה במסמך העקרונות של הקמת המינהל.
בהתאם לכך תפקידיו הכלליים של הועד הפועל של המועצה המדעית המנהלית הם:

  • לייעץ לראש המינהל בכל התחומים הנוגעים לפעילות המינהל.
  • לדאוג לתקינות ושקיפות באופן קבלת ההחלטות במינהל וביצוען.
  • לרכז את הליך בחירת ראש ממ"ח עפ"י הנוהל שאושר ע"י המועצה ולייעץ לשר החקלאות במינוי ראש ממ"ח.

תחומי העיסוק

  • השתתפות בועדות המינהל
  • הצעות לעדכונים בנוהלי עבודה במנהל
  • דיווח בפני המועצה המדעית המנהלית לגבי נושאים המטופלים בהנהלת המינהל
  • ייצוג המועצה המדעית המנהלית בנושא הנהלים הקשורים להרכב מועצת מכון
  • חברות (יו"ר הועה"פ) בועדת חיפוש המועמדים לבחירת ראש ממ"ח מטעם המועצה המדעית
  • קביעת סדר יום וזימון המועצה המדעית המנהלית
  • בחירת יו"ר הועד הפועל

חברי הוועד הפועל נפגשים בקביעות, אחת לשבוע.

נוהל זימון המועצה המדעית

זימון המועצה יכול להתבצע באמצעות הגשת בקשה לועה"פ ע"י חבר מועצה בצרוף חתימות של שליש מחבריה.

מעודכן לתאריך: 02/02/14 07:37
*מטרות נציגות המועצה המדעית
"העתקת" וולקני לצפון
על המינהל
משתלמים ומדענים אורחים
נציגות המועצה המדעית
צור קשר
מלגות
מחלקת מכרזים
מורשת
נציגות המועצה המדעית
ועד עובדים
קישורים ונותני שירות
שרותים פנימיים
נוהלי עבודה
קשרי חוץ
חשבות
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר