En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
פירסומים
  • רונן ב., גן-מור ש., בכר א., ואקנין י. ודן איזיקוביץ'. (2000). האבקה אלקטרוסטטית לשיפור היבול של אלת הבוטנה - מחקר משותף לישראל ולקליפורניה. מיכון והנדסה בחקלאות 44  (6): 22-25.**
  • בכר א. (2004). ייעול לחיסכון בידיים עובדות. יבול שיא 8: 18-19.
  • בכר א. 2007. ייעול תהליכי העבודה בחממת עגבניות באמצעות סימולציה. מיכון והנדסה בחקלאות 51 (2): 29-35.
  • ציון ב., בכר א., רגב ר., וייסבלום א., שמיר נ., ציפורי י., אהרון מ. ודג א. (2007). בדיקת יעילות מסיק זיתים מכאני בשיטות שונות- ממצאים ראשוניים. ניר ותלם 1: 43-49.
  • בכר א. (2008). שילוב פעולה אדם-רובוט לזיהוי מטרות במשימות חקלאיות. ניר ותלם 6: 36-38.
  • בכר א., אסקירה י. ורשף ג. (2008). ייעול תהליכי העבודה בבתי צמיחה לעגבניות מאכל וצ'רי בודדות. ניר ותלם 8: 36-41.
  • בכר א., אבן-חיים מ. ואידן י. (2009). פיתוח כלי סימולציה ואופטימיזציה לייעול תהליכי העבודה וחיסכון בכוח אדם בבתי אריזה לעגבניות מאכל. ניר ותלם 19: 39-46.
  • מוסקוביץ י., אידן י. ובכר א. (2010). פיתוח מערכת מבוססת מחשב כף יד לחקר עבודה בחקלאות. ניר ותלם21: 35-40.**
  • בכר א. (2011). ייעול תהליכי העבודה בבתי אריזה לענפי קישוט ירוקים. ניר ותלם 29: 43-49.
  • בכר א. ורונן ע. (2011). אפיון ומדידת עומסי עבודה במשקי פרחים במטרה להביא לחסכון בידיים עובדות והגדלת התפוקה. ניר ותלם 31: 37-48.
** מפרסומי מינהל המחקר החקלאי, המאמר עבר ביקורת מדעית. 

*** פירסומים נוספים נמצאים באתר הלועזי ***

לפירסומים בלועזית

 
26/01/10 | יום שלישי
אין תגובות (0