En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
טוקסיקולוגיה של חומרי הדברה ומזהמים סבובתיים והשפעתם על בריאות הסביבה
תיאור נושאי המחקר:
1. פיתוח שיטות חדישות לזיהוי וכימות חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים ותוצרי הפירוק שלהם בשיטות אנליטיות מתקדמות כגון LC-MS/MS
2. אפיון טוקסיקוקינטי וטוקסיקולוגי של מזהמי מזון למיניהם במודלים in-vivo ו\או in-vitro .
3. השפעת קוטלי עשבים על מדדי פוריות בזכרים בעזרת מודלים in-vivo ו in-vitro.
24/05/17 | יום רביעי
אין תגובות (0