En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אביב דומברובסקי, Ph.D.  :שם
הגנת הצומחמחלות צמחים וחקר עשבים :מחלקה/יחידה
03-9683579 :טלפון
050-6220110 :סלולרי
03-9683543 :פקס
  aviv@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
דרך המכבים 68 ראשון לציון

חוקר

תחומי עניין / תאור תפקיד
*זיהוי ואפיון נגיפים חדשים בארץ ובעולם

*לימוד דרכי העברה של נגיפים בצמחים

* התמודדות עם טובמווירוסים

*לימוד יחסי הגומלין שבין הנגיף והוקטור החרקי

*נגיפים פתוגנים לכנימות עלה

**דרוש סטודנט\ת בעלי רקע בשיטות מולקולריות לעבודת מחקר לתואר שני שלישי ופוסטדוקטורנט

 

1.      Dombrovsky A, Huet H, Zhang H, Chejanovsky N, Raccah B. (2003). Comparison of newly isolated cuticular protein genes from six aphid species.  Insect Biochem Mol Biol.33: 709-715.

2.      Dombrovsky A, Huet H, Chejanovsky N, Raccah B.(2005). Aphid transmission of a potyvirus depends on suitability of the helper component and the N terminus of the coat protein.   Arch Virol.150: 287-298.

3.      Ghanim M, Dombrovsky A, Raccah B, Sherman A. (2006).  A microarray approach identifies a new ANT and OS-D as differentially regulated in alate and apterous morphs of the green peach aphid Myzus persicae (Sulzer). Insect Biochem Mol Biol.36: 857-868.

4.      Dombrovsky, A., Sobolev, I., Chejanovsky, N., Raccah B. (2007a). Characterization of RR-1 and RR-2 cuticular proteins from Myzus persicae. Comparative Biochemistry and Physiology Part B. 146: 256-264.

5.      Dombrovsky, A., Gollop, N., Songbi, C., Chejanovsky, N., Raccah B. (2007b).   In vitro association between the helper protein of the zucchini yellow mosaic virus and cuticle proteins of Myzus persicae.  J. Gen. Virol. 88: 1602-1610.

6.      Spiegel, S., Sobolov, I.,  Dombrovsky, A., Gera, A., Raccah, B., Tam, Y., Beckelman, Y., Antignus, Y. (2008).  Partial molecular characterization of a Peanut mottle virus isolate infecting groundnut.  Phytoparasitica 36(2):168-174.

7.      Dombrovsky, A., Arthaud, L., Ledger, T.N., Tares, S.,  Robichon, A. (2009). Profiling the repertoire of phenotypes influenced by environmental cues that occur during asexual reproduction.  Genome Research. 19(11):2052-2063.

8.      Dombrovsky, A., Ledger, T.N.,  Engler, G., Robichon, A. (2009). Using the pea aphid Acyrthosiphon pisum as a tool for screening biological responses to chemicals and drugs. BMC Research Notes. 2:185, pp 1-6.

9.      Dombrovsky, A., Pearlsman, M., Lachman, O., and Antignus, Y. (2009). Characterization of a new strain of Eggplant Mottled Crinkle Virus (EMCV) infecting eggplants in Israel. Phytoparasitica. 37: 477-483.

10.  The International Aphid Genomics Consortium. (2010).Genome Sequence of the Pea Aphid Acyrthosiphon pisum. PLoS Biology 8(2):e1000313.

11.  Huybrechts, J., Bonhomme, J., Minoli, S., Prunier-Leterme, N., Dombrovsky, A.,  Abdel-Latief, M., Robichon, A., Veenstra, J.A., and Tagu, D. (2010).  Neuropeptide and neurohormone precursor in the pea aphid Acyrthosiphon pisum. Insect Molecular Biology. 19: 87-95.

12.   Uzest, M., Gargani, D.,  Dombrovsky, A., Cazevieille, C., Cot, D., Blanc, S. (2010). The “acrostyle“: A newly described anatomical structure in aphid stylets”. Arthropod Struct. Dev. 39 221-229.

13.  Dombrovsky, A., Glanz, E., Pearlsman, M., Lachman, O., Antignus, Y. (2010). Characterization of Pepper yellow leaf curl virus a tentative new Polerovirus species causing a yellowing disease of pepper. Phytoparasitica 38: 477-486.

12.  Arthaud, L., Rokia-Mille, S.B., Raad, H., Dombrovsky, A., Prevost, N., Capovilla, M., Robichon, A. (2011). Trade-off between toxicity and signal detection orchestrated by frequency and density dependent genes. PLoS ONE 6(5): e19805. doi:10.1371/journal.pone.0019805.  

13.  Dombrovsky, A., Sapkota, R.S, Lachman, O., Antignus, Y. (2012). Eggplant mild leaf mottle virus (EMLMV), a new putative member of the genus Ipomovirus that harbors an HC-Pro gene. Virus Genes 44: 329–337.

14.   Sela, N., Luria, N.S, Dombrovsky, A. (2012). Genome assembly from small RNA of Bell pepper endornavirus. Journal of virology 86:7221.

15.  Valmalette, J.C., Dombrovsky, A., Brat, P., Mertz, C., Capovilla, M., Robichon, A. (2012). Light- induced electron transfer and ATP synthesis in a carotene synthesizing insect. Scientific Reports 2: 579. doi:10.1038/srep00579.

16.  Brat, P., Valmalette, J.C., Mertz, C.,  De Sousa, G.,  Dombrovsky, A., Capovilla, M., Robichon, A. (2012). Analysis of carotenoid compounds in aphids by Raman imaging and mass spectrometry. Protocol Exchange, doi:10.1038/protex.2012.047.

17.  Dombrovsky, A., Sapkota, R.S, Lachman, O., Pearlsman, M.,  Antignus, Y. (2012).

Anew aubergine disease caused by a whitefly-borne strain of tomato mild mottle virus (TomMMoV). Plant Pathology, 62: 750–759.

18.    Dombrovsky, A and Luria N.S (2013). The Nerium oleander aphid Aphis nerii is tolerant to a local isolate of Aphid lethal paralysis virus (ALPV). Virus Genes. 46: 354-361.  

19.        Sela N., Lachman O., Reingold V., Dombrovsky, A. (2013). A new cryptic virus belonging to the family Partitiviridae was found in watermelon co-infected with Melon necrotic spot virus. Virus Genes 47: 382–384.

20.        Dombrovsky, A., Glanz, E.S, Lachman, O., Sela N., Doron-Faigenboim, A. and Antignus, Y. (2013). The complete genome sequence of PYLCV and its implications on the understanding of evolution dynamics in the genus Polerovirus.  PLoS ONE 8(7): e70722.doi:10.1371/journal.pone.0070722. 

 23. Reingold, V.S,  Lachman, O., Koren, A. and Dombrovsky, A. (2013). First report of Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) symptoms in watermelon used for the discrimination of non-marketable fruits in Israeli commercial fields.  New Disease Reports 28: 11.  [http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2013.028.011].

24. Luria, N.S, Reingold, V.S, Lachman, O. and Dombrovsky, A. (2013). Full-Genome Sequence of Hibiscus Chlorotic Ringspot Virus from Israel. Genome Announcements 01/2013; 1(6). DOI:10.1128/genomeA.01050-13.

25. Reingold, V.S, Luria, N.S, Robichon, A., Dombrovsky, A. (2014). Adenine methylation may contribute to endosymbiont selection in a clonal aphid population. BMC Genomics DOI: 10.1186/1471-2164-15-999.

26. Pasquier, C., Clément, M., Dombrovsky, A., Peneaud, S., Ledger, N., Capovilla, M.,   Robichon, A. (2014). Environmentally selected aphid variants in clonality context display differential patterns of methylation in the genome. PLoS ONE 9(12): e115022.  DOI: 10.1371/journal.pone.0115022.

27. Reingold, V.S, Lachman, O., Blaosov, E. and Dombrovsky, A. (2015). Seed disinfection treatments do not sufficiently eliminate the infectivity of Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) on cucurbit seeds. Plant Pathology 64:245-255.

28. Shargil, D., Zemach, H., Belausov, E., Lachman, O., Kamenetsky, R., and Dombrovsky, A. (2015).          Development of a fluorescent in situ hybridization (FISH) technique for visualizing CGMMV in plant tissues. Journal of virological methods 223: 55-60.

29. Reingold, V.S, Lachman, O., Belausov, E., Koren, A.,  Mor, N. and Dombrovsky, A. (2016). Epidemiological study of Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) in greenhouses enables reduction of disease damage in cucurbit production.  Annals of Applied Biology 168: 29-40. DOI: 10.1111/aab.12238.

30.  Schor, N.,  Bechar, A., Ignat, T., Dombrovsky, A., Elad, Y., and Berman, S. (2016).        Robotic Disease Detection in Greenhouses: Combined Detection of Powdery Mildew and Tomato Spotted Wilt Virus.  Robotics and Automation Letters, IEEE. 99: 345-360.

31. Reingold, V S., Lachman, O., Sela, N., Luria, N S., and Dombrovsky A. (2016).                   Watermelon fruit rot disease in Israel is caused by a distinct Squash vein yellowing virus (SqVYV) strain.  Plant Disease, 100: 1176-1183. PDIS-09-15-1040-RE.  

32. Luria, N., Reingold S, V., Lachman, O., Sela, N. and Dombrovsky, A. (2016). Extended phylogenetic analysis of a new Israeli isolate of Brevicoryne brassicae virus (BrBV-IL) suggests taxonomic revision of the genus Iflavirus. Virology Journal  13:50. DOI: 10.1186/s12985-016-0500-z.

33. Sela, Noa., Luria, NetaS., Yaari, Mor., Prusky, Dov and Dombrovsky, Aviv. (2016).     Genome Sequence of a Potential New Benyvirus Isolated from Mango RNA-seq Data.  Genome Announcements.   4(6): e01250-16. DOI:  10.1128/genomeA.01250-16.

34. Luria, NPD., Smith, E., Reingold, V., Bekelman, I., Lapidot, M., Levin, I., Elad, N., Tam, Y., Sela, N., Abu-Ras, AS., Ezra, N., Haberman, A., Yitzhak, LS. and Dombrovsky, A. (2017). A New Israeli Tobamovirus Isolate Infects Tomato Plants Harboring Tm-22 Resistance Genes. PLoS One 12:e0170429.

35. Schor, N., Berman, S., Dombrovsky, A. Elad, Y., Ignat, T., Bechar, A. (2017).     Development of a robotic detection system for greenhouse pepper plant diseases.      Precision agriculture. doi:10.1007/s11119-017-9503-z.

36.  Shargil, DPD., Smith, E., Lachman, O., Reingold, V., Darzi E S. and  Dombrovsky, A. (2017). New weed hosts for Cucumber green mottle mosaic virus in wild Mediterranean vegetation. European Journal of Plant Pathology. 148:473–480.

37. Darzi, ES., Smith, E., Shargil, DPD., Lachman, O., Ganot, L., Dombrovsky, A. (2017). The honey bee Apis mellifera contributes to Cucumber green mottle mosaic virus spread via pollination. Plant Pathology, 67: 244-251. 

38. Roni Cohen, Aviv Dombrovsky and Frank Louws. (2017).  Vegetable Grafting: Principles and Practices. Edited by Giuseppe CollaFrancisco Perez-Alfocea and Dietmar Schwarz. CABI.

39. Dombrovsky, A., and Smith, E. (2017). Seed Transmission of Tobamoviruses: Aspects of Global Disease Distribution. In Advances in Seed Biology (InTech). DOI: 10.5772/intechopen.70244.

40. Philosoph AMS, Dombrovsky A, Elad Y, Jaiswal AK., Koren A., Lachman O., Frenkel L. (2018). Combined infection with Cucumber green mottle mosaic virus and Pythium species causes extensive collapse in cucumber plants.       Plant Disease. 102:753-759. 

41. Maayan, Y., Pandaranayaka, E. P., Srivastava, D. A., Lapidot, M., Levin, I., Dombrovsky, A., and Harel, A. (2018). Using genomic analysis to identify tomato Tm-2 resistance-breaking mutations and their underlying evolutionary path in a new and emerging tobamovirus.  Arch Virol. 163(7):1863-1875. doi: 10.1007/s00705-018-3819-3825. 

42. Luria NPD., Smith E., Sela N., Lachman, N., Bekelman N., Koren A. and Dombrovsky A. (2018).  A local strain of Paprika mild mottle virus breaks L3 resistance in peppers and is accelerated in Tomato brown rugose fruit virus-infected Tm-22-resistant tomatoes.  Virus Genes. 54(2):280-289.

43. Calupowicz, L., Dombrovsky, A., Gaba, V., Luria, N., Reuven, M., Beerman, A. Lachman, O., Dror, O., Nissan, G. and Manulis-Sasson S. (2018). Diagnosis of plant diseases using Nanopore sequencing platform.  Plant Pathology. 68(2) 229-238. doi.org/10.1111/ppa.12957.

44. Elisheva Smith and Aviv Dombrovsky (2019). Aspects in Tobamovirus Management in Intensive Agriculture, (InTech), DOI: 10.5772/intechopen.87101.

45. Opatovsky I.,  Elbaz M.,  Tsror (Lahkim), L., Mordechai-Lebiush S., and  Dombrovsky A. (2019).  First Report of Lettuce Big Vein Disease Caused by Olpidium spp., Mirafiori Lettuce Big-Vein Virus, and Lettuce Big-Vein Associated Virus in Israel.  Plant Disease.  103:4, 779-779.

46. Opatovsky, I., Elbaz, M. , Dori, I., Avraham, L., Mordechai?Lebiush, S., Dombrovsky, A. and Tsror (Lahkim), L. (2019). Control of lettuce big-vein disease by application of fungicides and crop covers.  Plant Pathology. 68: 790-795. doi:10.1111/ppa.12990.

47. Levitzky, NS., Smith, E., Lachman, O., Luria, N., Mizrahi, Y., Bakelman, H., Sela, N., Laskar, O., Milrot, E., and Dombrovsky, A. (2019). The bumblebee Bombus terrestris carries a primary inoculum of Tomato brown rugose fruit virus contributing to disease spread in tomatoes. PLoS One 14, e0210871.14(1). doi.org/10.1371/journal.pone.0210871.

48.  Luria NPD, Smith E, Sela N, Lachman O, Koren A, Dombrovsky A. (2019). Insights into a watermelon virome contribute to monitoring distribution of whitefly-borne viruses. Phytobiomes Journal.  3:161-70. https://doi.org/10.1094/PBIOMES-07-18-0034-R

49. Shargil DPD, Zemach H, Belausov E, Lachman O, Luria NPD, Molad O, Smith E, Kamenetsky R, Dombrovsky A. (2019). Insights into the maternal pathway for Cucumber green mottle mosaic virus infection of cucurbit seeds.  Protoplasma. 256(4):1109-1118. doi: 10.1007/s00709-019-01370-6. 

50. Philosoph A.MS.,  Dombrovsky A.  Elad Y.,  Koren A., Frenkel O. (2019). Insight into late wilting disease of cucumber demonstrates the complexity of the phenomenon in fluctuating environments. Plant Disease 103:112877-2883.

51. Ghosh, SPD., Kanakala, S., Lebedev, G., Svetlana, K., Silverman, D., Alon, T., Mor, N., Sela, N., Luria, N., Dombrovsky, A., Mawassi, M., Haviv, S., Czosnek, H., and Ghanim, M. (2019). Transmission of a New Polerovirus Infecting Pepper by the Whitefly Bemisia tabaci.  Journal of Virology 93, e00488-19.

52.  Hadad, LS., Luria, NPD., Smith, E., Sela, N., Lachman, O. and Dombrovsky, A. (2019). Lettuce Chlorosis Virus Disease: A New Threat to Cannabis Production. Viruses, 11(9),802; https://doi.org/10.3390/v11090802.

53.  Giladi, YS., Hadad, LS., Luria, NPD., Cranshaw, W., Lachman, O., and  Dombrovsky, A. (2019). First Report of Beet Curly Top Virus Infecting Cannabis sativa L. in Western Colorado. Plant Disease. 104:3999-999.

54. Meenakshi Tetorya and Aviv Dombrovsky. (2019). Application of High-Throughput Sequencing Technology for the Discovery of Insect Viruses. EC Agriculture 5.5 (2019): 267-271.

55. Jerushalmi, S., Maymon, M., Dombrovsky, A. and Freeman, S. (2020).  Effects of cold plasma, gamma and e-beam irradiations on reduction of fungal colony forming unit levels in medical cannabis inflorescences.  Journal of Cannabis Res 2, 12 (2020). https://doi.org/10.1186/s42238-020-00020-6

56. Klap C, Luria N, Smith E, Bakelman E, Belausov E, Laskar O, Lachman O, Gal-On A, Dombrovsky A. (2020). The Potential Risk of Plant-Virus Disease Initiation by Infected Tomatoes.  Plants. 2020;9(5):623.

מיזם חוס"ן CGMMV בדלועיים
קישור לאתר של מיזם חוס"ן CGMMV בדלועיים

http://www.cgmmv.com/
0 תגובות
הצג כל הפרקים
מעודכן בתאריך: 01/06/20 20:24
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר