En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אלי צעדי, Ph.D.  :שם
מדעי הצמחמשאבי טבע :מחלקה/יחידה
+972 (0)8 992-8658 :טלפון
050 - 6220158 :סלולרי
+972 8 992-6485 :פקס
  zaadye@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
המחלקה למשאבי טבע,
המכון למדעי הצמח,
מינהל המחקר החקלאי,
מרכז מחקר גילת,
משרד החקלאות,
ד"נ נגב 8531100

אגרואקולוג, חוקר שטחים פתוחים, אקולוגיה של הקרקע

למידע נוסף ורשימת פרסומים  כאן

תחומי עניין / תאור תפקיד
א. קרומי קרקע ביולוגיים,
ב. הקשר בין קרקע, צומח ובעלי-חיים,
ג. מרעה ורעייה בשטחים פתוחים ויערות נטועים,
ד. רעיה במערכות חקלאיות של שלחין ובעל אורגניות,
ה. שיקום אקולוגי של קרקעות מופרות (ייצוב ומניעת סחף),
ו. מעגלים ביוגיאוכימיים של חנקן ופחמן במערכות מדבריות,
ז. חיידקים ניטריפיקנטים,
ח. סחף איאולי, מיקרומורפולוגיה וכימיה של חלקיקים באטמוספרה.
ט. ניטור זליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים ומטעים לשטחים טבעיים והשפעה על מאביקים.
י. דינמיקה של כתמיות לאחר שריפות יער.

רשימת ספרות בעברית (פרסומים מדעיים):

צעדי, א., פרבולוצקי, א., אוקון, י. 1990. השפעת ביקטור בחיידקי אזוספירילום על נבטים של אלון התבור. השדה70: 1910 - 1912.

צעדי, א., אוקון, י., יונתן, ר., פרבולוצקי, א., 1992. השפעת ביקטור ודישון על הייצרנות של מרעה טבעי באזורים צחיח למחצה וים-תיכוני בישראל. השדה 72: 484-488.

צעדי, א. 1999. קרומי קרקע ביולוגיים ותפקידם במערכת אקולוגית מדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 77 - 83.

 צעדי, א. 1999. מעגל החנקן בכתמיות המדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 70 - 76.

לבקוב, ר., צעדי, א.1999. השפעת קוטלי עשבים על זרימות המשאבים במערכת כיתמית מדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 112 - 121

צעדי, א., אליאסף, ר., יונתן, ר., דבש, ל., פרבולוצקי, א. 1999. תגובת אקוסיסטמה לרעיית כבשים. אקולוגיה וסביבה 5: 167 - 179.

צעדי, א. 2008. שינויים בתכונות הקרקע הנובעים מכיסוי הצומח בשטחים הפתוחים ברמת הנגב. יער 10: 3 - 9.

זיו, י., צוער, ח., צעדי, א. 2008. ניתוח מרחבי גיאומורפולוגי של אזור חולות מערב הנגב. הוצאת רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב 29 עמ.

צעדי, א., שיר, י., רונן, ז., נג'ידת, ע. 2012. השפעת רצף בצורות בצפון הנגב

על תכונות הקרקע ועל תמותת הצומח. אקולוגיה וסביבה 3: 44 - 53.

 גולודיאץ, ק., שטרנברג, מ., קיגל, ח., בוקן, ב., דולב, ע., הדר, ל., הנקין, ז., צעדי, א., בצלאל, י., ארנון, א., זליגמן, נ., אונגר, י.ד. 2013. הקשר בין כמויות הגשם לייצור ראשוני בשטחי מרעה לאורך מפל הגשם בישראל והשלכותיו לאור שינויי אקלים צפויים. אקולוגיה וסביבה 4: 148-158.

זליגמן, נ,. אונגר, י., הנקין, ז., לנדאו, י., צעדי, א., פרבולוצקי, א. 2016. על צומח, בעלי חיים ואנשים - תורת ניהול המרעה בישראל. הוצאה לאור - ירושלים: נקודת ח"ן. 399 עמודים.

מור-מוסרי, ע., צעדי, א., לואי, ס., בר (קוטיאל), פ. 2016. לעובדה ולשומרה - סוגיות בעיבוד הקרקע ושימורה בשטחים צחיחים וצחיחים למחצה: צפון הנגבמקרה בוחן. מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 8: 74 - 88.

 צעדי, א., קטרה, י., שוקר, ש., קנול, י., שריג, ש. 2017. בחינת השירותים האקולוגיים של עצים הנטועים בגבול שדות חקלאיים על זליגה של חומרי הדברה. יער 17: 22 - 35.

סורוקר, ו., שריג, ש., סלבסקי, י., אפיק, א., קמר, י., זידמן, א., שוקר, ש., קנול, י., צעדי, א. 2017. זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים לסביבה הטבעית והשפעתה על דבורי דבש. אקולוגיה וסביבה 7: 106 - 116.

גליק, א., ברקאי, ד., קנול, י., זיו, י., רותם, ג., צעדי, א. 2017. השפעות קצרות טווח של עוצמות רעייה שונות על הביומסה ועל מגוון המינים העשבוני ביער אקליפטוסים נטוע בצפון מערב הנגב אקולוגיה וסביבה 8 (3): 28 - 35.

צעדי, א., אונגר, י.ד., סיאקי, ג. 2019. פריסה מיטבית של לחץ רעייה לטובת צמצום סכנת שרפות ושימור המגוון הביולוגי ביערות צפון-מערב הנגב. אקולוגיה וסביבה 10: 10 - 11.


 לחץ כאן - לרשימת הפרסומים המלאה

צוות שטחים פתוחים, מרכז מחקר גילת

:פעילויות חינוכיות ומחקריות


מעודכן בתאריך: 31/05/20 10:29
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר