En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אלי צעדי, Ph.D.  :שם
מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדברמשאבי טבע :מחלקה/יחידה
+972 (0)8 992-8677 :טלפון
050 - 6220158 :סלולרי
+972 8 992-6485 :פקס
  zaadye@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
המחלקה למשאבי טבע,
המכון למדעי הצמח,
מינהל המחקר החקלאי,
מרכז מחקר גילת,
משרד החקלאות,
ד"נ נגב 8531100

אגרואקולוג, חוקר שטחים פתוחים, אקולוגיה של הקרקע

למידע נוסף ורשימת פרסומים  כאן

תחומי עניין / תאור תפקיד
א. קרומי קרקע ביולוגיים,
ב. הקשר בין קרקע, צומח ובעלי-חיים,
ג. מרעה ורעייה בשטחים פתוחים ויערות נטועים,
ד. רעיה במערכות חקלאיות של שלחין ובעל אורגניות,
ה. שיקום אקולוגי של קרקעות מופרות (ייצוב ומניעת סחף),
ו. מעגלים ביוגיאוכימיים של חנקן ופחמן במערכות מדבריות,
ז. חיידקים ניטריפיקנטים,
ח. סחף איאולי, מיקרומורפולוגיה וכימיה של חלקיקים באטמוספרה.
ט. ניטור זליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים ומטעים לשטחים טבעיים והשפעה על מאביקים.
י. דינמיקה של כתמיות לאחר שריפות יער.

 

רשימת ספרות בעברית (פרסומים מדעיים):

צעדי, א., פרבולוצקי, א., אוקון, י. 1990. השפעת ביקטור בחיידקי אזוספירילום על נבטים של אלון התבור. השדה70: 1910 - 1912.

צעדי, א., אוקון, י., יונתן, ר., פרבולוצקי, א., 1992. השפעת ביקטור ודישון על הייצרנות של מרעה טבעי באזורים צחיח למחצה וים-תיכוני בישראל. השדה 72: 484-488.

צעדי, א. 1999. קרומי קרקע ביולוגיים ותפקידם במערכת אקולוגית מדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 77 - 83.

 צעדי, א. 1999. מעגל החנקן בכתמיות המדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 70 - 76.

לבקוב, ר., צעדי, א.1999. השפעת קוטלי עשבים על זרימות המשאבים במערכת כיתמית מדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 112 - 121

צעדי, א., אליאסף, ר., יונתן, ר., דבש, ל., פרבולוצקי, א. 1999. תגובת אקוסיסטמה לרעיית כבשים. אקולוגיה וסביבה 5: 167 - 179.

צעדי, א. 2008. שינויים בתכונות הקרקע הנובעים מכיסוי הצומח בשטחים הפתוחים ברמת הנגב. יער 10: 3 - 9.

זיו, י., צוער, ח., צעדי, א. 2008. ניתוח מרחבי גיאומורפולוגי של אזור חולות מערב הנגב. הוצאת רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב 29 עמ.

צעדי, א., שיר, י., רונן, ז., נג'ידת, ע. 2012. השפעת רצף בצורות בצפון הנגב

על תכונות הקרקע ועל תמותת הצומח. אקולוגיה וסביבה 3: 44 - 53.

 גולודיאץ, ק., שטרנברג, מ., קיגל, ח., בוקן, ב., דולב, ע., הדר, ל., הנקין, ז., צעדי, א., בצלאל, י., ארנון, א., זליגמן, נ., אונגר, י.ד. 2013. הקשר בין כמויות הגשם לייצור ראשוני בשטחי מרעה לאורך מפל הגשם בישראל והשלכותיו לאור שינויי אקלים צפויים. אקולוגיה וסביבה 4: 148-158.

זליגמן, נ,. אונגר, י., הנקין, ז., לנדאו, י., צעדי, א., פרבולוצקי, א. 2016. על צומח, בעלי חיים ואנשים - תורת ניהול המרעה בישראל. הוצאה לאור - ירושלים: נקודת ח"ן. 399 עמודים.

מור-מוסרי, ע., צעדי, א., לואי, ס., בר (קוטיאל), פ. 2016. לעובדה ולשומרה - סוגיות בעיבוד הקרקע ושימורה בשטחים צחיחים וצחיחים למחצה: צפון הנגב מקרה בוחן. מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 8: 74 - 88.

 צעדי, א., קטרה, י., שוקר, ש., קנול, י., שריג, ש. 2017. בחינת השירותים האקולוגיים של עצים הנטועים בגבול שדות חקלאיים על זליגה של חומרי הדברה. יער 17: 22 - 35.

סורוקר, ו., שריג, ש., סלבסקי, י., אפיק, א., קמר, י., זידמן, א., שוקר, ש., קנול, י., צעדי, א. 2017. זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים לסביבה הטבעית והשפעתה על דבורי דבש. אקולוגיה וסביבה 7: 106 - 116.

גליק, א., ברקאי, ד., קנול, י., זיו, י., רותם, ג., צעדי, א. 2017. השפעות קצרות טווח של עוצמות רעייה שונות על הביומסה ועל מגוון המינים העשבוני ביער אקליפטוסים נטוע בצפון מערב הנגב אקולוגיה וסביבה 8 (3): 28 - 35.

צעדי, א., אונגר, י.ד., סיאקי, ג. 2019. פריסה מיטבית של לחץ רעייה לטובת צמצום סכנת שרפות ושימור המגוון הביולוגי ביערות צפון-מערב הנגב. אקולוגיה וסביבה 10: 10 - 11.

הורביץ, ר., ואחרים. 2020. שלוש שנים לאחר זיהום נרחב בנחל אשלים - הערכת מצב לפי תוכנית הניטור. אקולוגיה וסביבה 11(3).

צעדי, א. 2022. מאפיינים אקולוגיים של מכלאות צאן ובקר על הצומח והקרקע, סקירה. ידיעות לבוקרים 135, 27 - 31.

 

 לחץ כאן - לרשימת הפרסומים המלאה

צוות שטחים פתוחים, מרכז מחקר גילת

טכנאית מעבדה - היאם אבו-גליון
טכנאי שדה - שמשון שוקר
סטודנטים: נופר דוד, טל כרם

פעילויות חינוכיות ומחקריות

חוות מיגדה - חוות מחקר למרעה זרוע; היסטוריה, מחקרים ורשימת פרסומים

חוות מיגדה 2020 

1.   חוות מיגדה הוקמה בשנות ה-60 כתוצאה מרצף של שנות בצורת ומטרתה הייתה מציאת חלופות חקלאיות לגידול תבואות בעל בצפון הנגב. מיקומה על קו הבצורת, בין נחל גרר לנחל פטיש, אידיאלי לבדיקת השפעות הדדיות בין המרחב הטבעי לבין החקלאות בנגב, נושא הנמצא בסדר עדיפות גבוה במשרד החקלאות. שטח החווה הותאם לצרכי מחקר למרעה (גידור חלקות לצורכי הפרדה וכדומה) בעלות גבוהה, המאפשר הפרדת פעילויות כנדרש מפעילות מחקרית. המחקרים נערכים על ידי חוקרים ממינהל המחקר החקלאי - מכון וולקני ומרכז מחקר גילת. כך לדוגמה נבדקה סכנת הפצה של זרעים שמקורם בנחלים ע"י צאן הרועה בשלפי החיטה והנתונים שהצטברו בחיטה שכנעו חקלאים להתיר רעייה בשלפים. כמו כן, חוקרי מיגדה תרגמו את תוצאות המחקרים לשיטת ממשק רעייה ביערות קק"ל בנגב וכך היו שותפים למניעת סכנות שריפות ביערות. 

2. החל משנת 2005 האדמות עברו הכשרה שנמשכה 4 שנים למִמשק של גידולים אורגניים. פיתוח שילוב של מרעה וחקלאות אורגנית מהווה גישה חדשנית ונושא זה לא טופל עד כה בישראל ורק מעט ברחבי העולם ומהווה פריצת דרך מבחינת המגדלים והחקלאות האורגנית. חוות מיגדה הינו המקום היחיד בצפון הנגב  שבו נערכים מחקרים ארוכי-טווח עם אספקטים יישומיים המביא בחשבון שילוב של גידולי פלחה עם מרעה וחקלאות אורגנית בתנאים צחיחים. לנושאי מחקר אלה חשיבות כלכלית בהיותם מספקים לחקלאים מענה לייצור כלכלי באזור עם פוטנציאל תשומות נמוכות. ייחוד הנושא הן מבחינת בעלי החיים הרועים והן מבחינת הגידולים החקלאיים האורגניים, יאפשר לפתח דרכים להפחתתן של מחלות צמחים ובעיות פוריות קרקע. ייחודם של שטחי חוות מיגדה בשימוש שנעשה בהן עד כה. עבודה זו מאפשרת בדיקת המעברים שבין חקלאות חרבה - רגילה לחקלאות אורגנית, חקלאות חרבה - רגילה לחקלאות אורגנית - שלחין והשינויים החלים בין המעברים בין גידול לגידול על פי תוכנית חילופי הגידולים. כמו כן, ליחסי הגומלין שבין אזור עם חקלאות אורגנית לאזורים סמוכים עם חקלאות אינטנסיבית.

3.   מפעל השפד"ן מזרים את מימיו לדרום הארץ. כך התרחב באזור צפון הנגב שטחם של גידולים, כגון: תפוחי אדמה, גזר ובטטה ובנוסף פרדסים. יחד הרחבת שטחי גידולים אלה התרחב השימוש בחומרי הדברה ושיטות השקייה השנויות במחלוקת. מאחר ומיגדה כחווה אורגנית מצויה בלב שטחים חקלאיים המעובדים בממשק קונבנציונלי, נבדקות במיגדה תופעות של זיהום ע"י קוטלי עשבים ודשנים, תופעות של ריחוף חומרים המזיקים לחקלאות עצמה ולבריאות האדם. לחוות מיגדה חשיבות מיוחדת בהקשר זה בשל היותה שטח גדול דיו המאפשר ניטרול של השפעות צולבות משטחים סמוכים על השטח בתחום ריחוף חומרים.

 

4.     אכן, חוות מיגדה משמשת אבן בוחן להשפעות של חקלאות אינטנסיבית וסביבתה. להלן המחקרים שנערכו/נערכים במיגדה:

4.1.   רעייה כמנגנון של שחרור מתחרות במערכות מרעה (בשיתוף עם נווה יער והאוני' העברית)

4.2.   השפעות של שינויים בדפוסי הגשמים והנגר על המגוון הביולוגי ותפקוד המערכת האקולוגית באזורים יבשים. (בשיתוף עם מו"פ ערבה, אוניברסיטאות בן-גוריון ותל אביב).

4.3.   שימוש בחישה מרחוק כדי להעריך את שלמות המערכת ושירותים אקולוגיים (בשיתוף עם אוניברסיטאות בן-גוריון ותל אביב).

4.4.   שילוב מרעה וחקלאות אורגנית בחוות מיגדה: (עצמי).

4.5.   השפעת עיבודים, תוספת זבל דיר ורעיה בשדות חיטה אורגניים על סחיפת קרקע על ידי מים ורוח (בשיתוף עם המכון להנדסה חקלאית והתחנה לחקר הסחף של משרד החקלאות).

4.6.   ניסוי ארוך-טווח הבודק את השינויים החלים בפוריות ובאוכלוסייה האורגניזמים בקרקע (עצמי).

4.7.   השפעת תוספת קומפוסט וזבל דיר על גידולי שדה בבעל (עצמי).

4.8.   שימוש במיקרואורגניזמים מעודדי צמיחה (בשיתוף הפקולטה לחקלאות). 

5. בחינת אספקטים של תיירות חקלאית כמקור הכנסה כלכלי לחקלאי האזור: השפעת מועדי רעייה על נביטה ופריחה של גאופיטים וחד-שנתיים, המהוות גורם משיכה של מטיילים המגדילים את הרווח הכלכלי של החקלאים (בשיתוף עם חוות נעמ"א).

חוות מיגדה הינו המקום היחיד שבו נערך מחקר ארוך-טווח עם אספקטים יישומיים הלוקח בחשבון שילוב של גידולי פלחה עם מרעה וחקלאות אורגנית בתנאים צחיחים למחצה. לנושאי מחקר אלה חשיבות כלכלית מאחר שהם מספקים לחקלאים מענה לייצור כלכלי באזור בעל פוטנציאל תשומות נמוכות.

6. חינוך והוראה. בשיתוף עם מחלקת החינוך של המועצה האזורית מרחבים ושדות נגב, מתבצעות במשך השנה, בשטחי החווה, עבודות חקר של תלמידים וסטודנטים בנושאים של אקולוגיה חקלאית.

לנוכח הבצורות באזורי גידול בעולם ושינויי האקלים, לפיתוח תובנות חקלאיות באזורים צחיחים ישנה תרומה כלכלית גדולה לייצור מזון. כמו כן, בטווח הארוך הוא מספק לחקלאים מענה לפיתוח יישומים חקלאיים שאינם נוגדים את איכות הסביבה וברי-קיימא.

אלי צעדי, מרכז מחקר גילת, אוגוסט 2020

מיגדה כתחנת מחקר ארוך-טווח בנושאי מזרע למרעה

1961: 

הקמת החווה לניסיונות מרעה על קו הבצורת.

1962- 1964:

הקמת חלקות הניסוי עם גידור וסידורי מים, זריעת קטניות למרעה ושתילת שיחי מלוח קיפח.

1964-1967:

רעייה במשך כל חודשי השנה בשני שעורי איכלוס: 6 ו-12 דונם לכבשה בחלקות מרעה טבעי. בתום תקופה זו, התברר שאפשר להגדיל את שעור האכלוס.

1967- 1972:

ניסוי לחצי רעייה מ- 2 עד 10 דונם לכבשה על מרעה טבעי, מרעה זרוע קטניות חד-שנתיות ומלוח קיפח.

בשנות ה-70:

פרויקט משותף עם חוקרים הולנדיים על  תפקוד מערכת המרעה המדברית כדי ליישם את התובנות בפרויקט סיוע למגדלי בעלי חיים בסאהל (דרומית לסהרה).

1971- 1974:

קביעת הייצור הראשוני הפוטנציאלי באזורים שחונים.

1974- 1977:

מחזור החנקן בקרקע בתנאים שחונים.

1977- 1981:

ייצור שניוני במערכות אינטנסיביות של מרעה וגידולי שדה בתנאיי בעל.

1982- 1989:

שילוב של שיחי מרעה במערכות פלחה-מרעה באזורים שחונים (פרויקט משותף עם ארה"ב ומצרים).

1983- 1988: 

מיגדה-כרמים - מבחן משקי של שיטת פלחה-מרעה שפותחה במיגדה.

1987- 1989:

חקר ערך מזוני של שיחי מרעה (פרויקט משותף עם קניה וגרמניה).

1990 -1995:

ממשק רעייה וגידול חיטה.

2001-1996:

ערכם של שלפי חיטה עבור גידול כבשים במרעה.

2000-1997: 

השפעות  הדדיות של אי-פליחה בגידול חיטה ורעיית כבשים.

2005-1999:

ניסיונות גידול חריע כצמח מרעה להזנת צאן ובקר (יאן לנדאו).

2005-2002:

גידול בקר לבשר על מרעה זרוע של חריע ושעורה (יאן לנדאו).

2006-2004:

קביעת איכות מנות בקר בעזרת ספקטרות צואה ב-NIR (יאן לנדאו).

2006- 2009:

ממשק גידולי מרעה בחקלאות אורגנית של חיטה ושעורה בבעל (א. צעדי).

2007-2014 

הסבה לחקלאות אורגנית; דישון חיטה בזבל דיר (א. צעדי, ד. ברקאי וי. קנול).

2007 -2017

השפעת רעיית כבשים על כלניות (א. צעדי, א. וינוגרד וח. קיגל).

2010- 2014:

חקר ערך מזוני של גידולי מרעה בחקלאות אורגנית בבעל ובשלחין לגידול והזנת טלאים (א. צעדי, ד. ברקאי וי. קנול).

2014-2013:

ערך הניצול של שאריות של גידולים אורגניים כמזון לגידול בעלי-חיים (א. צעדי, ד. ברקאי וי. קנול).

2013 -2014:

השפעת רעייה על שלפים על תנועה של אבק (ס. טנר, י. קטרה וא. צעדי).

2014- 2015:

השפעת רעיה על שלפים על איכות ומאגר הפחמן בקרקע (א. סתווי, ד. ברקאי וא. צעדי).

2014- 2015:

רעיה ארוכת-טווח על שלפי חיטה והשפעתה על תלכידי הקרקע והדינמיקה של הפחמן האורגני בקרקע (א. סתווי וא. צעדי).

2015 -2016:

השפעת שריפת פורצת על שלפי חיטה ועוצמת רעיה על תכונות פני הקרקע (א. צעדי, א. סתווי, י. קטרה, א. ברוק).

2016 -2017:

השפעת דשן אורגני על גידול שעורה לשחת להזנת בע"ח (א. צעדי).

2016- 2020:

שילוב מרעה על גידולים אורגניים (עצמי).

2017- 2018:

השפעת דשן אורגני על גידול אפונה לשחת להזנת בע"ח ורעיית בע"ח על שלף אפונה כמדד להתפתחות של טליות (א. צעדי).

2017- 2019:

תנועה של חומרי הדברה וזיהום קרקעות משטחי חקלאות אינטנסיבית, מסביב לחוות מיגדה, לתוך השטחים האורגניים של החווה (שלמה שריג - מו"פ שדות נגב).

2017 -2018:

בחינת תנועה של מזהמים ממקור חקלאי על פגיעה במערכת הנשימה של האדם (יצחק קטרה- אב"ג, דוד אלעד - אוני' ת"א, שלמה שריג - מו"פ שדות נגב).

2017 -2018:

השפעת רעיית צאן בשדות חיטה אורגניים על סחיפת קרקע הלס על ידי רוחות (יצחק קטרה- אב"ג).

2017 -2021:

רעייה כמנגנון של שחרור מתחרות במערכות מרעה (בשיתוף עם נווה יער והאוני' העברית).

2018 -2019:

ניסוי ארוך-טווח הבודק את השינויים החלים בפוריות ובאוכלוסייה האורגניזמים בקרקע.

2018- 2019:

שימוש במיקרואורגניזמים מעודדי צמיחה בקטניות (בשיתוף הפקולטה לחקלאות). 

2018- 2021:

השפעות של שינויים בדפוסי הגשמים והנגר על המגוון הביולוגי ותפקוד המערכת האקולוגית באזורים יבשים (בשיתוף עם מו"פ ערבה, אוניברסיטאות בן-גוריון ותל אביב).

2019- 2020:

השפעת תוספת קומפוסט וזבל דיר על גידולי שדה בבעל (עצמי).

2019- 2021:

שימוש בחישה מרחוק כדי להעריך את שלמות המערכת ושירותים אקולוגיים (בשיתוף עם אוניברסיטאות בן-גוריון ותל אביב).

2020 -2022:

השפעת עיבודים ורעיה בשדות חיטה אורגניים על סחיפת קרקע על ידי מים ורוח (בשיתוף עם המכון להנדסה חקלאית והתחנה לחקר הסחף של משרד החקלאות).


פרסומי מחקרים בחוות מיגדה

List of publications - Migda farm

Adar, S., Sternberg, M., Paz-Kagan, T., Henkin, H., Dovrat, G., Zaady, E., Argaman, E. (2022). Estimation of aboveground biomass production using an unmanned aerial 1 vehicle (UAV) and VENμS satellite imagery in the Mediterranean and semiarid rangelands. Remote Sensing Applications: Society and Environment.
Mor-Mussery, A., Abu-Glion, H., Shuker, S., Zaady, E. (2021). Small Ruminants Grazing as a Rehabilitative Land Management Tool in the Negev Highland; Soil, Geomorphological and Topographical Perspectives. Agronomy. doi: 10.3390/agronomy11091730
Mussery, A.M., Shuker, S., Zaady, E. (2019). New approach for sustainable and profitable grazing systems in arid open lands of the northern Negev desert (Israel). Geography, Environment, Sustainability 12(2) 106-127. DOI-10.24057/2071-9388-2019-15
Stavi, I., Shuker, S., Barkai, D., Knoll, Y.M., Zaady, E. (2018). Effects of livestock grazing on Anemone coronaria L. in drylands: Implications for nature conservation. Geography and Environment. http://dx.doi.org/10.1002/geo2.53.
Stavi. I., Brook, A., Katra, I., Barkai, D., Knoll, Y., Zaady, E. (2017). Fire outbreak impacton soil-water validity of semi-arid croplands and rangelands: Implications for prescribed burning and wildfires. Geomorphology 280, 67-75.
Tanner, S., Katra, I., Haim, A., Zaady, E. (2016). Quantification of short-term soil loss by aeolian erosion in response to conventional and organic agricultural practices. Soil and Tillage Research 155, 149-156.
Stavi, I., Barkai, D., Knoll, Y., Zaady, E. (2016). Livestock grazing impact on soil wettability and erosion risk in post-fire agricultural lands. Science of Total Environment 573, 1203-1208.
Stavi, I., Argaman, E., Zaady, E. (2016). Positive impact of stubble grazing on soil aggregation and related quality indices in dryland wheat agro-pastoral systems. Catena 146: 94-99.
Stavi, I., Barkai, D., Islam, K.R., Zaady, E. (2015). No adverse effect of moderate stubble grazing on soil quality and organic carbon pool in dryland wheat agro-ecosystems. Agronomy for Sustainable Development 35, 1117-1125.
Paz-Kagan, T-., Shachak, M., Zaady, E., Karnieli, A. (2014). A spectral soil quality index (SSQI) for characterizing soil function in areas of changed land use. Geoderma 230, 171-184.
Landau, S., Decandia, M., Molle, G., Cabiddu, A., Scanu, G., Dvash, L. and Brosh, A. (2005) NIRS-aided evaluation of fecal output in goats browsing on Mediterranean woodland. Opt. Med., 67, 407-412.
Landau, S., Cabiddu, A., Molle, G., Fois, N., Friedman, S., Barkai, D., Decandia, M. Dvash, L. and Sitzia, M. (2005) Safflower (Carthamus tinctorius L.) as a novel pasture species for dairy sheep in the Mediterranean conditions of Sardinia and Israel. Small Ruminant Research 59: 239-249.
Landau, S., Friedman, S., Brenner, S., Bruckental, I., Weinberg, Z.G., Ashbell, G., Hen, Y., Dvash, L. and Leshem, Y. (2004) The value of safflower (Carthamus tinctorius) hay and silage grown under Mediterranean conditions as forage for dairy cattle. Livestock Production Science 88: 263-271.
Landau, S., Bonfil, D.J., Barkai, D., Yonatan, R., Mufradi, I., Dvash, L. and Brosh, A. (2004) A system analysis of the interaction between wheat crop management and sheep grazing in aftermath stubble. Options Med. 61(A): 153-160
Aharoni, Y., Brosh, A., Orlov, A., Shargal, E. and Gutman, M. (2004) Measurements of energy balance of grazing beef cows on Mediterranean pasture, the effects of stocking rate and season: 1. Digesta kinetics, faecal output and digestible. Livestock Production Science 90: 89-100.
Barkai, D., Landau, S., Brosh, A., Baram, H. and Molle, G. (2002) Estimation of energy intake from heart rate and energy expenditure in sheep under confinement or grazing condition. Livestock Production Science 73: 237-246.
Zaady, E., Yonatan, R., Shachak, M. and A. Perevolotsky (2001) The effect of grazing on abiotic and biotic parameters in a semiarid ecosystem: a case study from the northern Negev desert, Israel. Arid Soil Research and Rehabilitation 15:245-261.
Leshem, Y., Katz, Y., Levi, A., Brikman, R., Landau, S., Devash, L. and Barkai, D. (2001) The effect of mechanical treatments on drying of safflower hay grown in the Negev Desert. Gan Sade VaMechek 6: 12-14 (Hebrew).
Landau, S., Rosilio, I., Bonfil, D., Barkai, D. and Adiri, B. (2001) There is no contradiction between stubble grazing by sheep and no-till wheat management. Gan Sade VaMechek 3: 8-13 (Hebrew).
Landau, S., Silanikove, N., Nitsan, Z., Barkai, D., Baram, H., Provenza, F.D. and Perevolotsky, A. (2000) Short-term changes in eating patterns explain the effects of condensed tannins in heifers. Applied Animal Behaviour Science 69: 199-213.
Landau, S., Bonfil, D., Barkai, D. and Rosilio, I. (2000) No-till wheat farming and stubble grazing Hanoked 34:18-22 (Hebrew)
Landau, S. (2000) You say pasture, you see green. Pasture in the desert is different. Rosh Gadol 9: 26 (Hebrew)
Degen, A. A., R. W. Benjamin, T. Mishorr, M. Kam, K. Becker, H. P. S. Makkar and H. J. Schwartz (2000) Acacia saligna as a supplementary feed for grazing desert sheep and goats. Journal of Agricultural Science, Cambridge 135:77-84.
Degen, A. A., R. W. Benjamin and J. C. Hoorweg (2000) Bedouin households and sheep production in the Negev Desert, Israel. Nomadic Peoples 4:125-147.
van Keulen, H. and N.G. Seligman (1992) Moisture, nutrient availability and plant production in the semiarid region. In Th. Alberda, H. van Keulen, N.G. Seligman and C.T. de Wit (eds.): Food from Dry Lands - An Integrated Approach to Planning of Agricultural Development. Chapter 3, pp. 25-81.
Ungar, E.D. (1992) Management of agro-pastoral systems at the farm level. in: Food From Dry Lands: An Integrated Approach to Planning of Agricultural Development. (Th. Alberda, H. van Keulen, N.G. Seligman and C.T. de Wit, editors), pp. 133-158. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
Seligman, N.G., H. van Keulen and C.J.F. Spitters (1992) Weather, soil conditions and the interannual variability of herbage production and nutrient uptake on annual Mediterranean grasslands. Agricultural and Forest Meteorology 57: 265-279..
Seligman, N.G. (1992) Description of a pasture system generator. In Th. Alberda, H. van Keulen, N.G. Seligman and C.T. de Wit (eds.): Food from Dry Lands - An Integrated Approach to Planning of Agricultural Development. Chapter 5, pp. 101-132.
Noy-Meir, I. (1992) Structure and dynamics of grazing systems on seasonal pastures. In: Food from Dry lands (eds. Th. Alberda et al.) Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 724.
Benjamin, R. W., E. Oren, E. Katz and K. Becker (1992) The apparent digestibility of Atriplex barclayana and its effect on nitrogen metabolism in sheep. Animal Production 54:259-264.
Alberda, Th., H. van Keulen, N.G. Seligman and C.T. de Wit, editors (1992) Food from Dry Lands - An Integrated Approach to Planning of Agricultural Development. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. 211 pp.
Ungar, E.D. (1990) Management of agropastoral systems in a semiarid region. Simulation Monographs, PUDOC, Wageningen. 221 pages.
Seligman, NG H Van Keulen. 1989. Herbage production of a Mediterranean grassland in relation to soil depth, rainfall and nitrogen nutrition: a simulation study. Ecological Modelling 47: 303-311.
Seligman, N.G. R.W. Benjamin, I. Spharim. 1989. Multiple goal feasibility of forage shrub plantations in a semi-arid mediterranean-type agropastoral system, Agricultural Systems 30, 335-350.
Seligman, N.G. and H. van Keulen (1989) Herbage production of a Mediterranean grassland in relation to soil depth, rainfall and nitrogen nutrition: a simulation study.
Seligman, N.G. and H. van Keulen (1989) Herbage production of a Mediterranean grassland in relation to soil depth, rainfall and nitrogen nutrition: a simulation study. Ecological Modelling 47: 303-311.
Arieli, A., Naim, E., Benjamin, R.W. and Pasternak, D. (1989) The effect of feeding saltbush and sodium chloride on energy metabolism in sheep. Animal Production 49 451-457.
de Wit, C.T., H. van Keulen, N.G. Seligman and I. Spharim (1988) Application of interactive multiple-goal linear programming techniques for analysis and planning of regional agricultural development. Agricultural Systems 26: 211-230.
Seligman, N.G. and H. van Keulen (1987) Long term effects of agrotechnical practice and plant characteristics on grain yield of wheat (T. aestivum L.) growing in a Mediterranean semiarid region: an exercise in crop simulation. Israel Agre-search 37-52 :Hebrew, with English summary.
7Degan A.A., R.W. Benjamin and E. Eyal (1987) A note on increasing lamb production of fat-tailed Awassi and German Mutton Merino sheep grazing in a semi-arid area. Animal Production 44: 169-172.
Seligman, N.G., Sala Feigenbaum, Dvora Feinerman and R.W. Benjamin (1986) Uptake of nitrogen from high C to N ratio 15N labelled organic residues by spring wheat grown under semiarid conditions. Soil Biology and Biochemistry 18: 303-307.
de Ridder N., R.W. Benjamin and H. van Keulen (1986) Forage selection and performance of sheep grazing dry annual range. Journal of Arid Environments 10: 3951-
Seligman, N.G., Sala Feigenbaum, R.W. Benjamin and Dvora Feinerman (1985) Efficiency of fallow as a store for fertilizer nitrogen in a semiarid region. Journal of Agricultural Science (Cambridge) 105: 245-249.
Feigenbaum, Sala, N.G. Seligman and R.W. Benjamin (1984) Fate of 15N applied to spring wheat grown for three consecutive years. Journal of the Soil Science Society of America 48: 838-843.
Spharim, I. and N.G. Seligman (1983) Identification and selection of technology for a specific agricultural region: A case study of sheep husbandry and dryland farming in the northern Negev of Israel. Agricultural Systems 10: 99-125.
Seligman, N.G., I. Spharim, E. Eyal, R.W. Benjamin, Dalia Harel and Y. Ofer (1983) Economic evaluation of agropastoral systems based on wheat and sheep husbandry applied to the northern Negev of Israel. 2. The effect of three-year legume pasture and of cheaper recycled feed on economic feasibility. Hassadeh 63: 1126-1128 Hebrew, with English summary.
Seligman, N.G., I. Spharim, Dalia Harel, E. Eyal, R.W. Benjamin and Y. Benjamin (1983) Economic evaluation of agropastoral systems based on wheat and sheep husbandry applied to the northern Negev of Israel. 1. Effect of area of pasture in relation to thearea of wheat. Hassadeh 63: 877-880 (Hebrew, with English summary).
Feigenbaum Sala, N.G. Seligman, R.W. Benjamin and Dvora Feinerman (1983) Recovery of tagged fertilizer nitrogen applied to rainfed spring wheat (Triticum aestivum L.) subjected to water stress. Plant and Soil 73: 265-274.
Benjamin, Y., J. Kali, D. Barkai, R.W. Benjamin and E. Eyal (1982) Feeding cattle manure for maintenance of mature ewes. Hassadeh, 63, 3: 565-569. (Hebrew, with English summary).
Benjamin, R.W., E. Eyal, I. Noy-Meir and N.G. Seligman (1982) Intensive agropastoral systems in the Migda Experiment Farm, northern Negev. Hassadeh 62: 2022-2025 (Hebrew with English summary.
Keulen, H. van, N.G. Seligman and R.W. Benyamin (1981) Simulation of water use and herbage growth in arid regions. A re-evaluation and further development of the model 'ARID CROP'. Agricultural Systems 6: 159-193.
de Ridder, N., N.G. Seligman and H. van Keulen (1981) Analysis of environmental and species effects on the magnitude of biomass investment in the reproductive effort of annual pasture plants. Oecologia (Berl.) 49: 253-271.
Noy-Meir, I. and N.G. Seligman (1979) Management of semi-arid ecosystems in Israel. In B. Walker (ed): Management of Arid Ecosystems. Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam. pp. 113-160.
Benjamin, R.W., M. Chen, N. G. Seligman, D. Wallach and M.J. al Hadad (1978) Primary production of grazed natural pasture and of grazed wheat in a semi-arid region of Israel. Agricultural Systems 3: 205-220.
Noy-Meir, I. and Harpaz, Y. (1977) Nitrogen cycling in semi-arid Agro-ecosystems in Israel. In: Cycling of mineral nutrients in agricultural ecosystems (ed. M.J. Frissel), Agro-ecosystems 4, 143-167.
Benjamin, R., Noy-Meir, I. and Seligman, N. (1977) Deferment of grazing in a natural pasture in a semi-arid region at the beginning of the grazing season. Hassadeh 57, 1868-1873 :Hebrew, with English summary.
Benjamin, R., Eyal, E., Noy-Meir, I. and Seligman, N. (1977) The effect of sheep grazing on the grain yield and total dry matter production of wheat in an arid region. Hassadeh 57; 754-759 . Hebrew, with English summary.
Seligman, N.G., H. van Keulen, A. Yulzari, R. Yonathan, and R. Benjamin (1976) The effect of abundant nitrogen fertilizer application on the seasonal change in mineral concentration in annual mediterranean pasture species. Preliminary Report No. 754. Agricultural Research Organization, Bet Dagan, 12 pp..
van Keulen, H., N.G. Seligman and J. Goudriaan (1975) Availability of anions in the growth medium to roots of an actively growing plant. Netherlands Journal of Agricultural Research 23:131-138.
van Keulen H. (1975) Simulation of water use and herbage growth in arid regions. Simulation Monographs, PUDOC, Wageningen, The Netherlands. 176 pp.
Tadmor, N. H., A. Briechet, I. Noy-Meir, R. W. Benjamin and E. Eyal (1975) An evaluation of the calibrated weight-estimate method for measuring production in annual vegetation. Journal of Range Management. 28: 65-69.
Eyal E., Benjamin R.W. and Tadmor N.H. (1975) Sheep production on seeded legumes, planted shrubs and dryland grain in a semiarid region of Israel. Journal of Range Management 28: 100-107.
Benjamin, R. W., A. A. Degen, A. Brieghet, M. Chen and N. H. Tadmor (1975) Estimation of food intake of sheep grazing green pasture when no free water is available. Journal of Agricultural Science, Cambridge 85:403.

 

 

מעודכן בתאריך: 11/07/24 16:57
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר