En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אריאל שבתאי, Ph.D.  :שם
נוה-יערצוותי המחקר-נווה יער :מחלקה/יחידה
04-9539560 :טלפון
050-6220060 :סלולרי
04-9836936 :פקס
  shabtay@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
מרכז מחקר צפון - נוה יער :מיקום פיזי
ת.ד. 1021 רמת ישי 30095

חוקר

תחומי עניין / תאור תפקיד
פיסיולוגיה מולקולרית של עקות במעלי גירה
הזנה, עקה ומחלות בבקר

Articles in reviewed journals:
1. Haim, A., Shabtay, A. and Arad, Z. (1998)
Thermoregulatory responses of mesic and xeric rodent species to photoperiod manipulations.
Comp. Biochem Physiol. 120A: 187-191.
2. Haim, A., Shabtay, A. and Arad, Z. (1999)
Thermoregulatory and metabolic responses to photoperiod manipulations of the Macedonian mouse Mus macedonicus, a post-fire invader.
J. Therm. Biol. 24: 279-286.
3. Shabtay, A., Haim, A. and Arad, Z. (2000)
Metabolic rate and thermoregulation in the Macedonian mouse Mus macedonicus. Israel Journal of Zoology. 46: 305-312.
4. Preger, E., Ziv, I., Shabtay, A., Sher, I., Tsang, M., Dawid, I.B., Altuvia, Y and Ron D. (2004)
Alternative splicing generates an isoform of the human Sef gene with altered subcellular localization and specificity.
Proc Natl Acad Sci U S A. 101(5): 1229-1234.
5. Shabtay, A. and Arad, Z. (2005)
Ectothermy and endothermy: Evolutionary perspectives of thermoprotection by Hsps. J. Exp. Biol. 208: 2773-2781.
6. Shabtay, A. and Arad, Z. (2006)
Reciprocal activation of heat shock factors: Is redundancy developmentally related? Amer. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 291: R566-R572.
7. Rabinowitz, C., Douek, J., Weisz, R., Shabtay, A. and B. Rinkevich (2006)
Isolation and characterization of four novel thraustochytrid strains from a colonial tunicate.
Indian Journal of Marine Sciences. (Invited MS). 35: 341-350.
8. Ziv, I., Fuchs, Y., Preger, E., Shabtay, A., Harduf, H., Zilpa, T., Dym, N. and Ron, D. (2006)
The human Sef-a isoform utilizes different mechanisms to regulate FGFR signaling pathways and subsequent cell fate.
J. Biol. Chem. 281: 39225-39235.
9. Shabtay, A., Eitam, H., Tadmor, Y., Orlov, A., Meir, A., Weinberg, P., Weinberg, Z.G., Chen, Y., Brosh, A., Izhaki, I. and Kerem, Z. (2008).
Nutritive and antioxidative potential of fresh and stored pomegranate industrial waste as a novel beef cattle feed.
J. Agric. Food Chem. 56(21):10063-10070.
10. Eitam, H., Brosh, A., Orlov, A., Izhaki, I. and Shabtay, A. (2009).
Caloric stress alters fat characteristics and Hsp70 expression in milk somatic cells of lactating beef cows.
Cell Stress & Chaperones. 14: 173-182.
11. Shabtay, A., Ravid, U., Brosh, A., Baybikov, R., Eitam, H. and Laor, Y. (2009). Dynamic of gas-phase offensive odorants in fresh and aged fecal manure throughout the development of beef cattle.
J. Anim. Sci. 87: 1835-1848.
12. Adin G., Solomon, R., Nikbachat, M., Zenou, A., Yosef, E., Brosh, A., Shabtay, A., Mabjeesh, S. J., Halachmi, I. and Miron, J. (2009).
Effect of Feeding Cows in Early Lactation with Diets Differing in Roughage-NDF Content on Intake Behavior, Rumination and Milk Production.
J. Dairy Sci. 92: 3364-3373.
13. Aharoni, Y., Henkin, Z., Ezra, A., Dolev, A., Shabtay, A., Orlov, A., Yehuda, Y. and Brosh, A. (2009).
Grazing behavior and energy costs of activity: a comparison between two
types of cattle.
J. Anim. Sci. 87(8): 2719-2731.
14. Shabtay, A., Hadar, Y., Eitam, H., Brosh, A., Orlov, A., Tadmor, Y., Izhaki, I. and Kerem, Z. (2009).
The potential of Pleurotus-treated olive mill solid waste as cattle feed.
Bioresource. Technol. 100: 6457-6464.
15. Brosh A., Henkin Z., Ungar E.D., Dolev A., Shabtay A., Orlov A., Yehuda Y., and Aharoni Y. (2009).
Energy cost of activities and locomotion of grazing cows: a repeated study in larger plots.
J. Anim. Sci. Accepted.
16. Miron J., Adin, G., Solomon, R., Nikbachat, M., Zenou, A., Yosef, E., Brosh, A.,
Shabtay, A., Asher, A., Gassitua, H., Kaim, M., Yaacobi, S., Portnik, Y., Mabjeesh S.J. (2009).
Effects of feeding cows in early lactation with soy hulls as partial forage replacement on heat production, retained energy and performance.
Anim. Feed Sci. Tech. In press.

Books, book chapters and invited reviews:
1. (Invited) Shabtay, A. (2009).
Bi-directional Hsp response in homeothermic livestock.
In: Molecular Chaperones: Roles, Structures and Mechanisms. P. Durante and L. Colucci eds. Nova Science Publishers, Inc. N.Y. In press.

Abstracts:
1. a Shabtay, A., Haim, A. and Arad, Z. (1996)
Thermoregulatory Responses to Photoperiod of Mus macedonicus, a Post-fire Invader of the Mediterranean Forest.
Israel Journal of Zoology 42(1): 81.
2. a Shabtay, A., Goldenberg, S. and Arad, Z. (2001)
Induction of Thermotolerance in Fowl.
Israel Journal of Zoology. 47: 193.
3. a Shabtay, A. and Arad, Z. (2005)
Real-time Activation of Avian Heat Shock Factors.
Annual meeting of the Israel Society for Physiology and Pharmacology. Ma'ale Hahamisha, Israel.
4. a Shabtay, A (2006)
Novel Bioactive Compounds from Marine Fungi
MARD Symposium on Biotechnology in Agriculture. Amman, Jordan. pp. 16.
5. a Shabtay, A., Eitam, H.*, Orlov, A., Aharoni, Y., Izhaki, Z. and Brosh, A. (2006) Bi-Directional HSP Response in Livestock.
Israel Society for Physiology and Pharmacology. Annual meeting. Tel-Aviv University, Israel. pp. 60.
6. a Brosh, A., Henkin, Z., Shabtay, A., Dolev, A. and Aharoni, Y. (2007)
Using Heart Rate Monitoring: 1. as an indicator of energy status and stress in ruminants; 2. to calculate the energy cost of activity from simultaneous records of heart rate, GPS and motion sensors.
6 th E uropean Conference on Precision Agriculture and the 3 rd European Conference on Precision Livestock Farming. Skiathos, Greece.
7. a Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E. D., Dolev A, Orlov, A., Yehuda, Y., Shabtay, A. and Aharoni, Y (2006).
Energy cost of cows' grazing activity: the use of heart rate method and the Global Positioning System for direct field estimation.
Israel Journal of Ecology and Evolution
8. a Eitam, H.*, Brosh A., Orlov, A., Izhaki, I. and Shabtay, A. (2006)
Protein and Energy Stresses in Beef Cattle.
Israel Journal of Ecology and Evolution
9. a Eitam, H.*, Orlov, A. Brosh, A. and Shabtay, A. (2007)
Fatty acid composition in milk of lactating beef cows fed a caloric-restricted diet.
5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic Lipidforum. Gothenburg, Sweden. pp. 212.
10. a Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E. D., Dolev, A., Orlov, A., Shabtay, A., Yehuda, Y..and Aharoni, Y. (2007)
Energy cost of cows grazing activity: Estimation in large plots.
Joint ADSA-PSA-AMPA-ASAS Annual Meeting, San Antonio, TX, USA
11. a Eitam, H.*, Brosh, A., Orlov, A., Rosen, M. and Shabtay, A. (2008).
Oxidative stress and altered pattern of gene expression in the immune system in response to transportation in young Holstein calves.
Proc. of Dairy Sci. Conf. Jerusalem, Israel. pp.
12. a Asher, A., Miron, J., Adin, G., Mualem, U., Zenou, E., Shabtay, A., Arieli, A.,
Halachmi, I., Aharoni, Y. and Brosh. A. (2008). Production efficiency of lactated
dairy cows: comparison of tables calculated vs. measured in-vivo ME
concentration values. 20th Annual Dairy Science Conference. Jerusalem, Israel.
13. a Shabtay, A., Eitam, H.*, Brosh, A., Orlov, A. and Kerem, Z. (2009). Nutritive and antioxidative potential of fresh and stored pomegranate industrial by-productd as a novel beef cattle feed. 7th Euro Fed Lipid Congress. Graz, Austria.
14. a Shabtay, A., Hadar, Y. and Kerem, Z. (2009). The potential of Pleurotus-treated olive mill solid waste as cattle feed. 7th Euro Fed Lipid Congress. Graz, Austria.


Proceedings:

1. a Brosh, A., Shabtay, A., Miron, J., Adin, G. and Aharoni, Y. (2007).
Determining cattle production efficiency without measuring the intake.
EAAP publication No. 124. 2nd International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. Vichy, France.
2. a Brosh, A., Henkin, Z., Ungar E. D., Dolev, A., Orlov, A., Shabtay, A. and Aharoni, Y. (2007).
Use of the heart rate method and the Global Positioning System for direct field estimation of the energy cost of cows' grazing activity: effects of season and plot size.
EAAP publication No. 124. 2nd International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. Vichy, France.
3. a Shabtay, A., Eitam, H.*, Orlov, A., Aharoni, Y., Izhaki, I. and Brosh, A. (2007). Molecular Markers for a Delicate Balance between Protein and Lipid Metabolism in Subcutaneous Fat Tissue of Beef Cows.
2nd International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. EAAP publication No. 124. Vichy, France.
4. a Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E. D., Dolev, A., Orlov, A., Yehuda, Y., Shabtay, A. and Aharoni, Y. (2007).
Energy cost of the activities of grazing cows', the effect of plot size.
Accepted Proceeding. The 7th International Symposium on the Nutrition of Herbivores. Beijing, China.
5. c Laor, Y., Shabtay, A., Ravid, U., Baybikov, R. and Eitam, H.* (2007)
Changes in VOCs emissions throughout the life cycle of beef cattle.
American Society for Agricultural and Biological Engineering, Annual International Meeting. Minneapolis, Minnesota, USA.
6. a Brosh, A., Henkin, Z., Shabtay, A., Dolev, A., Orlov, A., and Aharoni, Y. (2007).
Using heart rate monitoring: 1. as an indicator of energy status in ruminants; 2. to calculate the energy cost of activity from simultaneous records of heart rate, GPS and motion sensors.
Percision Livestock Farming; 6th ECPA - 3th ECPLF Symposium, Skiathos, Greece.
7. a Shabtay, A., Eitam, H.*, Orlov, A. and Brosh, A. (2009).
The potential of pomegranate peels to decrease the incidence of oxidative-stress related diseases in cattle.
Proceedings of the 11th International symposium on ruminant physiology. Clermont-Ferrand, France. Pp. 840-841.
8. a Brosh, A., Asher, A., Miron,,J., Shabtay, A., Adin, G., Moalem, U., Tahar, E., Abboud, S..and Aharoni Y. (2009).
Heat production of dairy cows under acute and chronic heat load.
Proceedings of the 11th International symposium on ruminant physiology. Clermont-Ferrand, France. Pp. 472-473.


Supplements:

1. a Shabtay, A., Bresler, T., Yankelson, L., Gepstein, L., Marom, S. and Feld, Y. (2005)
Refractory Period Prolongation by Fibroblasts Overexpressing the Mutant Kv1.3 H401W Channel in Computer Simulation and Pig Hearts.
Molecular Therapy 11: S360-S361.
2. a Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E. D. Dolev, A., Orlov, A., Yehuda, Y., Shabtay, A. and Aharoni, Y. (2007).
Energy cost of the activities of grazing cows, effect of plot size.
Journal of Animal and Feed Sciences, 16, Suppl. 2: 284-289.

Articles in non-reviewed journals

1. a Brosh, A., Henkin, Z., Shabtay, A., Yehoda, Y., Orlov A. (2008).
Effect of Ensiling Poultry manure .on the quality and intake of the grazed herbage.
Yedieot L'abokrim, 119: 12-17 (in Hebrew).
2. a Shabtay A. (2008)
Waste peel from pomegranate juice factories makes healthy cattle feed.
American Chemical Society's Weekly PressPac - Dec. 3, 2008
3. a Shabtay A., Eitam, H*., Orlov, A. and Brosh, A. (2009).
Pomegranate peel: Industrial by-product as food additive for calves.
Yedieot L'abokrim, 122: 29-32 (in Hebrew).
4. a (Invited) Eitam, H*., Brosh, A., Orlov, A. and Shabtay, A. (2009).
Punica granatum peel - a potential feed for cattle.
Feedinfo news service www.feedinfo.com
5. a Aharoni, Y., Henkin, Z., Ezra, A., Dolev, A., Shabtay, A., Orlov, A., Yehuda, Y., Ungar, E. and Brosh, A. (2009).
Energy costs of grazing activity: a comparison between two types of cattle.
Yedieot L'abokrim, 123: 14-18 (in Hebrew).

מעודכן בתאריך: 21/12/14 09:07
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר