En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
ראדי עלי, 'פרופ  :שם
נוה-יערצוותי המחקר-נווה יער :מחלקה/יחידה
04-9539514 04-9539544 :טלפון
050-6220014 :סלולרי
04-9836936 :פקס
  radi@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
מרכז מחקר צפון - נוה יער :מיקום פיזי
מנהל המחקר החקלאי
מרכז מחקר צפון - נוה יער
ת.ד. 1021
רמת ישי 30095

מנהל היחידה למדע העשבים מנהל מדעי של מו"פ צפון

תחומי עניין / תאור תפקיד
• ביולוגיה מולקולארית והנדסה גנטית בצמחים
טפילים
• הקניית עמידות לגידולים חקלאיים כנגד הצמח
הטפיל עלקת ע"י חימוש צמחי הגידול בגנים טוקסיים לטפיל או ע"י השתקת גנים חיוניים בטפיל או עריכת גנים בפונדקאי
• לימוד מעבר של מולקולות מצמח פונדקאי לצמח
טפיל
• הדברה ירוקה ע"י שימוש במרכיבים פעילים מצמחי
בר

Selected Publications

 •  
  • Aly, R., Argaman, M., Pinelli, E. and Shapira, M. (1993). Intergenic sequences from heat shock protein 83 cluster of Leishmania mexicana amazoninsis promote and regulate reporter gene expression in transfected cells. Gene 127: 155-163.

  • Argaman, M., Aly, R. and Shapira, M. (1994). Expression of heat shock protein 83 in Leishmania is regulated post- transcriptionally. Mol. Biochem. Parasitol. 64: 95-110.

  • Agami, R., Aly, R., Segula H. and Shapira, M. (1994). Functional analysis of cis-acting DNA elements required for transcription of the spliced leader RNA gene in the parasitic protozoan Leishmania amazonensis. Nucl. Acids. Res. 22(11): 1959-1965.

  • Aly, R., Argaman, M., Halman, S. and Shapira, M. (1994). A regulatory role for the 5' and 3' untranslated regions in differential expression of hsp83 in Leishmania. Nucl. Acids. Res. 22(15): 2922-2929.

  • Aly, R., Argaman, M. and Shapira, M. (1995). The hsp83 intergenic region in Leishmania: conservation of sequence and function across two species. Experimental Parasitology 80: 159-162.

  • Siman-Tov, M., Aly, R., Shapira, M. and Charlis, J. (1996). Cloning from Leishmania major of developmentary regulated gene, c - lpk2, for the cattalytic subunit of the cAMP - dependent protein kinase. Mol. Biochem. Parasitol. 77: 201-215.

  • Srinivas, G., Aly, R. and Shapira, M. (1998). Genus-specific expression from the SL RNA promoter of Leishmania amazonensis. Experimental Parasitology 89: 266 - 270.

  • Surov, T., Aviv, D., Aly, R., Joel, D.M., Goldman, T. and Gressel, J. (1998). Generation of asulam-resistant potatoes to facilitate eradication of parasitic weeds. Theor. Appl. Genet. 96: 132 - 137.

  • Hershenhorn, J., Goldwasser, Y., Aly, R., Plakhine, D., Blumenfeld, T., Bucsbaum, H., Herzlinger, G., Golan, S., Chilf, T., Eizenberg, H., Dor, E. and Kleifeld, Y. (1998) Orobanche aegyptiaca control in tomato fields with sulfonylurea herbicides. Weed Research 38, 343 - 349.

  • Aly, R., Granot, D., Mahler-Slasky, Y., Halpern, N. and Galun, E. (1999). Saccharomyces cerevisiae cells, harboring the gene encoding Sarcotoxin IA secrete a peptide that is toxic to plant pathogenic bacteria. Protein Expression and Purification 16, 120 - 124.

  • Aly, R., Goldwasser, Y., Eizenberg, H., Hershenhorn, J., Golan, S. and Kleifeld, Y. (2001). Broomrape (orobanche cumana) control in sunflower (Helianthus annuus) with Imazapic. Weed Technology 15, 306-309.

  • Aly, R., Halpern, N., Dor, E., Rubin, B. and Hershenhorn, J. (2001). Biolistic transformation of Cercospora caricis, a specific Cyperus rotundus L. pathogenic fungus. Mycological Research 105 (2): 150-152.

  • Noureddine Hamamouch, James H.Westwood, Idit Banner, Carole L. Cramer, Shimon Gepstein and Aly, R. (2005). A peptide from insects protects transgenic tobacco from a parasitic weed. Transgenic Research 14: 227-236.

  • Aly, R., Mansour, F., Abo Much, F., Edelstein, M. and Gal-On, A. (2005). A novel approach to spider mite control based on expression of sarcotoxin IA peptide via ZYMV-AGII vector in squash plants. Phytoparasitica 33 (2): 177-186.

  • Aly Radi, Plakhin Dina, Achdari Guy (2006). Expression of sarcotoxin IA gene via a root- specific tob promoter enhanced host resistance against parasitic weeds in tomato plants. Plant Cell Reports 25: 297-303.

  • Aly, R. and Ravid, U. (2008). Effect of the storage conditions on virgin olive oil quality. The Israel Journal of Plant sciences. 56: 273-278.

  • Aly, R. Cholakh H, Joel DM Leibman D, Steinitz B, Zelcer A, Naglis A, Yarden O and Gal-On (2009). Gene silencing of mannose 6-phosphate reductase in the parasitic weed Orobanche aegyptiaca through the production of homologou dsRNA sequences in the host plant. Plant Biotechnology Journal 7: 487-498.

  • Gal-On, A., Naglis, A., Leibman, D., Kathiravan, K., Lapidot, M. Ziadna, H. and Aly, R. (2009). Broomrape can acquire viruses from its hosts. Phytopathology 99:1321-1329.

  • Uzi Ravid, Meital Elkabetz, Cheni Zamir, Keren Cohen, Olga Larkov and Radi Aly. (2010). Authenticity assessment of natural fruit flavour compounds in foods and beverages by Auto-HS-SPME- Stereoselective-GC-MS. Flavour and Fragrance Journal 25: 20-27.

  • Aly, R. (2010). Genetic engineering and gene silencing are recruited to control parasitic weeds. Agricultural and Environmental Bitotechnology ISB: 9-11.

  • Aly, R., Hamamouch, N.,  Abu-Nassar, J., Wolf, S., Joel, D.M., Kaisler, E., Cramer, C., Gal-On, A and Westwood, J.H. (2011). Movement of protein and macromolecule between host plant and the parasitic weed Phelipanche aegyptiaca Pers. Plant Cell Report 30: 2233-2241.

  • Aly R., Ravid, U., Abu-Nassar, J., Botnick, I., Lebedev, J., Gal, S., Ziadna, H.,  Achdari, G., Smirov, E., Meir, A. and Ghanim, M. (2011). Biological activity of natural phytoecdysteroids from Ajuga iva against the sweet potato whitefly Bemisis tabaci and the persea mite Oligonychus perseae. Pest Management Science 67 (12): 1493-1498.

  •  Hershkovitz,V., Ben-Dayan, C., Raphael, G., Pasmanik-Chor, M., Liu, J., Belausov, E., Aly R., Wisniewski, M. and Droby, S. (2011). Global changes in gene expression of grapefruit peel tissue in response to the yeast biocontrol agent Metschnikowia fructicola. Molecular Plant Pathology 13 (4): 338-339.

  •  Aly, R. (2012). Advanced technologies for parasitic weed control. Weed Science 60: 290-294.

  • Eizenberg, H., Aly, R. and Cohen, Y. (2012). Technologies for Smart Chemical Control of Broomrape (Orobanche spp. and Phelipanche  spp.). Weed Science 60: 316-323.

  • Aly, R., Eizenberg, H., Kocherman, M., Abu-Nassar, J., Taha, L. and Saadi, E. (2012).Use of ITS nuclear sequences from Phelipanche aegyptiaca as a direct tool to detect single seeds of broomrape species in the soil. European Journal of Plant Pathology 133 (3): 523-526.

  • Lati, R., Aly, R., Lande, T. and Eizenberg, H. (2013). First report of the parasitic plant Phelipanche aegyptiaca infecting Kenaf (Hibiscus cannabinus) in Israel. Plant Disease 97 (5): 695.

  • Yahyaa, M., Bar, E., Dubey, NK., Meir, A., Davidovich-Rikanati, R., Hirschberg, J., Aly, R., Tholl, D., Simon, PW., Tadmor, Y., Lewinsohn, E., Ibdah, M. (2013). Formation of Norisoprenoid Flavor Compounds in Carrot ( Daucus carota L.) Roots:  Characterization of a Cyclic-Specific Carotenoid Cleavage Dioxygenase 1 Gene. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 18;61(50): 12244-12252.

  • Lati, R., Filin, S., Aly, R., Lande, T., Levin, I. and Eizenberg, H. (2014). Using genetically modified tomato crop plants with purple leaves for absolute weed/crop Classification. Pest Management Science: 70 (7) 1059-65.

  • Dor, E., Aly, R. and Hershenhorn, J. (2014). Pomegranate (Punica granatum L.) as host of the  broomrapes Phelipanche aegyptiaca and Orobanche crenata in Israel. Plant Disease (98): 859.

  • Aly, R., Dubey, N.K.,Yahyaa, M., Abu-Nassar, J. and  Ibdah, M.( 2014). Gene silencing of CCD7 and CCD8 in Phelipanche aegyptiaca by tobacco rattle virus system retarded the parasite development on the host. Plant Signaling & Behavior (9): e29376-1 - e29376-6.

  • Ibdah, M., Kumar-Dubey, N., Eizenberg, H., Dabour, Z., Abu-Nassar, J., Gal-On, A.  and Aly, R. (2014). Cucumber mosaic virus as carotenoid inhibitor reducing Phelipanche aegyptiaca infection in Tobacco plants. Plant Signaling & Behavior 9:10, e972146-6. 

  • Eran Ben?Arye, Jamal Mahajna, Radi Aly, Mohammed Saleem Ali?Shtayeh, Yedidia Bentur,  Efraim Lev, Gary Deng, Noah Samuels. (2016). Exploring an herbal “wonder cure” for cancer: a multidisciplinary approach.  J Cancer Res Clin Oncol. DOI 10.1007/s00432- 016-2175-7. 

  • Neeraj Kumar Dubey*, Hanan Eizenberg, Diana Leibman, Dalia Wolf, Menahem Edelstein, Jackline Abu-Nassar1, Sally Marzouk, Amit Gal-On and Radi Aly (2017). Enhanced host-Parasite resistance based on down-regulation of Phelipanche aegyptiaca target genes is likely by Mobile small RNA.  Front. Plant Sci. 8:1574. doi: 10.3389/fpls.2017.01574. 

  • Lilach Iasur Kruh*, Tamar Lahav, Jacline Abu-Nassar, Guy Achdari , Ragda Salami, Shiri  Frilech and Radi Aly (2017). Plant–parasite–microbe triangle: the microbiome of the parasitic weed Phelipanche aegyptiaca and its host. Front. Plant Sc. 8:269. doi: 10.3389/fpls.2017.00269. 

 •  Book chapters and invited reviews

   

  Mahler-Slasky, Y., Galili, S., Perl, A., Aly, R., Wolf, S., Aviv, D. and Galun, E. (1997). Root-directed expression of alien genes in transgenic potato: sarcotoxin and GUS. In: Biology of root-formation. (A. Altman and Waisel, eds.), pp. 187-192. Plenum press, N.Y.

  Aly R. (2007). Conventional and biotechnological approaches for control of parasitic weeds. (Invited Review). In Vitro Cell Dev.Biol.-Plant 43: 304 - 317.

  D.M. Joel, Y.Hershenhorn, H.Eizenberg, R.Aly, G.Ejeta, P.J.Rich, J.K.Ranson, J.Sauerborn, and D.Rubiales. (2006). Biology and Management of Weedy Root Parasites. 33: p. 267-349 In: Jules Janick (ed.), Horticultural Reviews, Purdue University, John Wiley & Sons Inc.

  Perez de Luque, A., Fondevilla, S., Perez-Vich, B., Aly, R., Thoiron, S., Simier, p., Castillejo, MªA., Fernández, J.M., Jorrín, J., Rubiales, D., and Delavault, p. (2009). Understanding broomrape -host plant interaction and developing resistance. (Invited Review). Weed Research 49 (1): 8-22.

  Aly, R. (2013). Molecules and macromolecules trafficking between hosts and their plant  parasites (Cuscuta spp. & Orobanche/Phelipanche spp.). Weed Research 53: 231–241.

  Aly, R. and Dubey, NK. (2014). Parasitic weed management.  B. Chauhan, G. Mahajan (eds.), Recent Advances in Weed Management, DOI 10.1007/978-1-4939-1019-9_14, © Springer Science+Business Media New York.

   

מעודכן בתאריך: 24/03/22 13:21
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר