En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אמוץ חצרוני, Ph.D.  :שם
הנדסה חקלאיתהנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון :מחלקה/יחידה
03-9683843 :טלפון
050-6220050 :סלולרי
  amots@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
קמפוס תה"ל :מיקום פיזי
תחומי עניין / תאור תפקיד
טכנולוגיות מידע בחקלאות, אינטרנט, ניטור תפוצת מזיקים, מידע גיאוגרפי, חקלאות מדייקת, ניטור אקוסטי, מודלים דינמיים של פיזור

נתוני המבי"ע בית שאן
חדקונית הדקל
דיווח על דקלים נגועים בחדקונית 
מכוורת צריפין

מדריך לניטור מזיקים

פרסומים אחרונים

 • Goldshtein, E., Cohen Y., Hetzroni, A., Gazit, Y., Timar, D., Rosenfeld, L., Grinshpon, Y., Hoffman, A., Mizrach, A. (2021) Long-term observations of diel dynamic patterns of the Mediterranean Fruit Fly, Ceratitis capitate, in citrus fields. Journal of Applied Entomology Accepted for Publication
 • גולדשטיין, א., יפית כהן, א. חצרוני, יובל כהן, ו. סורוקר, 2020, מעקב אחרי התפשטות חדקונית הדקל לכיוון בקעת בית שאן. עלון הנוטע ע״ד 24-28
 • Goldshtein, E., Yafit Cohen, A. Hetzroni, Yuval Cohen, V. Soroker (2019) The spatiotemporal dynamics and range expansion of the red palm weevil in Israel Journal of Pest Science 93(2):691-702 DOI:10.1007/s10340-019-01176-8
 • Goldstein, A., Fink, L., Raphaeli, O., Hetzroni, A., & Ravid, G. (2019). Addressing the ‘Tower of Babel’ of pesticide regulations: An ontology for supporting pest-control decisions. The Journal of Agricultural Science, 157(6) 1-11. doi:10.1017/S0021859619000820
 • Goldshtein E., Y. Cohen, A. Hetzroni, Y. Gazit, D. Timar,L. Rosenfeld, Y. Grinshpon, A. Hoffman, A. Mizrach 2017 Development of an automatic monitoring trap for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) to optimize control applications frequency. Computers and Electronics in Agriculture 139:115-125
 • גולדשטיין, א., חצרוני, א., כהן, י., חן, מ., בן-יקיר, ד. 2016. זיהוי מקורות תריפס הטבק בעמק המעיינות. "ניר ותלם" 67 (יולי): 34-37.
 • Hetzroni, A., Soroker, V., & Cohen, Y. (2016). Toward practical acoustic red palm weevil detection. Computers and Electronics in Agriculture, 124, 100-106
 • Soroker, V, Suma, P, Pergola, AL, Llopis., VN, Vacas, S, Cohen, Y, Cohen, Y, Alchanatis, V, Milonas, P, Golomb, O, Goldshtein, E, Banna, AEME & Hetzroni, A in press, 'Surveillance techniques and detection methods for Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon', in Handbook of Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon - biology and management, eds V Soroker & S Colazza, Willey.
 • רוזנפלד ל. גולדשטיין א, כהן י, גרינשפן י, חצרוני א, הופמן ר, מזרח ע, אלחנטיס ו, אפג'ין י, אהליהב ק. 2015, מערכת אוטומטית לניטור זבוב הפירות הים תיכוני. ניר ותלם גליון 29 עמ'  29-34.
 • Peeters, A, Zude, M, Käthner, J, Ünlü, M, Kanber, R, Hetzroni, A, Gebbers, R & Ben-Gal, A, 2015, A multivariate spatial clustering method for partitioning tree-based orchard data into homogenous zones. 10th European Conference on Precision Agriculture. Stafford, John V (Ed) pp 233-239
 • סורוקר, ו & חצרוני, א 2015, 'חדקונית הדקל האדומה: סקירה עדכנית 2015', עלון הנוטע, 69 עמ 26-28
 • Hetzroni, A, Cohen, Y, Soroker, V, Goldstein, E & Cohen, Y 2015, 'Harnessing Information Technology to Control the Red Palm Weevil', EFITA 2015.
 • Soroker, V., Hetzroni A., Voet H., Kamer Y., Zeidman I. 2015. Monitoring colony losses: how can it help beekeeping? In Proceedings of the 21 Congreso Internacional De Actualización Apícola, Poebla, Mexico. 115-118.
 • Peeters A., M. Zude, J. Käthner, M. Ünlü, R. Kanber, A. Hetzroni, R. Gebbers, A. Ben-Gal 2015. Getis-Ord's hot- and cold-spot statistics as a basis for multivariate spatial clustering of orchard tree data. Computers and Electronics in Agriculture 111:140-150
 • כהן, י., גולדשטיין, א., חצרוני, א., סורוקר, ו., כהן, י., עזרא, נ., הברמן, ע., 2014. התפשטות חדקונית מהאיזור האורבני למטעי תמרים: שימוש במלכודות ניטור. ניר ותלם 5261-62.
 • חצרוני, א., גלזן, ל., סורוקר, ו., כהן, י., 2014. אקוסטיקה לזיהוי מוקדם של עצים נגועים בחדקונית. ניר ותלם 52:55-56. 
 • חצרוני, א., כהן, י., סטורם, מ., גרינברג, א., סדובסקי, א., בבאי, א., 2014. מאגר מידע בתמרים. ניר ותלם 52:63-64.
 • Rosenwasse, S., Fluhr, R., Joshi, J.R., Leviatan, N., Sela, N., Hetzroni, A., Friedman, H., 2013. ROSMETER: A bioinformatic tool for the identification of transcriptomic imprints related to reactive oxygen species type and origin new insights into stree responses.. Plant Physiology 163:1071-1083 
 • Firon, N., LaBonte, D., Villordon, A., Kfir, Y., Solis, J., Lapis, E., Perlman, T. S., Doron-Faigenboim, A., Hetzroni, A., Althan, L., and Nadir, L. A. 2013. Transcriptional profiling of sweetpotato (Ipomoea batatas) roots indicates down-regulation of lignin biosynthesis and up-regulation of starch biosynthesis at an early stage of storage root formation. BMC Genomics 14(1):460
 • נבון, ש., חצרוני, א., בללו, א., נבו, י., אונגר, י.ד. (2013) ניטור אקוסטי של בעלי חיים במרעה: מזיהוי תנועת לסת אל מיפוי פעילות יומית. עמוד 21, הכנס השנתי של האגודה הישראלית להנדסה חקלאית, 23 במאי 2013, בית דגן. 
 • Navon, Shilo, Amos Mizrach, Amots Hetzroni, Eugene David Ungar (2013) Automatic recognition of jaw movements in free-ranging cattle, goats and sheep, using acoustic monitoring Biosystems Engineering 114 (4):474-483 
 • Shoshani E., Hetzroni A. (2012) Optimal barn characteristics for Israeli Holstein cows as derived by a new heat stress model. Animal 7:(1)176-182
 • Zude, M., Peeters, A., Selbeck, J., Käthner, J., Gebbers, R., Ben-Gal, A., Hetzroni, A., Jaeger-Hansen, C., Griepentrog, H.-W., Pforte, F., Rozzi, P., Torricelli, A., Spinelli, L.Ü., Mustafa, Kanber, R., (2012). Advances in precise fruit production. Landtechnik 67(5), 338-341.  
 • Gan-Mor, S., A. Hetzroni, Y. Elad, B. Ronen, A. Mizrach (2012) Compact energy-saving emulsifier for on-site production of edible oil-based control agents.  (Technical Note)Transactions of the ASABE. 55(6): 2079-2085
 • Hetzroni, A., Peters, A., Ben-Gal, A., (2012). Towards precision management of orchards: using automated monitoring to build a GIS-based spatial decision support system, In: Rovira-Más, F. (Ed.), Automation technology for off-road equipment Valencia, Spain, pp. 73-78. 
 • Peters, A., Ben-Gal, A., Hetzroni, A., (2012). Developing a GIS-based Spatial Decision Support System for Automated Tree Crop Management to Optimize Irrigation Inputs, In: R. Seppelt, A., A. Voinov, S. Lange, Bankamp, D. (Eds.), Environmental Modeling and Software (iEMSs), Leipzig, Germany
 • Zude M., Peeters A., Selbeck J., Käthner J., Gebbers R., Ben-Gal A., Hetzroni A., Jæger C.L.D., Griepentrog H.-W., Pforte F., Rozzi P., Torricelli A., Spinelli L., Ünlü M., Kanber R. (2012) Advances in precise fruit production. Landtechnik (Muenster) 67:338-341.
 • Cohen Y., Goldstein, E., Hetzroni, A., Zig, U., Lensky, I., and Tsror, L., (2012). A knowledge-based prediction model of Verticillium wilt on potato and its use for rational crop rotation. Computers and Electronics in Agriculture 85:112-122
 • כהן י., גולדשטין, א., חצרוני, א., שאלתיאל, ל., לנסקי, א., אלון, ת., גלבוע, א., רביב, ר. 2011. דינאמיקה בזמן ובמרחב של הליותיס בעמק המעיינות ועמק חרוד: תמונה שהתקבלה מנתוני פיקוח אזוריים עונת 2009-10. ניר ותלם, נובמבר 2011, 34: 37-46
 • Hetzroni A., A. Vana, A. Mizrach (2011) Biomechanical Characteristics of Tomato Fruit Peels Postharvest Biology and Technology 59:80-84  
 • גולדשטין, א., כהן, י., חצרוני, א., צרור, ל., זיג, א. ולנסקי, א., (2010). מערכת תומכת החלטה לתכנון חלקות תפוחי אדמה במגמת מזעור הנגיעות בדוררת. ניר ותלם מס' 26, עמ': 44-51. 
 • Hetzroni, A., Shealtiel-Harpaz L., Cohen Y. (2010) A unified pest scouting for area-wide IPM. Book of abstracts for the XVIIth World congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering. Québec City Canada. P. 154
 • Soroker V., A. Hetzroni, B. Yacobson, D. David, A. David, H. Voet, Y. Slabezki, H. Efrat, S. Levski, Y. Kamer, E. Klinberg, N. Zioni, S. Inbar, N. Chejanovsky (2010) Evaluation of colony losses in Israel in relation to the incidence of pathogens and pests. Apidologie42(2): 192-199
 • Prigojin I., A. Hetzroni, B. Gal (2010) Assimilation of management software and its economical contribution in the agricultural farms. Nir-va-Telem 22:46-48 (in Hebrew)
 • Hetzroni A., M. Meron, I. Fraier, Y. Magrisso, O. Mendelsohn (2009) Data collection and two-way communication to support decision making by pest scouts. Proceedings of the Joint International Agricultural Conference. Wageningen, Netherlands 
 • Goldstein E., A. Hetzroni, Y. Cohen, L. Tsror, U. Zig, I. Lensky (2009) A Decision Support System to Predict Plot infestation with Soil-Borne pathogens in Potato production systems. Proceedings of the Joint International Agricultural Conference. Wageningen, Netherlands
 • Mizrach , A., A. Hetzroni, A. Vana (2009) Biomechanical Characteristics of Tomato Fruit Peels. 8th Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering Symposium, Chile. 
 • Hetzroni A., M. Meron, A. Niv, V. Soroker (2008) Hand held terminals for regional pest management, CIGR International Conference of Agricultural Engineering, Brazil
 • Mankin R.W., A. Mizrach, A. Hetzroni, S. Levsky, Y. Nakache, V. Soroker (2008) Temporal and spectral features of sound of wood-boring beetle larvae: identifiable patterns of activity enable improved discrimination from background noise Florida Entomologist91(2):241-248
 • Pinhas J., V. Soroker, A. Hetzroni, A. Mizrach, M. Teicher, J. Goldberger (2008) Automatic Acoustic Detection of the Red Palm Weevil. Computers and Electronics in Agriculture 63(2):131-139
 • Cohen Y., A. Hetzroni, A. Cohen, Y. Gazit, D. Timar, V. Alchanatis, D. Broday. (2008) Spatial decision support system for Medfly control in citrus Computers and Electronics in Agriculture 62(2):107-117
 • Cohen, A., Y. Cohen, D. Broday, A. Hetzroni, V. Alchanatis, D. Timer, Y. Gazit (2007) Developing a learning mechanism for spatial decision support system for medfly control in citrus. Proceedings of the 6th European conference on precision agriculture (ECPA) 297-302, Skiathos, Greece
 • Hetzroni, A. (2007) Repository of Field Crops Data to Support DSS for Crop Rotation. 6th Biennial Conference of the European Federation of IT in Agriculture. Glasgow, Scotland
 • Hetzroni, A., U. Zig, S. Warshavsky, S. Yosef (2007) Quality mapping of field crops. Proceedings of the 6th European conference on precision agriculture (ECPA) 723-730, Skiathos, Greece
 • Levsky, S., Kostyukovsky M., J. Pinhas, A. Mizrach, A. Hetzroni, Y. Nakache, S. Rene, V. Soroker. (2007). Detection and control methods for the Red Palm Weevil in date palm offshoots. The XXVI annual meeting of the Entomology Society of Israel.
 • Mankin, R. W., A. Mizrach, A. Hetzroni, V. Soroker. (2007) Acoustic Detection of Hidden Weevil Grub Infestations in Palm Trees. The XXXIV Congreso Colombiano de Entomologia. Cartegena, Colombia.
 • Pinchas J., S. Lavskey, S. Rene, V. Soroker, A. Hetzroni, A. Mizrach, Y. Nakache, M. Kostoyevskey (2007). Development of methods to monitor and control Red Palm Weevil in Quarantined. Alon Hanotea 61(7):35-38
 • Shoshani, E., M. Chaffer, and A. Hetzroni (2007) Using Digital Photography to Assess the Relationship between Teat Morphology and Udder Health 3rd ECPLF, Skiathos Greece
 • Cohen, Y., A. Hetzroni, D. Timer, A. Cohen. (2006) Development of Spatial decision support system for med-fly control. International meeting of the Israeli Society of Agricultural Engineering, Israel.
 • Meron, M., J. Tsipris, A. Hetzroni and S. Cohen (2006). Aerial photography and ground based equipment to evaluate crop cover for tree specific irrigation scheduling. D. Mulla (ed) 8th International Conference on Precision Agriculture Minnepolis MN USA.
 • Cohen Y., A. Hetzroni, V. Alchanatis, A. Cohen, D. Timar, Y. Gazit (2006) Developing Spatial Decision Support System for Medfly Control in Israel. Paper number 061152. ASAE St. Joseph, MI 49085.
 • Mizrach, A., A. Hetzroni, M. Mazor, and J. Grinshpun. (2006). Acoustical trap for fruit flies. Annual Meeting of the IMPS. Book of abstracts, p. 23. Tel Aviv, Israel.
 • Hetzroni A., S. Yosef, D. Shapira, I. Esquira, I. Fraier, E. Zemach, Y. Ackerman, Y. Edan (2006) Cellular Phones for Data Capture in Agricultural Settings. CIGR world congress, Bonn, Germany
 • Shoshani, E., A. Hetzroni, A. Levi, R. Brikman. (2006). Characteristics of barn design for dairy cows under harsh conditions derived by a new stress model. EAAP - Annual Meeting, Antalya page 75
 • Shoshani, E., A. Hetzroni, A. Levi, R. Brikman. (2006). Optimal barn design for milking cows based on new heat stress model. International meeting of the Israeli Society of Agricultural Engineering, Israel.
 • Soroker V., G. Gindin, I. Glazer, J. Pinhas, S. Levskey, M. Eliahu, S. Biton, A. Haberman, Y. Nakache, D. Gerling, A. Mizrach, A. Hetzroni. (2006) The Red Palm Weevil infestation in Israel: occurrence and management. in I Jornada Internacional sobre el Picudo de las Palmers
 • Alchanatis V., L. Ridel, A. Hetzroni and L. Yaroslavsky (2005) Weed detection in multi-spectral images of cotton fields. Computers and Electronics in Agriculture. 47(3):243-260
 • Cohen, Y., Hetzroni, A., Weisman, N., Coral, T., Hezkia, E., Weistein, F., et al. (2005). Spatial decision support system for medfly control. Paper presented at the 5th ECPA, Uppsala, Sweden.
 • Hetzroni A., I. Prigojin, Y. Shlomo, S. Warshavski (2005) Sampling potatoes at the entrance to the packing house. Gan Sadea Vameshek 12:38-41
 • Hetzroni, A., Y. Edan, M. Nagurka (2005). Development and evaluation of icon-based data logging systems for agricultural applications. Proceedings of the International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE'05) pp. 61-65 Adana, Turkey
 • Hetzroni, A., Shapira, D., Esquira, I., Edan, Y. (2005). Data Capture in an Agricultural Setting for Traceability and Management. Paper presented at the The 5th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Vila Real, Portugal.
 • Mizrach A., A. Hetzroni, T. Ignat, J. Grinshpun, M. Mazor. R. W. Mankin, N. D. Epsky,
  D. Shuman, and R. R. Heath (2005) Acoustic Trap for Female Mediterranean Fruit FliesTransactions of the ASAE 48(5):2017-2022
 • Cohen, Y., Hetzroni A., Nestel D., and Soroker V. (2004) Practical use of spatial analysis in precision targeting of Pear Psylla monitoring and control. 7th International Conference on Precision Agriculture and other Precision Resources, Minneapolis, MN (abstract)
 • Hetzroni, A., A. Mizrach, Y. Nakache, V. Soroker (2004) Developing spectral model to monitor activity of Red Palm Weevil Alon Hanoteah 58(10):466-469
 • Hetzroni, A., A. Mizrach, Y. Nakache, V. Soroker (2004) Spectral model for activity monitoring of red palm weevil. 2004 CIGR international conference, Beijin. vol 2. p. III-144
 • Mankin, R. W., J. B. Anderson, A. Mizrach, N. D. Epsky, D. Shuman, R. R. Heath, M. Mazor, A. Hetzroni, J. Grinshpun, P. W. Taylor, S. L. Garrett (2004) Broadcasts of Wing-Fanning Vibrations Recorded from Calling Male Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Increase Captures of Females in Traps. J. Econ. Entomol. 97(4): 1299-1309
 • Mizrach, A., A. Hetzroni, M. Mazor, T. Ignat, J. Grinshpun, R. Mankin, D. Shuman, N. Epsky, and R. Heath. (2004). Trapping Flies with Acoustics. Resource- Engineering and Technology for a Sustainable Word. 11(1):11-12
 • Shoshani E., A. Hetzroni, A. Levi, R. Brikman (2004) Optimal design of cattle husbandry for Israeli conditions. 17th annual conference for cattle science, pp 67-69 (in Hebrew)
 • Soroker, V., Y. Nakache, U. Landau, A. Mizrach, A. Hetzroni and D. Gerling. (2004) Utilization of sounding methodology to detect infestation by Rhynchophorus ferrugineus on palm offshoots. Phytoparasitica 32(1):6-8
 • Mizrach, A., A. Hetzroni, M. Mazor, J. Grinshpun, R. Mankin, D. Shuman, N. Epsky, and R. Heath. (2003). Insect Trap. Provisional Patent Application No. 60/501,860. US Patent and Trademark Office. PCT Patent Application. No. 818/24. (September, 8, 2004).
 • Hetzroni, A, Y. Kashti, F. Geoola, J. Grinshpun, R. Brikman, A. Levy (2003) Measuring the natural light distribution in greenhouses Gan Sade veMeshek 9:32-35 (in Hebrew)
 • Hetzroni A., M. Meron, E. Shimborsky (2003) Dataflow and Communication Protocol among Agents Participating in Precision Spraying for Horticulture Proceedings of the International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE '03) Izmir, Turkey
 • Hetzroni, A., M. Meron, V. Fatiev. (2003) Pest management module for tree-specific orchard management GIS as part of the PRECISPRAY project. Proceedings of the 4thECPA. 291-296
 • Meron, M., J. Van de Zande, R. Van Zuydam, B., Heijne, M. Shragai, J. Liberman, A. Hetzroni, P.G. Andersen, E. Shimborsky. (2003) Tree shape and foliage volume guided precision orchard sprayer - the PRECISPRAY FP5 project. Proceedings of the 4th ECPA. 411-416
 • Mizrach A., A. Hetzroni, Y. Nacashe, V. Soroker (2003) Acoustic detection of Red Palm Weevil activity in the tree trunk Proceedings of the International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE '03) Izmir, Turkey
 • Mizrach, A., A. Hetzroni, T. Ignat, J. Grinshpun, M. Mazor, R. Mankin, N. Epsky, D. Shuman, R. Heath (2003) Acoustic trap for female Mediterranean fruit flies. Paper number 037067. ASAE St. Joseph, MI 49085.
 • Shoshani E., A. Hetzroni, A. Levi, R. Brikman (2003). Optimal design of cattle husbandry for Israeli conditions. 16th annual conference for cattle science (in Hebrew)
 • Shriki, D, J. Meyer, Y. Edan, A. Hetzroni. (2003) A hand held terminal for data collection in herb farms. Proceedings of the 4th ECPA. 573-574
 • Hetzroni A., G. Kashani, S. Bakal, Y. Edan, E. Gelb, Y. Levi (2002) Internet discussion group for flower growers. Australian Conference on Engineering in Agriculture, Wagga Wagga, NSW, Australia
 • Hetzroni, A., I. Prigojin (2002) Performances of a sampling system for predicting apple quality in a packinghouse. Alon Hanotea 56(1):28-30 (reviewed) (in Hebrew).
 • Alchanatis V., A. Hetzroni, Y. Edan (2001). A Multispectral Imaging Sensor for Site Specific Application of Chemicals Acta Horticulturae (ISHS) 562:119-125.
 • Grinshpun J., Y. Edan, A. Hetzroni (2001). Development of On-line Measurement Methods for Field Implementation of Gas Sensors for Ripeness Determination Acta Horticulturae(ISHS) 562:157-165.
 • Hetzroni A., A. Bechar, I. Nir, S. Yosef, A. Antler (2001) Analysis of mechanical injuries caused to apples along the fruit handling process Paper number 011099, ASAE Annual Meeting
 • Lim Kyoung Jae, Bernard A. Engel, A. Hetzroni (2001) Incorporation and Evaluation of River Water Quality Model to NAPRA WWW Decision Support System. Paper number 012127. ASAE St. Joseph, MI 49085.
 • Meron M., A. Hetzroni, V. Alchanatis, S. Cohen (2001) Precision Horticulture - tree specific management of orchards. 3ECPA, the 3rd European Conference on Precision Agriculture, Montpellier-France, June 18th-21st
 • Prigojin, I. and Hetzroni, A. (2001) Apple quality - prediction, control and assurance: system validation. Acta Horticulturae. (ISHS) 553:721-722
 • Van de Zande J.C., Meron M., Koch H., Heijne B., Shimborsky E., Andersen P.G., Shragai M. & Hetzroni A. (2001) Tree shape and foliage volume map guided precision orchard sprayer: PRECISPRAY. VIth Workshop on "Spray Application Techniques in Fruit Growing" January 30-31, 2001 Leuven, Belgium
 • Kashti Y., A. Barlev, A. Lidror, F. Geoola, A. Hetzroni (2000) Procedures and standards for sampling and sorting Peanuts The 11th Industrial Engineering and Management Conference, Israel
מעודכן בתאריך: 19/01/21 15:03
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר