En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אמנון ליכטר, Ph.D.  :שם
חקר תוצרת חקלאית ומזוןהמחלקה לחקר תוצרת חקלאית :מחלקה/יחידה
03-9683630 :טלפון
050-6220684 :סלולרי
  vtlicht@agri.gov.il :דוא"ל
המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, חדר 118 :מיקום פיזי
המחלקה לחקר תוצרת חקלאית,
מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני
דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809

חוקר

תחומי עניין / תאור תפקיד
פיזיולוגיה ופתולוגיה של ענבים לאחר הבציר
טעם בענבים
טכנולוגיות אחסון

Education

Dates

Description

1984 – 1987

B.Sc. in Biology at Tel Aviv University

1987 – 1989

M.Sc. in Biology at the Department of Botany, Tel Aviv University and the Department of Virology, The Volcani Center. 

Title of thesis: Characterization of a putative cDNA clone encoding for an inhibitor of virus replication – IVR

Supervision by: Prof. G. Loebenstein

1990 – 1995

Ph.D. in in Biology at the Department of Botany, Tel Aviv University and the Department of Phytopathology, The Volcani Center. 

Title of thesis: Cytokinin production by Erwinia herbicola pv. gypsophilae: characterization of the genes involved in cytokinin biosynthesis and their role in gall formation.

Supervision by: Prof. I. Barash and Dr. S. Manulis

 

 

1995 – 1997

Postdoctoral position at the Department of Botany & Plant Pathology Oregon State University with Prof. Dallice Mills

Research subject: Molecular analysis of signal transduction pathways governing dimorphic switching of Ustilago hordei.

1997

Postdoctoral position at the Department of Botany & Plant Pathology Oregon State University with  Prof. Lynda Ciuffetti.

Research subject: Chromosome-based molecular characterization of pathogenic and non-pathogenic wheat isolates of Pyrenophora tritici-repentis.

 

Positions

Dates

Description

1998

Research Scientist at the ARO, The Volcani Center, Institute of Postharvest and Food Sciences, Department of Postharvest Sciences of Fresh Produce 

2003

Promoted to Research Scientist (Rank B)

2007

Promoted to Research Scientist (Rank A)

2010 - 2013

Department Head: Postharvest Sciences of Fresh Produce 

2016

Institute Head: Postharvest and Food Sciences

 

Academic Contribution

Dates

Description

2009 to date

Lecturer at the Hebrew University Postharvest Physiology (with Dr Amnon Lers)

 

Guidance of M.Sc. Students:

Graduation

Name

Title of thesis

2002

Ms Michal Vaknin

 Responses of Botrytis cinerea to ethanol

2005

Ms. Ayelet Ezra

The genes involved in cold acclimation of Botrytis cinerea

2007

Ms Anna Danshin

The effect of conditions between harvest and storage on quality of cherry tomatoes

2007

Mr Inon Farber

Abscission in cherry tomatoes harvested as bunches

2009

Ms Moran Nir

Abscission in cherry tomatoes harvested as bunch

2010

Mr Nathan Kakongi

Activation of early spore germination as a strategy for weakening of pathogens and increasing food safety

2012

Mr Eyal Raban

The effect of  pre-harvest treatments on appearance of the berry and rachis quality

2015

Ms. Danning Zhou

Flavor and nutritional content of table grapes: the effects of gibberellin, cppu and girdling, a whole cluster analysis

 

Mr Hovav Weksler

The causes of 'rust stains' in Thompson Seedless' grapes (In progress)

 

Guidance of Ph.D. Students:

Graduation date

Name

Title of thesis

2006

Dr Wang Xuejun

Pathways and genes associated with lipid preformed antifungal phytoalexin biosynthesis in avocado

2013

Dr Shahar Ish-Shalom

Cold-induced gene expression in Botrytis cinerea

 

Mr Itay Maoz

The aromatic potential of table grapes (in progress)

Post-Docs and Visiting Scientists:

Dates

Name

Research subject

2001

Dr Zhou Hong-Wey

Response of Botrytis cinerea to heat, ethanol and cold stress

2001-2002

Dr Zauqi Zhang

Use of  organic acids and inhibitors of membrane functions to prevent germination of Penicillium isolated from litchi

2008

Dr Mustafa Celic

Detection of Botrytis cinerea in grapes

2012

Dr Askin Bahar

The use of autofluorescence to follow ripening of grapes

 

List of publications

1. Lichter A., Manulis S., Sagee O., Gafni Y., Gray J., Meilen R., Morris R.O. and Barash I., (1994). Production of cytokinins by Erwinia herbicola pv. gypsophilae and isolation of a locus conferring cytokinin biosynthesis.

Mol. Plant-Microbe Interact., 8, 114-121. Appl. Env. Microbiol. 60, 4094-4099.

2.  Manulis S., Shafir H., Epstein E., Lichter A. and Barash I. (1994).Biosynthesis of indole-3-acetamide pathway in streptomyces. Microbiology, 40, 1045-1050.

3.  Manulis S., Valinsky L., Lichter A. and Gabriel D.W. (1994). Sensitive and specific detection of Xanthomonas compestris pv. pelargonii with DNA primers and probes identified by random amplified polymorphic DNA analysis.  Appl. Env. Microbiol., 60, 4094-4099.

4. Lichter A., Barash I., Valinsky L., Gafni Y. and Manulis S. (1995). The genes involved in cytokinin biosynthesis in Erwinia herbicola pv. gypsophilae: characterization and role in gall formation. J. Bacteriol., 177, 4457-4465

5.  Lichter A., Manulis S., Valinsky L., Karniol, B. and Barash I. (1995).

IS1327, a new insertion-like element in the pathogenicity-associated plasmid of Erwinia herbicola pv. gypsophilae. Mol. Plant-Microbe Interact., 9, 98-104.

6. Gafni Y., Manulis S., Kunik T., Lichter A., Barash I. and Ophir Y. (1997). Characterization of the auxin synthesis genes of Erwinia herbicola pv. gypsophilae. Israel J. Plant Sci., 45: 279-284.

7.  Lichter A. and Mills D. (1997). Fil1, a G protein a subunit that acts upstream of cAMP and is essential for dimorphic switching of haploid cells of Ustilago hordei. Mol. Gen. Genet., 256: 426-435.

8.  Nitzan R., Barash I., Valinsky L., Lichter A. and Manulis S. (1997).  The presence of hrp genes on the pathogenicity-associated plasmid of the tumorigenic bacterium Erwinia herbicola pv. gypsophilae. Mol. Plant-Microbe Interact., 10: 677-682.

9.  Lichter A. and Mills D. (1998).  Control of pigmentation of Ustilago hordei: the effect of pH, thiamin and involvement of the cAMP cascade.  Fungal Genet. Biol., 25: 63-74.

10. Lichter, A., Dvir, O., Rot, I., Akerman, M., Regev, R., Veisblum, A., Fallik, E., Zauberman, G. and Fuchs, Y. (2000). Hot water brushing: an alternative method to SO2 fumigation for color retention of litchi fruits. Postharvest Biol. Technol., 18: 235-244.

11. Ming, J., Manulis, S., Barash, I., and Lichter, A. (2001). The operon for cytokinin biosynthesis of Erwinia herbicola pv. gypsophilae contains two promoters and is plant-induced. Can. J.  Microbiol.,  47: 1126-1131.

12. Eshel, D., Lichter, A., Dinoor, A. and Prusky, D. (2002). Characterization of Alternaria alternata endoglucanase genes expressed during infection of resistant and susceptible persimmon fruits.Mol. Plant Pathol., 3: 347-358.

13.  Lichter, A., Zutkhy, Y., Sonego, L., Dvir, O., Kaplunov, T., Sarig, P., and Ben-Arie, R. (2002). Ethanol controls postharvest decay of table grapes. Postharvest Biol. Technol., 24: 301-308.

14.  Lichter, A., Dvir, O., Fallik, E., Cohen, S., Golan, R., Shemer, Z., and Sagi, M. (2002). The cracking potential of cherry tomatoes in solution. Postharvest Biol. Technol., 26: 305-312.

15.  Lichter, A., Gaventa, M. J., and Ciuffetti, M. L. (2002). Chromosome-based molecular characterization of pathogenic and non-pathogenic wheat isolates of Pyrenophora tritici-repentis. Fungal Genet. Biol., 37: 180-189.

16. Pesis, E., Feynberg, O., Ben-Arie, R., Ackerman, M., Dvir, O., and Lichter, A. (2002). Production of acetaldehyde and ethanol during maturation and modified atmosphere storage of litchi fruit. Postharvest Biol. Technol., 26: 157-165.

17.  Jiang, Y., Yao, L., Lichter, A., Li, J. (2003). Postharvest biology and technology of litchi fruit. J.  Food Agric. Environ. (Online ISSN 1459-0263).

18.  Lichter, A., Zhou, H-W., Vacnin, M., Zutkhy, Y., Kaplunov, T. and Lurie, S. (2003). Survival and responses of Botrytis cinerea to ethanol and heat. J. Phytopathol., 151, 553-563.

19.  Madi, L., Wang, X., Kobiler, I., Lichter, A., Prusky, D. (2003). Stress on avocado fruits regulate Δ9-stearoyl ACP desaturase expression, fatty acid composition, antifungal diene level and resistance to Colletotrichum gloeosporioides attack. Physiol. Mol. Plant Pathol., 62: 277-283.

20. Beno-Moualem, D., Guzev, L., Dvir, O., Pesis, E., Meir, S., and Lichter, A. (2004). The effects of ethylene, methyl-jasmonate and 1-MCP on abscission of cherry tomatoes from the bunch and expression of endo-1,4-β-glucanases. Plant Sci., 167: 499-507.

21. Lichter, A., Dvir, O., Ackerman, M., Feygenberg, O. and Pesis, O. (2004). Acidified peel of litchi fruits selects for postharvest Penicillium decay.

Phytoparasitica, 32: 226-236.

22.  Wang, X., Beno-Moualem, D., Lichter, A., Kobiler, I., Leikin-Frenkel, A. and Prusky, D. (2004). Expression of Δ12 fatty acid desaturase during the induced accumulation of the antifungal diene in avocado fruits. Mol. Plant Pathol.,  5: 575-585.

23. Wang, X, Lichter, A., Leikin-Frenkel, A. and Prusky, D. (2004).

Enhanced expression of avfae1 encoding a very-long-chain fatty acid elongase during the induction of the antifungal diene in avocado fruits.

Physiol. Mol. Plant Pathol., 65: 171-180.

24. Karabulut, O.A., Romanazzi, G., Smilanick, J.L. and Lichter, A. (2005). Postharvest ethanol and potassium sorbate treatments of table grapes to control gray mold. Postharvest Biol. Technol., 37: 129-134

25. Lichter, A., Zutachi, Y., Kaplunov, T., Aharoni, N. and Lurie, S. (2005).

The effect of ethanol dip and modified atmosphere on prevention of Botrytis rot of table grapes. HortTechnology, 15, 284-291.

26. Zhang, Z., Dvir, O., Pesis, E., Pick, U. and Lichter, A. (2005). Weak organic acids and inhibitors of pH homeostasis suppress growth of Penicillium infesting litchi fruits. J. Phytopathol.,153: 1–7.

27. Guzev, L., Danshin, A., Ziv, S. and Lichter, A. (2006). Occurrence of ochratoxin A producing fungi in wine and table grapes in Israel. Inter. J.  Food Microbiol. 111: S67-71.

28. Jiang, Y.M., Wang, Y., Song, L., Liu, H., Lichter, A., Kerdchoechuen, O., Joyce, D. C. and Shi, J. (2006). Postharvest characteristics and handling of litchi fruit — an overview. Aust. J. Exper. Agric., 46: 1541–1556.

29.  Lurie, S., Pesis, E., Gadiyeva, O., Feygenberg, O., Ben-Arie, R., Kaplunov, T.,  Zutachi, Y. and Lichter, A. (2006). Modified ethanol atmosphere to control decay of table grapes during storage. Postharvest Biol. Technol., 42: 222-227.

30. Lichter, A., Guzev, L., Dvir., Farber, I., Danshin, A., Pressman., E., Ganz., S. and Beno-Moualem., D.  (2006). Seasonal changes in the abscission site in bunch tomatoes and differential response to 1-methylcyclopropene. Postharvest Biol. Technol., 40: 48-55.

31. Pinto, R., Lichter, A., Danshin, A and Sela, S. (2006). Effect of ethanol dip on eradication of Escherichia coli from table grapes.  Postharvest Biol. Technol., 39: 308-313.

32. Wang, X., Kobiler, I.,  Lichter, A., Leikin-Frenkel, A., Pesis, E., and Prusky, D. (2006).  1-MCP prevents ethylene-induced accumulation of antifungal diene in avocado fruit.  Physiol. Mol. Plant Pathol., 67: 261-267.

33. Pesis, E., Ben-Arie, R., Feygenberg, O., Lichter, A., Gadiyeva, O., Antilofyev, I. and Uryupina., T.  (2007). A simple pretreatment with low oxygen to alleviate superficial scald in Granny Smith apples. J. Sci. Food Agric., 87: 1836-1844.

34. Prusky, B. D and Lichter, A. (2007). Activation of quiescent infections by postharvest pathogens during transition from the biotrophic to the necrotrophic stage. FEMS Microbiol. Lett., 268: 1-8.

35. Lichter, A., Zutahy, Y., Kaplunov, T., and Lurie, S. (2008). Comparison of storage of grapes with SO2 releasing pads in boxes with internal liners or external wrapping. HortTechnology, 18: 206-214.

36. Guzev, L., Danshin, A., Zahavi, T., Ovadia, A., and Lichter, A. (2008). The effects of cold storage of table grapes, sulphur dioxide and ethanol on species of black Aspergillus producing ochratoxin A. Int. J. Food Sci. Tech. 43: 1187-1194.

37. Zutahy, Y., Lichter, A., Kaplunov, T and Lurie, S. (2008) Extended storage of ‘Red Globe’ grapes in modified SO2 generating pads. Postharvest Biol. Technol. 50: 12-17.

38. Dvir, O., Farber, I., Rom, M., Danshin, A., Beno-Moualem, D., Meir, S. and Lichter, A. (2009). Low humidity after harvest changes the abscission site in bunch cherry tomatoes .J. Sci. Food and Agric. 89: 1519-1525.

39. Celik, M., Kalplunov, T., Zutahy, Y., Ish-shalom, S., Lurie, S., and Lichter, A. (2009).  Quantitative and qualitative analysis of Botrytis inoculated on table grapes by qPCR and antibodies. Postharvest Biol. Technol. 52, 235-239.

40.  Lurie, S., Ovadia, R., Nissim-Levi, A., Oren-Shamir, M., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Weksler, H., and Lichter, A. (2009). Abscisic acid Improves colour development in ‘Crimson Seedless’ grapes in the vineyard and on detached berries. J. Hort. Sci.& Biotechnol. 84, 639-644.

41. Lichter, A., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Alchanatis, V., Ostrovsky, V., and Lurie, S. (2010). Physical and visual properties of grape rachis as affected by water vapor pressure deficit. Postharvest Biol. Technol. 59, 25-33.

42. Daus, A, Horev, B., Dvir, O., Ish-Shalom, S. and Lichter, A. (2011). The efficacy of ultrasonic fumigation for disinfection postharvest pathogens in storage facilities. Postharvest Biol. Technol. 62, 310-313.  

43. Ish-shalom, S., Gafni, A., Lichter, A. and Levy, M. (2011). Transformation of Botrytis cinerea by direct hyphal blasting or by wound-mediated transformation of sclerotia. BMC Microbiology, 11, 266.

44. Kaplunov, T., Zutahy, Y., Lurie, S and Lichter, A. (2012). A method for determination of emission rates from SO2 sheets for storage of grapes.Qual. Ass. and Safety of Crops & Foods 3: 191-197.

45. Barad, S., Horowitz, S., Lichter, A., Sherman, L., and Prusky, D. (2012). Penicillium expansum glucose oxidase-encoding gene, gox2, is essential for gluconic acid production and acidification during colonization of deciduous fruits.Mol. Plant-Microbe. Interact. 25: 779-788.

46. Bahar, A., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Lurie, S., and Lichter, A. (2012).

Auto-fluorescence for analysis of ripening in Thompson Seedless and colour in Crimson Seedless table grapes. Aust. J. Grape & Wine Res. 18: 353-359.

47. Vinokur, Y., Rodov, V., Levi, A., Kaplunov, T. Zutahy, Y. and Lichter, A. (2013). A method for evaluating fruit abscission potential of grapes and cherry tomato clusters. Postharvest Biol. Technol. 79: 20-23.

48. Raban, E., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Alchanatis, V., Ostrovsky, V., Lurie, S. and Lichter, A.  (2013). Rachis browning in four table grape cultivars as affected by growth regulators or packaging.

           Postharvest Biol. Technol. 84: 88-95.

49. Ovadia, R., Oren-Shamir, M., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Lichter, A. and Lurie, S. (2013). Effect of growth regulators and heat stress on color development of ‘Crimson Seedless’ grapes in Israel. J. Hort. Sci.& Biotechnol. 88: 387-392.

50. Turgeman, T., Kakongi, N., Schneider,A., Vinokur, Y., Teper-Bamnolker, P., Carmeli, S., Levy, M., Skory, D. C., Lichter, A. and Eshel, D. (2014). Induction of Rhizopus oryzae germination under starvation using host metabolites increases spore susceptibility to heat stress. Phytopathology, 104: 240-247.

51. Maoz, I., Bahar, A., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Lurie, S., and Lichter, A. (2014). The effect of the cytokinin forchlorfenuron on the tannin content of 'Thompson seedless' table grapes. Am. J Enol. Viticul.  65: 230-237.

52. Elad, Y., Israeli, L., Fogel, M., Rav David, D., Kenigsbuch, D., Chalupowicz, D., Maurer, D., Lichter, A., Silverman, D. and Biton, S. 2014. Conditions influencing the development of sweet basil grey mould and cultural measures for disease management. Crop Protect. 64:67-77.

53. Bustan, A., Kerem, Z., Yermiyahu, U., Ben-Gal, A., Lichter, A., Droby, S., Zchori-Fein, E., Orbach, D., Zipori, I. and Dag, A. (2014). Preharvest circumstances leading to elevated oil acidity in ‘Barnea’olives.

Scie. Horticul. 176:11-21.

54. Acheampong, A.K., Hu, J., Rotman, A., Zheng, C., Halaly, T., Takebayashi, Y., Jikumaru, Y., Kamiya, Y., Lichter, A., Sun, T.-P., Or, E. (2015). Functional characterization and developmental expression profiling of gibberellin signalling components in Vitis vinifera. Journal of experimental botany.

55. Obenland, D., Feliziani, E., Zhu, S., Zhao, X., Margosan, D. A., Mlikota Gabler, F., Van Zyl, S., Romanazzi, G., Smilanick, A. J., Beno-Moualem, D, Kaplunov, T. and Lichter, A. (2015). Potassium application to table grape clusters after veraison increases soluble solids by enhancing berry water loss. Scie. Horticul 187, 58-64.

56. Li, L., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Porat, R., Lichter, A. (2015). The effects of 1-methylcyclopropene and ethylene on postharvest rachis browning in table grapes. Postharvest Biol. Technol. 107, 16-2.

57. Li, L, Lichter, A., Kenigsbush, D. and Porat, R. (2015). Effects of cooling delays at the wholesale market on quality of fruit and vegetables after retail marketing. J. Food Process Preserv. 39, 2533-2547.

58. Lee, J. S., Kaplunov, T., Zutahy, Y. Daus, A., Alkan, N. and Lichter, A. (2015). The significance of postharvest disinfection for prevention of internal decay of table grapes after storage. Scie. Horticul. 192, 346-349.

59. Weksler, H., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Beno-Mualem, D., Zemach, H. and Lichter, A. (2015). Association of browning in 'Thompson Seedless' table grapes with cracking enhanced by application of organophosphate insecticides. Scie. Horticul. 197, 584-591.

60. Maoz, I., Beno-Mualem, D., Kaplunov, T., Lewinsohn, E. and Lichter, A. (2016). Uneven distribution of flavor components in tablegrape berries. Aust. J. Grape & Wine Res. In Press.

61. Turgeman, T., Shatil-Cohen, A., Moshelion, M., Teper-Bamnolker, P., Skory, D. C., Lichter, A. and Eshel, D. (2016). The role of aquaporins in pH-dependent germination of Rhizopus delemar spores. PLOS1, 11, e0150543.

 

Books, book chapters and invited reviews

1.  Droby, S, and Lichter A. (2004). Post-harvest Botrytis infection: etiology, development and management. In: Botrytis: Biology, Pathology and Control. (Y. Elad, B. Williamson, P. Tudzynski, N. Delen, eds). pp. 349-367. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands.

2.  Kozakiewicz, Z., Battilani, P., Cabanes, J, Venancio, A., Mule, G., Tjamos, E., Lichter, A., Magan, N., Sanchis, V., Lebrihi, A., Zinzani, G., and Minguez, S. (2004). Making wine safer: the case of ochratoxin A. In: Meeting the Mycotoxin Menace. (D. Barug, H. van Egmond, R. Lopez-Garcia, T. van Osenbruggen, and A. Visconti, eds). pp 133-42, Wageningen Academic Publishers, the Netherlands.

3.   Jiang, Y. M., Yao, L., and Lichter, A. (2005). Postharvest biology and handling of litchi fruit In: Crops: Growth, Quality and Biotechnology. (D. Ramdane, ed.), pp. 704-721. WFL Publisher, Helsinki, Finland.

4.   Lichter, A., Mlikota Gabler, F. and Smilanick, L. J. (2006). Control of spoilage in table grapes. Stewart Postharvest Reviews, 6. 1.

5.   Prusky, B. D and Lichter, A. (2008). Mechanisms modulating fungal attack in post-harvest pathogen interactions and their control. In: Sustainable disease management in the European context. (D., B., Collinge, L., Munk and B., M., Cook, eds). Springer. Europ. J Plant Pathol. 121, 281-289.

6.   Ish-Shalom, S. and Lichter, A. (2010). Analysis of fungal gene expression by real time quantitative PCR In: Methods in Molecular Biology - Molecular and Cell Biology Methods for Fungi. Ed. Sharon. A. Humana Press. 638, 103-114.   

7.   Prusky, D., Alkan, N., Miyara, I., Barad, S., Davidzon, M., Kobiler, I., Brown-Horowitz, S., Lichter, A., Sherman, A., Fluhr, R. (2010). Mechanisms modulating postharvest pathogen colonization of decaying Fruits. Post-harvest Pathology, 43-55.

8.   Romanazzi, G., Lichter, A., Gabler, F.M. and Smilanick, J.L. (2012). Recent advances on the use of natural and safe alternatives to conventional methods to control postharvest gray mold of table grapes. Postharvest Biology and Technology, 63, 141-147.

9.   Lichter, A. (2016). Rachis Browning in tablegrapes. Aust. J. Grape & Wine Res. DOI: 10.1111/ajgw.12205.

8.  Li, L., Lichter, A., Chalupowicz, D., Gamrasni, D., Goldberg, T., Nerya, O., Ben-Arie, R. and Porat, R. (2016). Effects of the ethylene-action inhibitor 1-methylcyclopropene on postharvest quality of non-climacteric fruit crops.Postharvest Biol. Technol. 111, 322-329.

9.  Lichter, A., Kaplunov, T., Zutahy, Y., and Lurie, S. (2016). Unique techniques developed in Israel for short and long-term storage of table grapes. Isr. J. Plant Scie. DOI:10.1080/07929978.2016.1151289

10. Feliziani, E., Lichter, A., Smilanick, J.L. Ippolito, A. (2016). Disinfecting agents for controlling fruit and vegetable diseases after harvest. Postharvest Biol. Technol. In Press.

 

Publications in Hebrew journals

1. Lichter, A., Zutkhi, Y., Shacham, Z., Kapulonov, T., Dvir O., Rav David, D., Elad, Y., Hameiri, Y., Lurie, S., and Ben-Arie. R. (2001). Preharvest control of postharvest bunch decay of table grapes in Israel. Alon Hanotea, 55: 249-253.            

2. Lichter, A., Zutkhi, Y., Kapulonov, T., Dvir O., Vaknin M., Shacham, Z., Lurie, S., and Ben-Arie. R. (2002). Dipping table grapes in ethanol controls postharvest decay. Alon Hanotea., 12: 535-539.

3.  Zutkhi, Y., Lurie, S., Kaplunov, T., Lichter, A., Costo, I., and Raban, E. (2001). Prolonged storage of ‘Red-Globe’ grapes. Alon Hanotea 55, 249-253.

4. Pesis, E., Feynberg, O., Dvir, O., Ackerman, M., Ben-Arie, R., Goren, M., and Lichter, A. (2001). Maturity indices and anaerobic respiration of litchi fruit. Alon Hanotea 55, 306-307.

5. Lichter, A., Barmin Y., Zutkhy, Y., Kaplunov, T., Dvir, O., and Lurie, S., (2002).  Induced cracking in grapes. Alon Hanotea. 56, 219-222.

6. Lichter, A., Dvir, O., Fygenberg, O., Ackerman, M., and Pesis, E. (2002).

Management of Penicillium that infests litchi after harvest: intermediate report. (2002). Alon Hanotea. 56: 316-319.

7. Lichter, A., Zutchi, Y., Kaplunov, T., Shmuel-Hay, S., Shacham, Z., Lurie, S., Raban, E., Yacov, B. and Bahat E. (2004). Ethrel for improvement of color of cvs. Flame Seedless and Red Globe in Israel. Alon Hanotea. 58, 213-222.

8. Lurie, S., Zutchi, Y., Kaplunov, T., Lichter, A., Raban, E., Bazak, H. (2004).

Storage of new seedless varieties of table grapes. Alon Hanotea. 58, 460-461.

9. Lurie, S., Zutchi, Y., Kaplunov, T., Lichter, A., Raban, E., Bazak, H. (2004).

Storage of new seedless varieties of table grapes. Alon Hanotea. 58, 462-463, 476.

10. Lichter, A., Zutachi, Y., Kaplunov, T., Aharoni, N., Lurie, S. and Saks, Y. (2005). The synergistic effect of ethanol dip and modified atmosphere for prevention of Botrytis rot on table grapes. Alon Hanotea. 59, 214-218.

11. Shaked, R., Lichter, A., Dvir, O., Rosenfeld, K. and Pressman, E. (2005).

The Influence of combined auxin and CPPU on prevention of bunch cherry tomato fruit drop after storage. Gan Sade Vameshek, 7, 15-18.

12. Keren, A., Halaly, T., Pang, X.., Perl, A., Or., E.,  Kaplunov, T.,  Zutachi, Y., and Lichter, A. (2006). Characterization of the response of cv. 'Black Finger' as a sensitive system for application of gibberellin. Alon Hanotea. 60, 19-23.

13. Lichter, A., Kaplunov, T.,  Zutachi, Y. and  Lurie, S (2006). Evaluation of a new type of SO2 generator pad. Alon Hanotea. 60, 14-18.

14. Lurie, S., Kaplunov, T.,  Zutachi, Y., and Lichter, A. (2006). Kinetics of SO2 release from generator pads in various table grape packages. Alon Hanotea. 60, 41-46.

15. Lichter, A., Prigozin, I., Kosto, I and Gal., B. (2007). Safety of agricultural produce above all – as long as there is produce (Notes from a tour in the UK). Alon Hanotea. 61, 16-20.

16. Lichter, A., Danshin, A., and Dvir, O. (2008). The effect of delayed storage on the quality of cherry tomatoes. Sade Vayerek, 2, 68-70.

17. Dvir, O., Kaplunov, T. and Lichter, A. (2008). Delaying of ripening during storage of cherry tomatoes with SmartFresh (1-MCP). Sade Vayerek, 2, 68-70.

18. Lichter, A., Zutachi, Y., Kaplunov, T., and  Lurie, S (2008). Extended Storage of Grapes: Simple Technology for Long Term Storage of ‘Red Globe’ Grapes. Alon Hanotea. 62, 16-21.

19. Lichter, A. Dvir, O.,Farber, Y., Rom, M. and Beno-Mualem, D (2009). Abscission in bunch cherry tomatoes. Sade Vayerek, 8, 54-57.

20. Lichter, A., Danshin, A and Dvir, O. (2009). The effect of  the ambient conditions between harvest to storage on the quality of cherry tomatoes. Onot Veteamin (Zeraim Gedera), 10, 10-11.

21. Lichter, A., Kaplunov, T., Zuthi, Y., Lurie, S. Raban, E., Harcavi, E., Rosenfeld, G. and Veksler, H. (2010). The effect of abscisic acid on color and ripening of ‘Crimson Seedless’ grapes. Alon Hanotea. 64, 35-40.

22. Raban, E., Lurie, S., Kaplunov, T., Zutchi, Y., Alchanatis, V., Ostrovsky, V., Kerem, Z. and Lichter, A., (2011). The effect of vineyard treatments on rachis quality after harvest.  Alon Hanotea.

 23. Porat, R., Lichter, A., Ezra, D., Costo, I and Har-Even, M. (2011). Prevention of crown rot in pomegranate fruit by drenching or dipping in Scholar. Alon Hanotea, 65: 30-32.

24. Harcavi, E., Kaplunov, T., and Zutahy, Y. and Lichter, A. (2012). The effect of gibberellin and cytokinin on cv. Mystery. Alon Hanotea. 66: 14-16.

 25. Lichter, A., BaharS, A., Kaplunov, T., Zutahy, Y. and Lurie, S., (2012). Auto-fluorescence for analysis of ripening in table grapes. Alon Hanotea. 66: 34-36.

 26. Porat, R., Mayoni, L., Horev, B., Daus, A., Zadka, T., Rephael, G., Binyamin, G., Goldberg, L., Lichter, A., Cohen, Y., Saada, D., Dag, A., Holand, D., Flaishman, M., Borochov-Naori, H. and Danino, Y.  (2012). Taste panels for new cultivars. Alon Hanotea. 66: 44-48.

27. Bustan, A., Zipori, I., Yermiyahu, U., Ben-Gal, A., Lichter, A., Droby, S., Zchory-Fein, E., Orbach, D., Kerem, Z., Birger, R., Abdelhadi, F., Hanoch, E., Mujira, Y., Dag, A., 2013. Factors evolving deviation from the desired acidity range in ‘Barnea’ olive oil. Alon Hanotea, 67: 25-33.

28. MaozS, I., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Lurie, S. and Lichter, A. (2014). The effect of the cytokinin CPPU on accumulation of tannins in 'Thompson' grapes. Alon Hanotea. In Press.

29. Lichter, A, Kaplunov, T., Zuthay, Y., Daus, A., and Lurie, S. (2015). Reduction of postharvest losses of grapes depends on prevention of cracking during development and proper disinfection after harvest. The Volcani Voice, Special issue, 7-12.  

30. Beno-Mualem, D., Kaplunov, T. and Lichter, A. (2015). The mode of action of ripening enhancement in table grapes by potassium. Alon Hanotea. 69; 15-18.

31. Raban, E., Lichter, A., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Celic, R., Rozenfeld, G., and Arad, A. (2015). Examination of table grape selections in semi-commercial plots. Alon Hanotea. 69; 23-26.

32. Lichter, A., Kaplunov, T., Daus, A., Zutahy, Y., Maoz, I., Alkan, N., Maurer, D., Feygenberg, O., Levi, S., Friedman, H., Rodov, V., Osher, Y. and Kenigsbuch, D. (2015). Application of auto fluorescence for the study of changes in the quality of fresh produce after harvest. Alon Hanotea. 70; 40-43.

מעודכן בתאריך: 22/03/21 14:33
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר