En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
דוד בן יקיר, Ph.D.  :שם
הגנת הצומחאנטומולוגיה והיחידות לנמטולוגיה וכימיה :מחלקה/יחידה
03-9683517 03-9683814 :טלפון
050-6220517 :סלולרי
03-9604180 :פקס
  benyak@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
המחלקה לאנטומולוגיה,
מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולקני
ת.ד. 6 , בית דגן 50250

חוקר אנטומולוג

תחומי עניין / תאור תפקיד
פיתוח תוכניות הדברה משולבת לגידולים חסויים וגידולי שדה.

גורל נוגדנים הנאכלים על ידי חרקים ואפשרות השימוש בנוגדנים להדברת מזיקים.


נושאי מחקר בגידולי חממה:
1. השפעת חיפויים עם תוספים אופטיים על חדירה והתבססות של מזיקים.
2. הערכת סיכון לחדירה והתבססות של מזיקים בזמן ובמרחב.
3. הפחתת נזקי תריפסים.
4. טיפולים לאחר קטיף נגד מזיקי הסגר.

נושאי מחקר במזיקי גד"ש:
1. מזיקי תירס מתוק.
2. מזיקי קרקע (צבתנים, זבליות).
3. מזיקי חיטה.

פרסומים בעברית:

1) בן-יקיר, ד. ומ. חן. 1994. קביעת סף כלכלי לנזקי תריפס הפרחים המערבי בירקות. "גן שדה ומשק"  פברואר: 46-48.

2) נסטל, ד., ד. בן-יקיר, מ. חן, וא. פרידברג. 1994. זבוב הנרקיס בארץ: סקר מינים בשדות חקלאיים ובחינה של שיטות ניטור. "השדה" כרך ע"ה תשנ"ה עמ' 81-84.

3) ויינטראוב, פ., ר. הורוביץ, ד. בן-יקיר וי. ארזי.  1995.הביולוגיה וההדברה של זבוב המנהרות החדש בישראל - "מנהרן העורקים". "השדה", ע"ה, 87-90.

4) הדר, אסתר, ד. בן-יקיר, מ. חן, איילת לביא, רונית כהן, ד. אלון, ר. אפשטיין וא. אוזילבסקי. 1997. בחינת תכשירים ומועדי יישום להדברת זבוב הנרקיס הגדול בתנאי שדה. "דפי מידע": י"ב (5) 61-62

5) בן-יקיר, ד., צלילה בן-דוד, מ. חוקס, צ. קליין, איילת לביא, ש. איתן ומ. חן. 1997. ביולוגיה והדברה של צרעת העפצים בפרח השעווה. "דפי מידע": י"ג (2) 62-65.

6) בן-יקיר, ד. , ומ. חן. 1999. לימוד הפינולוגיה והנזקים של הצבתן העקוד באגוזי אדמה. "גן שדה ומשק"  יולי: 25-47.

7) מסיקה י., י. אנטיגונוס, מ. לפידות, ד. בן-יקיר, מ. חן וח. צימרמן. 1999. השפעת סינון קרינת ה-UV על נגיעות במזיקים ועל משטר הריסוסים בתבלינים ירוקים המגודלים במנהרות עבירות. "גן שדה ומשק"  ספטמבר: 53-55.

8) בן-יקיר, ד., ד. נסטל, הדסה בן-הרצל ומ. חן. 2001. פיתוח מודל לחיזוי גיחת האביב של נובר התירס האירופי. "גן שדה ומשק"  יוני: 17-20.

9) בן-יקיר, ד., מ. י. ברלינגר, מ. טייטל, י. מסיקה, שרה לביוש-מרדכי, דבורה פריג'ה, מ. ברק ומ. חן. 2001. חדירת כנימות עש הטבק לחממה בעלת חלונות גג מרושתים ברשתות בעלות צפיפות שונה. "גן שדה ומשק"  אוגוסט: 49-53.

10) בן-יקיר, ד., הדסה בן-הרצל, י. מלמד, א. סלומון, ציפורה נבו ומ. חן. 2002. פיתוח אסטרטגיה איזורית להפחתת נזקים ממזיקי התירס בעמק החולה. "גן שדה ומשק"  יוני: 62-64.

11) טייטל, מ., י. טנאי, ד. בן-יקיר, מ. ברק, מ. דריוגין וד. שמואלי. 2004. השפעת כיוון ועוצמת הרוח על זרימת אויר דרך פתחי גג של החממה."גן שדה ומשק"  יוני: 40-44.

12) בן-יקיר, ד., ג. שי, ג'. קרבליו, י. שמיע ומ. חן. 2004. השפעת ממשק ההשקיה על הצבתן העקוד בשדות אגוזי אדמה. "גן שדה ומשק"  יולי: 58-55.

13) בן-יקיר, ד., מ. טייטל, י. טנאי, א. רבינוביץ, מ. חן, מ. ברק, וא. גרוה. 2005. הקטנת חדירה והתבססות של מזיקים בבתי צמיחה באמצעות ניהול פתחי אוורור. "גן שדה ומשק"  ינואר: 44-43.

14) בן-יקיר, ד., ז. יבלוביץ ומ. פליישמן. 2005. נזקי תריפס בפרי התאנה: מאפינים ואמצעים להפחתתם. "עלון הנוטע"  מרץ: 21-20.

15) ראובני, ח., קדושים, ר., אקוניס, א., זמיר, י. וד. בן-יקיר. 2005. אוכלוסיית מיני התריפסים במטעי גלעיניים והדברתם. "עלון הנוטע" 59(6):254-257.

16) יוספה שחק, ח. יחזקאל, א. מתן, ד. בן-יקיר, י. אופיר, א. פוסלסקי, י. מסיקה, ח. זוהר, ד. שמואל, א. סולפוי, ק. רטנר ונ. צור. 2006. רשתות צבעוניות משפרות יבול בפלפל. "גן שדה ומשק"  אפריל: 36-40.

17) בן-יקיר, ד., מ. פליישמן, ז. יבלוביץ ומ. וחן. 2006. לימוד נזקי תריפס בתאנים ופיתוח אמצעים להפחתתם. "עלון הנוטע" 60(5):122-118.

18) חן, מ., ד. בן-יקיר, נטע מור, וי. מירון. 2007. פגיעת יתוץ העפצים של החרוב בפירות הפלפל ופיתוח אמצעים להפחתת הנזק. "שדה וירק" 1: 49-52.

19) צוקרמן, א., נפתליהו, ע., זיידנברג, פ., בן-יקיר, ד., חן, מ. ושדה, ד. 2008. בחינה ואימות הפנולוגיה של נובר התירס האירופי וההליוטיס בתירס מתוק לייצוא טרי, משמר הנגב 2005. "ניר ותלם" ינואר 2008 (3): 14-11.

20) שחק, י., ק. רטנר, י. גילר, נ. צור, ד. בן-יקיר, ח. יחזקאל, א. מתן, ד. שמואל, י. אופיר, י. פוסלסקי, י. מסיקה, ח. זוהר. 2008. רשתות צל צבעוניות לשיפור גידול הפלפל בדרום. "שדה וירק" מרץ-אפריל (3): 40-46.

21) ראובני, ח., לוי-שקד, ע., פרקש, ז., אופנהיים, ד. ובן-יקיר, ד. 2008. איפיון נזקי תריפס בנקטרינה. "עלון הנוטע" 62 (6):246-248.

22) בן-יקיר, ד., פ. וינטראוב וי. מסיקה. 2008.תריפס הקיקיון ((Scirtothrips dorsalis  ונזקיו בליזיאנטוס. "עולם הפרח" יוני-יולי: 22-23.

23) בן-יקיר, ד., י. אופיר, י. מסיקה, י. אנטיגנוס, מ. חן, א. מתן, ח. יחזקאל וי. שחק. 2008. השפעת רשתות צל צבעוניות על חדירה והתבססות מזיקים ומחלות וירוס בפלפל. "משוב לחקלאות" 236: 56-52.

24) מסיקה, י., י. נשרי, ע. דורי, ל. גנות, ד. בן-יקיר וא. פטקין. 2009. בחינת טיפולי הדברה כימיים להקטנת נזקי תריפס הקיקיון בגידול ליזיאנטוס. "יבול שיא" 38: 43-38.

25) שילו מ., ד. בן-יקיר, צ. מנדל, מ. חן, ד. זהר, ש. כיתאין, ע. נפתליהו וד. שדה. 2009. הפנולוגיה והנזקים של צרעות הדגן בגידול החיטה בישראל. "ניר ותלם" אפריל 2009 (15): 23-20.

26) בן-יקיר, ד., מ. חן, מ. קוסטיוקובסקי, י. גוטליב וש. ישראל. 2009. פיתוח שיטות להדברת כנימת עש הטבק על פרחי סולידגו לאחר קטיף (סיכום ביניים). "עולם הפרח" אפריל-מאי: 55-52.

27) שאלתיאל-הרפז, ל., א. קופרברג, א. רבינוביץ וד. בן-יקיר. 2009. הדברת הצבתן העקוד בשדות אגוזי אדמה בעמק החולה (סיכום מחקר שנערך בשנים 2006-2008). "ניר ותלם" יולי 2009 (17): 12-17.

28) ראובני, ח., פרקש, ז., לוי-שקד, ע., אופנהיים, ד. ובן-יקיר, ד. 2009. הדברת תריפסים במטעי גלעיניים. "עלון הנוטע" 63 (יוני):14-20.

29) אנטיגנוס, י., ד. בן-יקיר, י. אופיר, י. מסיקה, א. דומברובסקי, מ. חן, ל. גנות, ח. יחזקאל, ש. גנץ, וי. שחק. 2009. רשתות צל צבעוניות להגנה מפני וירוסים חולפים. "שדה וירק" ספטמבר-אוקטובר: 60-62.

30) אהרוני נ., ד. קניגסבוך, ד. צ'לופוביץ, ד. מאורר, צ. אהרון, מ. קוסטיוקובסקי, א. רוסטנצקי, מ. מנשרוב, ג. יאסינוב, ד. בן-יקיר, מ. חן, ד. סילברמן , ד. שפירא וש. ביטון. 2010. פיתוח ובחינה של שיטות להסרת מזיקים מצמחי תבלין לאחר האסיף. "שדה וירק" 15 (מרץ-אפריל): 60-53.

31) בר-אוריון מ., ד. חיימוביץ, ד. סילברמן, ש. ביטון, ד. שטיינברג, ד. בן-יקיר. 2010. פיתוח שיטת ניטור ומודל להערכת הנזקים עבור תריפס הטבק בעירית. "שדה וירק" 15 (מרץ-אפריל): 66-61.

32) לבדב ג., ג. גפני, פ. אבו מוח, ס. דוברינין, ד. שדה,  ד. סילברמן, ד. בן-יקיר, מ. גאנם. 2010. עמידות תריפס הבצל לתכשירי הדברה בעירית. "שדה וירק" 15 (מרץ-אפריל): 70-67.

33) בן-יקיר, ד., פ. וינטראוב,  י. אנטיגנוס, וא. דומברובסקי. 2010. תריפס הקיקיון (Scirtothrips dorsalis)  ונזקיו בפלפל. "שדה וירק" 18 (ספטמבר-אוקטובר): 33-35.

34) בן-יקיר, ד.,  מ. חן וו. ספליארסקי. 2012. נובר הקנה המנוקד - מזיק חדש בישראל. "ניר ותלם" פברואר 2012 (36): 7-9.

35) רגב ר., ש. גן-מור, א. ויסבלום, י. עפג'ין, מ. חן וד. בן-יקיר. 2012. פיתוח מערכת לשאיבת חרקים והגברה של כוחות גרר אווירודינאמיים בירקות חממה. "ניר ותלם" פברואר 2012 (36): 30-35.

36) בן-יקיר, ד. וצ. בן-דוד. 2012. תריפס הקיקיון (Scirtothrips dorsalis) ונזקיו במטעים. "עלון הנוטע", ספטמבר 2012.

37) בן-יקיר, ד., מ. חן, ד. שדה, א. צוקרמן, י. שטיינברג, ר. יפעה, א. אברבנאל וז. בולביק. 2012. לימוד הפנולוגיה והנזקים של זבלית הקמה ובחינת אמצעים להדברתה. "ניר ותלם" ספטמבר 2012 (40): 31-37.

מעודכן בתאריך: 03/03/19 14:58
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר