En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
סטנלי פרימן, Ph.D.  :שם
הגנת הצומחמחלות צמחים וחקר עשבים :מחלקה/יחידה
972-3-9683537 972-3-9683538 :טלפון
972-50-6220537 :סלולרי
972-3-9683532 :פקס
  freeman@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
מח' למחלות צמחים וחקר העשבים, חדר 205 :מיקום פיזי
מחלקה למחלות צמחים וחקר העשבים, מכון להגנת הצומח
מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי
דרך המכבים 68, ת.ד. 15159, ראשון לציון 7505101

חוקר בכיר

תחומי עניין / תאור תפקיד
מחלות נוף וקרקע של גידולי ירקות, פירות ופרחים
הדברה כימית וביולוגית.
שיטות מולקולריות לאיבחון ולימוד יחס פתוגן צמח
מחלות פוזריום בדלועים.
מחלות אנתרקנוז בגידולים נרחבים.
אפידמיולוגיה והדברה של מחלת עיוות התפרחות במנגו.
אפידמיולוגיה והדברה של מחלות הקולטוטריכום, ריזוקטוניה, פיטופתורה, מקרופומינה ופוזריום בתות שדה.
חיפושית האמברוזיה של האבוקדו והפטרייה הסימביונטית שלה כבסיס לפיתוח מימשק הדברה ידידותי לסביבה.
מחלות בקנאביס רפואי.

   פירסומים בעברית 

פרימן, ס., שטיינברג, א., חת, א., קטן, י. 1986. הדברת הריקבון הלבן פתפוח בעזרת חיטוי סולרי והדברה ביולוגית. השדה, כרך ס"ו, חוברת ח', 1609-1613.

פרימן, ס. 1995. מחלה חדשה במשתלות ובשטח המניב של תות-שדה בארץ שמחוללת הפטריה קולטוטריכום. השדה כרך ע"ו, חוברת ג', 35-40.

פרימן, ס. 1996. הופעת מחלת האנתרקנוז בפירות תות שדה בשטח המניב. השדה, כרך ע"ו, חוברת ד', 46.

פרימן, ס., קטן, ת., שאבי, ע. 1997. אפיון תבדידי פטריית הקולטוטריכום, מחוללת מחלת האנתרקנוז בשקד ובאבוקדו בארץ. עלון הנוטע, 51:12-16.

ענב, ד., ורדי, י., לוריה, ג., יעקב, ב., פרימן, ס. 1999. רגישות כלנית לריסוסי אוקטב. דפי מידע, 3:65-66.

ענב, ד., ורדי, י., לוריה, ג., יעקב, ב., פרימן, ס. 2000. טיפולי חום וטבילה של פקעות להדברה של קולטוטריכום בכלנית. דפי מידע, 5:65-66.

פרימן, ס. מימון, מ. 2000. שיטות מולקולריות לזיהוי הפטרייה Fusarium oxysporum f. sp. albedinis, הגורמת למחלת הביוד בתמר. עלון הנוטע, 55:101-104.

להב, ק., שטיינברג, א., מימון, מ., דניסוב, י., פרימן, ס. 2001. עיוות התפרחות במנגו - נוכחות וזיהוי גורם המחלה Fusarium subglutinans בענפי שלד של עצים בוגרים ובשתילים מורכבים עם חומר ריבוי נגוע במחלה והחשיבות של טיפולי סניטציה במטע. עלון הנוטע, 55:301-304.

צוריאל, ס., מור, נ., אלעד, י., פרימן, ס., אמסלם, ל., אייזנברג, י., לינדנבוים, ח., לנג, מ., עופר, י. 2002. הדברת מחלת הקימחון בתות שדה הנגרמת ע"י הפטרייה Sphaerotheca macularis. גן שדה ומשק, 11:54-56.  

צויבל, א., הורוביץ, ס., פרימן, ס. 2003. זיהוי, אפיון ולימוד כושר השרדות הפתוגןPhytophthora cactorum  הגורם להתמוטטות שתילי תות שדה בארץ. גן שדה ומשק, 9:65-70.

קליין-גואטה, ד., שטיינברג, א., מימון, מ., גמליאל-אטינסקי, א., ניצני, י., פרימן, ס. 2004. מחקרים באפידמיולוגיה והישרדות של הפטרייהFusarium mangiferae מחוללת מחלת עוות התפרחות והצימוח במנגו. עלון הנוטע, 58:309-312.

אמסלם, ל., רב דוד, ד., אלעד, י., ניצני, י., פרימן, ס. 2005. ביולוגיה ואפידמיולוגיה של קימחון בתות שדה (Sphaerotheca macularis). גן שדה ומשק, 10:46-54.  

הורוביץ, ס., שרון, ע., פרימן, ס. 2001. תחום הפונדקאים וכושר ההישרדות של הפטריה Colletotrichum acutatum מתות שדה. גן שדה ומשק, 8:61-66.

פרימן, ס., שליו, צ., קטן, י. 2002. אפידמיולוגיה והדברת המידבק של מחלת האנתרקנוז בתות-שדה הנגרמת ע"י הפטריה קולטוטריכום. גן שדה ומשק, 9:57-60.

מיכל שרון, ברוך סנה, פרימן, ס. 2005. אפיון תבדידי ריזוקטוניה שבודדו מתות-שדה ופיתוח מבחן פתוגניות של התבדידים לתות שדה. גן שדה ומשק, 12:53-61.

סורוקר, ו., כהן, י., בן-צבי, ר., פרימן, ס., נקש, י., ביטון, ש. 2005. תופעת התייבשות ונפילת ידות ב'מג'הול'. עלון הנוטע, 59:454-458.

סורוקר, ו., כהן, י., בן-צבי, ר., פרימן, ס., צויבל, א., נקש, י., ביטון, ש. 2009. צמצום השקיה וטיפולים נגד פטריות להפחתת נפילה של ידות בזן 'מג'ול'. עלון הנוטע, 63:38-42.

גמליאל-אטינסקי, א., שטיינברג, א., מימון, מ., שטיינברג, ד., פרימן, ס. 2009. זמינות המידבק, צורת ההפצה ואפיון מהלך ההדבקה של מחלת עיוות התפרחות והצימוח במנגו. עלון הנוטע, 63 (2):31-35.

גמליאל-אטינסקי, א., מימון, מ., פרימן, ס., שטיינברג, א., בלאוסוב, א., פלבסקי, א., באוצ'אן, ג., אוצ'ואה, ר. 2009. העיוות תפרחות והצימוח במנגו: יחסי הגומלין בין אקרית הפקע של המנגו לפטריה מחוללת המחלה. עלון הנוטע, 63 (10): 28-32 

מור, נ., גנאים, נ., צוריאל, ס., פרימן, ס., צויביל, א., כחלון, י., היימן, צ., שכנר, צ. 2010. מקרופומינה בתות-שדה - סיכום עבודות 2008-2010. שדה וירק גליון 17: 21-24.

מנדל, צ., פרוטסוב, א., אליהו, מ., ויסוקי, מ., מעוז, י., פרימן, ס., צויביל, א., שרון, מ., אוקון, נ., נוי, מ., ובן יהודה, ש. 2012. איום על ענף האבוקדו: פגע האמברוזיה - שילוב חיפושית ופטריה. עלון הנוטע 66(4): 30-35.

מימון, מ., שטיינברג, ד., פרימן, ס. 2012. מחלת עיוות התפרחות והצימוח במנגו. עלון הנוטע 66 (5): 39-41.

מור, נ., אבו-טואמה, מ., פרימן, ס., וגמליאל, א. 2016. סיכום תצפית חיטויי קרקע כנגד מקרופמינה פזאולינה בתות שדה. מבזק ירקות 289: 51-54.

פרימן, ס., מימון, מ., אלעזר, מ., שולחני, ר., בורנשטיין, מ., שטיינברג, ד., כהן, י, סעדה, ד., נוי, מ., להב, ק., לווין, א. 2016. מחלת עיוות תפרחות במנגו: גישות חדשות להתמודדות עם המחלה במטע. עלון הנוטע 70 (8) 22-27.

מנדל, צ., פרוטסוב., א., מרגלית, ע., פלבסקי, א., פרימן, ס.,מימון, מ., דורי-בכש, מ., אלעזר, מ., מעוז, י, גולן, ע. 2016. אמברוזיה באבוקדו: החיפושית והפטריות שהיא נושאת - תובנות חדשות. עלון הנוטע 70 (4): 32-37.

גלפז, נ., פרימן, ס., לוי י. 2017. התמודדות עם מחלת פנמה בבננות: תובנות מסיור מקצועי באוסטרליה. עלון הנוטע 71(5): 18-23.

כהן, י., בלאוסוב, א., סעדה, ד.,פרימן, ס., מימון, מ., אלעזר, מ., שולמן, א., שטיינברג, ד. 2017. מחלת עיוות תפרחות במנגו: מיקום הפטרייה מהלך התפתחות של תפרחות ופקעים נגועים. עלון הנוטע 71 (7): 20-24. 

בלנק, ל, פרימן, ס. 2017. מחלת כיב ושרף האורן (Pine pitch canker) הנגרמת על ידי הפטריה Fusarium circinatum. יער 18: 41-45.

 

מעודכן בתאריך: 17/03/24 13:32
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר