En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
לאה צרור, Ph.D.  :שם
מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדברמחלות צמחים :מחלקה/יחידה
+972 8992 8660 +972 8992 8666 +972 8992 8661 :טלפון
050-6220133 :סלולרי
+972 8992 6337 :פקס
tsror@volcani.agri.gov.il   tsror@agri.gov.il :דוא"ל
מרכז מחקר גילת, בנין יק"א, חדר 20 :מיקום פיזי
היח' למחלות צמחים וחקר עשבים,
המכון להגנת הצומח,
מינהל המחקר החקלאי
מרכז מחקר גילת
ד.נ. נגב, 85280

חוקרת; מנהלת היח' למחלות צמחים בגילת

תחומי עניין / תאור תפקיד
יחסי גומלין פתוגן-מאכסן
אפידמיולוגיה והדברת מחלות שוכנות קרקע
מחלות תפוחי אדמה
פיתוח ויישום שיטות אבחון מחלות צמחים
http://itunes.apple.com/il/app/potato-pests/id548936298?mt=8

A. Articles in reviewed journals

  1. A. Salman, E. Shufan I. LapidotL. TsrorR. MorehS. Mordechai and M. Huleihel. (2015). Assignment of Colletotrichum coccodes isolates into vegetative compatibility groups using infrared spectroscopy: a step towards practical application. Analyst, DOI: 10.1039/C5AN00213C.

  2. Levin AG, Erlich O, Lebiush S, Hazanovsky M, Tsror (Lahkim) L. (2014). First Report of Verticillium Wilt Caused by Verticillium dahliae on Mango in Israel. New Disease Reports, 29.

  3. Alananbeh KM, Tsror (Lahkim) L, Gudmestad NC. (2014). Genetic diversity of a global population of Colletotrichum coccodes using amplified fragment length polymorphism markers. Am. J. Potato Res. 91:75-87.

  4. Salman A., Shufan E., Tsror L., Moreh R., Mordechai S., Huleihel M. (2014). Classification of Colletotrichum coccodesisolates into vegetative 4 compatibility groups using infrared attenuated total reflectance 5 spectroscopy and multivariate analysis. Methods68, 325-330.
  5. Lebiush-Mordechai S, Erlich O, Maymon M, Freeman S, Ben-David T, Ofek T, Palevsky E, Tsror (Lahkin) L. (2014). Bulb and Root Rot in lily (Lilium longiflorum) and onion (Allium cepa) in Israel. J. Phytopathol. 162:466-471.
  6. Tal Ofek, Gal Shira, Inbar Moshe, Lebiush-Mordechai Sara, Tsror Leah, Eric Palevsky. (2013). The role of onion associated fungi in bulb mite infestation and damage to onion seedlings. Experimental and Applied Acarology. Exp. Appl. Acarol. 62:437–448.
  7. Van der Wolf, J.M., Nijhuis, E.H., Kowaleska, M.J., Saddler, G.S., Parkinson, N., Elphinstone, J.G., Pritchard, L., Toth, I.K., Lojkowska, E., Potrykus, M., Waleron, M., De vos, P., Cleenwerck, I., Pirhonen, M., Garlant, L., Helias, V., Pothier, J.F., Duffy, B., Pflüger, V., Tsror, L. and Manulis, S. (2014). Dickeya solani sp. nov., a pectinolytic plant pathogenic bacterium isolated from potato (Solanum tuberosum).International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology64, 768–774.
  8. L. Tsror (Lahkim), B. Ben-Daniel, L. Chalupowicz, J. van der Wolf, S. Lebiush O. Erlich, O. Dror, V. Barel, E. Nijhuis and S. Manulis-Sasson. (2013). Characterization of Dickeya strains isolated from potato grown under hot-climate conditions. Plant Pathology. 62, 1097–1105.
    
  9. Cohen Y, Goldstein E, Hetzroni A, Lensky I, Zig U, Tsror (Lahkim) L. 2012 Knowledge-based prediction model of Verticillium wilt on potato and its use for rational crop rotation.Computers and Electronics in Agriculture, 85, 112-122. 

  10. Salman A, Lapidot I, Pomerantz A, Tsror L,Hammody Z, Moreh R, Huleihel M and Mordechai S. (2012). Detection of Fusarium oxysporum Fungal Isolates Using ATR Spectroscopy. Spectroscopy: 27, 16.

  11. Salman A, Pomerantz A, Tsror L, Lapidot I, Moreh R, Mordechai S and Huleihel M. (2012). Utilizing FTIR-ATR spectroscopy for classification and relative spectral similarity evaluation of different Colletotrichum coccodes isolates.Analyst, 137, 3558-3564.

  12. Salman A, Lapidot I, Pomerantz A, Tsror L, Shufan E, Moreh R, Mordechai S and Huleihel M. (2012). Identification of fungal phytopathogens using Fourier transform infrared-attenuated total reflection spectroscopy and advanced statistical methods. J. Biomed. Opt. 17, 017002.

  13. Ben-Daniel B, Bar-Zvi D and Tsror (Lahkim) L. (2012). Pectate lyase affects pathogenicity in natural isolates of Colletotrichum coccodes and in pelAgene-disrupted and over expressing mutant lines.Molecular Plant Pathology. 13:187-197.

  14. Tsror (Lahkim) L., Erlich O, Hazanovsky M, Ben Daniel B, Zig U and Lebiush S. (2012). Detection of Dickeya spp. latent infection in potato seed tubers using PCR or ELISA and correlation with disease incidence in commercial field crops under hot-climate conditions. Plant Pathology 61:161-168.  

  15. Salman A,  Pomerantz A, Tsror L, Lapidot I,  Zwielly A,  Moreh R, Mordechai S and Huleihel M. (2011).Distinction of Fusarium oxysporum fungal isolates (strains) using FTIR-ATR spectroscopy and advanced statistical methods. Analyst 136: 988-995.

  16. Toth, I.K., van Der Wolf, J.M., Saddler, G., Lojkowska, E., Hélias, V., Pirhonen, M., Tsror (Lahkim), L., and Elphinstone, J.G. (2011). Review:Dickeya species: An emerging problem for potato production in Europe. Plant Pathology 60:385-399.

  17. Buskila, Y., Tsror (Lahkim), L., Sharon, M., Teper-Bamnolker, P., Holczer-Erlich, O., Warshavsky, S., Ginzberg, I., Burdman, S., and Eshel, D. (2011). Postharvest dark skin spots in potato tubers are an oversuberization response to Rhizoctonia solaniinfection. Phytopathology 101:436-444.

  18. Tsror (Lahkim), L., Erlich, O., Lebiush, S. van der Wolf, J., Czajkowski, R., Mozes, G., Sikharulidze, Z., and Ben Daniel, B. (2011). First Report of Potato Blackleg caused by Dickeya spp. in Georgia. New Disease Reports 23, 1.

  19.  Tsror (Lahkim), L. (2011). Review: Epidemiology and control of Verticillium Wilt on olive. Israel J. of Plant Sciences 59:59-69.

  20. Salman A,  Tsror L, Pomerantz A, Moreh R, Mordechai S and Huleihel M.  (2010).

   FTIR spectroscopy for detection and identification of fungal phytopathogens. Spectroscopy 24:261-267.

  21. Kapulnik, Y., Tsror (Lahkim), L., Zipori, I., Hazanovsky, M., Wininger, S., and Dag, A. (2010). Effect of AMF application on growth, productivity and susceptibility to Verticillium wilt of olives grown under desert conditions. Symbiosis 52:103-111.

  22. Tsror (Lahkim) L., Lebiush S., Erlich O., Ben-Daniel B., and van der Wolf, J. (2010). First report of latent infection of Cyperus rotundus caused by a biovar 3Dickeya sp. (Syn. Erwinia chrysanthemi) in Israel.New Disease Reports 22, 14.

  23. Erukhimovitch V., Tsror (Lahkim) L., Hazanovsky M. and Huleihel M. (2010). Direct  identification of Potato's Fungal Phyto-Pathogens by Fourier-transform infrared (FTIR) microscopy. Spectroscopy J. 24:609-619.

  24.  Tsror (Lahkim), L. (2010). Review: Biology, epidemiology and management of Rhizoctonia solani on Potato. J. of Phytopathology. 158:649–658.

  25. Ben-Daniel, B., Bar-Zvi, D. and Tsror (Lahkim), L. (2010). Infection of tomato seeds by Colletotrichum coccodes.Phytoparasitica. 38:167-174.

  26. Ben-Daniel B., Bar-Zvi, D., Johnson, D., Harding, R., Hazanovsky, M. and Tsror (Lahkim) L. (2010). Vegetative Compatibility Groups in Colletotrichum coccodes Subpopulations from Australia and Genetic Links with Subpopulations from Europe/Israel and North AmericaPhytopathology. 100:271-278.

  27.  Erukhimovitch V., Tsor (Lahkim) L., Karpasas M., Hazanovsky M, Huleihil M. and Huleihel M. (2009). Preparation procedures ofFungal Phyto-Pathogens samples for analysis by MALDI-TOF and FTIR microscopy. J. of Eng & Processing Manag. 1:45-53.

  28. Parkinson, N., Stead, D., Bew, J., Heeney, J., Tsror (Lahkim), L. and Elphinstone, J. (2009). Dickeya species relatedness and clade structure determined by comparison of recA sequences.Int. J. of Systematic and Evolutionary Microbiology. 59: 2388-2393.

  29. Ben-Daniel, B., Bar-Zvi D., and Tsror (Lahkim), L. (2009). An Improved Large-Scale Screening method for assessment ofColletotrichum coccodes aggressiveness using mature green tomato. Plant Pathology58:497-503.

  30. Tsror (Lahkim), L., Erlich, O., Lebiush, S., Hazanovsky, M., Zig, U., SlawiakM., GrabeG., van der Wolf, J.M. and van de Haar, J.J. (2009). Assessment of recent outbreaks of Dickeya sp.(syn. Erwinia chrysanthemi) slow wilt in potato crops in Israel.Eurp. J. Plant Pathology. 123:311-320.

  31. Linker, R. and Tsror (Lahkim), L. (2008). Discrimination of soil-borne fungi using Fourier transform infrared attenuated total reflectance spectroscopy. Applied Spectroscopy, 62:302-305.

  32. Erukhimovitch V., Tsror (Lahkim) L., Hazanovsky M., Talyshinsky M., Souprun Y. and Huleihel M. (2007). Early and rapid detection of potato's fungal infection by Fourier-transform infrared (FTIR) microscopy. Applied Spectroscopy61, 1052-1056.

  33. Bustan A., Cohen S., Erlich O. and Tsror (Lahkim) L. (2007). First report of two species of Cladosporium and Alternaria alternata causing post?harvest early calyx decay (PHECD) in truss tomatoes in Israel. Plant Pathology57:378-378.

  34. Levin, A.G., Lavee, S. and Tsror (Lahkim), L. (2007). The influence of salinity on Verticillium dahliae in stem cuttings of five olive cultivarsJ. of Phytopathology, 155:587–592

  35. Chapagain, B P., Wiseman, Z. and  Tsror (Lahkim), L. (2007). In vitro study of the antifungal activity of saponin-rich extracts against prevalent phytopathogenic fungi. Industrial Crops and Products 26:109–115.

  36. Shcolnick S., Dinoor, A. and Tsror (Lahkim), L. (2007). Additional vegetative compatibility groups in Colletotrichum coccodes subpopulations from Europe and Israel.

   Plant Disease 91:805-808. 

    
  37. Tsror (Lahkim), L., Hazanovsky, M. and Erlich, O. (2007). Host specific Fusarium oxysporum causes wilt of jojoba. J. of Phytopathology 155:305 –308.

  38. Nitzan N., Tsror (Lahkim) L. and Johnson DA. (2006). Vegetative compatibility groups and aggressiveness of North American isolates of Colletotrichum coccodes, the causal agent of potato black-dot. Plant Disease 90:1287-1292.

  39. Tsror (Lahkim), L., Shlevin, E. and Peretz-Alon, I. (2005). Efficacy of Metam Sodium for Controlling Verticillium dahliaePrior to Potato Production in Sandy Soils. Am. J. Pot. Res.82:419-423.

  40. Erukhimovitch, V., Tsror, L., Hazanovsky, M., Talyshinsky, M., Mukmanov, I., Souprun, Y. and Huleihel, M. (2005). Identification of Fungal Phyto-Pathogens by Fourier-transform infrared (FTIR) microscopy. J. Agric. Technology, 1:145-152.

  41. Tsror (Lahkim), L. and Peretz-Alon, I. (2005). The influence of the inoculum source of Rhizoctonia solani on development of black scurf on potato. J. of Phytopathology, 153: 240-244. 

  42. Tsror (Lahkim), L., Hazanovsky, M., Lebiush-Mordechai, S. and Ben-David, T. (2005). Control of Root Rot and Wilt caused byPythium myriotylum in Kangaroo Paw (Anigozanthos). J. of Phytopathology, 153: 150-154.

  43. Tsror (Lahkim), L. and Peretz-Alon, I. (2004). Control of silver scurf on potato by dusting or spraying seed tubers with fungicides before planting. Am. J. Pot. Res. 81:291-294.

  44.  Tsror (Lahkim), L. (2004). Effect of light duration on severity of black dot caused by Colletotrichum coccodes on potato. Plant Pathology 53:288-293.

  45. Tsror (Lahkim), L., Hazanovsky, M., Lebiush-Mordechai, S., Ben-David, T., Dori, I. and Matan, E. (2004). Root Rot and Wilt of Kangaroo Paw (Anigozanthos manglesii) Caused by Pythium myriotylum (Drechs.) in Israel. J. of Phytopathology, 152:114-117.

  46. Tsror (Lahkim), L. and Levin A.G. (2003). Vegetative compatibility and pathogenicity of Verticillium dahliae Kleb. isolates from olive in Israel. J. of Phytopathology, 151:451- 455.

  47. Nitzan, N. and Tsror (Lahkim), L. (2003). Effect of temperature and pH on in vitro growth of Colletotrichum coccodes isolates.Am. Pot. J. 80:95-99.

  48. Levin, AG., Lavee, S and Tsror (Lahkim), L. (2003). Epidemiology and effects of Verticillium wilt on yield in olive (cvs. Barnea and Souri) irrigated with saline water in Israel. Phytoparasitica, 31: 333-343.

  49. Levin, AG., Lavee, S and Tsror (Lahkim), L. (2003). Epidemiology of Verticillium dahliae on olive (cv. Picual) and its effect on yield under saline conditions.  Plant Pathology, 52:212-218.

  50.  Nitzan, N., Hazanovsky, M., Tal, M. and .Tsror (Lahkim), L. (2002). Vegetative compatibility groups in Colletotrichum coccodes, the causal agent of black dot on potato.Phytopathology, 92:827-832.

  51. Tsror (Lahkim), L. and Peretz-Alon, I. (2002). Reduction of silver scurf on potatoes by pre- and post-storage treatment of seed tubers with imazalil. Am. Pot. J. 79:33-37.

  52. Tsror (Lahkim), L. and Hazanovsky, M. (2001). Effect of co-inoculation by Verticillium dahliae and Colletotrichum coccodeson disease symptoms and fungal colonization in four potato cultivars. Plant Pathology, 50: 483-488.

  53.  Tsror (Lahkim), L., O. Erlich, Hazanovsky, M., S. Mordechi-Lebiush and S. Sivan. (2001). Aggressiveness of Verticillium dahliae isolates from different vegetative compatibility groups to potato and tomato. Plant Pathology, 50: 477-482. 


  54. Tsror (Lahkim), L., Barak, R. and Sneh, B. (2001). Biological control of Black Scurf on potato under organic management.Crop Protection, 20:145-150.
  55.  Tsror (Lahkim), L., Aharon, M. and Erlich, O. (1999). A survey of bacterial and fungal seedborne diseases in imported and domestic potato seed tubers.  Phytoparasitica, 27:215-226.
  56. Tsror (Lahkim), L., Erlich O. and Hazanovsky M. (1999). The effect of Colletotrichum coccodes (Wallr.) on potato yield, tuber quality and stem colonization during spring and autumn. Plant Disease, 83:566-568.

  57. Termorshuizen, A.J., Davis, J.R., Gort, G., Harris, D.C., Huisman, O.C., Lazarovits, G., Locke, T., Melero, J.M., Mol, L., Paplomatas, E.J., Olatt, H.W., Powelson, M., Rouse, D.I., Rowe, R.C. and Tsror, L. (1998). Comparison of existing methods performed at different laboratories to quantify microsclerotia of Verticillium dahliae in soil. Applied and Environmental Microbiology, 64: 3846-3853.

  58. Tsror (Lahkim), L., Erlich, O., Amitai, S. and Hazanovski, M. (1998). Verticillium wilt of paprika caused by a highly virulent isolate of Verticillium dahliaePlant Disease. 82: 437-439. 
  59.  Tsror (Lahkim), L., Hazanovski, M., Erlich, O. and Dagytiar, N. (1997). Wilt and root diseases of Asclepias tuberosaPlant Disease. 81: 1203-1205.
  60. Gamliel, A., Grinstein, A., Pertz, Y., Klein, L., Nachmias, A., Tsror, L., Livescu, L. and Katan, J. (1997). Reduced dosage of methyl bromide for controlling Verticillium wilt of potato in experimental and commercial plots.  Plant Disease. 81:469-474. 

B. Articles in Hebrew journals, Reviewed (Specific articles are reviwed upon request)

 1. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2009). Epidemiology and control of powdery scab on potato. Yevul-Si, Maariv.
 2. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Aharon, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2008). Control of silver scurf on potato. Gan Sadeh Vameshek.
 3. Tsror, L., Leviush, S., Erlich, O., Zig, U., Warshavsky, S., Tropanov, V. and van de Haar, J. (2008). Erwinia chrysanthemi - the relation between latent seed infection and prevalence in the field. Gan Sadeh Vameshek.
 4. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Aharon, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2008). Control of Black dot on potato. Mashov.
 5. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Aharon, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2008).  Control of Silver scurf on potato. Mashov.
 6. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Aharon, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2008). Improvement of potato yield by control of seed-borne diseases. Mashov.
 7. Tsror, L., Leviush, S., Erlich, O., Warshavsky, S., Zig, U. and van de Haar, J. (2007). Development of a method for detecting latent infection of Erwinia chrysanthemi in potato seed tubers. Gan Sadeh Vameshek
  53. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2007). Epidemiology and control of common scab on potato. Gan Sadeh Vameshek. 
 8. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2007). Control of blemish diseases on potato using seed- and in-furrow treatments. Gan Sadeh Vameshek.
 9. Hanuni, T., Tsror, L., Leviush, S., Inbar, M., and Palevsky E. (2007). Interaction between Rhizoglyphus robini and pathogenic fungi on lilium. Yevul-Si, Maariv. 19:62-66.
 10. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Aharon, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2006). Control of silver scurf on potato. Gan Sadeh Vameshek 9: 46-48.
 11. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Aharon, M., Tropanov, V. and Zig, U. (2006). Control of black dot on potato. Gan Sadeh Vameshek 8: 36-38.
 12. Dag, A., Vininger, B., Zipori, I., Aharon, M., Charceski, B., Tsror, L. and Erlich, O. (2006). The effect of arabuscular mycorrhizal fungi on the development of olive rotted cuttings. Alon HaNotaea 60: 181-184.
 13. Tsror, L., Lebiush-Mordechai, S., Gamliel, A., Yirmyahu, U., Minz, D. and Tregerman, M. (2006). Biofumigation to reduce soil-borne pathogens. Yevul-Si, Maariv 19: 62-66.
 14. Tsror, L. and Peretz-Alon, I. (2004). Improvement of potato quality by controlling black and silver scurf and black dot. Haklaei Israel 16: 44-45.
 15. Tsror, L. Hazanovsky, M. and Peretz-Alon, I. (2004). Potato black dot. Gan Sadeh Vameshek 7: 25-29.
 16. Tsror, L. Erlich, Lavee, Peretz-Alon and van de Haar. (2004). Potato silver scurf control. Gan Sadeh Vameshek 7: 34-40.
 17. Tsror, L., Erlich, O., Hazanovsky, M., Lebiush-Mordechai, S., Aharon, M. and Peretz-Alon, I. (2003). Black dot on potato. Gan Sadeh Vameshek 7: 35-39.
 18. Tsror, L., Erlich, O., Lavee, M., Peretz-Alon, and van de Haar, J. (2003). Control of silver scurf on potato - second year. Gan Sadeh Vameshek 7:28-34.
 19. Tsror, L., Erlich, O., Lavee, M., Peretz-Alon, and van de Haar, J. (2002). Control of silver scurf on potato - joint project with Holland. Gan Sadeh Vameshek 7:29-33.
 20. Tsror, L., Lebiush-Mordechai, S., Erlich, O., and Peretz-Alon, I. (2001). Rapid diagnostics of Verticillium dahliae in potato seed tubers. Gan Sadeh Vameshek 7:41-43.
 21. Peretz-Alon, I., Golan, A., Lavy, M., Talmor, Z., Zarka, S. and Tsror, L. (2000). Comparison of the efficiency of fungicides in controlling seed-borne diseases in cultivar Desiree. Gan Sadeh Vameshek 6:34-35.
 22. Tsror, L., Shlevin, E., Ben-Nun, E., Meler, B., Bigel, Z., Peretz-Alon, I., Cahlon, Y., Hadar, A. and Shmueli, M. (2000). Efficiency of Telopic (C35) in controlling Verticillium wilt of potato. Gan Sadeh Vameshek 6:30-33.
 23. Tsror (Lahkim), L., Hazanovski, M., Erlich, O. (1997). Verticillium wilt of paprika pepper in Israel. Hassadeh 77:44-49. (in Hebrew).
 24. Tsror (Lahkim), L., Livescu, L., Aharon, M., Erlich, O., Barak, R., Peretz, I., Bing, B., and Yaniv, A. (1996). Control of black scurf in potato by Monceren. Hassadeh 76: 54-56. (in Hebrew).
 25. Tsror (Lahkim), L., Hazanovski, M., Erlich, O., Moldavski, R. and Matan, E. (1996). Root diseases of Asclepias tuberosa. Flower Growers Organization Bulletin. (in Hebrew).
 26. Tsror (Lahkim), L., Hazanovski, M., Erlich, O., Moldavski, R. and Matan, E. (1996). Transmission of Rhizoctonia solani in seeds and storage roots of Asclepias tuberosa. Flower Growers Organization Bulletin. (in Hebrew).

C. Book chapters and invited reviews

 1. Tsror (Lahkim), L. and Warshavsky, S. (Eds) (2006). Potato Diseases in Israel (Hebrew and English editions). Israel Vegetable Grower Organization, Tel-Aviv. p. 87.
 2. Tsror (Lahkim), L. and Johnson, D. (2000). Colletotrichum coccodes on potato. In: Host specificity, pathology and host pathogen interaction of Colletotrichum. D. Prusky, S. Freeman and M.B. Dickman, Eds. APS Press. St. Paul, Minnesota. pp. 362-373. Invited.
 3. Tsror (Lahkim), L., Erlich, O., Amitai, S., and Hazanovsky, M. (2000). Verticillum wilt of paprika caused by a highly virulent isolate of Verticillium dahliae. In: Advances in Verticillium, research and disease management. E.C. Tjamos, R.C. Rowe, J.B. Heale and D.R. Fravel, Eds. APS Press, St. Paul, Minnesota. pp. 322-326.
 4. Nachmias, A., Holtzer, O., Livescu, L., Tsror (Lahkim), L., and Krikun, J. (2000). Verticillium wilt on potato in Israel: an overview. In: Advances in Verticillium, research and disease management. E.C. Tjamos, R.C. Rowe, J.B. Heale and D.R. Fravel, Eds. APS Press, St. Paul, Minnesota. pp. 315-316.
 5. Nachmias, A. and Tsror (Lahkim), L. (1998). Verticillium spp. In: Plant Diseases in Israel. Rotem, Palti and Ben-Yephet, Eds. (in Hebrew). pp. 293-299. Invited.
 6. Tsror (Lahkim), L., Nachmias, A. and Krikun, J. (1998). Solanacea diseases. In: Plant Diseases in Israel. Rotem, Palti and Ben-Yephet, Eds. (in Hebrew). pp. 353-365. Invited.
 7. Tsror (Lahkim), L., Nachmias, A. (1998). Potato seed-borne diseases in Israel. In: Agricultural Research in Israel: Potato Production in Israel. D. Levi, Ed. (in Hebrew). 9: 127-139: Invited.
 8. Nachmias, A., Tsror (Lahkim), L. and Varshavsky, S. Eds. (1995). Potato Diseases and Pests-Compendium. (in Hebrew). pp. 72. Invited.
 9. Margalit, J., Lahkim-Tsror, L., Bobroglo, H., Pascar-Gluzman, C., Barak, Z.(1985). Biological control of mosquitoes in Israel. In: Integrated Mosquito Control Methodologies, 2. M. Laird, Ed. Academic Press. pp. 361-374.

Articles in symposia proceedings

 1. Goldstein E., A. Hetzroni, Y. Cohen, L. Tsror, U. Zig, & I. Lensky (2009). A decision support system to predict plot infestation with soil-borne pathogens in potato production systems. Proceedings of the Joint International Agricultural Conference. Wageningen, Netherlands.
 2. Ben Daniel, B., Bar Zvi, D and Tsror (Lahkim), L. 2008. Aspects in pathogenicity of Colletotrichum coccodes, the causal agent of Black Dot in potato and Anthracnose in tomato. Proceedings of the 17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research. Brasov, Romania. ISBN 978-973-598-314-7.
 3. Tsror (Lahkim) L., Erlich O., Lebiush S., Zig U., van der Wolf J.M. and van de Haar J.J. 2008. Dickeya sp. (syn. Erwinia chrysanthemi) slow wilt in Israel in potato crops grown from imported seed tubers. In: Proceedings of the 17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research. Brasov, Romania. ISBN 978-973-598-314-7.
 4. Tsror (Lahkim) L., Hazanovsky M., Lavee M. and Ben-Yehuda N. 2008. Environmentally-friendly control of common scab on seed tubers. In: Proceedings of the 17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research. Brasov, Romania. ISBN 978-973-598-314-7.
 5. Tsror (Lahkim) L., Lebiush S., Erlich O., Hazanovsky M., Aharon M. and. Zig U. 2008. Biofumigation for reducing soilborne pathogens in potato production system. In: Proceedings of the 17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research. Brasov, Romania. ISBN 978-973-598-314-7.
 6. Hanuny, T., Inbar, M., Tsror, L. and Palevsky, E. (2007). The interaction between Rhizoglyphus robini and plant pathogens on onion.
  IOBC/ WPRS Bulletin Vol. 30 (5): 33-40.
 7. Tsror (Lahkim) L., Bar-On N., Priel, N., Tugendhaft Y., and Lavee S. (2006). Attempts to control Verticillium wilt on olives in Israel. In: Proceedings of Olivebioteq, Marsala, Italy. Vol. 2, pp. 235-238.
 8. Tsror (Lahkim), L., Erlich, O., Lebiush, S., Zig U. and van de Haar, J. (2006). Recent outbreak of Erwinia chrysanthemi in Israel - epidemiology and monitoring in seed tubers. In: Proceedings of the 11th International conference on Plant Pathogenic Bacteria. pp. 70-71.
 9. Ben-David, T., Tsror, L. and Palevsky, E. (2005). Developing an action threshold for the bulb mite, Rhizoglyphus robini on lily, onion and garlic. IOBC/WPRS Bulletin 28(1): 11-15.
 10. Mills, D., Katalan, O., Benzioni, A. and Tsror L. (2005). Screening of jojoba commercial genotypes to Fusarium oxysporum. In: Proceedings of 2005 Annual Meeting of the Association for the Advancement of Industrial Crops and Rural Development. pp. 831-839.
 11. Tsror (Lahkim), L., and Peretz-Alon, I. (2005). Powdery scab occurrence and control in Israel. In: Proceedings of the 16th triennial conference of the EAPR. p. 739.
 12. Tsror (Lahkim), L., Peretz-Alon, I. and van de Haar, J. (2005). Epidemiology and control of blemish diseases on potato. In: Proceedings of the 16th triennial conference of the EAPR. pp. 119-120.
 13. Tsror L. (2005). Epidemiology and control of potato early dying in Israel. In: Proceedings of the 44th annual Washington state potato conference. pp. 93-99.
 14. Tsror (Lahkim), L., Lebiush-Mordechai, S. and Shapira, N. (2004). Control of powdery mildew on organic pepper. IOBC/WPRS Bulletin 27(8) 333-339.
 15. Tsror (Lahkim), L. , Lebiush-Mordechai, S. and Shapira, N. (2003). Control of soilborne pathogens in organic tomato. In: Proceedings of Greenhouse tomato - integrated crop protection and organic production. pp. 71-74.
מעודכן בתאריך: 24/05/20 09:12
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר