En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
ארנון דג, 'פרופ  :שם
מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדברעצי פרי :מחלקה/יחידה
072-3770236 08-9928647 :טלפון
050-6220155 :סלולרי
+972 (0)8 9926485 :פקס
  arnondag@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
מרכז גילת :מיקום פיזי
מרכז מחקר גילת, ד.נ. נגב, 85280

חוקר

 

תחומי עניין / תאור תפקיד
פיזיולוגיה של עצי פרי
האבקת גידולים חקלאיים
מטעים בנגב
זית- ביולוגיה וגידול
פיתוח גויאבה כגידול יצוא

מאמרים בעברית:

אוקה, י., דג, א., לין, א. ומזרחי, י. (2004) נמטודות בגידול פיטאיה. עלון הנוטע נ"ח: 139-140. 

 דג, א., איזיקוביץ, ד., פיכמן-שוסטר, ו. ועבד אל אהדי, פ. (2004) הארכת עונת האבקה בתאנה- ממצא ראשוניים. עלון הנוטע נ"ח 324-327.

דג, א., אהרון, מ., ציפורי, י., צ'רקסקי, ב., מזרחי, י. ומויאל י. (2004) האבקה בפיטאיה צהובה. עלון הנוטע נ"ח: 453-456.

זיסוביץ, ע., דג, א., שפיר, ש., גולדווי, מ. ושטרן, ר. (2004) בחינת המפרה המצטיין לזני האגס 'ספדונה' ו'קוסציה'. עלון הנוטע נ"ח: 174-177.

אפיק, א., שכטמן, ת., שפיר, ש. ודג, א. (2005) הרכב המינרלים בצוף פרחי אבוקדו והשפעתו על המשיכה של דבורת הדבש. עלון הנוטע נ"ט: 497-500.

דג, א., הולנד, ד., צ'רקסקי, ב., ציפורי, י., אהרון, מ., עבד אל אהדי, פ., לין, א., בירגר, ר. ואלברט, ט. (2005) השפעת ריסוס בקוטלי פטריות על האבקה והפריה בשקד. עלון הנוטע נ"ט: 261-269.

בן גל, א., ירמיהו, א., פרסנוב, י., פיינגולד, א., דג, א., ציפורי, י., אהרון, מ., סובוטין, י., מורירה, י., עבד אל-אהדי, פ., כרם, ז. וסיוון ל. (2006) הסבת מטע בעל של זית לשמן לתנאי השקיה. עלון הנוטע ס': 137-140.

דג, א., וינינגר, ס., בן דור, ב., ציפורי, י., אהרון, מ., צרקסקי, ב., צרור, ל. וארליך, א. (2006) השפעת הדבקה בפטריות מיקוריזה על התפתחות שתילי זית. עלון הנוטע ס': 181-184.

דג, א., ציפורי, י., אהרון, מ., סובוטין, י., לביא, ש., טוגנדהפט, י., פריאל, נ., כרם, ז. ווינברג, פ. (2006) השפעת מועד המסיק על כמות ואיכות השמן בזית מזן 'ברנע'. עלון הנוטע ס': 389-393.

דג, א. (2007) גידול זיתים במים מליחים ברמת נגב - מחזון למציאות. מים והשקיה 488: 8-13.

דג, א., ירמיהו, א., בן-גל, א., ציפורי, י., פיינגולד, א., סובוטין, י., בירגר, ר., עבד אל אהדי, פ. ולין א. (2007) שקד: האם קיימים מחסורי בורון במטעים בארץ ?. עלון הנוטע ס"א: 900-904.

ציון, ב., בכר, א., רגב, ר., וייסבלום, א., שמיר,נ., ציפורי, י., אהרון, מ. ודג, א.  (2007) בדיקת יעילות מסיק זיתים מכאני בשיטות שונות. ניר ותלם 1: 43-49.

דג, א., ציפורי, י., גורן, מ., תומר, א. ופורת, ר. (2008) פיתוח והשבחה של זני גויאבה מעוטי ריח כגידול חדש ליצוא. עלון הנוטע ס"ב: 76-79

בן-גל, א., אגם, נ., ירמיהו, א., ציפורי, י., פרסנוב, י., דג, א., אלחנטי, ו. וכהן, י.(2008) ניטור עקת מים במטע זיתים: יתכנות השימוש בצילומים תרמיים. עלון הנוטע  ס"ב: 356-360.

אראל, ר., ירמיהו, א., דג, א., בן-גל, א., אלדנפירי, י., פרסנוב, י., שולמן, ע., סובוטין, י., פיינגולד, א., ציפורי, י. ושוורץ, א. (2008) תגובת פריחה וחנטה בעצי זית לחנקן, אשלגן וזרחן. עלון הנוטע ס"ב: 378-383.

שטרן, ר., שניידר, ד., זיסוביץ ע., ספיר, ג., גולדווי, מ., שפיר, ש., איזיקוביץ, ד. ודג, א. (2009) שיפור פוריותם של עצי שזיף, אגס ותפוח באמצעות הצבה מושכלת של כוורות. עלון הנוטע ס"ג: 604-607.

דג, א., ציפורי, י., גורן, מ., תומר, א., פורת, ר., יונס, מ. ושלומי, ט. (2009) פיתוח גויאבה כגידול יצוא מישראל. עלון הנוטע ס"ג: 826-828.

יונס, מ., ברינגר, ש., סורקין, ג., יואל, א., זידאן, מ. ודג, א. (2009) בחינת טיפולים להדברת המחלה עין הטווס בזית. עלון הנוטע ס"ג 1017-1018.

יונס, מ., דג, א. וצחורי פיין, ע. (2010) עש הזית- האם ירים ראשו ?. עלון הנוטע ס"ד: 31-32.

דג, א. (2011) האבקת דבורים במטעים בישראל. עלון הנוטע 65: 24-30.

דג, א., בן-גל, א., ירמיהו, א., ציפורי, י., אור, א., דוד, א., כהן, ש., הרכבי, ע., גולדברגר, ס. וכרם, ז. (2012) השפעת כנות על תגובת גפן יין מזן 'קברנה סוביניון' למים מליחים. עלון הנוטע 66: 14-18.

בן-גל, א., דג, א., ירמיהו, א., צפורי, י., חנוך, א., כרם, ז. ובאשיר, ל. (2012) מנת השקיה מיטבית בכרם זיתים לשמן. עלון הנוטע 66: 16-19.

בוסתן, א., ציפורי, י., ירמיהו, א., בן-גל, א., ליכטר, א., דרובי, ס., צחורי-פיין, ע., אורבך, ד., דג, א., כרם, ז., בירגר, ר., עבד אל-האדי, פ., חנוך, א. ומ. יונס (2013)גורמי החריגה מהחמיצות הרצויה בשמן זית 'ברנע'. עלון הנוטע  67: 25-30.

דג, א., ירמיהו, א., בן-גל, א., ציפורי, י., דוד, א., שמר, צ. וכרם, ז. (2013) תגובה ארוכת טווח של שני זית להשקיה במים מליחים.. עלון הנוטע 67: 16-19.

דג, א., שטרן, ר., שניידר, ד. וגולדווי, מ. (2013) שיפור האבקה והפריה בתפוח. עלון הנוטע 67: 23-25.

דג, א., בן-גל, א., צפורי, י., לוי, ג., אראל, ר., ירמיהו, א., כרם, ז. וחנוך א. (2014) השקיית עצי זית במים מושבים. עלון הנוטע 68 (7): 30-33.

צפורי, י., דג, א., סובוטין, י., הואשלה, ט., אהרון, מ., בירגר, ר., חנוך, א., יוגב, א., טוגנטהפט, י., בכר, ע., בכר, א. ובן זאב, ד. (2014) מיכון המסיק של זיתי מאכל. עלון הנוטע 68 (7): 24-27.

צפורי, י., סובוטין, י., הוואשלה, ט., דג, א., בוסתן, א. וכרם, ז. (2015) שיטה חדשה לקביעת מועד מסיק מיטבי למסיק זיתי שמן. עלון הנוטע 70: 32-35.

אורבך, ד., גל, ש., צחורי-פיין, ע. ודג, א. (2015) האם זבוב הזית מעביר פטריות פתוגניות לזיתי שמן ? עלון הנוטע 70: 36-39.

צפורי, י., ירמיהו, א., בן-גל, א., דג, א. וטוגנדהפט, י. (2016) תגובת עצי זית לדישון באבץ. עלון הנוטע 70: 18-21.

ברזני, ע., חנין, נ., טוגנדהפט, י., כרם, ז. ודג, א. (2016) עדויות גנטיות מעתי זיתי עתיקים בישראל על זני העבר וריבויים. עלון הנוטע 70: 22-24. 

דג, א. וצפורי, י. (2017) איכות חושית של שמן זית הנמכר בשוק הישראלי: ממצאי בחינה ראשוניים 2012-2017. עלון הנוטע 71: 74-75.

צפורי, י., אראל, ר., פיינגולד, א., בן-גל, א. ודג א. (2017) רמת ההשקייה והשפעתה על מצב ההזנה בעצי זית לשמן. עלון הנוטע 71: 30-34.

הברמן, דג, א., א., צפורי, י., שטרן, נ., אראל, ר., בן-גל, א., ירמיהו, א. (2017) תגובת זני זית לשמן במממשק אינטנסיבי לדישון חנקני. עלון הנוטע 71: 38-41.

דג, א., ציפורי, י. ובירגר, ר. (2018) יעילות המסיק והפקת שמן הזית. עלון הנוטע 72: 26-28.

הברמן, א., דג, א., שטרן, נ., ציפורי, י., אראל, ר., בן-גל, א. וירמיהו א. (2019) השפעה ארוכת טווח של הזנה באשלגן על פוריות מטע זית אינטנסיבי לשמן. עלון הנוטע 73: 18-21.

אייזנבך, א., בר-יעקב, ע., חטיב, כ., הראל-בז'ה, ר., הולנד, ד., דג, א., ראובני, ח., שאלתיאל- הרפז, ל. ואבדאח, מ. (2020) רגישות פרי השקד לצרעת השקד. מחקר ביולוגי, אנטומי וגנטי. עלון הנוטע 74: 18-23.

עמר, ז., תור, י., סרי, י., דג, א. וטייטל, צ. (2020) שמן שלוק שבהרי הגלעד. במעבה ההר 10: 179-194.

דג, א., ברזני, ע. ועמר, ז. (2020) ההיסטוריה של גידול זיתים בישראל. יער 19: 46-73.

דג, א. (2023) נטיעת עצים ושיחים למרעה דבורים בישראל. יער 24: 99-104. 

רשימת הפרסומים באנגלית מופיעה באתר באנגלית

 

קורות חיים  
מעודכן בתאריך: 24/06/24 16:14
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר