En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
מרים פרידמן-עינת, Ph.D.  :שם
חקר בעלי חייםעופות ומידגה :מחלקה/יחידה
08-9484412 08-9484407 :טלפון
050-6220412 :סלולרי
972-8-9475075 :פקס
einat@agri.huji.ac.il :דוא"ל
רחובות :מיקום פיזי
המכון לחקר בעלי חיים,
מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני,
ראשון לציון ת.ד. 15159, 7528809.
תחומי עניין / תאור תפקיד
הבנת מנגנון הבקרה המולקולרי על מאזן האנרגיה בעופות.
בשנים האחרונות התברר כי רקמת השומן משמשת לא רק לאגירה של עודפי השומן בגוף אלא גם להשפעה אנדוקרינית על התיאבון, צבירת השומן וביצועי מערכת הרבייה. בעופות מעט מאוד ידוע על מנגנונים אלה. מטרת המחקר שלנו היא לזהות את החלבונים המשפיעים ולהבין את אופן פעילותם כדי שניתן יהיה בעתיד להשתמש בהם כדי להשפיע על מאזן האנרגיה בשלוחות הגידול השונות לשיפור הייצור ולשיפור רווחת החיה.

List of Publications

Friedman, M., Revel, M. and Kimchi, A. (1981). Initial characterization of a spontaneous interferon secreted during growth and differentiation of Friend erythroleukemia cells. Mol. Cel. Biol. 2: 1472-1480.

Revel, M., Kimchi, A., Friedman, M., Wolf, D., Merlin, G., Panet, A., Rapoport, Y. and Lapidot, Y.(1982). Cell-regulatory function of interferon induced enzymes: antitumorogenic effect of (2'-5') oligo-A, growth relate variations in (2'-5') oligo-A synthetase, and isolation of its mRNA. Texas Reports on Biology and Medicine, 41: 452-462.

Einat, M., Resnitzky, D. and Kimchi, A. (1985).Close link between reduction of c-myc expression by interferon and Go/G1 arrest. Nature 313: 597-600.

Einat, M., Resnitzky, D. and Kimchi, A. (1985). Inhibitory effects of interferon on the expression of genes regulated by platelet-derived growth factor.Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82: 7608-7612.


Einat, M. and Kimchi, A. (1988). Transfection of fibroblasts with activated c-myc confers growth resistance to antigrowth affect of interferon. Oncogene. 2: 485-491.


Shashikant C.S., Utset M.F., Violette S.M., Wise T.L., Einat P., Friedman-Einat M.,Pendleton J., Schughart K. and Ruddle F.H. (1991). Homeobox genes in mouse development. CRC Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression 1; 207-245.

Fainstein, E., Einat, M., Gokkel, E., Marcelle, C., Croce, C.M., Gale, R.P. and Canaani, E. (1989).Nucleotide sequence analysis of human abl and bcr-abl cDNAs. Oncogene. 4; 1477-1481.

Friedman-Einat, M., Einat, P., Snyder, M. and Ruddle, F. (1996). Target gene identification: target specific transcriptional activation by three murine homeodmain/VP16 hybrid proteins in Saccharomyces Cerevisiae. J. Exp. Zool. 274; 145-156.

Friedman-Einat, M., Haberfeld, A., Shamay, A., Horev, G., Hurwitz, S. and Yahav, S. (1996). A novel 29-kDa chicken heat shock protein. Poult. Sci. 75: 1528-1530.

Yahav, S., Shamay, A., Rossel, M., Horev, G., Hurwitz, S., Dotan, M. and Friedman-Einat, M. (1996). Induction of thermotolerance; physiological and molecular aspects. Meshek Ha'ofot (in Hebrew) November-December: 25-33.


Friedman-Einat, M., Grossmann, Z., Mileguir, F., Smetana, Z., Ashkenazi, M., Barkai, G., Varsano, N., Glick, E. and Mendelson, E. (1997). Detection of adeno associated virus type 2 (AAV2) sequences in the human genital tract. J. Clin. Microbiol. 35: 71-78.

Yahav, S., Shamay, A., Horev, G., Bar-Ilan, D., Genina, O. and Friedman-Einat, M. (1997). Effect of acquisition of improved thermotolerance on the induction of heat-shock proteins in broiler chickens. Poult. Sci. 76: 1428-1434.

Diaz, R., Hurwitz, S., Chatopadhyay, N., Pines, M., Yang, Y.H., Kifor, O., Friedman-Einat, M., Butters, R., Hebert, S.C. and Brown E.M. (1997). Cloning, expression, and tissue localization of the calcium-sensing receptor in chicken (Gallus domesticus). Am. J. Physiol. 273: R1008-R1016.

Friedman-Einat, M., Boswell, T., Horev, G., Girishvarma, G., Dunn,I.C., Talbot, R.T. and Sharp P.J. (1999). The Chicken Leptin Gene: Has it Been Cloned? J. Comp. Gen. Endo. 115: 354-363.

Horev, G., Einat, P., Aharoni, T., Eshdat, Y. and Friedman-Einat, M. (2000). Molecular Cloning and Properties of the Chicken Leptin-Receptor (CLEPR) gene. Mol. Cell. Endo 162: 95-106.

Dunn, I. C., Boswell, T., Friedman-Einat, M., Eshdat, Y., Burt, D. and Paton, I.R. (2000). Mapping of the chicken leptin receptor gene (CLEPR) to chicken chromosome 8. Anim. Genet., 31: 290.

Lavelin I., Meiri N., Einat M., Genina O. and Pines M. (2002).Chicken glypican-4 gene expression: Regulation by mechanical strain and involvement in eggshell formation Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 283: R853-R861.

Friedman-Einat, M., Kaluta, V. and Rosal, M. (2002). The genetic control on obesity in poultry. Meshek Ha'ofot (in Hebrew, reviewed) May-Jun: 23-26.

Marikovsky, M., Rosenblum, C., Faltin, Z. and Friedman-Einat, M. (2002). Appearance of leptin in wound fluid as a response to injury. Wound Rep.Reg. 10: 302-307.

Friedman-Einat, M., Camoin, L., Faltin, Z., Rosenblum, C.I., Kaliouta, V., Eshdat, Y. and Strosberg, A.D. (2002). Serum leptin activity in obese and lean Patients. Reg. Pept. 111: 77 - 82.

Friedman-Einat, M., Plavnick, Y,. Rosal, M. Yahav, S. and Malca, Y. (2003). Comparative study of commercial layer strains - first period of study number 13.Meshek Ha'ofot (in Hebrew) Spt, 22-25.

Freidman-Einat M, and Zaffriri Dina, (2004). Why are we getting fat? A book in a series of popular science. Ed. Zvi Atzmon. Publisher MAPA

Niv-Spector L, Raver N, Friedman-Einat M, Grosclaude J, Gussakowsky EE, Livnah O, Gertler A. (2005). Mapping leptin-interacting sites in recombinant leptin-binding domain (LBD) subcloned from chicken leptin receptor. Biochem J. 391:221-230.

Hen, G.. Bor, A. Simchaev, V. Druyan, S. Yahav, S. Miao, CH, and Friedman-Einat, M. (2006). Expression of foreign genes in chicks by hydrodynamics-based naked plasmid transfer in vivo. Domestic Animal Endocrinology. 30: 135-143.

Chen K, Li F, Li J, Cai H, Strom S, Bisello A, Kelley DE, Friedman-Einat M, Skibinski GA, McCrory MA, Szalai AJ, Zhao AZ (2006). Induction of Leptin Resistance through Direct Interaction of C-Reactive Protein with Leptin. Nature Medicine, 12(4):425-432.

Hen, G., Yosefi, S., Simchaev, V., Shinder, D., Hruby, V.J., and Friedman-Einat, M. (2006). The melanocortin circuit in obese and lean strains of chicks. J Endocrinol 190(2): 527-535.

Bohlen, F., Kratzsch, J., Mueller, M., Seidel, B., Friedman-Einat, M., Witzigmann, H., Teupser, D., Koerner, A., Storck, M., and Thiery, J. (2007). Leptin inhibits cell growth of human vascular smooth muscle cells. Vascul Pharmacol 46(1): 67-71.

Hen, G., Yosefi, S., Ronin, A., Einat, P., Rosenblum, C.I., Denver, R.J., and Friedman-Einat, M. (2008). Monitoring leptin activity using the chicken leptin receptor. J Endocrinol 197(2): 325-333.

Faltin, Z., Holland, D., Velcheva, M., Tsapovetsky, M., Roeckel-Drevet, P., Handa, A.K., Abu-Abied, M., Friedman-Einat, M., Eshdat, Y., and Perl, A. (2010). Glutathione peroxidase regulation of reactive oxygen species level is crucial for in vitro plant differentiation. Plant Cell Physiol 51(7): 1151-1162.

Yosefi S, Hen G, Rosenblum CI, Cerasale DJ, Beaulieu M, Criscuolo F, Friedman-Einat M. (2010). Lack of leptin activity in blood samples of Adélie penguin and bar-tailed godwit. Journal of Endocrinology. 207(1):113-122.

Novoslovsky, N., Nussinovitch, A. and Friedman-Einat, M (2011). Attenuation of food intake in chicks by an inverse agonist of cannabinoid receptor 1 administered by either injection or ingestion in hydrocolloid carriers. Gen. & Comp. Endocrinol. 170 (3):522-527.

Hen, G., Yosefi, S., Sinder, D., Or, A., Mygda, S., Condiotti, R., Galun, E., Bor, A., Sela-Donenfeld, A and Friedman-Einat, M. (2012). Gene transfer to chicks using lentiviral vectors administered via the embryonic chorioallantoic membrane. PLoS ONE 7(5): e36531 (2012).

Gertler, A., Shinder, D., Yosefi, S., Shpilman, M., Rosenblum, C.I., Ruzal, M., Seroussi, E., Friedman-Einat, M. (2013) Pegylated leptin antagonist with strong orexigenic activity in mice is not effective in chickens. J. Exper. Biol. 217: 180-184.(5): e36531 (2012).

Friedman-Einat, M., Cogburn, L.A., Yosefi, S.s, Hen, G.s, Shinder, D.s, Shirak A. and Seroussi, E. (2014). Discovery and characterization of the first genuine avian leptin gene in the rock dove (Columba livia), Endocrinology. 155: 3376-3384.  

*This paper was referred to by both News and Views article and the cover page of the journal.

 Friedman-Einat, M. and Seroussi, E. (2014). Qack leptin. BMC Genomics 15:551.

Seroussi E, Cinnamon Y, Yosefi S, Genin O, Gage Smith J, Rafati N, Bornelöv S,  Andersson L, Friedman-Einat M (2016). Identification of the long-sought leptin in chicken and duck: expression pattern of the highly GC-rich avian leptin fits an autocrine/paracrine rather than endocrine function. Endocrinology. 157(2):737-751. 

Bornelöv S, Seroussi Eyal, Yosefi Sara, Pendavis Ken, Burgess C Shane, Grabherr Manfred,  Friedman-Einat M*, and Leif Andersson* (2017). Identification of chicken genes previously assumed to be evolutionarily lost. Genome Biology. 18:112.

Seroussi E*, Pitel F, Leroux S, Morisson M, Bornelöv S, Miyara S, Yosefi S, Cogburn L, Burt D, Anderson L, Friedman-Einat M*. (1017).Mapping of leptin and its syntenic genes to chicken chromosome 1p. BMC Genet. 9;18(1):77. 

Bornelöv S, Seroussi E, Yosefi S, Benjamini S, Miyara S, Ruzal M, Grabherr M, Rafati N, Molin AM, Pendavis K, Burgess CS, Andersson L, and Friedman-Einat M* (2018).

Comparative omics and feeding manipulations in chicken indicate a shift of the endocrine role of visceral fat towards reproduction. BMC-Genomics, 19(1):295.

Sroussi, E., Knytl, M., Pitel, F., Elleder, D., Krylov, V., Leroux, S., Morisson, M. Yosefi, S., Miyara, S., Ganesan, S., Ruzal, M., Andersson, L. and Friedman-Einat, M.* (2019).

Avian expression patterns and genomic mapping implicate leptin in digestion and TNF in immunity, suggesting that their interacting adipokine role has been acquired only in mammals. Int. J. Mol. Sci. 20: 4489-4504.

Friedman-Einat* and Seroussi E.  (2019). Avian Leptin: A Bird's-Eye View of the Evolution of Energy-Balance Control in Vertebrates. Trends in Endocrinology and Metabolisem. In press.

*Corresponding authors

Patents

Friedman-Einat, M., Horev, G. and Eshdat Y. (1999). Polynucleotide's and polypeptides of avian leptin receptor. US patent IL00/00674.

 

קורות חיים  
מעודכן בתאריך: 06/09/23 13:09
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר