En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אילן פארן, Ph.D.  :שם
מדעי הצמחחקר ירקות וגידולי שדה :מחלקה/יחידה
03-9683464 03-9683943 :טלפון
050-6220465 :סלולרי
iparan@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
המכון למדעי הצמח
מנהל המחקר החקלאי
מכון וולקני
בית דגן, ת.ד.6, 50250
תחומי עניין / תאור תפקיד
גנטיקה והשבחת ירקות
 

- פיתוח כלים מולקולאריים להשבחת פלפל.

- איפיון ושמוש בשונות טבעית ומושרית להשבחת פלפל.

- מיפוי מולקולרי וזיהוי גנים עקריים המבקרים תכונות חשובות לגדול הפלפל כגון גודל וצורת פרי, צבע הפרי וחריפות.

- יצירת קוי השבחה המכילים גנים לעמידות למחלות ופיתוח סמנים מולקולארים ככלי עזר לברירת צמחים עמידים.

- לימוד הבסיס הגנטי והמולקולארי של בקרת דגם הצימוח והמעבר לפריחה בפלפל.

רשימת פירסומים

Ben Chaim, A. and Paran, I. 2000. Genetic analysis of quantitative traits in pepper (Capsicum annuum). J. Amer. Soc. Hort. Sci. 125: 66-70.

Popovsky, S. and Paran, I. 2000. Molecular analysis of the Y locus in pepper: its relation to capsanthin-capsorubin synthase and to fruit color. Theor. Appl. Genet. 101: 86-89.

Jahn, M., Paran, I., Hoffmann, K., Radwansky E., Livingstone, K., Grube, R., Aftergoot, E., Lapidot, M. and Moyer, J. 2000. Genetic mapping of the Tsw locus for resistance to the Tospovirus tomato spotted wilt virus in Capsicum spp. and its relationship to the Sw-5 gene for resistance to the same pathogen in tomato. Mol. Plant- Microbe Interaction. 13: 673-682.

Thorup, T., Tanyolac, B., Livingstone, K., Popovsky, S., Paran, I. and Jahn, M. 2000. Candidate gene analysis of organ pigmentation loci in the Solanaceae. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97: 11192-11197.

Ben Chaim, A., Paran, I., Grube, R., Jahn, M., van Wijk, R. and J. Peleman. 2001. QTL mapping of fruit related traits in pepper (Capsicum annuum). Theor. Appl. Genet. 102: 1016-1028.

Ben Chaim, A., Grube, R., Lapidot, M., Jahn, M. and Paran, I. 2001. Identification of quantitative trait loci associated with resistance to cucumber mosaic virus in Capsicum annuum. Theor. Appl. Genet. 102: 1213-1220.

Blum, E., Liu, K., Mazourek, M., Jahn, M. and Paran, I. 2002. Molecular mapping of the C locus for presence of pungency in Capsicum fruit. Genome. 45: 702-705.

Ben Chaim, A., Borovsky, E., Rao, G. U., Tanyolac, B. and Paran, I. 2003. fs3.1: a major fruit shape QTL conserved in Capsicum. Genome. 46: 1-9.

Rao, G. U. and Paran, I. 2003. Polygalacturonase: a candidate gene for the soft flesh and deciduous fruit mutation in Capsicum. Plant Molecular Biology. 51: 135-141.

Rao, G. U. Ben Chaim, A., Borovsky, E. and Paran, I. 2003.Mapping of yield related QTLs in pepper in an inter-specific cross of Capsicum annuum and C. frutescens. Theor. Appl. Genet. 106: 1457-1466.

Ben Chaim, A., Borovsky, E., De Jong, W. and Paran, I. 2003.Linkage of the A locus for the presence of anthocyanin and fs10.1, a major fruit-shape QTL in pepper. Theor. Appl. Genet. 106: 889-894.

Blum, E., Mazourek, M., O'Connell, M., Curry, J., Thorup, T., Liu, K., Jahn, M. and Paran, I. 2003. Molecular mapping of capsaicinoid biosynthesis genes and QTL analysis for capsaicinoid content in Capsicum. Theor. Appl. Genet. 108: 79-86.

Steinitz, B., Rusek, M., Tabib, Y., Paran, I. and Zelcer, A. 2003. Pepper (Capsicum annuum L.) regenerants obtained by direct somatic embryogenesis fail to develop a shoot. In Vitro Cell. Dev. Biol.-Plant 39: 296-303.

Paran, I. 2003. Marker-assisted utilization of exotic germplasm. In: Physiology and Biotechnology Integration for Plant Breeding. H. T. Nguyen and A. Blum (Eds). Marcel Dekker, Inc., New York, New York

Paran, I. And Zamir. D. 2003.Quantitative traits in plants: beyond the QTL. Trends In Genetics. 19: 303-306.

Paran, I, van der Voort, J. R., Lefebvre, V., Jahn, M., Landry, L., van Schriek, M., Tanyolac, B., Caranta, C., Ben Chaim, A., Livingstone, K., Palloix, A., and  Peleman, J. 2004. An integrated genetic linkage map of pepper (Capsicum spp.).Molecular Breeding. 13: 251-261.

Borovsky, Y., Oren Shamir, M., Ovadia, R., De Jong, W., and Paran, I. 2004. The A locus that controls anthocyanin accumulation in pepper encodes a MYB transcription factor homologous to Anthocyanin2 of Petunia. Theor. Appl. Genet. 109: 23-29.

Stewart , C., Kang, BC.,  Liu, K., Mazourek, M., Moore, S., Yoo, EY., Kim, BD., Paran, I. and  Jahn M. 2005. The Pun1 gene for pungency in pepper encodes a putative acyltransferase. Plant Journal. 42: 675-688.

Efrati, A., Eyal, Y. and Paran, I. 2005.Molecular mapping of the chlorophyll retainer (cl) mutation in pepper (Capsicum spp.) and screening for candidate genes using tomato ESTs homologous to structural genes of the chlorophyll catabolism pathway. Genome 48: 347-351.

Zygier, S., Ben Chaim A., Efrati A., Kaluzky G., Borovsky Y., and Paran I. 2005. QTL mapping of fruit size and shape in chromosomes 2 and 4 in pepper and comparison of QTL maps with tomato. Theor. Appl. Genet. 111: 437-445.

Ben Chaim, A., Borovsky, Y., Rao, G. U., Gur, A., Zamir, D. and Paran, I. 2006. Comparative QTL mapping of fruit size and shape in tomato and pepper. Israel Journal of Plant Science. 54: 191-203.

Paran, I., Ben Chaim, A., Kang, BC., Jahn, M. 2006. Capsicum. In: Kole C (Ed) Genome Mapping & Molecular Breeding. Vol. 5: Vegetables. Springer, Heidelberg, Berlin, New York, Tokyo

Brown, C. R., Kim, T. S., Ganga, Z., Haynes. K., De Jong, D., Jahn, M., Paran, I. and De Jong, W. 2006. Segregation of total carotenoid in high level potato germplasm and its relationship to beta-carotene hydroxylase polymorphism. American Journal of Potato Research. 83: 365-372.

Ben-Chaim, A., Borovsky, Y., Falise, M., Mazourek, M., Kang, B. C., Paran, I., Jahn, M. 2006. QTL analysis for capsaicinoid content in Capsicum. Theor. Appl. Genet. 113: 1481-1490.

Paran, I., Levin, I. 2007.  Molecular Mapping of Simple Inherited Traits. In: C. Kole and AG Abbot (Eds) Principles and Practices of Plant Molecular Mapping and Breeding. Vol. 1. Science Publishers Inc., New Hampshire, USA

Paran I., van der Knaap E. 2007. Genetic and molecular regulation of fruit and plant domestication traits in tomato and pepper. Journal of Experimental Botany. 58: 3841-3852.

Paran, I,, Borovsky, Y., Naon, S., Cohen, O. 2007. The use of induced mutations to study shoot architecture in Capsicum. Israel Journal of Plant Science. 55: 125-131.

Borovsky, Y., Paran, I. 2008. Chlorophyll breakdown during pepper fruit ripening in the chlorophyll retainer mutation is impaired at the homolog of the senescence-inducible stay-green gene. Theor. Appl. Genet. 117: 235-240.

Lippman, Z., Cohen, O., Alvarez, J., Abu-Abied, M., Pekker, I., Paran, I., Eshed, Y.,Zamir, D. 2008. The making of a compound inflorescence in tomato and related Nightshades. Plos Biology 6 (11) e288.

Elitzur, T., Nahum, H., Borovsky, Y., Pekker, I., Eshed, Y., Paran, I. 2009. Coordinated regulation of flowering time, plant architecture and growth by FASCICULATE  - the pepper ortholog of SELF PRUNING. Journal of Experimental Botany. 60: 869-880.

 Mazourek, M. Pujar, A. Borovsky, Y. Paran, I. Mueller, L. Jahn, MM. 2009. A dynamic interface for capsaicinoid systems biology. Plant Physiology. 150: 1806-1821.

Anbinder, I., Reuveni, M., Azari, R., Paran, I., Nahon, S., Shlomo, H., Chen, L., Lapidot, M., Levin, I. 2009. Molecular dissection of Tomato leaf curl virus resistance in tomato line TY172 derived from Solanum peruvianum. Theor. Appl. Genet. 119: 519-530.

Paran, I. Fallik, E. 2010.  Breeding for fruit quality in pepper (Capsicum spp.).In: Breeding for fruit quality. Bebeli P and Jenks M (Eds). Wiley- Blackwell Publishing.

Paran, I., Akler, T., Borovsky, Y. 2010. QTLs for capsaicinoid content in Capsicum. In: Advances in Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant. XIVth Eucarpia meeting on genetics and breeding of capsicum and eggplant, Valencia. Prohens, J., Rodriguez-Burruezo, A. (eds), pp. 273-278.

Borovsky, Y., Paran, I. 2011. Characterization of fs10.1, a major QTL controlling fruit elongation in Capsicum. Theoretical and Applied Genetics. 123: 657-665.

Jeifetz, D., David-Schwartz, R., Borovsky, Y., Paran, I. 2011. CaBLIND regulates axillary meristem initiation and transition to flowering in pepper. Planta 234: 1227-1236.

Brand A., Borovsky, Y., Meir S., Rogachev I., Aharoni A., Paran, I. 2011. pc8.1, a major QTL for pigment content in pepper fruit, is associated with variation in plastid compartment size. Planta 235: 579-588.

Parsons, E. P., Popovsky, S., Lohrey, G. T., Lu S., Alkalai, T., Perzelan, Y., Paran, I., Fallik, E., Jenks, M.A. 2012. Fruit cuticle lipid composition and fruit postharvest water-loss in an advanced backcross generation of pepper (Capsicum sp.). Physiologia Plantarum. 146:15-25.

Cohen, O., Borovsky Y., David-Schwartz R., Paran I. 2012. CaJOINTLESS is a mads-box gene involved in suppression of vegetative growth in all shoot meristems in pepper. Journal of Experimental Botany. 63: 4947-4957.

Parsons EP, Popopvsky S, Lohrey GT, Alkalai-Tuvia S, Perzelan Y, Bosland P, Bebeli PJ, Paran I, Fallik E., Jenks MA. 2013. Fruit cuticle lipid composition and water loss in a diverse collection of pepper (Capsicum).  Physiologia Plantarum 149:160-174

Borovsky, Y., Tadmor, Y., Bar, E., Meir, A., Lewinsohn, E., Paran, I. 2013. Induced mutation in BETA-carotene hydroxylase results in accumulation of beta-carotene and conversion of red to orange color in pepper fruit. Theoretical and Applied Genetics 126: 557-565

David-Schwartz, R., Borovsky, Y., Zemach, H., Paran, I. 2013. CaHAM is autoregulated and regulates CaSTM expression and is required for shoot apical meristem organization in pepper. Plant Science 203-204: 8-16.

Paran, I. 2013. Molecular linkage maps of Capsicum In: Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants. Kang B. C., Kole C. (Eds). CRC Press, Boca Raton, FL, USA.

Brand A, Borovsky Y, Hill T, Rahman KA, Bellalou A,  Van Deynze A, Paran I. 2014. CaGLK2 regulates natural variation of chlorophyll content and fruit color in pepper fruit. Theoretical and Applied Genetics 127: 2139-2148. 

Cohen O, Borovsky Y, David-Schwartz R, Paran I. 2014. Capsicum annuum S (CaS) promotes reproductive transition and is required for flower formation in pepper (Capsicum annuum). New Phytologist 202: 1014-1023.

Borovsky Y, Sharma V, Verbakel H, Paran I. 2015. CaAP2 transcription factor is a candidate gene for a flowering repressor and a candidate for controlling natural variation of flowering time in Capsicum annuum. Theoretical and Applied Genetics 128: 1073-1082.


מעודכן בתאריך: 03/08/16 11:16
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר