En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
יובל כהן, Ph.D.  :שם
מדעי הצמחמדעי עצי הפרי :מחלקה/יחידה
‎‎03-9683407 :טלפון
‎‎050-6220406 :סלולרי
03-9669583 :פקס
  vhyuvalc@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
בנין מטעים חדר מס' 202 :מיקום פיזי
המחלקה למדעי עצי פרי
המכון למדעי הצמח
מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
ת.ד. 6 בית דגן 50250
תחומי עניין / תאור תפקיד
פיסיולוגיה של עץ התמר
השבחת מנגו
תהליכי יצירת הצבע בפירות

  רשימת פרסומים:

רשימת פירסומים בעברית:

 • כהן י., צמח, ח., בלאוסוב, י., שטיינברג, ד., עזרא, ד., שוליחני, ר., בורנשטיין, מ., גרינברג-ברן, מ., רוט, י., פיבוניה, ש. (2020) עלון הנוטע 74 (2) 30-34.
 • גולדשטיין, א., כהן, י., חצרוני, א., כהן, י., סורוקר, ו. (2020) מעקב אחר התפשטות חדקונית הדקל האדומה לכיוון בקעת בית שאן. עלון הנוטע 74 (2) 20-24.
 • איש שלום, מ., צעידי, ש., צמח, ח., שרמן, ע., כהן, י., (2020) תופעת הסיביות במנגו: אפיון מורפולוגי ומיקרוסקופי. עלון הנוטע 74 (1) 26-29.
 • כהן. י., בלאוסוב, א., סעדה, ד., פרימן, ס., מימון,. מ. אלעזר, מ., שוןלמן, א., שטיינברג, ד. (2017) מחלת עיוות התפרחות במנגו: מיקום הפטריה במהלך התפתחות של תפרחות ופקעים נגועים. עלון הנוטע 71 (7) 20-24.
 • בורוכוב, ח., דנינו, י,, גרינברג, א., בן צבי, ר., כהן, י. (2017) 'מג'הול' עססי במיוחד: מבוחל חלקי לפרי טרי איכותי ועמיד באחסון וחיי מדף. עלון הנוטע 71 (2), 38-41.
 • פרימן, ס., מימון, מ., אלעזר, מ., שולחני, ר., בורנשטיין, מ., שטיינברג, ד., כהן, י., סעדה, ד., נוי, מ., להב, ק., לוין, א. (2016) עיוות התפרחות במנגו: גישות חדשות להתמודדות עם המחלה במטע עלון הנוטע 70 (8), 22-27.
 • סעדה, ד., תומר, א., לביא, א., כהן, י. (2015) שדרת זני המנגו הישראליים החדשים. עלון הנוטע 69 (3), 14-18.
 • כהן, י., קמנצקי, ר., בניטה, מ., איש-שלום, מ., צמח, ח., סלבקוביץ', פ., בירגר, ד., גרינברג, א., סדובסקי, א., טיקוצ'ינסקי, א., אבנת, י. (2015) 'פיטוטרון מודולרי' לבחינת השפעות תנאי הסביבה על תהליכי הפריה והתפתחות בתמר. עלון הנוטע 69 (2), 32-36.
 • חצרוני, א., גלזן, ל., סורוקר, ו., כהן י. (2014) אקוסטיקה לזיהוי מוקדם של עצים נגועים בחדקונית. ניר ותלם 52, 55-56.
 • כהן, י., גולדשטיין, א., חצרוני, א., סורוקר, ו., כהן, י., עזרא, נ., הברמן, ע. (2014)  התפשטות חדקונית מהאזור האורבני למטעי תמרים: שימוש במלכודות ניטור. ניר ותלם 52, 61-62.
 • חצרוני, כהן י., סטרום, מ., גרינברג, א., סדובסקי, א., בבאי, א. (2014) מאגר מידע בתמרים. ניר ותלם 52, 63-64.
 • כהן י., כהן י. (2014) פתיח לקבוצת מאמרים בנושא טכנולוגיה למגדלי התמרים. ניר ותלם 51, 45.
 • כהן, י., ייחודו של עץ התמר והפיתוחים הטכנולוגיים הנדרשים לו (2014) ניר ותלם 51, 45-46.
 • אלחנתי, ו., כהן, י., פריגוז'ין, ע., לוי, א., בריקמן, ר., שנדריי, ק., קשתי, י., קיסר, א.,., כהן, י., שפירא, א., גולן, א. (2014) צילום תרמי להערכה ולמיפוי של מצב המים בתמר בקנה מידה של מטע. ניר ותלם 51, 47-49.
 • סורוקר, ו., גלזר, אץ, חרוני, א., אלחנטי, ו., כהן, י., גולדשטיין, א., גולומב, ע., הופמן, א., לגזן, ל., לב, ב., כהן, ב., נקש, י., לבנה, יץ, לנדאו, ע., בר, צ., בן-דוד, צ., שיני חאג' יחיא, ל., עזרא, נ., הברמן, ע., סומה, פ., לה פורגולה, א. (2014)  חדקונית הדקל האדומה: אתגרים בהתמודדות  - עם התפשטות המזיק אל מטעי התמרים. עלון הנוטע 68.
 • כהן, י., סעדה, ד., דור, ר., נוי, מ., קינן, ע. (2013). השבחה במנגו  - היסטוריה, הישגים וכיוונים לעתיד. עלון הנוטע 67 (4), 38-41.
 • דהן, י., פרימן, א., יבלוביץ., ז., פאר., כהן, י., ר., גולובוביץ, ש., פליישמן, מ. (2013) השבחה באגס: עמידות לחירכון תוך שימוש בסמנים גנטיים וזן חסר יובניליות.  עלון הנוטע 67 (4), 25-29.
 • סריג, פ., ציפילביץ, א., סטרומזה, א., כהן, י., אורן, ח., הדר, א. (2013) בדרך ליישום מסחרי של עיכוב היתמרות בעצי תמר. עלון הנוטע 67 (1): 28-30.
 • פורת, ר., מיוני, ל., חורב, ב., דעוס, א. צדקה, ת., רפאל, ג., בנימין, ג.,גולדברגר, ל., ליכטר, א., כהן, י., סעדה, ד., דג, א., הולנד, ד., פלישמן, מ., בורוכוב-נאורי, ח. (20122) מבחני טעימה של זנים חדשים עלון הנוטע 66 (9): 48-44.
 • כהן, י., (2012) ההתחממות הגלובלית: גן עדן לתמרים בישראל. עלון הנוטע 66 (4): 32-34.
 • דקל, ד., כרמלי, ד., סטרום, מ., כהן, י. (2012) שימוש בתרחיף אבקת תמרים במים וב'התשתה' להפריה ודילול. עלון הנוטע,  66 (1), 34-38.
 • סורוקר, ו., כהן, י., אורן, ח., הברמן, ע. (2012) לחיות עם החדקונית. עלון הנוטע, 66 (1), 14-18.
 • כהן, י., אלחנתי, ו., פריגוז'ין, ע., לוי, א., סורוקר, ו., כהן, י. (2010) מיפוי מצב המים בעצי תמר בקנה מידה איזורי על ידי שימוש בצילומים תרמיים מוטסים. ניר ותלם 27, 44-52.
 • שטרן, ר., עגיב, מ. דורון, י., מאירי, ע., אפלבאום, ס., כהן, י. (2010) תפוח 'קריפס פינק': טיפולי ג'יברלין להפחתת הסתדקויות. עלון הנוטע, 64 (6), 30-28.
 • כהן, י., קורצ'ינסקי, ר., בן-צבי, ר., שפירא, א., גולן, א., קינן, ע., אלמליח, ל., שטרן, ר. (2010) שימוש בהורמונים צמחיים לדחיית הבשלה ולהגדלת פרי בתמר 'ברהי'. עלון הנוטע, 64, 32-37.
 • פריגוז'ין, ע., כהן, י., אלחנתי, ו., לוי, א., סורוקר, ו., כהן, י. (2010) הערכת מצב מים בעצי תמר על ידי שימוש בצילומים תרמיים. עלון הנוטע, 6, 38-42.
 • שחק, י., כהן, י., גוסקובסקי, י., רטנר, ק., צור, נ., קורצ'ינסקי, ר., גילר, י., שטרן, ר., נאור, ע., כפיר. ש., דורון, י., גרינבלט-אברון, י., סקר-אסקירה,. א. (2009) כסוי מטע תפוח ברשתות צבעוניות לשיפור פוריות ואיכות פרי. הנוטע, 63, 914-921.
 • שטרן, ר., עגיב, מ., בן אריה, ר. נריה, א., גמרסני, ד., צווילינג, א., גיסיס א., כהן, י., קורצ'ינסקי ר., אברהמי, ר. (2009) טיפולי אוקסין להפחתת הסתדקויות ושיפור צבע בתפוח 'קריפס פינק'. עלון הנוטע, 63, 908-913.
 • שלומי, ט., אורן, ח., כהן, י. (2009) כלכלה ושיווק: 'מג'הול' "טרי" במערב אירופה - דו"ח סיור שווקים באנגליה, צרפת וספרד, נובמבר 2008. עלון הנוטע, 63, 928-934.
 • שלומי, ט., אורן, ח., כהן, י. (2009) 'מג'הול' "טרי" במערב אירופה - דו"ח סיור שווקים לאנגליה, צרפת וספרד. בשוקי היצוא, 25 (4-5), 4-10.
 • אלוני, ד.ד., פומרנץ, ר., חזון, ה., קרפ, ח., סנדלהם, ד., גלבוע, א., כהן, י. (2009) עיכוב היתמרות בתמר. עלון הנוטע, 63, 22-27.
 • סורוקר, ו., כהן, י., בן-צבי, ר., פרימן, ס., צויבל, א., נקש, י., ביטון, ש. (2009) תופעת התייבשות ונפילת ידות בעצי תמר מזן 'מגהול'. צמצום השקייה וטיפולים נגד פיטריות להפחתת נפילת הידות ב'מג'הול'. עלון הנוטע, 63, 38-42.
 • שלומי, ט., צ'ודקובה, א., כהן, י, גלזנר, ב. (2008) ההיבט הכלכלי: מגמות ותהליכים בשיווק תמרים במדינות הייצוא ובשוקי אירופה. עלון הנוטע, 62, 20-24.
 • שלומי, ט., צ'ודקובה, א., כהן, י, גלזנר, ב. (2007) ענף התמרים - מגמות ותהליכים במדינות המייצאות ובשווקים באירופה. בשוקי היצוא  23(5), 6-10.
 • אלוני, ד.ד., קרפ, ח., סנדלהם, ד., גלזנר, ב., כהן, י. (2007) תמר: פיתוח מערכת לשליטה על היתמרות העץ לגובה. עלון הנוטע, 61, 634-639.
 • כהן, י., קורצ'ינסקי, ר., סורוקר, ו., לבסקי, ש., טריפלר, א., פלס, ש., אוקו, א., סלומון, ל., זיו, ג. (2007) מניעת צלקות בפרי התמר בערבה הדרומית. עלון הנוטע, 61, 21-26.
 • פליישמן, מ., כהן, י., יבלוביץ, ז., גולובוביץ, ש., קורצ'ינסקי, ר., שליזרמן, ל., פרימן, א., פולק, נ. (2006) פיתוח אגסים חסרי יובניליות ככלי להשבחה מהירה ויעילה של אגס הספדונה. עלון הנוטע, 60, 31-34.
 • גורן, מ., דגני, ע., סיסאי, י., כהן, י., טריפלר, א., (2006) השרשת חוטרי תמר קטנים במשתלה כדרך לריבוי תמרים. עלון הנוטע, 60, 25-30.
 • כהן, י., סריג, פ., אורן, ח., גלזנר, י. (2006) ענף התמר באצות הברית: רשמי סיור. עלון הנוטע, 60, 80-84.
 • סורוקר, ו., כהן, י., בן-צבי, ר., פרימן, ס., נקש, י., ביטון, ש. (2005) תופעת התייבשות ונפילת ידות בעצי תמר מזן 'מגהול'. עלון הנוטע, 59, 454-458.
 • שחק, י., גוסקובסקי, י., כהן, י., שטרן, ר., כפיר, ש., נאור, ע., גרינבלט-אברון, י., דורון, י., אסקירה,. א., פרס, מ. (2004) רשתות צבעוניות בתפוח ואגס: גישה אגרוטכנית חדשה בגידולים ותיקים. עלון הנוטע, 58, 361-364.
 • כהן, י., בן-יהודה, ג., קורצ'ינסקי, ר., אורן-שמיר, מ., עובדיה, ר., רדל, ג. (2004) יצירת הצבע בוואריאנטים שונים של תפוחי 'דלישס אדום'. עלון הנוטע, 58, 356-359.
 • כהן, י., גורביץ, ו., לביא, א. (2004) הערכת השונות הגנטית בעצי תמר. עלון הנוטע, 58, 278-281.
 • כהן, י., קורצ'ינסקי, ר., טריפלר, א., זיו, ג., כהן, ר. (2003) בעיות חנטה בעצי תמר מזן 'ברהי' שמקורם בתרבית רקמה. עלון הנוטע, 57, 275-279.


 

מאמרים מבוקרים בעיתונות מדעית באנגלית

Goldshtein, E., Cohen, Y., Hezroni, A., Cohen, Y., Soroker, V. (2020). The spatiotemporal dynamics and range expansion of the red palm weevil in Israel. Journal of Pest Science, 93, 691-702. DOI: 10.1007/s10340-019-01176-8.

Denisov, Y., Glick, S., Zviran, T., Ish-Shalom, M., Levin, A., Faigenboim, A., Cohen, Y., Vered Irihimovitch (2017). Distinct organ-specific and temporal expression profiles of auxin-related genes during mango fruitlet drop. Plant Physiology and Biochemistry 115, 439-448. DOI: 10.1016/j.plaphy.2017.04.021.

Kuhn, D.N., Bally, I.S.E., Dillon, N.L., Innes, D., Groh, A.M., Rahaman, J, Ophir, R., Cohen, Y., Sherman, A. (2017). Genetic map of mango: a tool for mango breeding. Frontiers in Plant Sciences 8, 577. DOI:10.3389/fpls.2017.00577.

Cohen, Y., Belausov, E., Maymon, M., Elazar, M., Shulman, I., Saada, D., Shtienberg D., Freeman S. (2016). Fusarium mangiferae localization in planta during initiation and development of mango malformation disease. Plant Pathology, DOI: 10.1111/ppa.12650.

Hezroni, A., Soroker, V., Cohen, Y. (2016).Towards practical acoustic red palm weevil detection. Computers and Electronics in Agriculture, 124, 100-106. DOI: 10.1016/j.compag.2016.03.018. .

Slavkovic, F., Greenberg, A., Sadowsky, A., Zemach, H., Ish-Shalom, M., Kamenetsky, R. Cohen, Y. (2016). Effects of applying variable temperature conditions around inflorescences on fertilization and fruit set in date palms. Scientia Horticulturae, 202: 83-90, doi: 10.1016/j.scienta.2016.02.030.

Sherman, A., Rubinstein, M., Eshed, R., Benita, M., Ish-Shalom, M., Sharabi-Schwager, M., Rozen, A., Saada, D., Cohen Y., and Ophir, R. (2015). "Mango (Mangifera indica L.) germplasm diversity based on single nucleotide polymorphisms derived from the transcriptome." BMC Plant Biology 15(1): 277. doi:10.1186/s12870-015-0663-6.

Kim, H.-Y. Minas, I. S., Farcuh, M., Cohen, Y., Sadka, A. Crisosto, C, Blumwald, E. (2015). Non-climacteric ripening and sorbitol homeostasis in plum fruits. Plant Science, 231:30-39. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2014.11.002.

Cohen, Y., Aloni, DA., Adur, U., Hazon, H., Klein, J.D. (2013). Characterization of growth retardant effects on vegetative growth of date palm seedlings. Journal of Plant Growth Regulation, 32, 533-541. DOI: 10.1007/s00344-013-9320-1

Delatorrea, C.A., Cohen, Y., Liu, L., Peleg Z., Blumwald, E. (2012). The regulation of the SARK promoter activity by hormones and environmental signals. Plant Science, DOI: 10.1016/j.plantsci.2012.05.005.

Freiman, A., Shlizerman, L., Golobovitch, S., Yablovitz, Z., Korchinsky, R., Cohen, Y., Samach, A., Chevreau E., Le Roux, P.M., Patocchi, A., Flaishman, M.A. (2012). Development of a transgenic early flowering pear (Pyrus communis L.) genotype by RNAi silencing of PcTFL1-1 and PcTFL1-2. Planta, DOI: 10.1007/s00425-011-1571-0. 

Cohen Y., Alchanatis V., Prigojin, A., Levi, A., Soroker V., Cohen Y. (2011). Evaluation of palm trees water availability using remote thermal imaging. Precision Agriculture, DOI: 10.1007/s11119-011-9232-7..

Cohen, Y., Freeman, S., Zveibil, A., Ben Zvi, R., Nakashe, Y., Biton, S. and Soroker, V. (2010). Reevaluation of factors affecting bunch drop in date palm. HortScience, 45, 1-7.

Vishnevetsky, J., Flaishman, M., Cohen, Y., Elad, I., Velcheva, M., Hanania, U. and Perl, A. (2010). Improved tolerance toward fungal diseases in transgenic Cavendish banana (Musa spp. AAA group) cv. 'Grand Nain'. Transgenic Research, in press.

Stern, R.A., Korchinsky, R., Ben-Arie, R. and Cohen, Y. (2010). Early application of the synthetic auxin 2,4-DP enhances red colouration of 'Cripp's Pink' apple. J. Hort. Sci. Biotech. 85, 35-41.

Gugerli, F., Sallon, S., Cohen, Y., Egli, M., Solowey, E., Kislev, M., Simchoni, O. (2008). Old Seeds Coming in from the Cold. Science, 322, 1789b-1790

Sallon, S., Solowey, E., Cohen, Y., Korchinsky, R., Egli, M., Woodhatch, I., Simchoni, O., Kislev, M. (2008). Germination, Genetics and Growth of an Ancient Date Seed. Science, 320, 1464

Ben-Yehudah, G., Korchinsky, R., Redel, G., Ovadia, R., Shamir, M., and Cohen, Y. (2005) Colour accumulation patterns and the anthocyanin biosynthetic pathway in 'Red Delicious' apple variants.  J. Hort. Sci. & Biotech., 80, 187-192.

Gurevich, V., Lavi, U. and Cohen, Y. (2005) Genetic variation in date palms from offshoots and tissue culture. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 130, 46-53.

Cohen, Y., Korchinsky, R., Tripler E. (2004) Flower abnormalities cause abnormal fruit setting in tissue culture - propagated date palms (Phoenix dactylifera L.). J. Hort. Sci. & Biotech., 79, 1007-1013.

Cohen, Y., Gisel, A., Zambryski, P. (2000). Cell-to-cell and systemic movement of recombinant GFP Turnip Crinkle Viruses. Virology, 273, 258-266.

Cohen Y., Qu F, Gisel, A., Morris J. and Zambryski P. (2000). Nuclear localization of turnip crinkle virus movement protein P8. Virology, 273, 276-285.

Minai, L., Cohen, Y., Chitnis, P.R. and Nechushtai, R. (1996). The precursor of PsaD assembles into the photosystem I complex in two steps. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93, 6338-6342.

Cohen, Y., Nelson, N., Chitnis, P. R. and Nechushtai, R. (1995).The carboxyl-terminal region of the spinach PsaD subunit contains information for its specific assembly into plant thylakoids. Photosynthesis Research., 44, 157-164

Cohen, Y., Chitnis, V. P., Nechushtai, R. and Chitnis, P. R. (1993). Stable assembly of PsaE into photosynthetic membranes is dependent on the presence of other accessory subunits of photosystem I in Synechocystis sp. PCC 6803. Plant Mol. Biol., 23, 895-900.

Lotan, O., Cohen, Y., Michaeli, D. and Nechushtai, R. (1993). High levels of photosystem I subunit II (PsaD) - mRNA result in the accumulation of the PsaD polypeptide only in the presence of light. J. Biol. Chem., 268, 16185-16189.

Cohen, Y. and Nechushtai, R. (1992). Assembly and processing of subunit II (PsaD) precursor in the isolated photosystem I complex. FEBS Lett., 302, 15-17.

Cohen, Y., Steppuhn, J., Yalovsky, S., Herrmann, R. G. and Nechushtai, R. (1992). Insertion and assembly of the precursor of subunit II into the photosystem I complex may precede its processing. EMBO J., 11, 79-85.

 

פרקים בספרים מדעיים:

Cohen, Y. Morphology and physiology of palm trees in relation to Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon infestation and management. In: Handbook of Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon: biology and management (Soroker, V. and Colazza, S. Eds.). Wiley, in press.

Pontikakos, C., Karamaouna, F., Hetzroni, A., Kontodimas, D., Soroker, V., Samiou, F., Cohen, Y., Giorgoudelli, S., Melita, O., Papageorgiou, S., Benjamin, P., Goldshtein, E. Information system CPLAS as a monitoring tool for integrated management of palm pests. In: Handbook of Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon: biology and management (Soroker, V. and Colazza, S. Eds.). Wiley, in press.

Pontikakos, C., Karamaouna, F., Hetzroni, A., Kontodimas, D., Soroker, V., Samiou, F., Cohen, Y., Giorgoudelli, S., Melita, O., Papageorgiou, S., Benjamin, P., Goldshtein, E. Information system CPLAS as a monitoring tool for integrated management of palm pests. In: Handbook of Rhynchophorus ferrugineus and Paysandisia archon: biology and management (Soroker, V. and Colazza, S. Eds.). Wiley, in press.

Cohen, Y. and Glasner, B. (2015). Date Palm Status and Perspective in Israel In: Date palm Genetic Resources, Cultivar Assessment, Cultivation Practices and Novel Products (Al-Khayri, J., Jain, S.M., Johnson, D.V. (Eds.) Vol 2: Asia and Europe. Springer Science + Buisness Media B. V., 265-298. Volume 2: Asia and Europe, DOI 10.1007/978-94-017-9707-8_8.

Cohen, Y. (2011). Molecular detection of somaclonal variation in date palms
In: Date Palm Biotechnology (Jain, S.M., Al-Khayri, J., Johnson, D.V. (Eds.) Springer Science + Buisness Media B. V., 221-235. DOI 10.1007/978-94-007-1318-5_11.

פירסומים במסגרת כנסים מדעיים:
 • Flaishman, M.A, Shlizerman, L., Cohen, Y., Kerem, Z., Sivan, L. (2005) Expression of the health-beneficial stilbenes in transgenic Spadona pear (Pyrus communis L.) Acta Horticulturae, 671, 283-288.
 • Flaishman, M.A, Shlizerman, L., Cohen, Y., Kerem, Z., Sivan, L. (2005) Expression of the health-beneficial stilbenes in transgenic Spadona pear (Pyrus communis L.) Acta Horticulturae, 671, 283-288.
 • Cohen, Y., Gurevich, V., Korchinsky, R., Shochat, M., Sekar, M., Lavi, U. (2007) Molecular and phenotypic characterization of somaclonal variation in date palm off-types originated from tissue culture Acta Horticulturae, 738, 417-423.
 • Lavi, U., Gurevitz, S., Ben Ari, G., Saada, D., Kashkush, K., Paz, T., Twito, T., Cohen, Y., Hillel, Y., Simchen, G. (2006) Potential application of modern biological techniques in breeding fruit trees Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14 (suppl. 1) 13-19.
 • Cohen, Y., Gurevich, V., Korchinsky, R, Tripler, E., Lavi, U. (2005) Phenotypic and molecular characterization of date palm off-types. Proceedings of The international Workshop on True-To-Typeness of Date Palm Tissue Culture-Derived Plants, Marrakesh, Morocco.
 • Shahak, Y., Gussakovsky, E.E., Cohen, Y., Lurie, S., Stern, R., Kfir, S., Naor, A., Atzmon, I., Doron, I. Greenblat-Avron, Y. (2004) ColorNets: A New Approach for Light Manipulation in Fruit Trees. Acta Horticulturae, 636, 609-616.
מעודכן בתאריך: 24/04/20 18:38
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר