En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
יוג'ין דוד אונגר, Ph.D.  :שם
מדעי הצמחמשאבי טבע :מחלקה/יחידה
03-9683411 :טלפון
03-9669583 :פקס
  eugene@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
בניין מדעי הצמח, אגף גד"ש, קומה 2, חדר 216 :מיקום פיזי
המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע
המכון למדעי הצמח
מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני
ת.ד. 6 בית דגן 50250
תחומי עניין / תאור תפקיד
מערכות רעייה

 

 בקר במרעה השפעת שינוי אקלים על כושר הנשיאה של השטחים הפתוחים בישראל
 Sheep grazing

לימוד של נקודת המפגש (מנשק) בין בעל החיים לבין הצמח, כולל צריכה והתנהגות רעיה של מעלי גרה.

 Cow wearing acoustic monitor פיתוח שיטות מבוססות על ווידיאו ואקוסטיקה ללימוד המנשק. [ניטור אקוסטי]
 Semiarid rangeland in northern Negev  יצור ראשוני של שטחי מרעה ים-תיכוניים וצחיחים למחצה.
 Herd routes across semiarid landscape  לימוד ההטרוגניות המרחבית של שטחי מרעה וניצולם בעזרת כלים של GPS ו-GIS.
 Beef cow on mediterranean rangeland  ניתוח יעילות היצור של עדרי בקר לבשר במרעה.

פרסומים

בעיתונות הבינלאומית באנגלית: see English website

תכני המפגשים השנתיים של האגודה הישראלית למדעי המרעה: לחץ כאן

הכנס ה-24 (2017)

הכנס ה-23 (2016)

הכנס ה-22 (2014)

הכנס ה-21 (2013)

הכנס ה-20 (2012)

הכנס ה-19 (2011)

הכנס ה-18 (2010)

הכנס ה-17 (2009)

ספרים

על צומח, בעלי חיים ואנשים -- תורת ניהול המרעה בישראל (2016) זליגמן, נ,. אונגר, י., הנקין, ז., לנדאו, י., צעדי, א., פרבולוצקי, א. (עורך) הוצאה לאור - ירושלים: נקודת ח"ן. 399 עמודים. גירסה דרך האינטרנט

מאמרים בעיתונות בעברית

פלג, ג., גבריאלי, ר., אונגר י.ד. (2021) ניטור רמות מינרלים והקשרם לביצועי פוריות ופחתי הריון בעדרי בקר לבשר במרעה. ידיעות לבוקרים 134, 6-9.

אונגר, י.ד. (2021) שבעים פנים לכושר נשיאה - תמצית הסיפור. ידיעות לבוקרים 134, 10-13.

צעדי, א., אונגר, י.ד., סיאקי, ג. (2019) פריסה מיטבית של לחץ רעייה לטובת צמצום סכנת שרפות ושימור המגוון הביולוגי ביערות צפון-מערב הנגב. אקולוגיה וסביבה 10(1), 10-11.

נבון, ש., קיגל, ח., גלסר, צ.א., דודאי, נ., אונגר, י.ד. (2018) האם לאוכלי צמחים ישנן העדפות בין פרטים שכנים של אותו מין שיח בחורש? המקרה של עז ואלת המסטיק. אקולוגיה וסביבה 9(4), 42-49. [המאמר עבר ביקורת מדעית]
http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=807

אשכנזי, מ., אונגר, י.ד., משה, י., אברהם, י., צורף, ח,. אסם, י. (2018) השפעת טיפולי אזור חיץ לאש על סכנת שריפה ביערות מחט. אקולוגיה וסביבה 9(1), 30-39. [המאמר עבר ביקורת מדעית]
http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=743

נבון, ש., קיגל, ח., דודאי, נ., אונגר, י.ד. (2016) שונות כימית באוכלוסייה מקומית של אלת המסטיק (Pistacia lentiscus L). יער 16, 36-45 [המאמר עבר ביקורת מדעית]

שילר, ג., הר, נ., אונגר, י.ד. (2016) גדילה ושרידות של עצי ברוש מצוי ממקורות זרעים שונים בשלושה בתי גידול בישראל. יער 16, 26-35. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

אונגר, י.ד., רוטנברג, א., רז-יסיף, נ., כהן, ש., יקיר, ד., שילר, ג. (2014) ממשק יער מונחה מאזן מים: מודל פשוט והשלכות על צפיפות העצים ביער יתיר. אקולוגיה וסביבה 5(2), 172-180.[המאמר עבר ביקורת מדעית]
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=445

גולודיאץ, ק., שטרנברג, מ., קיגל, ח., בוקן, ב., דולב, ע., הדר, ל., הנקין, ז., צעדי, א., בצלאל, י., ארנון, א., זליגמן, נ., אונגר, י.ד. (2013) הקשר בין כמויות הגשם לייצור ראשוני בשטחי מרעה לאורך מפל הגשם בישראל והשלכותיו לאור שינויי אקלים צפויים. אקולוגיה וסביבה 4(2), 148-158. [המאמר עבר ביקורת מדעית]
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=345

דה מלאך, נ., אונגר, י.ד., פוט, ה., יונתן, ר., ברקאי, ד., בן משה, ע., ברעם, ח., קיגל, ח. (2012) רעייה ובצורת בספר המדבר - מגמות ארוכות טווח בכיסוי הצומח המעוצה. אקולוגיה וסביבה 3(2), 166-173. [המאמר עבר ביקורת מדעית]
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=258

זהבי, מ., י.ד. אונגר, סבוראי, ט. (2012) אחידות השימוש במרחב ע"י עדרי צאן בחוות בודדים. אקולוגיה וסביבה 3(1), 78-83. [המאמר עבר ביקורת מדעית]
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=221

אהרוני, י., הנקין, ז., עזרא, א., דולב, ע., שבתאי, א., אורלוב, א., יהודה, י., אונגר, י.ד., ברוש, א. (2009) עלות אנרגטית של פעילות הרעייה: השוואה בין שני גזעי פרות. ידיעות לבוקרים 123, 14-18.

שילר, ג., אונגר, י.ד., כהן, ש., משה, י., עצמון, נ. (2009) השפעת פנות המדרון על הדיות של אורן ירושלים ביער יתיר. יער 11, 14-19.

אונגר, י.ד., ארנון, א., סבוראי, ט., ברקאי, ד., יונתן, ר., בן-משה, ע., ברעם חגית, ברנר, ש. (2009) על כבשים ולווינים - לימוד מערכת רעייה מסורתית באמצעות טכנולוגיה חדישה. הרפת והחלב, פברואר 2009, 18-21.

ארנון, א., אונגר, י.ד., סבוראי, ט., שחק, מ., פרבולוצקי, א. (2007) תופעת העטרה: זיקה מרחבית בין שיחים ועשבוניים במערכת רעייה צחיחה למחצה. יער 9, 20-26. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

הנקין, ז., ברוש, א., אונגר, י.ד., פרבולוצקי, א., וינברגר, מ., שיינבאום, א., לנדאו, י. (2007) תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני. ידיעות לבוקרים 117, 26-30.

אונגר, י.ד., גוטמן, מ., כהן, צ., ברעם, ח., אהרון, ח., דורסיני, נ., שלוש, ח., זליגמן, נ. (2006) יעילות היצור של עדר הבקר לבשר בחוות כרי דשא: סיכום של 15 שנה. ידיעות לבוקרים 116, 11-18 + 32. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

שילר, ג., אונגר, י.ד. (2005) האם גורל העץ כתוב בטבעות השנתיות? אפיון עצים ביער כרמים בעקבות החורף השחון 1998/99. יער 7, 18-25. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

אונגר, י.ד., קרליבך, י., יהודה, י., ברעם, ח., גוטמן, מ. (2005) ניתוח רב שנתי של הייצור בעדר בקר לבשר במרעה ברמת הגולן: 2. אוכלוסיית הוולדות ויעילות הייצור. ידיעות לבוקרים 113, 13-19. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

אונגר, י.ד., קרליבך, י., יהודה, י., ברעם, ח., גוטמן, מ. (2004) ניתוח רב שנתי של הייצור בעדר בקר לבשר במרעה ברמת הגולן: ביצועי עדר האמהות ויעילות הייצור. ידיעות לבוקרים 112, 10-16. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

אונגר, י.ד., קיפניס, ט., שלוסברג, א., לנדאו, י., ברנר, ש., בן-משה, ע., ניצן, ר., יונתן, ר., ברעם, ח., דבש, ל., ברנדר, י., פורטניק, י., לרר, ח., יעקובי, ש. (2004) מכלואי סורגום X עשב סודני כמקור מרעה קיצי לעגלות מעדר החלב. גן שדה ומשק 5: 10-14. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

אונגר, י.ד., פרבולוצקי, א., יהונתן, ר., ברקאי, ד., חפץ, י., ברעם, ח. (1999) ייצור ראשוני של המרעה הטבעי בגבעות הנגב הצפוני. אקולוגיה וסביבה 5: 130-139. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

אונגר, י.ד. (1990) מודל הצריכה של מעלי-גרה במרעה. מחקר חקלאי בישראל 4 (1): 7-20. [המאמר עבר ביקורת מדעית]

מעודכן בתאריך: 11/06/23 10:13
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר