En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
משה שמש, Ph.D.  :שם
חקר תוצרת חקלאית ומזוןהמחלקה למדעי המזון :מחלקה/יחידה
03-9683868 03-9683702 03-9683420 :טלפון
050-6220364 :סלולרי
03-9683692 :פקס
m.shemesh@northeastern.edu   moshesh@agri.gov.il :דוא"ל
המחלקה מדעי מזון, בניין קרקע ומים, חדר 106. :מיקום פיזי
המחלקה למדעי המזון
מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולקני, דרך המכבים, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809

חוקר בכיר

תחומי עניין / תאור תפקיד
לימוד מנגנונים להתבססות והישרדות של חיידקים גורמי קלקול ומחוללי מחלות במזון
הבנת מנגנונים לאדפטציה של חיידקי הבצילוס למשטחי עבודה בתעשיית החלב
הבנת תהליך התפתחות הביופילם של חיידקי בצילוס המאפשר הישרדותם בתנאי עיבוד המזון
פיתוח טכנולוגיות חדשניות למניעת התיישבות, התרבות והתפשטות מיקרואורגניזמים, ובכך הארכת חיי מדף של המזון.
חיידקים תרמו-אצידופיליים במזון
פיתוח גישות חדשניות לשיפור איכות מיקרוביאלית של חלבו מוצריו
חקר מיקרוביום החלב ומצוריו
מיקרוביולוגיה חיובית - פרוביוטיקה ופרביוטיקה

Education

2010  Postdoc at Harvard University

2008  Ph.D. at The Hebrew University of Jerusalem

2001  M.Sc. at The Hebrew University of Jerusalem

1997  B.Sc. at The Hebrew University of Jerusalem

Recent publications

Raz C., Shemesh M., Argov-Argaman N. (2023). The role of milk fat globule size in modulating the composition of postbiotics produced by Bacillus subtilis and their effect on mammary epithelial cells. Food Chem. 427:136730.

Oknin H., Kroupitski Y., Shemesh M., Blum S. (2023). Upregulation of ica Operon Governs Biofilm Formation by a Coagulase-Negative Staphylococcus caprae. Microorganisms 11:1533.

Narzary D., Wahengbam R., Shemesh, M. (2023). Editorial: Traditional ethnic fermented foods and their naturally associated microbial resources: sustainable source for promoting human health, food safety, and security. Front. Sustain. Food Syst. 7.

Chahar M., Gollop R., Kroupitski Y., Shemesh M. Sela Saldinger S. (2023). Control of Salmonella in mung bean sprouts by antagonistic spore-forming Bacilli. Food Control 143, 109276.

Rajasekharan SK, Shemesh M. (2022). Spatiotemporal bio-shielding of bacteria through consolidated geometrical structuring. npj Biofilms and Microbiomes 8(1):37.

Raz C., Paramonov M.M., Shemesh M., Argov-Argaman N. (2022). The milk fat globule size governs a physiological switch for biofilm formation by Bacillus subtilis. Front. Nutr. 9:844587.

Kumar D.N. Reingewirtz S. Shemesh M. Suckeveriene R. Shtenberg G. (2022). DNAzyme-based biosensor for sub ppb lead ions detection using porous silicon Fabry-Pérot interferometer. Sensors and Actuators B: Chemical 362, 131761.

Rajasekharan SK, Shemesh M. (2022). The Bacillary Postbiotics, Including 2-Undecanone, Suppress the Virulence of Pathogenic Microorganisms. Pharmaceutics 14(5):962.

Amoah, Y.S., Rajasekharan, S.K., Reifen, R., Shemesh, M. (2021). Chickpea-Derived Prebiotic Substances Trigger Biofilm Formation by Bacillus subtilis. Nutrients 13:4228.

Szlufman C., Shemesh M. (2021). Role of probiotic Bacilli in developing synbiotic food: challenges and opportunities. Front. Microbiol. 12,638830.

Hutchings C., Prokocimer Yair Z., Reifen R., Shemesh M. (2021). Antimicrobial effect of Zn2+ ions governs the microbial quality of donor human milk. Foods 10, 637.

Rajasekharan S.K., Paz T., Galili S., Berkovich Z., Reifen R., Shemesh M. (2021). Biofilm formation onto starch fibers by Bacillus subtilis governs its successful adaptation to chickpea milk. Microb. Biotechnol. 14(4), 1839-1846.

Hutchings C., Rajasekharan S.K., Reifen R., Shemesh M. (2020). Mitigating milk-associated bacteria through inducing zinc ions antibiofilm activity. Foods. 9, 1094.

Duanis-Assaf D., Steinberg D., Shemesh M. (2020). Efficiency of Bacillus subtilis Metabolism of Sugar Alcohols Governs its Probiotic Effect Against Cariogenic Streptococcus mutans. Artif. Cells Nanomed. Biotechnol. 48, 1222-1230.

Shemesh M., Ostrov I. (2020). Role of Bacillus species in biofilm persistence and emerging antibiofilm strategies in the dairy industry. J Sci Food Agric. 100(6):2327-2336.

Duanis-Assaf D., Kenan E., Sionov R., Steinberg D., Shemesh M. (2020). Proteolytic Activity of Bacillus subtilis Upon κ-Casein Undermines Its "Caries-Safe" Effect. Microorganisms 8(2):221.

Gingichashvili S, Duanis-Assaf D., Shemesh M., Featherstone J, Feuerstein O, Steinberg D. (2020). The Adaptive Morphology of Bacillus subtilis Biofilms: A Defense Mechanism against Bacterial Starvation. Microorganisms 8(1):62.

Kimelman H., Shemesh M. (2019). Probiotic Bifunctionality of Bacillus subtilis - Rescuing Lactic Acid Bacteria from Desiccation and Antagonizing Pathogenic Staphylococcus aureus. Microorganisms 7(10):407.

Demishtein K., Reifen R., Shemesh M. (2019). Antimicrobial Properties of Magnesium Open Opportunities to Develop Healthier Food. Nutrients 11(10), 2363.

Ostrov I., Polishchuk I., Shemesh M. Pokroy B. (2019). Novel Superhydrophobic Wax Coatings for Prevention of Biofilm Establishment in Dairy Food. ACS Applied Bio Materials 2(11), 4932-4940.

Ostrov I. Paz T., Shemesh M. (2019). Robust Biofilm-Forming Bacillus Isolates from the Dairy Environment Demonstrate an Enhanced Resistance to Cleaning-in-Place Procedures. Foods 8:134.

Ostrov I. Sela N., Belausov E., Steinberg D., Shemesh M. (2019). Adaptation of Bacillus Species to Dairy Associated Environment Facilitates their Biofilm Forming Ability. Food Microbiology 82:316-324.

Friedlander A., Nir S., Reches M., Shemesh M. (2019). Preventing Biofilm Formation by Dairy-Associated Bacteria Using Peptide-Coated Surfaces. Front. Microbiol. 10:1405.

Duanis-Assaf D., Duanis-Assaf T., Zeng G., Meyer R.L., Reches M., Steinberg D., Shemesh M. (2018). Cell wall associated protein TasA provides an initial binding component to extracellular polysaccharides in dual-species biofilm. Sci. Rep. 8:9350. 

Yahav S. , Berkovich Z., Ostrov I., Reifen R., Shemesh M. (2018). Encapsulation of beneficial probiotic bacteria in extracellular matrix from biofilm-forming Bacillus subtilis. Artif. Cells Nanomed. Biotechnol. 27:1-9.                                                         

Boguslavsky Y., Shemesh M., Friedlander A., Rutenberg R., Molad-Filossof A., Buslovich A., Poverenov E. (2018). Eliminating the Need for Biocidal Agents in Anti-Biofouling Polymers by Applying Grafted Nanosilica Instead. ACS Omega 3:12437-12445.

Ben Ishay N., Oknin H., Steinberg D., Berkovich Z., Reifen R., Shemesh M. (2017). Enrichment of milk with magnesium provides healthier and safer dairy products. npj Biofilms and Microbiomes 3:24.

Gingichashvili S., Duanis-Assaf D., Shemesh M., Featherstone J., Feuerstein O., Steinberg D. (2017). Bacillus subtilis Biofilm Development - a Computerized Study of Morphology and Kinetics. Front. Microbiol. 8:2072.

Habib C., Yu Y., Gozzi K., Ching C., Shemesh M., Chai Y. (2017). Characterization of the regulation of a plant polysaccharide utilization operon and its role in biofilm formation in Bacillus subtilis. PLoS One 12(6):e0179761.

Ostrov I., Harel A., Bernstein S., Steinberg D., Shemesh M. (2016). Development of a method to determine the effectiveness of cleaning agents in removal of biofilm derived spores in milking system. Front. Microbiol. 7:1498.

Duanis-Assaf D. ,Steinberg D., Chai Y. , Shemesh M. (2016).  The LuxS based quorum sensing governs lactose induced biofilm formation by Bacillus subtilis. Front. Microbiol. 6:1517.

Ogiy S., Chen Y., Pasvolsky R., Weinberg Z.G., Shemesh M. (2016). High resolution melt analysis to confirm the establishment of Lactobacillus plantarum and Enterococcus faecium from silage inoculants during ensiling of wheat. Grassl. Sci. 62:23-36.

Oknin H., Steinberg D., Shemesh M. (2015). Magnesium ions mitigate biofilm formation of Bacillus species via downregulation of matrix genes expression. Front. Microbiol. 6:907.

Ostrov I., Sela N., Freed M., Khateb N., Kott-Gutkowski M., Inbar D., Shemesh M.  (2015). Draft Genome Sequence of Bacillus licheniformis S127 Isolated from Sheep Udder Clinical Infection. Genome Announc. 3(5).

Khaskin E., Fadida T., Kroupitski Y., Shemesh M., Cristaldi D.A., Gulino A., Poverenov E. (2015). A contact active bactericidal stainless steel via a sustainable process utilizing electrodeposition and covalent attachment in water. Green Chem. 17:2344-2347.

Pechook S., Sudakov K., Polishchuk I., Ostrov I., Zakin V., Pokroy B., Shemesh M. (2015). Bioinspired passive anti-biofouling surfaces preventing biofilm formation. J. Materials Chem. B. 3:1371-1378.

Assaf D., Steinberg D., Shemesh M. (2015). Lactose triggers biofilm formation by Streptococcus mutans. Int. Dairy J. 42:51-57.

Shemesh M., Pasvolsky R., Zakin V. (2014). External pH is a cue for the behavioral switch that determines surface motility and biofilm formation of Alicyclobacillus acidoterrestris. J. Food Prot. 8:1252-1440.

Pasvolsky R., Zakin V., Ostrova I., Shemesh M. (2014). Butyric acid released during milk lipolysis triggers biofilm formation of Bacillus species. Int. J. Food Microbiol. 181C:19-27.

Shemesh M., Pasvolsky R., Sela N., Green S.J., Zakin V. (2013) Draft genome sequence of Alicyclobacillus acidoterrestris strain ATCC 49025. Genome Announc. 1(5).

Poverenov E., Shemesh M., Gulino A., Cristaldi D.A., Zakin V., Tatiana Yefremov T., Granit R. (2013). Durable Contact Active Antimicrobial Materials Formed by a One-Step Covalent Modification of Polyvinyl Alcohol, Cellulose and Glass Surfaces. Colloids Surf B Biointerfaces. 112C:356-361.

Shemesh M., Chai Y. (2013) A combination of glycerol and manganese promotes biofilm formation in Bacillus subtilis via the histidine kinase KinD signaling. J. Bacteriol. 195:2747-2754.

Teaching
The Hebrew University of Jerusalem, The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, Biochemistry and Food Science.
http://departments.agri.huji.ac.il/biochemfoodsci722/staff.htm
Courses:
1.Biofilms in the Food Industry

2.Food Microbiology and Sanitation 

Lab members

Yulia Kroupitski (Lab manager)

Chen Raz (Ph.D. Candidate)

Esther Mwangi (Ph.D. Candidate)

Athira Venugopal (Ph.D. Candidate)

Amira Ali (M.Sc. Student)

Adaya Ashkenazi (M.Sc. Student)

Adi Mizrahi (M.Sc. Student)

Adriann Manteca (M.Sc. Student)

Former lab members
Solange Bernstein (Technician)
Ronit Pasvolsky (Postdoctoral fellow)
Svetlana Oggie (M.Sc.)
Noa Itamar (B.Sc. student)
Bat-El Dukarker (B.Sc. student)
Varda Zakin (Technician)
Hilla Oknin (M.Sc.)
Dana Inbar (M.Sc.)
Hilla Ben-Amy (B.Sc. student)
Noa Ben-Ishay (M.Sc.)
Sagit Yahav (M.Sc.)
Ronen Bustan (M.Sc.)
Or Haim (B.Sc. student)
Yulia Gololobova (Technician)
Ygal Achmon (Postdoc)
Yael Hanoch (M.Sc.)
Ievgeniia Ostrov (Ph.D.)
Alon Friedlander (M.Sc.)
Danielle Assaf (Ph.D.)
Hadar Kimelman (M.Sc.)
Carmel Hutchings (M.Sc.)Keren Demishtein (Postdoc)
Bat-chen Cohen (Postdoc)
Tali Paz (Research engineer)Alexander Andreev (Research engineer)
Vijaya Gupta (Postdoc)
Carolina Szlufman (Intern student)
Amital Ohayon (B.Sc. Student)

Ann-Susan Satish (M.Sc.)

Vilhemina Yaa amoah (M.Sc.)

Inbar Shviro (M.Sc.)

Maggie Paramonov (B.Sc. Student)

Osnat Dagan (M.Sc. student)

Satish Kumar Rajasekharan (Postdoc)

קורות חיים  
מעודכן בתאריך: 04/10/23 07:47
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר