En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 

בית

אדמיניסטרציה

בדיקות זרעים

פרופיל

צוות

פרסומים

הגדרות

אודות

קישורים


בדיקות של נביטת זרעים

אחראית מעבדה: מגר' מרים דקלו-קרן

מ"מ אחראית המעבדה: וופא אבו עקלין

בוחנת נביטה: ולנטינה ברגר


מקרא: תקניםכלליבדיקות הנביטהבדיקות ההצצהבדיקת נביטה בצינוןבדיקת קורבדיקת טטרהזוליוםבדיקת מוליכות חשמליתבדיקת מצע קוקוס/כבולבדיקת לחות


תקנים

תקן ניקיון ונביטה של זרעי ירקות וגידולי שדה

תקן ניקיון ונביטה של זרעי פרחים וצמחי בית

חזור


הסבר כללי

אחת הבדיקות השכיחות המבוצעות במעבדה היא בדיקת נביטה של מינים רבים, בה נקבע פוטנציאל הנביטה של דוגמת זרעים בתנאים מיטביים. קביעה זו מאפשרת השוואת איכות בין המכסות השונות וכן אומדן  ערך הצמיחה בשדה (עומד נבטים / צמחים בשדה).

לשם כך, מנביטים את הזרעים בשיטות סטנדרטיות ומקובלות. במידת הצורך מבוצעים טיפולים מוקדמים  בזרעים, לצורכי שבירת התרדמה וזירוז הנביטה.

כאשר הזרעים מונבטים במצעי-נייר שונים, השיטה מכונה: נביטה.

כאשר הזרעים מונבטים במצעי חול/ מצע אורגני (כבול + פרלייט) וכד', השיטה מכונה: הצצה.

בישראל קיים תקן נביטה לעשרות גידולי תרבות: ירקות וגידולי שדה / פרחים וצמחי בית, הקובע את שיעור הנביטה/הצצה המינימלי המותר, קרי, אחוז הנבטים הנורמליים.

שיטות ההנבטה והערכת הנבטים מתבססות,  לרוב, על-פי שיטות ונהלים בינלאומיים של האירגון הבינלאומי לבדיקת זרעים (ISTA) ולמעבדה יש הסמכה למרבית סוגי בדיקות אלה (אלא אם כן צוין אחרת). ניתן להנפיק תעודת ISTA אך ורק למיני זרעים שלהם יש למעבדה הסמכה.
היקף ההסמכה של המעבדה ע"י ISTA מוצג במסמכים הבאים: סוגי הבדיקות  ו
פירוט שיטות הבדיקה .

שלבי הבדיקה:

1. הנבטת הזרעים מתבצעת בספירה ידנית, בעזרת לוח ספירה או בעזרת משאבת ואקום. מס' הזרעים הכללי:  400 זרעים לייצוא ו-300 זרעים לשיווק מקומי.

2. הזרעים מונבטים בתנאים סטנדרטיים (מצע, טמפרטורה, אור ולחות), המוגדרים לכל מין של זרעים. טיפולים מוקדמים מתבצעים, במידת הצורך (לדוגמא: הכמנה).

3. לכל גידול נקבעים מועדים לספירת הנבטים ולסיווגם.

4. בדיקת הנבטים מתבצעת ידנית ויזואלית, הכוללת בחינה של כל איברי הנבט.

5. מסווגים את הנבטים לנבטים נורמליים (נבט שלם ותקין) ונבטים בלתי-נורמליים (בעלי מערכת שורש ו/או נצר פגומה). את הזרעים שלא נבטו מסווגים לזרעים קשים, טריים או מתים.

טיפולים מוקדמים:

עבור דוגמאות זרעים בעלי קליפה קשה או שלגביהן קיים חשד שהזרעים בתרדמה יש לבצע טיפולים מוקדמים כגון הכמנה או KNO3 לשבירת התרדמה או השרייה בחומצה גופריתנית לזרעים בעלי קליפה קשה (קוד 03250 - תוספת).

הערה:

לצורכי הנבטה, משתמשים תמיד ב"זרעים נקיים" (ראה ניקיון רגיל קוד 03010). במקרים מיוחדים לצרכים מקומיים, ניתן להשתמש בזרעים כמות שהם.

חזור


בדיקות הנביטה


בדיקת נביטה של זרעים קטנים במצע נייר ע"ג צלחת פטרי  קוד: 03080

הבדיקה נערכת בזרעים קטנים הדורשים, לרוב, אור לנביטתם.

      

נבטים של חסה                                          נבטים של זון


בדיקת נביטה של זרעים בינוניים במצע של גלילי-נייר  קוד: 03090

הבדיקה נערכת בזרעים בעלי גודל בינוני (בצל, מלון וכד').

     

נבטים של אבטיח                                         נבטים של בצל


בדיקת נביטה של זרעים גדולים: אגוזי-אדמה וקיקיון בגלילי-נייר  קוד: 03100

הבדיקה נערכת בזרעים גדולים במספר חזרות רב.


בדיקת קצב נביטה/הצצה קוד: 03101 בנוסף

בדיקה זו מבוצעת על פי דרישת הלקוח ומדווחת בה גם תוצאת הביניים. בדיקה זו משמשת בנוסף גם מדד לאון זרעים.


נביטה על פי משקל
הבדיקה מתבצעת במקרים הבאים:

  1. לצורכי בדיקת נביטה של זרעים קטנים מאוד.
  2.  כאשר תהליך בדיקת ניקיון הדוגמא הוא קשה, או מורכב ויקר מדי, למשל כאשר יש אחוז גבוה של זרעים ריקים, או חומר דומם המתלווה לזרעים, או כאשר קשה להבחין בין זרעי הגידול לבין החומר הדומם.
  3. עפ"י דרישת לקוח – בדוגמאות לא רשמיות.

חזור

בדיקות ההצצה


בדיקת הצצה של זרעים שונים  קוד: 03120

הבדיקה נערכת בזרעים בעלי גודל שונה, המונבטים במצעים של:  חול עם/בלי פרלייט ותערובות הנבטה שונות (כבול+ פרלייט).

 כותנה


בדיקת הצצה של סלק, סילקה, זרעי אגוזי-אדמה, פול וחמנית גד"ש  קוד: 03130

בזרעי אגוא"ד, פול וחמנית, הבדיקה מבוצעת במספר חזרות רב.
זרעי סלק הן "יחידת זרע" מסוג פרי הכוללים לרוב יותר מזרע אחד, אשר מפתחים יותר מנבט אחד (Multigerm) ולכן מונבטים בתאים.

 נבטים של סלק

חזור


בדיקות און זרעים

און זרעים הינו מדד הכולל את כל התכונות הקובעות את הפעילות והביצוע של מכסות זרעים, בעלות נביטה תקנית, בתנאים סביבתיים שונים ומגוונים.


בדיקת נביטה בצינון (Cool Germination Test) של זרעי כותנה  קוד: 03105
בדיקת "נביטה בצינון" ( (Cool Germination Test), מאפשרת להבדיל בין מכסות זרעים בעלות און גבוה למכסות בעלות און נמוך. תוצאות בדיקת הנביטה בצינון נותנים אינדיקציה האם מכסת הכותנה מותאמת לזריעה בתנאים תת-אופטמליים של קור. שיטה זו אינה כלולה בתקנותISTA  והמעבדה אינה מורשית להנפיק תעודת ISTA לבדיקה זו.

   

נבטים בעלי און גבוה - נבטים שאורכם 4 ס"מ ומעלה     נבטים בעלי און נמוך – נבטים שאורכם נמוך מ-4 ס"מ

חזור


בדיקת נביטה/הצצה בקור (Cold test) בזרעי תירס  קוד: 03135
בדיקת קור הינה שיטה לבדיקת און זרעים הנפוצה והותיקה בזרעי תירס וגם בגידולים אחרים כגון: סויה וסורגום . 

הבדיקה לרוב מייצגת את שיעור ההצצה הנמוך הצפוי להתקבל ממכסת זרעים שנזרעה בתנאי שדה מקובלים, לעומת בדיקת הנביטה הסטנדרטית, המייצגת את שיעור ההצצה הגבוה אשר צפוי להתקבל מאותה מכסת זרעים. 

שיטה זו אינה כלולה בתקנות ISTA והמעבדה אינה מורשית להנפיק תעודת ISTA לבדיקה זו. 

קיימים שני סוגי בדיקות:

1. בדיקת נביטה בקור המבוצעת בגלילי נייר ומעליהם תערובת של מצע אורגני וחול.  

   

בדיקה בקור של תירס בגלילי נייר                          נביטה רגילה של תירס

ותערובת מצע אורגני וחול

2. בדיקת הצצה בקור המבוצעת בתערובת של מצע אורגני וחול.

    
בדיקה בקור של תירס - הצצה                   הצצה רגילה של תירס

בתערובת מצע אורגני וחול     

חזור


בדיקת טטרהזוליום של הזרעים  קוד: 03205
בדיקה מהירה לקביעת חיוניות הזרעים. ניתן לקבוע אם הזרעים חיוניים או לא תוך פחות מ-48 שעות. זוהי שיטת צביעה ביוכימית טופוגרפית, שבה בוחנים את אברי הזרע הנצבעים. חשיבותה רבה במיוחד בזרעים בעלי תרדמה או בעלי נביטה ממושכת ואיטית (עצים, פרחים ...).למעבדה אין הסמכה של ISTA לביצוע בדיקה זו.
שיטת הבדיקה:
השריית הזרעים (המקולפים לרב) בתמיסת TZ(טטרהזוליום) שהינה חסרת צבע. רקמות הזרע החיות והנושמות, מחזרות את ה-TZלפורמזן- שצבעו אדום. איברים/רקמות בלתי- חיוניים, אינם נצבעים, כלומר צבעם נשאר לבן.
שלבי הבדיקה:
1. ספירת הזרעים (בין 200 ל-400 זרעים).
2. דיקור/ קילוף / חיתוך הקליפה וכד'- עפ"י סוג הזרעים.
3. השרייה בתמיסת TZ.

4. בחינת אברי הזרע וסיווג הזרעים.

מגבלות הבדיקה:

1. נגיעות בפתוגנים עלולה לשבש את התוצאה, מכיוון והפתוגנים עצמם עלולים להיצבע.

2. אזור הדקירה/ החיתוך עלול להיפגע במקצת וצבעו כהה יותר.                                            

3. בתרדמה עמוקה, חדירת הטטרהזוליום לעובר עלולה להיות איטית יותר.

 זרעים חיוניים של תירס          

חזור  


בדיקת המוליכות החשמלית של הזרעים  קוד: 03206
בדיקת המוליכות החשמלית (Electrical Conductivity) מהווה את אחד המדדים המקובלים לקביעת און הזרעים. משתמשים בבדיקה זו כבדיקה שגרתית, בזרעי אפונה ושעועית. למעבדה יש הסמכה של ISTA לביצוע בדיקה זו.
עקרון השיטה: 
לפני ביצוע בדיקת המוליכות יש לבצע תחילה בדיקה לקביעת שיעור הלחות של הזרעים.
מדידת המוליכות החשמלית של המים, בהם מושרים הזרעים למשך פרק זמן מסוים. המוליכות החשמלית נמצאת ביחס ישר לכמות החומרים בתמיסה. ככל שהמוליכות גבוהה יותר- איכות הזרעים נמוכה יותר, מכיוון ופגיעה בממברנות גורמת לדליפה של אלקטרוליטים מהזרע למי-השריה.ככל שהמוליכות נמוכה יותר- איכות הזרעים גבוהה יותר. 
שיטת הבדיקה:
השרייה של הזרעים לפרקי זמן שונים, במים מזוקקים ומדידת המוליכות החשמלית של מי השרייה מספר הזרעים הדרושים לבדיקה: 200 זרעים (50 4 Xחזרות).
שלבי הבדיקה:
1. ספירת הזרעים ושקילתם.
2. השריית הזרעים במים מזוקקים.
3. בדיקת המוליכות החשמלית במד מוליכות.
מגבלות הבדיקה:
חיטוי הזרעים עלול לשבש את התוצאה.                                                                                                                             

                                                                                 מדידת מוליכות מי-השרייה של זרעי אפונה                      

חזורבדיקות נוספות


בדיקת מצע קוקוס/כבול  קוד: 03102

זוהי בדיקה מיוחדת במעבדה, שמטרה לבדוק האם במצעים של קוקוס וכבול (לרב מיובאים) נמצאו זרעים חיוניים.

שיטת הבדיקה:

משקל המצע הדרוש: 5 ק"ג. כמות סיבי הקוקוס/כבול שהתקבלה מפוררת, מורטבת במים ומוכנסת לקופסאות הנבטה בבית-רשת, למשך כ-4 שבועות. במשך תקופה זו המצע נבדק, מסמנים את הנבטים שנבטו ומפרידים לנבטים חד-פסיגיים ודו-פסיגיים.

שיטה זו אינה כלולה בתקנותISTA והמעבדה אינה מורשית להנפיק תעודת ISTA לבדיקה זו.

  
בדיקת מצע קוקוס                                                      נבט חד-פסיגי שגדל במצע

חזור


בדיקת לחות של הזרעים  קוד: 03190

בדיקת לחות הזרעים מבטאת את כמות המים החופשיים בזרעים. לתכולת הלחות של הזרעים יש השפעה רבה על חיוניותם ועל משך השתמרותם. לרוב, ככל שאחוז הלחות יקטן, יאריכו חיי הזרעים, בגבולות מסוימים. לכן שיעור לחות הזרעים יכול לשמש כמדד לאיכותם. לחות הזרעים האופטימלית לאחסון היא בין 6% ל- 10% (במרבית הגידולים, למעט גידולי שמן בהם אחוז הלחות נמוך יותר).

למעבדה יש הסמכה של ISTA לביצוע בדיקה זו במקרים הבאים: א. בגידולים שבהם אין צורך בטחינה. ב. בגידולים שבהם יש צורך בטחינה גסה בלבד.

שיטת הבדיקה:

בדיקת לחות תתבצע אך ורק לדוגמאות זרעים המתקבלות במיכל שלם ואטום לאוויר (שקיות אלומיניום וכד'). משקל הזרעים משתנה עפ"י הגידול.

השיטה: ייבוש הזרעים בתנור ייבוש בטמפרטורות שונות ולמשך פרקי זמן שונים, בהתאם לגידול.

שלבי הבדיקה:

1. שקילת הזרעים ובמידת הצורך מבצעים טיפולים מוקדמים (טחינה, חיתוך, ייבוש מוקדם), משתנה ע"פי הגידול.

2.  ייבוש בטמפרטורה גבוהה (130 מ"צ) או בטמפ' נמוכה (103 מ"צ), עפ"י סוג הזרעים.

חזור

מעודכן לתאריך: 10/07/18 11:06
המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר