En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס

בית

אדמיניסטרציה

בדיקות זרעים

פרופיל

צוות

פרסומים

הגדרות

אודות

קישורים

 

מטרת הבדיקות היא קביעת איכות הזרעים, להבטחת טיבם ומניעת הפסדים לחקלאי. הבדיקות נערכות, ברובן, בשיטות סטנדרטיות, לצורך הערכת טיב הזרעים הנסחרים בשוק הישראלי והבינלאומי.  
בדיקת הניקיון: קביעת הרכב מכסת הזרעים וחיזוי מידת האילוח בשדה בזרעים זרים. מניעת חדירתם לארץ של זרעי עשבים מחבלים וטפילים ו/או מניעת הפצתם של זרעי עשבים מזיקים ומסוכנים. 
בדיקת הנביטה: קביעת חיוניות הזרעים בתנאים מיטביים וחיזוי הצימוח בשדה, בתנאים נאותים. 
בדיקת הבריאות: ביקורת פיטוסניטרית בזרעים מיובאים למניעת כניסתם לארץ של מחוללי מחלה מסוכנים שאינם קיימים בישראל או שלא התבססו בה (נגעי הסגר), בדיקות של זרעים מייצור מקומי למניעת שימוש בחומר זריעה נגוע, העלול לגרום לנזק כבד ליבול ולהפצת גזעים חדשים של אותו גורם מחלה וכן מניעת חדירתם לארץ של מחוללי מחלה חדשים (פטריותחיידקים ווירוסים).
דוגמאות הזרעים הרשמיות נדגמות ע"י פקחי השירות לביקורת זרעים ושתילים או השירות להסגר צמחים. דוגמאות אלה מייצגות את מכסת הזרעים ומשמשות לבדיקות השונות במעבדה.  
לזרעים של גידולים רבים קיים תקן ישראלי לניקיון ונביטה. לגבי ניקיון הזרעים נקבע אחוז מינימלי של זרעים נקיים, אחוז מקסימלי של זרעים רעים ואי-הימצאות זרעים מחבלים (רמת סבילות=0). לגבי נביטה נקבע אחוז מינימלי של נביטה. לגבי בריאות הזרעים- רמת הסבילות של נגעי הסגר היא אפס, אך לרוב הנגעים הקיימים בארץ טרם נקבעו ספי נגיעות מותרים בזרעים.
מכסות זרעים שאינן עומדות בתקן הישראלי, נפסלות לשיווק ולסחר- עפ"י החוק.
המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים (ILDL01) מוסמכת ע"י הארגון הבינלאומי לבדיקת זרעים (ISTA ) להנפיק תעודות בינלאומיות של ISTA, לבדיקות הזרעים הבאות: דיגום, בדיקת ניקיון זרעים, קביעת זרעים זרים (תרבותיים, רעים ומחבלים), בדיקת נביטה (כולל נביטה עפ"י משקל), משקל 1000 זרעים ובדיקת זרעים מצופים. ההסמכה הקיימת היא לכל קבוצות הגידולים למעט עשבוניים. בנוסף, למעבדה יש הסמכה לבדיקת און זרעים (אפונה, שעועית וסויה) ובדיקת לחות זרעים של מספר גידולים.
המעבדה לזרעים מוסמכת ע"י ISTA   וע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) לבדיקות בריאות. ההסמכה זו- לאבחון של מחלות המועברות ע"י זרעים, היא לשיטת בדיקה- עבור פתוגן ופונדקאי (סוג זרעים) ספציפיים.
היקף ההסמכה ל- ISTA  ול-ISRAC  מוצגים ב-"פרופיל"- פרק: הסמכה.

סוגי בדיקות הזרעים:
בדיקות של ניקיון זרעים
בדיקות של נביטת הזרעים
בדיקות של מחלות פטרייתיות (מעבדה לא פעילה ).
בדיקות של מחלות חיידקים ווירוסים

מעודכן לתאריך: 21/01/18 10:27
המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר