En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
ארגון יחידות המחקר

ארגון יחידות המחקר

בשנים הראשונות של קיום התחנה לחקר החקלאות ברחובות פעלו בה קבוצות המחקר הבאות (המצב ב-1935):
 • אנטומולוגיה
 • פתולוגיה
 • פלחה
 • גידול זרעים
 • פיזיולוגיה וגנטיקה של מטעים
 • מטעים כלליים - רחובות
 • מטעים - גבת
 • מטע - קרית ענבים
 • חימיה והזנת בהמות
 • כלכלה ומשק

כ"כ היו קשורים לתחנה מדריכים בנושאים: עופות, ירקות, גידול בהמות, מטעים.

עם ההתבססות וההרחבה של התחנה צורפו החוקרים ל-3 סוגים של יחידות - מחלקות, מעבדות ויחידות "מקצוע".
להלן מבנה התחנה ברחובות ב-1947:

 • המחלקה לאנטומולוגיה
 • המחלקה לפתולוגיה
 • המחלקה לפלחה וגידול זרעים
 • המחלקה לחימיה של הקרקע
 • מקצוע - סיקורי קרקעות למטרות פיתוח
 • המחלקה להדרים
 • המחלקה למטעים כלליים
 • מקצוע - השבחת צמחי מטע וגן
 • המעבדה ליעור
 • מקצוע - משק מקנה
 • המעבדה לבדיקת מזונות
 • המעבדה לחקר החלב
 • המעבדה לשימורי פירות וירקות
 • המחלקה לכלכלת המשק ותיכון
כ"כ היו קשורות לתחנה יחידות להדרכה ולפרסומים בנושאים: עופות, בקר, עזים וצאן, ירקות, פלחה ומספוא, מכונות, מטעים.

אחת הפעולות הראשונות של הנהלת התחנה לחקר החקלאות הממשלתית בבית דגן היה לצרף את רוב יחידות המחקר במכוני-על מקצועיים.
להלן מבנה התחנה ב-1958:
 • המכון להגנת הצומח
 • המכון לגידולי שדה וגן
 • המכון לקרקע
 • המכון למטעים
 • המכון לבעלי חיים
 • המכון לטכנולוגיה של מזון
 • ב-1960 הצטרף המכון הישראלי לציוד חקלאי
כ"כ פעלו אז המכון לבוטניקה שימושית [ובו המחלקות לאקולוגיה של צמחים, לעצים, לצמחי נוי ולחקר הטל] והמחלקה לכימיה אנאליטית, אך כעבור שנים אחדות הם הפסיקו את פעילותם כיחידות נפרדות.

ב-1973 כלל מינהל המחקר החקלאי את היחידות הבאות:
 • המכון להגנת הצומח (בית דגן)
 • המכון לגידולי שדה וגן (בית דגן)
 • המכון לקרקע ומים (בית דגן)
 • המכון למטעים (בית דגן)
 • המכון לחקר בעלי-חיים (רחובות)
 • המכון לטכנולוגיה ואיחסון של תוצרת חקלאית (רחובות, בית דגן, יפו)
 • המכון להנדסה חקלאית (בית דגן)
 • המחלקה לחקר היער, יחידה עצמאית, שכנה באילנות
כ"כ פעל בבית דגן במשך תקופה קצרה המרכז למחקר בגידולים מוגנים.

תחנות וחוות קשורות למינהל:

 • תחנת נסיונות איזורית נוה-יער
 • תחנת נסיונות איזורית גילת
 • תחנת נסיונות מרכז בית דגן
 • התחנה למדגה ולחקלאות מים בדור
 • חוות נסיונות לכיש
 • חוות הבשור
 • חוות מגדה בנגב
 • חוות מתתיהו בגליל עליון
בשלושים השנים הבאות היו רק שינויים אירגוניים מועטים, כפי שמראה
רשימת המכונים ב-2003:
 • המכון להגנת הצומח
 • המכון לגידולי שדה וגן
 • המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה
 • המכון למטעים ולצמחי נוי
 • המכון לחקר בעלי החיים
 • המכון לטכנולוגיה ולאיחסון
 • המכון להנדסה חקלאית

פרט למכון לבעלי חיים הפועל עדיין ברחובות, כל יתר היחידות נמצאות באתר בית דגן, עם שלוחות בתחנות בנוה-יער ובגילת ובחוות אזוריות.

יש לציין שבגלל שינוי דגש בחקלאות ובטכנולוגיה ואילוצים תקציביים, מקיימת כעת הנהלת המינהל דיונים ברה-אירגון יסודי של מבנה המוסד.

חזרה לדף הקודם

מעודכן לתאריך: 15/12/08 12:57
*ארגון יחידות המחקר
ותיקי המינהל ותרומתם
המכון לגידולי שדה
המכון להגנת הצומח
המכון לבעלי חיים
המכון למטעים
המכון לחקר איכות תוצרת חקלאית ומזון
המכון להנדסה חקלאית
תחנת המחקר נוה יער
תחנת המחקר גילת
'אילנות'
סמל מנהל המחקר החקלאי
מדעניות חלוצות במחקר החקלאי בארץ ישראל
ציוני דרך
יצחק אלעזרי וילקנסקי-וולקני, "חוזה המחקר החקלאי"
ההיסטוריה של המיכון החקלאי בישראל: 1965-1947
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה
חוות בן-שמן
מורשת מחקר צמחי נוי ופרחים בישראל
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר