En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
המכון לגידולי שדה

המכון לגידולי שדה וגן

ליקט ד"ר מנשה הורוביץ
מהמחלקה לפלחה במכון לגידולי שדה וגן

רשימת מנהלי המחלקה / המכון לגידולי שדה

 

1921 - 1935

אגר' מרדכי אלעזרי-וולקני ראש המחלקה לפלחה ברחובות

1936 - 1957

פרופ' מנקו פלאוט ראש המחלקה לפלחה ולגידול זרעים ברחובות ושנים אחדות בבית דגן
1957 - 1958 פרופ' יצחק ארנון אז נבחר לראש התחנה לחקר החקלאות
1958 - 1975 פרופ' רפאל פרנקל
1976- 1981 ד"ר חיה גלמונד
1981 - 1985 ד"ר ברוך רטיג
1985 - 1993 פרופ' שמאי יצהר
1993- 2001 ד"ר דוד לוי
2001 - 2007 פרופ' יורם קפולניק

אחת היחידות הראשונות שהוקמה בתחנת הנסיון החקלאית החדשה עסקה בפלחה [גידולי שדה ללא השקייה]. האחראי על הנסיונות בפלחה היה אגר' מרדכי אלעזרי-וולקני (אחיו של מקים התחנה, ד"ר יצחק אלעזרי-וולקני). כבר ב-1921 נערכו נסיונות שדה באזורי התיישבות שונים - בבן-שמן, דגניה ומרחביה והחלקה של בן שמן נשארה פעילה שנים אחדות. ב-1926 התחילו גם לערוך נסיונות בחווה של ג'בתא (=גבת), שנהפכה לאתר העיקרי לנסיונות שדה בפלחה בשנות ה-30. מרכז התחנה היה ממוקם תחילה בתל-אביב, וב-1932 עבר לרחובות.

בדו"ח הראשון על פעולות התחנה שהופיע בשנת 1927, רשומים 3 עובדי מחקר ביחידה לפלחה : אגר' מ. אלעזרי-וולקני - פלחה כללית, ד"ר ל. פינר- גידול זרעים ואגר' א. מלצב עוזר בגידול זרעים.

ב-1935 נפטר ללא-עת אגר' מרדכי אלעזרי- וולקני, וד"ר מנקו פלאוט מונה מנהל המחלקה לפלחה ולגידול זרעים. בשנות ה-30 הצטרפו למחלקה ד"ר שמואל הורביץ (גידולי מספוא, מחזור זרעים) ואגר' יעקב קוסטרינסקי (גדולי שדה בבעל) , ומאוחר יותר הצטרפו נ. נפתולסקי (ירקות), ד"ר ש. מאזה (גידולי מספוא ותעשיה), אגר' אליהו גולדין (גידולי מספוא ותחמיץ), אגר' יעקב שיפמן (צמחי רפואה) ואגר' חיה גלמונד (בדיקות זרעים).

עם הקמת המדינה, ב-1948, נמצאים במחלקה לפלחה ולגידול זרעים עובדי המחקר הנ"ל, בניהול פרופ' מנקו פלאוט, ובמסגרתה פועלת מעבדה לבדיקת זרעים. בתחנה פעלו בתקופה זו גם יחידות נוספות שיחוברו בחלקן לגידולי שדה בהמשך - היחידה לטבק ולצמחי סוכר (מנהל- אגר' ל. ויצמן), היחידה ליעור (מנהל- ד"ר י.גינדל) והיחידה להשבחת צמחי מטע וגן (מנהל- פרופ' חנן אופנהיימר).

ב-1951 נחתם הסכם בין הסוכנות היהודית ומדינת ישראל לפיו תחולקנה הבעלות על הרכוש והאחריות על כח האדם בין התחנה והפקולטה לחקלאות ברחובות לבין מוסד המחקר הממשלתי שעומד לקום. משנת 1955 החלה ההעברה והבניה של אתר בית דגן, לימים - מרכז וולקני.

המנהלים הראשונים של התחנה לחקר החקלאות (הממשלתית), ד"ר יעקב פלג ואחרי 1958 פרופ' יצחק ארנון, פעלו רבות לארגן את יחידות המחקר השונות למכונים הומוגנים מבחינה מקצועית. המכון לגידולי שדה וגן התארגן סביב המחלקה לפלחה המקורית.

המשך

מעודכן לתאריך: 16/03/14 16:26
התפתחות המכון לגידולי שדה וגן
ותיקי המינהל ותרומתם
*המכון לגידולי שדה
המכון להגנת הצומח
המכון לבעלי חיים
המכון למטעים
המכון לחקר איכות תוצרת חקלאית ומזון
המכון להנדסה חקלאית
תחנת המחקר נוה יער
תחנת המחקר גילת
'אילנות'
סמל מנהל המחקר החקלאי
מדעניות חלוצות במחקר החקלאי בארץ ישראל
ציוני דרך
יצחק אלעזרי וילקנסקי-וולקני, "חוזה המחקר החקלאי"
ההיסטוריה של המיכון החקלאי בישראל: 1965-1947
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה
חוות בן-שמן
מורשת מחקר צמחי נוי ופרחים בישראל
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר