En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס

הנחיות לחוקרים מנחים של משתלמי חו"ל
(לא רק במסגרת מש"ב)

בשעה טובה אושרה בקשתך לארח פוסט-דוקטורנט/ית או משתלם/מת במסגרת תכנית המשתלמים הבודדים של מש"ב, או על חשבון גורם חוץ, או במימון תקציב המחקר שלך.

הנך מתבקש לתאם עם המשתלם/מת את סדרי ההגעה ולידע את היחידה למשתלמי חו"ל על מועד הגעתו/ה. בהתאם לנהלים החדשים של משרד הפנים, יתכן ותצטרך/י להגיש עבורו/ה בקשה למתן אשרת כניסה בסניף משרד הפנים הקרוב (רמלה לחוקרי מכון וולקני, עפולה לחוקרי נווה יער, באר שבע לחוקרי גילת).
מומלץ כי את/ה (או נציג מקבוצת המחקר שלך) יקבל את פניו בשדה התעופה בעת הגעתו.

מיד בהגעת המשתלם/מת למינהל המחקר החקלאי עליכם להגיע למשרד יחידת המשתלמים לצורך רישום והנפקת תעודת משתלם (יש להביא 2 תמונות פספורט), ולקבלת הסבר על הסידורים הדרושים – הנחיות לפתיחת חשבון בנק, הסדרת ביטוח רפואי, וכיו"ב. משתלמים המגיעים למרכז וולקני שלא במסגרת מש"ב או משרד החוץ, חייבים להסדיר עבור עצמם ביטוח נגד תאונות אישיות לפני הגיעם לישראל.

משתלמי מש"ב מטופלים באופן מלא ע"י היחידה למשתלמי חו"ל (גב' סיניה נגר בלשכת הסמנכ"ל לאמרכלות). משתלמים במסגרות מימון אחרות מטופלים באופן שוטף ע"י אמרכלי המכונים, ובמידת הצורך בעזרת סיניה (מכתבים להארכת אשרת שהיה בארץ וכיו"ב). פתיחת "העסקה" במערכת החשבות לתשלום המלגה לתקופת ההשתלמות המאושרת מחייבת חתימה של ראש היחידה למשתלמי חו"ל.

יש להתייחס אל המשתלמים (מרביתם פוסט-דוקטורנטים) בכבוד הראוי למעמדם (ולא כאל עובדים זרים גרידא), כפי שאנו מצפים שיתייחסו אלינו בצאתנו להשתלמות בחו"ל. יחד עם זאת, כאשר מתברר כי כישוריו המדעיים של פוסט-דוקטורנט המגיע להשתלמות אינם תואמים את אלה שצוינו בקורות החיים שהגיש, והוא אינו עונה על דרישות המחקר, יש להתייעץ עם יו"ר ועדת המשתלמים ובמקרים חריגים לקבל החלטה על החזרתו לארצו.

קבוצת המחקר ומשך ההשתלמות שאושרו לא ניתנים לשינוי ללא אישור ועדת המשתלמים. בכל מקרה של הפסקת ההשתלמות לפני המועד המתוכנן (עקב אי-התאמה או כל סיבה אחרת) עליך ליידע את היחידה למשתלמי חו"ל, ועל המשתלם לעזוב את המינהל ולחזור לארצו בהקדם האפשרי. אם בכוונת המשתלם לעבור לקבוצת מחקר אחרת, הדבר מחייב אישור הועדה למשתלמים הנ"ל. לצורך כך יש להגיש בקשה מנומקת של המשתלם בליווי מכתבי הסבר של החוקר/ת המארח/ת ושל החוקר/ת מקבוצת המחקר אליו מתכוון המשתלם לעבור.

בסיום תקופת ההשתלמות יש לידע את היחידה למשתלמי חו"ל על עזיבתו של המשתלם ולהחזיר את התעודה שהונפקה לו עם קליטתו. למשתלמים המעוניינים יוכנו מכתב ו/או תעודה המאשרת תקופת השתלמותם במינהל. חובה על משתלמי מש"ב והמנחים שלהם להעביר ליחידה למשתלמי חו"ל דו"ח קצר, לא מדעי, על מהלך ההשתלמות ותוצאותיה. אנו מבקשים לקבל דו"ח דומה גם מהמשתלמים האחרים ביחס לתקופת שהותם כמשתלמים במינהל, כמו כן נשמח לקבל הצעות או הארות העשויים לסייע בידינו לשפר את הפעלת תכנית משתלמי חו"ל.

יש להקפיד על ציון מקור הסיוע הכספי לאירוח המשתלם (מש"ב, גורם חוץ כגון רוטרי, וכו') במאמרים משותפים היוצאים לפרסום להם שותפים גם משתלמים.

מעודכן לתאריך: 15/05/08 15:17
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר