En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
נוהל הגשת בקשה להיתר עבודה פרטית-רענון
אילן גל 24/01/16

 

בקשה להיתר עבודה פרטית תוגש 45 ימים  לפחות לפני מועד תחילת העבודה המבוקש ע"ג טופס מדף 2740,תוך מילוי כל הפרטים בטופס ובמיוחד שעות העבודה והשכר. הטופס יועבר בדוא"ל בלבד לכתובת: ilang@agri.gov.il

נא לשים לב לסייגים ולמגבלות המופיעים בפרק 42.4 בתקשי"ר. 

.לבקשה יש לצרף מסמך מהמעסיק המיועד המציין את מהות העבודה,שעות ביצועה ושיעור ההשתכרות.

על טופס הבקשה להיחתם, בנוסף לממונה הישיר, גם ע"י מנהל המכון/מרכז המחקר/היחידה המנהלית שיחווה את דעתו אם העבודה הפרטית המבוקשת עומדת בהתניות הר"מ:

א.  היא אינה קשורה במישרין או בעקיפין בתפקידו של העובד

ב.  היא לא תקשור את העובד עם יחיד, עם תאגיד או עם מוסד העומדים בקשר כספי, מסחרי או ענייני עם היחידה שבה מועסק העובד או עם כל יחידה אחרת שאיתה הוא נוהג לבוא בקשר לרגל עבודתו בשירות.

 

 
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר