En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
מערכת לניטור אוטומטי של הפזי"ת - דוח מסכם
המלכודת לניטור אוטומטי שפותחה במחקר הזה, המתבססת על קריאה של כל כניסה של זבוב הינה מערכת די ייחודית בתוך כלל המלכודות לניטור אוטומטי המפותחות היום בעולם.

 

 

תקציר

הצגת הבעיה: זבוב הפירות הים-תיכוני הוא מזיק מפתח בהדרים, נשירים ומינים סוב-טרופיים. מערך הדברה יקבל תוספת מידע חיונית אם יימצא פתרון לניטור רציף ואוטומטי של הזבוב.

מטרות: (א) שיפור אב-הטיפוס של המערכת לניטור רציף שפותח והתאמה שלו לעבודה בשטח ו-(ב) לימוד ראשוני של הדינאמיקה היומית והעונתית של הלכידות.

שיטות: העמדת ניסויים בשטח לבחינת איכות ביצועי המערכת תוך כדי שיפור של רכיבי המלכודת ואופן הפעלתה ולבחינת היכולת לשפר את תדירות הריסוסים. במקביל, איסוף נתונים מטאורולוגיים במהלך תקופת הניטור ללימוד הדינאמיקה של הלכידות תחת תנאים שונים.

תוצאות: הערכת ביצועי המערכת: בבדיקה של למעלה מ-200 מועדי ניטור, במהלך של שלוש עונות ספירת המערכת הציגה דינאמיקה זהה לספירה ידנית. דיוק המערכת נע בין 83% ל-100% עם הערכת יתר נמוכה מאוד (0-3 זבובים); בחינת הדינאמיקה יממתית: הדינאמיקה היממתית מתייחסת להשתנות הלכידות במהלך היום ברזולוציה של דקה וההשפעה האפשרית של התנאים הסביבתיים עליה. נמצא כי ישנה השפעה מובהקת של הטמפרטורה ושל השעה ביום ללא קשר לטמפרטורה על לכידות הזבוב, כלומר, מחד הלכידות מתרחשות בטווח טמפרטורות צר יותר מטווח הטמפרטורות הכללי ומאידך הלכידות מתרחשות בשעות מסויימות ביום גם בהינתן טמפרטורה קבועה. לא נמצאה השפעה של הלחות היחסית והקרינה על לכידות הזבוב. בחינת דינאמיקה עונתית: הדינאמיקה העונתית מתייחסת להשתנות לכידות הזבוב במהלך העונה ברזולוציה יומית. בבחינת הדינאמיקה העונתית נמצא כי בימים בהם היה חמסין היתה עליה בפעילות הזבוב. שיפור תדירות הריסוסים: א. נמצא כי לאחר ריסוס בתקופות השיא האוכלוסיה מתאוששת לאחר כ-5 ימים. ב. בפרדס אשכוליות בו התקבלו החלטות על-פי נתוני לכידות יומיים בתקופת הסתיו-חורף בוצעו חמישה ריסוסים בהשוואה לשמונה ריסוסים שרוססו בפרדסים בסביבה.

מסקנות והמלצות: הרעיון של ספירת זבובים מתים ברזולוציה של פחות מדקה באמצעות חישה אופטית הוכח קונספטואלית. עדיין המלכודות סובלות מאי-יציבות של רגישות החיישנים וטרם נמצאו פתרונות מעשיים לאספקת האנרגיה הדרושה להפעלת המלכודות כולל אגירה ושידור הנתונים. נראה שהשימוש במלכודות הללו יכול להביא לשיפור בתדירות הריסוסים אך יש לבחון את היכולת הזו באזורים נרחבים יותר. 

לדו"ח המלא

07/10/15 | יום רביעי
אין תגובות (0