En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
מערכת צילום-תרמי מוטסת לניטור תקלות השקיה
תקלות השקיה גורמות לבזבוז ישיר ועקיף של מים. מטרת המחקר הכללית הינה לפתח מערך לצילום תרמי מוטס לניטור חצי-אוטומטי של תקלות במערכת ההשקיה. בשנה השניה בוצע אימות ראשוני לשיטה מעל חלקות זיתים בגשור ושקדים בלביא. לאחר הצילום, באמצעות ניתוח חזותי זוהו אתרים חשודים לפריצה. האתרים שנבחרו נבדקו בשטח. נמצא כי מתוך החריגות של עודף שזוהו באמצעות המערכת 76% מהם היו נכונות. לעומת זאת, לא נכרו הבדלים בין אזורים שסווגו כסובלים מחוסר מים מסויים ובין עצי הביקורת.
16/09/13 | יום שני
אין תגובות (0