En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
אלון בן גל, Ph.D.  :שם
מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדברקרקע ומים :מחלקה/יחידה
08-9928644 :טלפון
050-6220125 :סלולרי
  bengal@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
מרכז מחקר גילת :מיקום פיזי
ד.נ. נגב 2, 85280

חוקר - פיזיקה סביבתית והשקיה

תחומי עניין / תאור תפקיד
השקיה באזורים מדבריים

תחומי התעניינות והתמחות

המחקרים של היחידה מתמקדים בהשקיה בתנאי הנגב.  לימוד המערכת מים-קרקע-צמח-אטמוספרה מובילה לשיפור יעילות השימוש במים ולרווחיות גבוהה יותר בחקלאות.  הלימוד נעשה תוך דגש על שמירה של משאבי הטבע באזורינו.

ההתמחות הספציפית שלי כוללת את הנושאים:

תגובת צמחים לתנאי עקה

השקיית גידולים

ניצול מים מליחים וממוחזרים להשקיה

אופטימיזציה של השקיה בתנאים מדבריים וחצי צחיחים

זרימת מים ותנועת מומסים בקרקע

רשימת ספרות

 

2017

 • Li, S., Zuo, Q., Wang, X., Ma, W.a, Jin, X., Shi, J., Ben-Gal, A. (2017) Characterizing roots and water uptake in a ground cover rice production system. PLoS ONE in press
 • Käthner J, Ben-Gal A., Gebbers, R., Peeters, A., Herppich, WB. and Zude-Sasse, M. (2017) Evaluating spatially resolved influence of soil and tree water status on quality of European plum grown in semi-humid climate. Frontiers of Plant Science. doi: 10.3389/fpls.2017.01053
 • Yasuor, H., Tamir, G., Stein, A, Cohen, S., Bar Tal, A., Ben-Gal, A., Yermiyahu, U. (2017) Does water salinity affect pepper plant response to nitrogen fertigation? Agric Water Man. 191, 57-66.
 • Kaner, A., Tripler, E., Hadas, E., Ben-Gal, A.  (2017) Feasibility of Desalination as an alternative to irrigation with water high in salts. Desalination. 416, 122-128. 
 • Wu, X., Zhang, W., Liu, W, Zuo, Q., Shi, J., Yan, X., Zhang, H., Xue, X., Wang, L., Zhang, M., Ben-Gal, A. (2017) Root-weighted soil water status for plant water deficit index based irrigation scheduling.  Agric Water Manag. 189, 137-147. 
 • Berezniak, A., Ben-Gal, A., Mishael, Y., Nachshon, U.  (2017) Manipulation of soil texture to remove salts from a drip irrigated root zone. Vadose Zone Journal doi:10.2136/vzj2017.01.0019
 • Bar-Tal, A., Yermiyahu, U., Ben-Gal, A., Schwartz, A., Faingold, I., Seligmann, R. (2017) Optimization of calcium and magnesium concentrations for fertigation of tomato with desalinated water. Israel J of Plant Sci. Http://dx.doi.org/10.1080/07929978.2017.1288466 
 • Ben-Gal, A., Beiersdorf, I., Yermiyahu, U., Soda, N., Presnov, E., Zipori, I., Ramirez Cristostomo, R., Dag, A. (2017) Response of bearing olive trees to irrigation induced salinity. Irrigation Science. 35:99–109
 • Soda, N., Ephrath, J., Dag, A., Beiersdorf, I., Presnov, E., Yermiyahu, Ben-Gal, A. (2016)  Root growth dynamics of olive (Olea europaea L.) affected by irrigation induced salinity. Plant Soil, 411:305–318. 

2016

 • Kool, D., Heitman, JL., Lazarovitch, N., Agam, N., Sauer, T., Ben-Gal, A. (2016) In-situ thermistor calibration for improved measurement of soil temperature gradients. Soil Science Soc Am J, 80, 1514-1519
 • Erel, R., Yermiyahu, U., Yasour, H., Cohen Chamus, D., Schwartz, A., Ben-Gal, A., Dag, A. (2016) Phosphorous nutritional level, carbohydrate reserves and flower quality in olives. PLoS ONE, 11(12)
 • Raij, I., Šim?nek, J., Ben-Gal, A., Lazarovitch, N. (2016) Water flow and multicomponent solute transport in drip irrigated lysimeters. Water Resources Research, DOI: 10.1002/2016WR018930. 
 • Jin, X., Zuo, Q., Ma, W., Li, S. Shi, J., Tao, Y., Zhang, Y., Liu, Y.,  Liu, X., Lin, S., Ben-Gal, A. (2016) Water consumption and water-saving characteristics of a ground cover rice production system. J of Hydrology, 540, 220-231. 
 • Raveh, E. and Ben-Gal, A. (2016) Irrigation with water containing salts: evidence from a macro-data national case study in Israel. Agric Water Manag170, 176-179.
 • Bustan, A., Dag, A., Yermiyahu, U., Erel, R., Presnov, E., Agam, N., Kool, D., Iwema, J., Zipori, I. and Ben-Gal, A. (2016) Fruit load governs transpiration of olive trees. Tree Physiology, 36, 380-391.
 • Tugendhaft, Y. Eppel A, Kerem Z, Barazani O, Ben-Gal A, Kadereit JW and Dag A (2016) Drought tolerance of three olive cultivars alternatively selected for rain fed or intensive cultivation. Scientia Horticulturae . 199, 158-162.
 • Kool, D., Kustas, W.P., Ben-Gal, A., Lazarovitch, N., Heitman, J., Sauer, T., Agam, N. (2016) Energy and evapotranspiration partitioning in a desert vineyard. Agric Forest Meteorology. 218-219, 277-287.

2015

 • Dag, A. Ben- Gal, A., Goldberg, S., Yermiyahu, U., .Zipori, I., Or, E., David, I., Netzer Y., and Kerem, Z. (2015) Sodium and chloride accumulation in woody tissue of Cabernet Sauvignon grapevines (Vitis vinifera L.) and in must as a function of rootstock and irrigation water salinity. Am J. Enol. Vit. 66, 80-84.
 • Peeters, A., Käthner, J., Zude, M., Ünlü, M., Kanber, R., Hetzroni, A., Gebbers, R., and Ben-Gal, A., (2015) Getis-Ord's hot- and cold-spot statistics as a basis for multivariate spatial clustering of tree-based data. Computers and Electronics in Agriculture, 111, 140-150.
 • Shi., J., Zuo Q., Li, S., Ben-Gal A. (2015) An index for plant water deficit based on root-weighted soil water content. J of Hydrology, 522, 285-294.
 • Erel, R. Yermiyahu, U., Dag A., Ben-Gal, A., Shapiro, O., Schwartz, A. (2015) Modification of non-stomatal limitation and photoprotection due to K and Na nutrition of olive trees. Journal of plant physiology. in press.
 • Zipori, I., †Yermiyahu, U., Erel, R., Presnov, E., Feingold, I., Dag, A., Ben-Gal, A. (2015) The influence of irrigation level on olive tree nutritional status. Irrigation Science. 66, 80-84.
 • Ning, S., Zuo, Q., Shi, J., Wang, S. and Ben-Gal, A. (2015) Generalization of the root length density distribution of cotton under drip irrigation. Field Crops Research. 177, 125-136.
 • Silva Ruiz, M., Yasour, H., Ben-Gal, A., Yermiyahu U., Saranga, Y., Elbaum R. (2015) Fruit hypodermis thickening induced by salinity alters the texture of tomato (Solanum lycopersicum ssp.) fruits Scientia Horticulturae, 192, 244-249.

2014

 • Kool, D., Agam, N., Heitman, JL., Lazarovitch, N., Sauer, TJ. and Ben-Gal, A. (2014) A review of approaches for evapotranspiration partitioning. Agric Forest Meteorology, 184, 56-70.
 • Ityel E., Ben-Gal A., Silberbush, M., and Lazarovitch N. (2014) Root zone oxygen level in irrigated arid region horticulture can be artificially raised by a capillary barrier. Agricultural Water Management. 131, 108-114.
 • Erel, R., Kerem, Z., Ben-Gal A., Dag, A., Schwartz A., Zipori I., Basheer L., and Yermiyahu, U. (2014) Olive (Olea europaea L.) tree nitrogen status is a key factor for olive oil quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry, DOI: 10.1021/jf4031585.
 • Holland, S., Howard, A., Heitman, J.L., Giese, W., Sutton, T., Agam, N., Ben-Gal, A., Havlin, J.L., and Sauer, T.J. (2014) Implications of an interrow fescue cover crop for below-canopy water dynamics in a North Carolina vineyard. Agronomy Journal.
 • Bustan A., Kerem Z., Yermiyahu U., Ben-Gal A., Lichter A., Droby S., Zchori-Fein E., Orbach D., Zipori I., and Dag A. (2014) Preharvest circumstances leading to elevated oil acidity in 'Barnea' olives. Scientia Horticulturae. 176, 11-21.
 • Ünlü ,M., Kanber, R., Levent Koç, D., Özekici, B., Kekeç, U., Yesilo?lu, T., Orta?, ?., Ünlü, F., Kapur, B., Tekin, S., Käthner, J., Gebbers, R., Zude, M., Peeters, A., Ben-Gal, A. (2014) Irrigation scheduling of grapefruit trees in a Mediterranean environment throughout evaluation of plant water status and evapotranspiration. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 38, 908-915.
 • Kool, D., Ben-Gal, A., Agam, N., Šim?nek, J., Heitman, JL., Sauer, TJ. and Lazarovitch, N. (2014) Spatial and diurnal below canopy evaporation in a desert vineyard: measurements and modeling. Water Resour. Res., 50, doi:10.1002/2014WR015409.
 • Shi J., Yasour H., Yermiyahu U., Zuo Q., Ben-Gal A. (2014) Dynamic responses of wheat to drought and nitrogen stresses during re-watering cycles. Agric. Water Manag. 146, 163-172.
 • Erel R., Ben-Gal A., Dag, A., Schwartz A., Yermiyahu, U. (2014) Sodium replacement of potassium in physiological processes of olive trees (var. Barnea) as affected by drought. Tree Physiology. 34, 1102-1117.
 • Dag A, Naor A., Ben-Gal A., Harlev, G., Zipori, I., Schneider, D., Birger, R., Peres, M., Gal, Y., and Kerem Z. (2014) The effect of water stress on super-high density 'Koroneiki' olive oil quality J. Sci. Food Agric., 95, 2016-2020.

 

2013

 • Shi, J., Ben-Gal A., Yermiyahu U., Wang, L., Zuo, Q. (2013) Characterizing root nitrogen uptake of wheat to simulate soil nitrogen dynamics. Plant and Soil, 363:139-155.
 • Naor, A., Schneider, D., Ben-Gal A., Dag, A., Zipori, I., Kerem, Z., Birger, R., Peres, M., Gal, Y. (2013) The effects of crop load and irrigation rate in the oil accumulation stage on oil yield and water relations of field-grown 'Koroneiki' olives. Irrigation Science, 31, 781-791.
 • Agam N., Cohen Y., Alchanatis V., Ben-Gal A. (2013) How sensitive is the CWSI to changes in solar radiation? International Journal of Remote Sensing. 34, 6109-6120.
 • Agam N., Cohen Y., Alchanatis V., Berni J.A.J., Kool D., Dag A., Yermiyahu U., Ben-Gal A. (2013). An insight to the performance of crop water stress index for olive trees. Agric Water Manage. 118,79-86.
 • Bustan, A., Avnia, A., Yermiyahu, U., Ben-Gal, A., Riov, J., Erel, R., Zipori, I, and Dag, A. (2013) Interactions between fruit load and macro-element concentrations in fertigated olive (Olea europaea L.) trees under arid saline conditions. Scientia Horticulturae. 152, 44-55.
 • Groenveld, T. Ben-Gal A., Yermiyahu, U., Lazarovitch, N. (2013). Weather determined relative sensitivity of plants to salinity: quantification and simulation. Vadose Zone J. in doi:10.2136/vzj2012.0180.
 • Ben-Gal, A, Weikard, H-P, Shah SH, van der Zee S. (2013) A coupled agronomic-economic model to consider allocation of brackish irrigation water. Water Resour. Res. 49, doi: 10.1002/wrcr.20258.
 • Holland, S., Heitman, J.L., Howard, A., Sauer, T.J., Giese, W., Ben-Gal, A., Agam, N., Kool, D., and Havlin J. (2013) Micro-Bowen ratio systems for measuring evapotranspiration in a vineyard inter-row. Agric Forest Meteorology. 177, 93-100.
 • Erel R., Yermiyahu U., van Opstal J., Ben-Gal A., Schwartz A., Dag A. (2013) The importance of olive (Olea europaea L.) tree nutritional status on its productivity. Scientia Horticulturae. 159, 8-18.
 • Yasour H., Beit-Yannai E, Ben-Gal A., Cohen S., Yermiyahu U. (2013) Nitrogen Use Efficiency in Greenhouse Bell Pepper: Agronomic and Environmental Implications. HortScience, 48, 1241-1249.
 • Agam, N., Segal, E., Peeters, A., Dag, A., Yermiyahu U., Ben-Gal, A. (2013) Spatial distribution of water status in irrigated olive orchard by thermal imaging. Precision Agriculture. doi.org/10.1007/s11119-013-9331-8.

2012

 • Ityel E., Lazarovitch N., Silberbush, M., and Ben-Gal A. (2012) An artificial capillary barrier to improve root zone conditions for horticultural crops: response of pepper, lettuce, melon and tomato. Irrigation Science. 30, 293-301.
 • Aviani, I., Raviv, M. Saadi, I. Hadar, Y. Dag, A. Ben-Gal, A. Yermiyahu, U. Zipori, I. Laor. Y. (2012) Effects of harvest date, irrigation level, cultivar type and fruit water content on olive mill wastewater generated by a laboratory scale 'Abencor' milling system. Bioresource Technolog. 107, 86-96.
 • Ityel E., Lazarovitch N., Silberbush, M., and Ben-Gal A. (2012) An artificial capillary barrier to improve root-zone conditions for horticultural crops: response of pepper plants to matric head and irrigation water salinity. Agric. Water Manag. 105, 13-20.
 • Dag, A., Erel, R., Ben-Gal, A., Zipori, I., Yermiyahu, U. (2012) The effect of olive tree stock plant nutritional status on propagation rates. HortScience, 47, 307-310.
 • Tripler E., Shani, U., Ben-Gal A., and Mualem Y. (2012) Apparent steady state conditions in high resolution weighing-drainage lysimeters containing date palms grown under different salinities. Agric Water Manag. 107, 66-73.

2011

 • Ityel E., Lazarovitch N., Silberbush, M., and Ben-Gal A. (2011) An artificial capillary barrier to improve root zone conditions for horticultural crops: physical effects on water content. Irrigation Sci. 29, 171-180.
 • Ben-Gal A, Yermiyahu U, Zipori I, Presnov E, Hanoch E, and Dag A. (2011) The influence of bearing cycles on olive oil production response to irrigation. Irrigation Sci. 29, 253-263.
 • Segal E, Dag A, Ben-Gal A, Zipori A, Erel R, Suryanob S and Yermiyahu U, (2011) Olive orchard irrigation with reclaimed wastewater: agronomic and environmental considerations. Agriculture, Ecosystems and Environment, 40, 454-461.
 • Tripler E, Shani U, Mualem Y and Ben-Gal A. (2011) Long-term growth, water consumption and yield of date palm as a function of salinity. Agric. Water Manage. 99, 128-134.
 • Ben-Gal, A., Dag, A., Basheer, L., Yermiyahu, U., Zipori, I., Kerem, Z. (2011) The influence of bearing cycles on olive oil quality response to irrigation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59, 11667-11675.

2010

 • Ben-Gal A, Kool D, Agam N, van Helsema G, Yermiyahu U, Yafe A, Presnov E, Erel R, Majdo A, Zipori I, Segal E, Rüger S, Zimmermann U, Cohen Y, Alchanatis V, Dag A. (2010) Whole-tree water balance and indicators for short-term drought stress in non-bearing 'Barnea' olives. Agric. Water Manag. 98, 124-133.

2009

 • Ben-Gal A. Yermiyahu U. and Cohen S. (2009) Fertilization and blending alternatives for irrigation with desalinated water. J Environ Qual 38:529-536.
 • Ben-Gal A, Neori-Borochov H, Yermiyahu U and Shani U. (2009) Is osmotic potential a more appropriate property than electrical conductivity for evaluating whole plant response to salinity? Environ Exp Botany. 65, 232-237.
 • Ben-Gal A, Agam N, Alchanatis V, Cohen Y, Zipori I, Presnov E, Yermiyahu U, Sprintsin M, and Dag A. (2009) Evaluating water stress in irrigated olives: correlation of soil water status, tree water status and thermal imagery. Irrigation Science. 27, 367-376.
 • Dag A, Yermiyahu U, Ben-Gal A, Zipori I, and Kapulnik Y. (2009) Nursery and post-transplant field response of olive trees to arbuscular mycorrhizal fungi under arid conditions. Crop and Pasture Science. 60, 427-433.
 • Dag A, Ben-David E, Kerem Z, Ben-Gal A, Erel R, Basheer L, and Yermiyahu U. (2009) Olive Oil Composition as a Function of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Plant Nutrition. Journal of the Science of Food and Agriculture. 89, 1871-1878.

2008

 • Yermiyahu U., Ben-Gal A., Keren R. and Reid R.J. (2008). Combined effect of salinity and excess boron on plant growth and yield. Plant and Soil, 304, pp. 73-87.
 • Ben-Gal A, Ityel E, Dudley L., Cohen S, Yermiyahu U, Presnov E, Zigmond L, Shani U. (2008) Effect of irrigation water salinity on transpiration and on leaching requirements: A case study for bell peppers. Agric. Water Manag. 95, 587-597.
 • Dudley L., Ben-Gal A. and Shani U. (2008) Influence of plant, soil and water properties on the leaching fraction. Vadose Zone J. 7, 420-425.
 • Bar-Tal, A. Yermiyahu, U., Keinan, M., Faingold, I., and Ben-Gal, A. (2008) Boron deficiency and toxicity in young persimmon (Diospyrus kaki L.). J. of Hortic. Sci. and Biotech. 83, 469-473.
 • Ben-Gal, A., Dag, A., Yermiyahu, U., Zipori Y., Presnov, E., Faingold, I. and Kerem, Z. (2008) Evaluation of irrigation levels in a converted, rain fed olive orchard: the transition year. Acta Horticulturae. 792, 99-106.
 • Ben-Gal, A., Yermiyahu, U., Veste, M. and Shani, U. (2008) Irrigating table grapes in arid regions with low quality water: effects of salinity and excess boron. Acta Horticulturae. 792, 107-114.
 • Dag, A. Ben-Gal A., Yermiyahu U., Basheer L., Yogev N., and Kerem Z. (2008) The effect of irrigation level and harvest mechanization on virgin olive oil quality in a traditional rain-fed "Souri" olive orchard converted to irrigation. J. Science Food Agric. 88, 1524-1528.
 • Gross, A., Bernstein, A., Vulkan, R., Tarchitzky., J., Ben-Gal, A., and Yermiyahu, U., (2008) Simple digestion procedure followed by the azomethine-H method for accurate boron analysis and discrimination between its fractions in wastewater and soils. Chemosphere. 72, 400-406.
 • Erel R. Dag A Ben-Gal A Schwartz A and Yermiyahu U Flowering and fruit-set of young olive (Olea europea L. cv. Barnea) trees in response to nitrogen, phosphorus and potassium. (2008) J Am Soc Hort Sci 133, 639-647.
 • Dudley, L.M., Ben-Gal, A. and Lazarovitch, N. (2008) Drainage water reuse: biological, physical, and technological considerations for system management. Journal of Environmental Quality. 37, S25-S35.

2007

 • Lazarovitch, N., Ben-Gal A., Simunek J. and Shani U. (2007) Uniqueness of soil hydraulic parameters determined by a combined wooding-inverse approach. Soil Science Society of America Journal. 71, 860-865
 • Ben-Gal, A. (2007) The contribution of foliar exposure to boron toxicity. Journal of Plant Nutrition, 30, 1705-1716.
 • Yermiyahu U., Ben-Gal, A., Sarig, P., and Zippilevitch E. (2007) Boron toxicity in grapevine (Vitis vinifera L.) in conjunction with salinity and rootstock effects. J. of Hortic. Sci. and Biotech. 82, 547-554.
 • Tripler E, Ben-Gal A., Shani U. (2007) Consequence of salinity and excess boron on growth, evapotranspiration and ion uptake in date palm (Phoenix Dactylifera L., cv. Medjool). Plant and Soil. 297,147-155.
 • Shani, U., Ben-Gal, A. Tripler E. and Dudley, L.M. (2007) Plant response to the soil environment: an analytical model integrating yield, water, soil type and salinity. Water Resources Res. Vol. 43, W08418, 10.1029/2006WR005313
 • *Shani, U., Ben-Gal, A., Tripler, E. and Dudley L. M. (2009) Correction to "Plant response to the soil environment: An analytical model integrating yield, water, soil type, and salinity", Water Res. Res., 45, W05701, doi:10.1029/2009WR008094.
 • Yermiyahu U., Tal A., Ben-Gal A., Bar-Tal, A., Tarchitzky J. and Lahav, O. (2007) Rethinking desalinated water quality and agriculture, Science, 318, 920-921.

2006 and prior

 • Veste, M., Ben-Gal, A., Breckle, S.-W. & Shani, U. (2000) Impact of thermal stress and high VPD on gas exchange and chlorophyll fluorescence of Citrus grandis under desert conditions, Acta Horticulturae 531:143-149.
 • Ben-Gal A and Shani U. (2002) A highly conductive drainage extension to control the lower boundary condition of lysimeters. Plant and Soil, 239:9-17.
 • Ben-Gal A and Shani U (2002) Yield, transpiration and growth of tomatoes under combined excess boron and salinity stress. Plant and Soil, 247:211-221.
 • Ben-Gal A., Karlberg L., Jansson P-E and Shani U. (2003). Temporal robustness of linear relationships between production and transpiration. Plant and Soil, 251: 211-218.
 • Ben-Gal A and Dudley L (2003) Phosphorus availability under continuous point-source irrigation. Soil Sci Soc Am J. 67: 1449-1456.
 • Shenker M, Ben-Gal A and Shani U (2003) Sweet corn response to combined nitrogen and salinity environmental stresses. Plant and Soil 256:139-147.
 • Ben-Gal A and Shani U (2003) Water Use and Yield of Tomatoes under combined excess boron and water stress. Plant and Soil, 256:179-186.
 • Ben-Gal A, Lazorovitch N and Shani U (2004) Subsurface drip irrigation in gravel filled cavities. The Vadose Zone Journal. 3:1407-1413.
 • Shani U and Ben-Gal A. (2005) Long-term response of grapevines to salinity: osmotic effects and ion toxicity. Am. J. Enol. Vit. 56:148-154.
 • Shani U., Ben-Gal A., and Dudley L. (2005) Environmental implications of adopting a dominant factor approach to salinity management. J. Envir. Qual. 34: 1455-1460.
 • Karlberg, L., Ben-Gal, A., Jansson, P-E. and Shani, U. (2006) Modelling transpiration and growth in salinity-stressed tomato under different climatic conditions. Ecological Modelling, 190. 15-40.
 • Lazarovitch, N., Ben-Gal A., and Shani U. (2006) An automated rotating lysimeter system for greenhouse evapotranspiration studies. Vadose Zone Journal. 5:801-804.
 • Segal, E., Ben-Gal, A., and Shani U. (2006) Root water uptake efficiency under ultra-high irrigation frequency. Plant and Soil. 282:333-341.
 • Yermiyahu, U., Ben-Gal, A. and Sarig, P. (2006). Boron toxicity in grapevines. HortScience. 41:1698-1703.

 

 

Book Chapters and Invited Review Papers (selected)

 • Ben-Gal, A., Tal, A., and Tel-Zur, N. (2006) The Sustainability of arid agriculture: trends and challenges. Annals of Arid Zone, 45, 227-258.
 • Ben-Gal, A. (2011). Sustainable water supply for agriculture in Israel. In: Alon Tal and Alfred Abed Rabbo, eds. Water Wisdom: Preparing the Groundwork for Cooperative and Sustainable Water Management in the Middle East. Rutgers University Press. ISBN: 978-0-8135-4771-8. pp 211-223.41.
 • Ben-Gal, A. (2011) Salinity and olive: from physiological responses to orchard management. Israel Journal of Plant Science. 59, 15-28.
 • Yermiyahu U., Ben-Gal A., and Keren R. (2011) Boron in treated wastewater. In: G. Levy, A. Bar-Tal and P. Fine (Eds.), Use of treated wastewater in agriculture: impacts on crop and soil environment. Blackwell Publishing, Oxford, UK. pp 216-233.
 • Ben-Gal A, Naoum S, Yermiyahu U, Jitan M, Mazahreh N, Qaryouti M, Qawasmi M. (2012) Managing irrigation water with high concentrations of salts in arid regions. In: U.S. EPA Guidelines for Water Reuse. E58-E59. http://www.waterreuseguidelines.org/images/documents/2012epaguidelines.pdf
 • Ben-Gal A., Yermiyahu U. and Dudley, L.M. (2013) Irrigation management under saline conditions. In: MOL 12, The Journal of the Science Society of Galicia. pp 8-32. http://scg.org.es/MOL_12.pdf

קישורים

Arava Research & Development Logoהשקיית תמרים במים מליחים ובקולחים: אתר ומאגר נתונים של מו"פ ערבה דרומית ביטבתה 

 

קורות חיים  
מעודכן בתאריך: 27/06/17 12:19
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר