En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
נעם אלקן, Ph.D.  :שם
חקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזוןחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף :מחלקה/יחידה
03-9683605 03-9683606 :טלפון
0506220566 :סלולרי
03-9683220 :פקס
  noamal@agri.gov.il :דוא"ל
משרד: 224; מעבדות: 220, 221. המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף. :מיקום פיזי
המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית,
המחלקה לחקר תוצרת טרייה לאחר הקטיף,
מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי,
ת.ד 6 בית-דגן 50250

פיזיולוגיה ופתולוגיה של פירות סוב-טרופיים.

 

תחומי עניין / תאור תפקיד
מיקרוביום בעוקצי פירות מנגו ואבוקדו.
יחסי הגומלין פרי/ פטריה/ מיקרוביום.
תגובת הגנה מושרית בפירות.
תפקיד אנטוציאנין ופנילפרופנואיד בעמידות פירות לעקות ביוטיות ואביוטיות.
טיפולי הסגר בקור לפירות מנגו ואבוקדו.
מאמרים בעיתונות מבוקרת 
 • Alkan, N., Gadkar, V., Coburn, J., Yarden, O. and Kapulnik, Y. (2004). Quantification of the arbuscular mycorrhizal fungusGlomus intraradices in host tissue using real-time polymerase chain reaction. New Phytol. 161: 877-885.
 • Alkan, N., Gadkar, V., Yarden, O. and Kapulnik, Y. (2006). Analysis of quantitative interactions between two species of arbuscular mycorrhizal fungi, Glomus mosseae and G. intraradices, by real-time PCR. Appl Environ Microbiol. 72: 4192-4199.
 • Alkan, N., Fluhr, R., Sherman, A. and Prusky, D. (2008). Role of ammonia secretion and pH modulation on pathogenicity ofColletotrichum coccodes on tomato fruit. Mol Plant-Microbe Interact. 21: 1058-1066.
 • Prusky, D., Kobiler, I., Miyara, I. and Alkan, N. (2009). Fruit Diseases. In: The mango, botany, production and Uses, 2nd edition. (R.E. Litz, ed), pp. 210-231. CABI international, Cambridge, UK.
 • Alkan, N., Fluhr, R., Sagi, M., Davydov, O. and Prusky, D. (2009). Ammonium secretion by Colletotrichum coccodesactivates host NADPH oxidase activity enhancing host cell death and fungal virulence in tomato fruits. Mol Plant-Microbe Interac22: 1484-91.
 • Davidzon, M., Alkan, N., Kobiler, I. and Prusky, D. (2010). Acidification by gluconic acid of mango fruit tissue during colonization via stem end infection by Phomopsis mangiferae.Postharvest Biol Technol 55: 71-77.
 • Prusky, D., Alkan, N., Miyara, I., Barad, S., Davidzon, M., Kobiler, I., Brown-Horowitz, S., Lichter, A., Sherman, A. and Fluhr, R. (2010). Mechanisms modulating postharvest pathogen colonization of decaying fruits. In: Postharvest Pathology, Plant pathology in the 21th century. (D. Prusky and M.L. Gullino, eds), pp: 43-56. 9th International congress, Springer Science. Dordrecht, Netherlands.
 • Itkin, M., Rogachev, I., Alkan, N., Rosenberg, T., Zamariola, L., Malitsky, S., Masini, L., de-Vos, R., Prusky, D., Burdman, S., Beekwilder, J. and Aharoni, A. (2011). GLYCOALKALOID METABOLISM1 is required for steroidal alkaloid glycosylation and prevention of phytotoxicity in tomatoPlant Cell. 23: 3893-3910.
 • Alkan, N., Fluhr, R. and Prusky, D. (2012). Ammonium secretion during Colletotrichum coccodes infection modulates salicylic and jasmonic acid pathways of ripe and unripe tomato fruitMol Plant-Microbe Interac. 25: 85-96.
 • O’Connell, J.R., Thon, M.R., Hacquard, S., van Themaat, E.V.L., Amyotte, S.G., Kleemann, J., Torres, M.F., Damm, U., Buiate, E.A., Epstein, L., Alkan, N., et al. (2012). Life-style transitions in plant pathogenic Colletotrichum fungi deciphered by genome and transcriptome analyses. Nature Genet. 44: 1060–1065.
 • Shi, J.X., Adato, A., Alkan, N.,  He, Y., Lashbrooke, J., Matas, A.J., Meir, S., Malitsky, S., Isaacson, T., Prusky, D., Schreiber, L., Schreiber, L., Granell, A.R., Widemann, E., Grausem, B., Pinot, F.,  Rose, J.K.C., Rogachev, I., Rothan, C. and Aharoni A. (2013). The SlSHINE3 transcription factor regulates cutin assembly in the epidermis of developing tomato fruit. New Phytol. 197: 468-481.
 • Heyno, E., Alkan, A. and Fluhr, R. (2013). Dual role of plant quinone reductases in host-fungus interaction. Physiol Plant. 149(3):340-53.
 • Lampl, N., Alkan, N., Davidov, O. and Fluhr, R. (2013). Set-point control of RD21 protease activity by AtSerpin1 controls cell death in Arabidopsis. Plant J74(3):498-510.
 • Leviatan, N., Alkan, N., Leshkowitz, D. and Fluhr, R. (2013). Genome-wide survey of cold stress regulated alternative splicing in Arabidopsis thaliana with tiling microarray. PLOS One8(6): e66511.
 • Alkan N.Espeso, E.A. and Prusky, D. (2013). Virulence regulation of phytopathogenic fungi by pH. Antioxid. Redox Signaling. 20;19(9):1012-25.
 • Prusky, D., Alkan, N., Fluhr, R. and Tesfaye, M. (2013). Quiescent and necrotrophic lifestyle choice during postharvest disease development. Ann Rev Phytopathol51: 155-176.
 • Alkan, N., Meng, X., Reuveni, E., Friedlander, G., Sukno, S.A., Sherman, A., Michael, T., Fluhr, R. and Prusky, D. (2013). Genomic and transcriptomic analysis of Colletotrichum gloeosporioides reveals a conserved role for pacC pH regulation in Fungi. Mol Plant-Microbe Interact. 26(11):1345-1358. 
 • Alkan, N., Friedlander, G., Ment, D., Prusky, D. and Fluhr, R. (2015). Simultaneous transcriptome analysis of Colletotrichum gloeosporioides and tomato fruits response reveals novel fungal-fruit arm and defense strategies. New Phytol. 205(2): 801-815. 
 • *Alkan, N., *Ment, D., *Luria, N., *Bi, F., Reuveni, E., Fluhr, R., and Prusky, D. (2015). A role of AREB in the regulation of PACC-dependent acid-expressed-genes and pathogenicity ofColletotrichum gloeosporioides. Mol Plant-Microbe Interact.28(2): 154-166.
 • Lee J. S., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Alkan, N., Lichter, A. (2015). The significance of postharvest disinfection for prevention of internal decay of table grapes after storage. Sci Hort. 192: 346-349.
 • Sivankalyani, V., Feygenberg, O., Maorer, D., Zaaroor, M., Fallik, E., Alkan, N. (2015). Combined treatments reduce chilling injury and maintain fruit quality in avocado fruit during cold quarantine. PLOS One. doi: 10.1371/journal.pone.0140522. 
 • Lashbrooke. J.G., Adato, A., Lotan, O., Alkan, N., Tsimbalist, T., Rechav, K., Moreno, J.P.F., Widemann, E., Grausem, B., Pinot, F., Granell, A., Costa, F., Aharoni, A. (2015). The tomato mixta-like transcription factor coordinates fruit epidermis conical cell development and cuticular lipid biosynthesis and assembly. Plant Physiol. doi:10.1104/pp.15.01145.
 • Alkan, N., Fortes A.M. (2015). Insights into molecular and metabolic events associated with fruit response to postharvest fungal pathogens. Front Plant Sci. 6:889. doi: 10.3389/fpls.2015.00889. 
 • Sivankalyani S, Feygenberg O, Diskin S, Alkan, N. (2016). Increased anthocyanin and flavonoids in mango fruit peel are associated with cold and pathogen resistance. Postharv. Biol. Technol. 111: 132–139. 
 • Hen-Avivi, S., Savin, O., Racovita, R., Lee, W.S., Adamki, N., Malitsky, S., Almekias-Siegl, E., Levy, M., Vautrin, S., Bergès, H., Friedlander, G., Kartvelishvily, E., Ben-Zvi, G., Alkan, N., Uauy, C., Kanyuka, K., Jetter, R., Distelfeld, A., Aharoni, A. (2016). A metabolic gene cluster in the wheat w1 and the barley cer-cqu loci determines β-diketone biosynthesis and glaucousness.  Plant Cell. tpc. 00197.02016.
 • Sivankalyani, V., Sela, N., Feygenberg, O, Zemach, H., Maurer, D., Alkan, N. (2016). Transcriptome Dynamics in Mango Fruit Peel Reveals Mechanisms of Chilling Stress.  Frontiers in plant science. 7.
 • Romanazzi, G., Sanzani, S.M., Bi, Y., Tian, S., Martínez, P.G., Alkan, N. (2016). Induced resistance to control postharvest decay of fruit and vegetables. Postharvest Biology and Technology. 122: 82-94.
 • Sivankalyani, V., Maoz, I., Feygenberg, O, Maurer, D., Alkan, N. (2017). Chilling stress upregulates α-linolenic acid-oxidation pathway and induces volatiles of C6 and C9 aldehydes in mango fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 5(3): 632-638.
 • Diskin, S., Feygenberg, O, Maurer, D., Droby, S., Prusky, D., Alkan, N. (2017). Microbiome alterations are correlated with occurrence of postharvest stem-end rot in mango fruit. Phytobiomes. PBIOMES-05.
 • Sonawane, P. D., Heinig, U., Panda, S., Gilboa, N. S., Yona, M., ... & Malitsky, S. (2018). Short-chain dehydrogenase/reductase governs steroidal specialized metabolites structural diversity and toxicity in the genus Solanum. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(23), E5419-E5428.
 • Alkan, N., Kumar, P. (2018). Postharvest storage management of mango fruit, in: Galan Sauco, V., Lu, P. (Eds.), Achieving Sustainable Cultivation of Mango. Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge. Chapter 13, pp. 377-402.

מאמרים בעברית

 דיסקין, ס,. פייגנברג, א., מאורר, ד., פרוסקי, ד., דרובי, ס., אלקן, נ. (2015). רקבונות עוקץ בפירות לאחר קטיף. עלון הנוטע. 

 ליכטר, א., קפלונוב, ט., דעוס, א., זוטחי, י., מעוז, א., אלקן, נ., מאורר, ד., פייגנברג, א., לוי, ש., פרידמן, ח., רודוב, ו. (2015). יישום אוטו-פלורסנציה לחקר שינויים באיכות תוצרת חקלאית לאחר קטיף. עלון הנוטע.

פייגנברג, א., מאורר, ד., זערור, מ., דיסקין, ס., קליאני, ס., אלקן, נ. (2016). טיפולי קור כנגד מזיקי הסגר והתמודדות עם נזקי צינה באבוקדו לייצוא. עלון הנוטע.

מאורר, ד., פייגנברג, א., קליאני, ס., דיסקין, ס., אלקן, נ. (2016). השראת עמידות בפירות מנגו אדומים כנגד רקבונות וצינה באחסון. עלון הנוטע.

אלקן, נ., שגיב, י., משל, ח., שטיינברג, ד., דיסקין, ס., שריר, ת., פייגנברג, א., מאורר, ד. (2018). טיפולים ביולוגיים וכימיים בפריחה להדברת בוטריוספרה בפירות וענפי מנגו. עלון הנוטע.

מעודכן בתאריך: 04/07/18 09:10
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר