En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 7/2018(הבהרות עורך המכרז)

מכרז 7/2018(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 12/2018(תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 4/2018(תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 38/2017(תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 34/2017(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 12/2017(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז  26/2017(תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 17/2017 ב (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 17/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 25/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 24/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 27/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 23/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 19/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 11/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 ג (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 (הבהרות עורך המכרז)

מכרז 3/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 8/2017 (תשובות לשאלות הבהרה) (11/06/2017 )

מכרז 11/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 8/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 7/2017 (תשובות לשאלות הבהרה) (  25/04/2017 )

מכרז 9/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 4/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 2/2017  (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 4/2017 (דחיית תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 7/2017 (תשובות לשאלות הבהרה) 

מכרז 35/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז  27/2016( תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 32/2016 חלק ב' (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 32/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 5/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 28/2016 ג (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 28/2016 (תשובות לשאלות הבהרה) - עדכון

 מכרז 28/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 17/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 30/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 20/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 29/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 25/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 23/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 22/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 15/2016 (תשובות לשאלות הבהרה) ; נספחים

מכרז 13/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 6/2016    (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 11/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 10/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 15/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 14/2015(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 13/2015(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 12/2015(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 2/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2015  מעודכן  ליום 28.04.15 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 33/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 29/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)      

מכרז 32/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)  

מכרז 27/2014 (תשובות לשאלות הבהרה) 

 מכרז 23/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 34/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 30/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז  19-2014 ב' ביטוח ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  19-2014 א' ( תשובות לשאלת הבהרה)  

מכרז  14-2014  ( תשובות לשאלת הבהרה) 

מכרז  18-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  15-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

 מכרז  4-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

 מכרז  16-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  8-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  3-2014 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  1-2014 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  45/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 44/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 38/2013   ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 37/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  36/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 35/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 31/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  30/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז   28/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 27/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 25/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 20/22013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 15/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  2/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  8/2013  (תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 38/2012 (תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 36/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 35/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 28/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 26/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 25/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 21/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 11/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 15/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 18/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 20/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

 

מעודכן לתאריך: 27/05/18 10:41
*תשובות לשאלות הבהרה
פרסום רשימת מציעים – מאגר
על המנהל
צור קשר
מחלקת מכרזים
מורשת
נציגות המועצה המדעית
ועד עובדים
קישורים
שרותים פנימיים
נוהלי עבודה
קשרי חוץ
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר